Otevřít hlavní menu

Diskuse s wikipedistou:Dragovit

Active discussions

InfoboxyEditovat

Zdravím Vás, prohlížel jsem si některé vaše editace a všiml jsem si, že často přidáváte a doplňujete infoboxy k článkům zabývajícím se historií. Zarazilo mě použití infoboxu zaniklý stát v případech, ke kterým se to dle mého příliš nehodí. Například u hesla Husitství, kde by měl text popisovat primárně toto náboženské hnutí, se Vámi doplněný infobox týká Zemí koruny české. Je sice hezké, že se čtenář dozví nějaké informace o tomto státním útvaru v první třetině 15. stol., ale proč mást uživatele tím, že Husitství bylo nějaký státní útvar? Pokud by existoval článek Země koruny české během husitstkých válek nebo něco podobného, tak by tam zřejmě byl takovýhle infobox vhodnější.. A druhý infobox v článku, kterým jste asi chtěl zpřehlednit jednotlivé frakce, bohužel připomíná spíš nepřehledný telefonní seznam.

Nerozumím také, proč jste do úvodní části (která by měla obsahovat shrnutí hesla) článku Svatá říše římská nakopíroval další nepřehledný seznam kurfiřství a římských krajů. Nechci Vás urážet, jen mi přijde, že často zbytečně přidáváním sáhodlouhých infoboxů, které se ale podobají spíš seznamům s vlaječkami jen informace v článcích znepřehledňujete nebo dublujete. --Milda90 (diskuse) 6. 8. 2018, 21:47 (CEST)

Plně rozumím Vašim připomínkám a v jistých ohledech i souhlasím, podstata je však v úhlu pohledu. Wikipedie je dle mého názoru místem, kde nic není stálé, vše se neustále mění, někteří lidé však, jako ostatně možná i Vy sám, však vnímají napsané články jako hotová díla, která jsou už neměnná, možná kvůli úctě k autorovi, tak to ale není. Samozřejmě, pokud bude založen článek o „Zemích koruny českých během husitství“, není problém celý infobox tam přesunout, já budu naopak velice rád, když najde lepší uplatnění, na místo, aby jej nějaký wikipedista kompletně smazal, ale ruku na srdce, kdo takový článek napíše a hlavně, koho poté napadne jej vyhledat? Obsah článku by se sice dotýkal jiného aspektu husitství, v tomto případě stavu království, ale obávám se, že článek po obsahové stránce by byl z velké části duplicitní, obsahoval by totiž informace z článků typu Husitství. Možnost, že by jeden dlouhý článek byl ořezán a rozdělen do dvou, přičemž infobox by byl přesunut do druhého, tu samozřejmě je, ale nebývá běžná, nemusí se shodovat záměrem původního autora a názorem dalších wikipedistů. Článek často obsahuje zdroje, které se vztahují k informacím článku, někdy to jsou formulované věty nebo celé citace, ty pak lze jen stěží oddělit. Po úvaze, že takový článek asi nikdy nevznikne, jsem tam dal alespoň infobox a netvrdím, že je to úplně zdařilé, přesto nějakou funkci tam má, informuje o stavu státního útvaru, v hlavičce je uvedeno Země Koruny české, tedy oficiální název, a nikoli např. husitský svaz, který se někdy používá, podle mého názoru tedy nemůže mást čtenáře tím, že by husitství bylo státní útvar, druhý infobox již prezentuje husitství jako ozbrojenou frakci s údaji, které k tomu patří – velitelé, spojenci, oponenti a tak dále, tento infobox se příliš nelíbí ani mě a budu přemýšlet, jak jej vylepšit. Ve Svaté říši římské mi zas chybělo nějaký výraznější náznak toho, že se jedná o volný svazek mnoha politických útvarů, kromě toho, že je to napsáno v úvodní větě článku, to není na tom obsahu příliš patrné, v článku se hlavně píše o dynastiích a o bojích císaře s papežem a s letmými zmínkami o Čechách a Itálii, ale nic o struktuře nebo dělbě moci uvnitř říše, ten článek prostě není kompletní, tak jsem vložením seznamu udělal alespoň jakýsi rozcestník k dalším článkům, zde jsem se inspiroval článkem Předlitavsko, kde je také na začátku seznam (zkuste porovnat), byť pravda, je o něco přehlednější než u Svaté říše římské, jejíž struktura byla o dost komplikovanější. Jinak já vkládám nebo upravuji infoboxy v článcích o státních útvarech, buď tam většinou nejsou, nebo jsou hůře uzpůsobené, obsahují nepřesné nebo dost často neúplné informace, pokud jsou „sáhodlouhé“ kvůli informacím, pak nevím, které informace to jsou, zda lze vůbec rozhodovat o tom, které informace se sluší tam obsáhnout a které ne, prostě tam vkládám a doplňuji všechno, například když tam nejsou uvedeny některé národy, jazyky, víry apod. nebo je tam nepřesná mapa, vlajka, nevýrazný znak atp., článku to na kvalitě a přesnosti nepřidává, a pokud jsou ve wikimédiích k dispozici, prostě je tam dám, vylepším jej a nepřipadá mi to nijak špatné nebo méněcenné, než je třeba sepsání celé kapitoly v článku. Prohlížím cizojazyčné verze Wikipedie a často, když tam vidím v nějakém infoboxu rozšířené údaje oproti české verzi, tak to do ní zavedu a dělám to už hezkých pár let. Některé mapy, erby a vlajky se teprve vytváří, obvykle dlouho trvá, než se najde nějaký dobrovolník, co je ochoten je vytvořit, a to nejlépe ve vektorové verzi. --Dragovit 6. 8. 2018, 22:32 (CEST)

Pohanské svátkyEditovat

Zdravím Vás. Díky za seznam pohanských svátků pro portál náboženství. Je to opravdu vyčerpávající. Jen bych se rád zeptal dvě otázky:

 • Jsou to všechno aktuální svátky? Tzn. najde se někde na Zemi skupina lidí, která tyto svátky slaví?
 • Z jakého zdroje čerpáte? Bylo by dobré ho doplnit, aby nebylo možné označit to za vlastní výzkum.

Předem díky za odpověď.--DeeMusil 16. 4. 2011, 16:08 (UTC)

Čerpal jsem většinou z internetových stránek - pro slovanské svátky jsem čerpal z oficiálních stránek Rodnověří v Čechách, a pro severské germánské svátky jsem čerpal ze stránek Ásatrú. Členové těchto směrů tyto svátky slaví. Keltské svátky jsem také čerpal z internetu, ale dají se dovyhledat v encyklopediích a knihách o Keltech. Ty se dnes slaví už jen pomálu, ale některé z nich převzala Wicca. Nakonec jsem to doplnil z různých internetových stránek svátky Starověkého Říma - tím jsem si nebyl moc jistý, jednak nevím zda jsou úplně všechny (některé nejsou vyloženě římského původu), druhak tyto svátky dnes asi sotva někdo slaví, ale prý údajně také existují novopohané hlásící se k římskému antickému polyteismu.--Dragovit 16. 4. 2011, 18:20 (UTC)
Prosím Vás tedy o doplnění zdrojů tam, kde je to možné, u římských svátků pak počítejte s tím, že spíše než sem patří do historie Říma..., tedy nebudu je chtít zahrnout do aktualit kalendáře, neboť se nejedná o aktualitu, která by aktuálně probíhala.--DeeMusil 16. 4. 2011, 22:43 (UTC)

Portál KřesťanstvíEditovat

Dobrý den, děkuji za Váš nový článek Kvitekrist, který jsem přidal mezi „nové články“ na portálu Křesťanství. Tam také můžete:

 • požádat o založení nového článku o některém z křesťanských témat
 • upozornit na svůj nový nebo podstatně rozšířený článek z této oblasti
 • navrhnout některý článek do rubriky Osobnost nebo Článek měsíce

Pokud Vás k tomuto tématu napadne něco jiného, můžete napsat do portálové diskuse.

Zdraví Fagnes 4. 7. 2011, 13:03 (UTC)

OmluvaEditovat

Omlouvám se, že jsem Vám dnes zrušil jednu editaci článku Slovanské pohanství. Ani už nevím proč jsem to udělal - teď mi to nedává smysl. Možná na tom ale mělo trochu vliv to, že většina Vašich editů nemá shrnutí, čímž se zdá více podezřelá. --Vks (diskuse) 4. 12. 2012, 22:09 (UTC)

Dobrý den, trochu mě to překvapilo a měl jsem zprvu pocit, že moje editace se Vám asi nezamlouvala. Nakonec jsem udělal editaci novou, protože obrázky které jsem v první editaci vkládal souvisely spíše se soudobým novopohanstvím než historickým pohanstvím, ode mě to bylo poněkud unáhlené. Tak či onak mockrát děkuji za vysvětlení a za laskavou a upřímnou omluvu. -- Dragovit 4. 12. 2012, 23:25 (UTC)

Shrnutí editaceEditovat

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --Bazi (diskuse) 19. 3. 2013, 11:45 (UTC)

Pravidlo 3 revertůEditovat

Upozorňuji Vás, že jestli budete nadále pokračovat v několika článcích v revertovacích válkách, budeme muset přistoupit z dočasnému zablokování. Pravidlo pravidlo tří revertů jste již porušil, berte to jako dobrou vůli, že Vás zatím pouze informuji. Zkrátka diskutujte, nerevertujte. --Harold (diskuse) 22. 3. 2013, 13:00 (UTC)

Dobrý den, moc se omlouvám, je mi to hrozně líto. Sám bych si přál, aby do toho zasáhl někdo kompetentnější či povolanější, protože si už vážně nevím s tím rady. Wikipedisté Yopie, Saltzmann a David Beneš začali najednou z ničeho nic zcela bezdůvodně měnit erby v několika článcích, které tam jsou umístěny již delší dobu, přestože se revertovací válka odehrávala jen v jednom. Debata o změnách probíhá v diskusi profilu uživatele Yopie, ale bez jakéhokoli pozitivního výsledku, všichni tři wikipedisté neunesli argumentační břemeno v diskuzi a komentářích editací. Změny jimi prováděné jsou malicherné a nejsou ani správné; na odpovědi v diskuzi buď nereagují a nebo se v odpovědích podivuhodně střídají. V článcích o Českém knížectví a Zemích koruny české prosazují zcela bezdůvodně a nelogicky umístění erbů Československé federativní republiky a ČR z 20. století, přestože tyto erby nejsou dobové, jsou moderní a nevypadají tudíž věrohodně ani autenticky, v tomto svém názoru jsou zcela neústupní a nemají zájem o kompromis, prosazují tuto malichernost za každou cenu a systematicky ruší veškeré moje editace a reverty. Tvrdošíjně prosazují československé znaky včetně Malého znaku České republiky a vkládají je do článků o středověkých státech, kam vůbec nepatří (a kde ani předtím nebyly). Nebudu přehánět když řeknu, že toto jsem na Wikipedii opravdu ještě nezažil. Domnívám se, že se jedná o organizovanou provokaci a proto bych si Vám dovolil doporučit prověřit IP adresy těchto tří wikipedistů, protože mám vážné podezření, že tyto tři účty mohou být vlastněny jednou osobou. --Dragovit (diskuse) 22. 3. 2013, 22:07 (UTC)
Já o tématu nic moc nevím. Pokud vedete s ostatními nějaký věcný spor a diskusí jej nelze vyřešit, můžete požádat o třetí názor, případně založit žádost o komentář, což už je ale spíš těžký kalibr. Ještě mně napadlo, že byste mohli oslovit kolegyni Verosusu. Nicméně opakovaným revertováním opravdu dosáhnete pouze svého zablokování. A když mají tři účty jiný názor než Vy, ještě to rozhodně neznamená, že jde o stejné lidi. To je na Wikipedii vcelku normální, že člověk občas se svým názorem narazí na tvrdší oponenturu. Přesto pokud máte nějaké důkazy pro své tvrzení, můžete napsat na sem. --Harold (diskuse) 23. 3. 2013, 09:29 (UTC)
Děkuji za odpověď. Ne, to opravdu neznamená že když tři účty mají jiný názor než já, takže jde automaticky o stejné lidi, to jsem ani netvrdil, ani jsem se to nesnažil tvrdit. Chtěl jsem poukázat na tu jejich podivnou propojenost, chovají se velmi podivně a organizovaně, systematicky a střídavě ruší moje reverty, také disponují podobnými znalostmi a argumentací, také se všichni tři v tom svorně angažují už od samého počátku, celkově mi to připadá velmi podezřelé. Chtěl jsem přistoupit na kompromis a předkládal jsem i alternativní řešení, ale oni tvrdošíjně prosazují svůj pohled, který rozhodně není ani původní, ani správný a nemohu ho nazvat jinak než rozmarem, protože erby ČSFR a ČR v článcích o středověkém státě rozhodně nemají co dělat (není to ani v cizojazyčných Wikipediích). Každopádně jsem ochoten použít možnosti které jste tu vyjmenoval, jako je žádost o třetí názor, protože mě rozhodně nepřijde správné ani spravedlivé, aby tu kvůli něčímu rozmaru bylo svévolně hanobeno několik historických článků. --Dragovit (diskuse) 23. 3. 2013, 11:52 (UTC)


Dobrý den ještě jednou, pane Dragovite. V podstatě náhodou jsem našel ještě tuhle debatu, týkající se toho nešťastného vyměňování znáčků... Po dvou týdnech bez odpovědi už by byl čas vrátit zase článek do původního stavu - ale ono se mi to vážně nechce dělat proti dobrému zdání spoluautora (tj. Vás). Odpovíte mi prosím, když se Vás zeptám, jestli byste přece jen nebyl ochotný začít o věci diskutovat (klidně třeba tady)? (Dvakrát už jsem se s Vámi snažil nějakou diskuzi zahájit, ale pokaždé bez odezvy, tak už se radši nejdřív ptám jen takhle...) --David Beneš (diskuse) 3. 4. 2013, 15:52 (UTC)

Dobrý den, debata je již vedena v diskusi uživatele Yopie a Koruně České, proto považuji za nadbytečné vést shodnou diskusi na třech místech současně --Dragovit (diskuse) 4. 4. 2013, 11:24 (UTC)
Výborně, děkuju za reakci, snad to teď a tady konečně uzavřeme. (Za "vyrábění" třetího diskuzního místa se sice omlouvám, nicméně sám přece víte, že na těch předchozích dvou jsem na odpovědi opravdu čekal marně.) --David Beneš (diskuse) 5. 4. 2013, 23:15 (UTC)
nicméně uživatelé Yopie a Saltzmann začali jako zběsilí editovat v dalších článcích a šablonách, proto jsem se rozhodl zdržet se diskutování, protože tito uživatelé o nějakou dohodu či komrpomis evidentně nestojí - oba totiž ignorují naši dohodu a nadále vymazávají z článků a šablon také vektorovou verzi českého lva (Bohemia Arms.svg a Blason Boheme.svg), protože Malý znak České republiky je prý (cituji uživatele Yopie) „hezčí“ a dokonce ho vkládají k českému králi do šablony o říšských kuřfiřtstvích, přestože jste Vy sám v diskusi potvrdil, že obě verze jsou heraldicky správné, takže není důvod je odstraňovat a nahrazovat je Malým znakem ČR, který tam nepatří. Proto je nejprve zapotřebí usměrnit tyto dva uživatele a dát jim zřetelně najevo, že bez respektování diskuse jsou takovéto zásahy nepřípustné. --Dragovit (diskuse) 4. 4. 2013, 11:24 (UTC)
Co se týká toho znaku Čech (o celé věci se dozvídám až od Vás, protože z předmětných stránek sleduju jen jednu), tak na jednu stranu mě mrzí, že došlo ke konfliktu, a postup kolegů (provádění změn mlčky proti názoru jiného wikipedisty, ačkoliv ten se nejdřív snažil diskutovat a najít konsensus) neschvaluju, na druhou stranu jednak sám na své hlavě v tomto směru také nějaké máslo najdete a druhak především (jak už jsem vyložil) jde jen o výměnu jedné verze téhož obrázku za jinou, takže to nepovažuju za něco, u čeho stojí za námahu se tím po pár neúspěšných pokusech dál zabývat. Ať už se mění z "opice" na "čechoslováka" nebo naopak, výsledek je pořád korektní; osobní názor na to, co je lepší, sice mám (preferuju takové grafické varianty, na kterých současný uživatel identifikuje heraldického lva na první pohled, před těmi, u kterých o tom musí přemýšlet), ale taky mi přijde přínosnější v téhle situaci nezaplňovat servery Wikipedie dalšími zásahy a sám jimi neztrácet čas.
Takže Čechy nechávám Čechami, neangažuju se v tom a nebudu. Vás tady "uháním" jen kvůli tomu Slezsku a Moravě, se kterými už bych to rád dořešil (ať od toho taky oba máme pokoj). Takže ocením, když se mezi sebou dál budeme bavit už jen o těchto dvou. --David Beneš (diskuse) 5. 4. 2013, 23:15 (UTC)
Co se týče znaků obecně, své argumenty jsem již vyřkl: 1) jsou to moderní znaky ČR jak již název těch souborů naznačuje (v případě Malého znaku ČR název zní Small coat of arms of the Czech Republic.svg), vznikly v roce 1990 pro tehdejší ČSFR (Československou federativní republiku) a od té doby jsou používány (dříve nikoliv, protože neexistovali), 2) Česká Wikipedie včetně wikipedií cizojazyčných používají u zaniklých států vektorové reprodukce historických erbů a znaků nehledě na to, kdo konkrétně je vyrobil a jakého byl ten dotyčný původu (vaše tvrzení, že je to práce nějakého Francouze, neobstojí) - proto není důvod, aby České království bylo používáním Malého znaku ČR jedinou vyjímkou. Vaše argumenty ohledně současných znaků slezského a moravského se dají chápat a akceptovat ale nelze pokročit dál pokud budou uživatelé Yopie a Saltzmann ignorovat diskusi a odstraňovat společně se slezským a moravským znakem také obě verze českých lvů (jak jsem již výše uvedl), které jsou správné, byť nemusí splňovat něčí estetické nároky, ale to již není náš problém. --Dragovit (diskuse) 4. 4. 2013, 11:24 (UTC)
Dobrá, můžu tomu tedy ve výsledku rozumět tak, že byste souhlasil s používáním korektně provedených vyobrazení sl. a mor. znaku ("vaše argumenty ... se dají chápat a akceptovat") namísto tohoto   a tohoto  , jenom se teď nechcete do ničeho pouštět, protože tam, kde byste je rád umístil, by je kolegové nenechali?!
V tom případě pojďme situaci napravit alespoň tam, kde tyto soubory ještě zůstávají - na cs.wiki jde pořád ještě o čtyři stránky (včetně Zemí koruny české, o které se mi teď bezprostředně jedná). Pokud opravdu trváte na nějakém konkrétním grafickém provedení orlice a vhodný hotový soubor není k nalezení, vytvořte ho, rád Vám pomůžu. Pro ilustraci, s čím vším lze pracovat: http://lokyt.sweb.cz/Orlice.jpg Možností je spousta (http://lokyt.sweb.cz/Mor.jpg) a nový (a tentokrát správně provedený) obrázek se z Wikipedie neztratí, i kdyby pro něj hned nebylo buhvíjak široké využití... Co Vy na to?! --David Beneš (diskuse) 5. 4. 2013, 23:15 (UTC)
No, nedá se nic dělat, je mi líto. Odpověď opět nepřišla, takže i když nerad, provedu změny bez dohody na tom. --David Beneš (diskuse) 15. 4. 2013, 20:22 (UTC)
 • Co se týká souboru "Blason Boheme" který propagujete a proč je špatně: a) lev nemá oči, je slepý, b) podle pravidel heraldiky má erbovní figura vyplňovat pole (viz Karel VI. Schwarzenberg Heraldika, str. 34, v tomto případě však tomu tak není, c) koruna je úplně špatně, to nejsou lilie, ale lekníny. Pokud vadí název souboru "Small coat of arms of the Czech Republic", dá se přejmenovat. --Yopie (diskuse) 9. 4. 2013, 22:39 (UTC)

SatanismusEditovat

Díky za doplnění informací k tomuto článku. Bylo by ale dobré k tomu vložit zdroj. --Dominik Matus  diskusepříspěvky 28. 4. 2013, 12:35 (UTC)

Osobní útoky, editační válkaEditovat

Vážený, podobné věci jako toto se obvykle považují za osobní útok a blokuje se za to.

Nevím, proč tak lpíte na výtvarně ohyzdném provedení českého znaku a docela by mě to zajímalo. Heraldika stojí na tom, že se musí shodovat blason, tj. popis znaku, který je u obou stejný - v červeném poli stříbrný dvojocasý korunovaný lev. Z heraldického hlediska je znak Českého království a České země identický a nic ve znaku ČR jej neoznačuje jako "republikový". Bohužel Vámi prosazovaná verze je prostě výtvarně nepovedená, takže se tím prosím smiřte.

Pokud budete pokračovat ve svém narušování projektu, budu nucen požádat o Vaše zablokování.--Yopie (diskuse) 15. 1. 2014, 14:42 (UTC)

Vážený kolego, nevím jestli jste si toho všiml, ale mnou „prosazovaný erb“ je zhruba na stejné úrovni jako ty všechny ostatní, co jste mohl vidět všude okolo i na anglické wikipedii v „Coats of arms of the Holy Roman Empire“, takže co vlastně máte co mluvit o výtvarném provedení? Všechny erby jsou tu na stejné úrovni a jen ten český státní znak tam musíte cpát jako jediný. Mnou prosazované erby to posunují na shodnou úroveň a celé to sjednocují. Proč tedy nezkusíte vyměnit všechny erby, když se vám nelíbí? Třeba ten moderní německý znak by se jako symbol Svaté říše římské rovněž vyjímal. Že se vám zdají ty erby ohyzdné je jen pouze váš subjektivní pocit, to není argument, zkuste je vyměnit všechny, ne jenom ten český. S takovouto argumentační výbavou nemůžete uspět ani se stížností, jsou to jen plané výhrůžky, máte těch revertů úplně stejně, možná i víc a k tomu ještě často prováděny pod duplicitními účty. Vkládat malý státní znak ČR do historických článků a prezentovat jej jako historický znak, to je prznění historie, čirý vandalismus. Vy jen prostě nedokážete přenést přes srdíčko, že český lev ve středověku nevypadal tak jako dnes, že neměl pevnou podobu a že ještě nebyl tak graficky vymazlený, to je jen pouze váš planý nacionalismus. Už jen pohledem z dálky je ten státní znak ČR snadno rozpoznatelný, to není znak království. O blasonu nemluvte, tento znak má svou vlastní historii a do těchto článků zkrátka nepatří. Také pokud si dobře pamatuji, byli jsme mezi sebou domluveni, že mnou prosazovaný erb s českým lvem budete ponechávat pod podmínkou, že já nebudu měnit moravský erb a vy jste tuto úmluvu nedodržel. --Dragovit (diskuse) 15. 1. 2014, 15:22 (UTC)

Shrnutí IIEditovat

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je velmi žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. Umožníte tak snazší dohled nad stránkou posledních změn, ale i budoucí nalezení konkrétní změny v historii článku.

Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --19. 1. 2014, 13:03 (UTC), Utar (diskuse)

Ježíš KristusEditovat

Vážený kolego, těší mě, že sem píšete i že se věnujete tomuto článku. Jen bych Vás chtěl upozornit, že

 1. Ježíš žil na začátku římského císařství (Augustus byl první císař),
 2. pokud už tam musíte mít položku "vyznání" (která tam po mém soudu nepatří), byl Ježíš ortodoxní žid a s esejci neměl mnoho společného: chodil do chrámu, kterému se esejci striktně vyhýbali, kázal veřejně, protože chtěl oslovovat všechny (dokonce nejen Židy), často a vážně mluvil se ženami atd. Přečtěte si něco z Kumránské literatury. O nějakých vlivech se vždycky dá spekulovat, ale těžké je to doložit.
 3. "Bratři a sestry" je dost komplikovaná záležitost, protože lze doložit, že adelfoi a adelfai mohou být i vzdálenější příbuzní atd. O tom je bohatá literatura. A konečně je to kámen úrazu a vybíjejí se na tom různí sektáři. Proto se to sem v této podobě rozhodně nehodí.

Zdraví --Sokoljan (diskuse) 16. 7. 2014, 16:43 (UTC)

Šablona:EvropaEditovat

Aby bylo jasno, nemám nic proti vlaječkám pokud tak budou upraveny ostatní kontinentální šablony. Teď ke sporným bodům:

 1. Měl jsem zato Nové Rusko je konfederace. Nevypisujeme jednotlivé části Švýcarska nebo Spojeného království. Pokud žádné novoruské orgány neexistují pak do šablony samozřejmě patří obě lidové republiky.
 2. Podle anglické a ruské wikipedie je autonomní entita Athos je součástí Řecka. V čem se jeho postavení lišší od autonomních subjektů Ruské federace?

--Jenda H. (diskuse) 18. 11. 2014, 11:52 (CET)

Zdravím Vás, musím Vás požádat, aby jste nerevertoval mé editace, neb jak se domnívám, Vaše zásahy jsou z velké části bezdůvodné. Vlaječky v šabloně jsem okoukal od cizojazyčných wikipédií, respektive od anglické Wikipedie, která mi byla hlavní inspirací, čili není to jen můj výmysl. Funguje to bezchybně jinde a nevidím důvod, proč by to nemohlo být i zde. S vlaječkami se v šablonách orientuje daleko snadněji, než když je to jen nepřehledná směsice slov. Vaše zásahy tedy jsou, jak se domnívám, zcela kontraproduktivní. Na místo toho, aby jste to ocenil, tak se jen malicherně pozitivním změnám, přestože je prokazatelné, že Česká šablona je oproti té anglické již zastaralá a zaostalá. Zároveň to mohu považovat za sabotování mojí práce, nebo jako vandalismus, protože editování šablony mi zabralo zhruba hodinu života. Kontinentální šablony mohou být postupně pozměněny všechny. A teď k těm sporným bodům:
Nemám nic k Vaším výtkám ohledně Nového Ruska. Není mi známo, v jaké formě má tento stát fungovat. Mám za to, že:
a) pokud by Nové Rusko mělo být federací (jako je např. Ruská federace), tak by tam asi uvedeno být mělo,
b) rovněž jako konfederace (viz. Švýcarsko),
c) ale pokud má fungovat jako svaz (tedy unie) třeba po vzoru Evropské unie (viz jeho označení „Svaz lidových republik“), tak by to nebyl případ Athosu a autonomních subjektů Ruské federace, místo Nového Ruska by tam měly být uvedeny obě lidové republiky, tj. DLR a LLR, stejně jako Evropská unie tam není uvedena jako stát. --Dragovit (diskuse) 18. 11. 2014, 14:22 (CET)
Mohu se zeptat, kterou anglickou šablonu máte na mysli? V této žádné vlaječky nejsou a stejná situace je i dalších wikipediích. Souhlasím, že se v šabloně orientuje snadněji za předpokladu, že znáte vlajky. Nejsem jist zda tolik volání šablony příliš nekomplikuje načtení stránky při pomalejším připojení. S přihlédnutím k tomu, že články o jednotlivých státech mají být obsáhlé. Zároveň stále trvám na tom dílčí řešení pouze pro šablonu Evropy je nepřijatelné.
Kdo hledá, najde? Viz anglický článek „Germany“ má několikaúrovňové šablony - tj. konkrétně „States of the Federal Republic of Germany“ (Státy spolkové republiky Německo) se všemi různými erby spolkových států, též šablona „Geographic locale“ znázorňující státy s vlaječkami podle světových stran, dále „Countries bordering the Baltic Sea“ (Země při Baltském moři) s vlaječkami všech pobaltských států - všechny šablony lze otevřít naráz a prohlížet je současně, to je asi jeden z mála příkladů a jistě by se jich našlo i mnoho dalších. Nejsem si jist, zda lze argumentovat pomalým připojením, když k problémům může dojít i při načítání jiných stránek s dlouhými články nebo větším množstvím fotografií, nebo nutnou znalostí vlajek (to jako vážně?) a pokud někdo vlajky nezná, tak tím přeci lépe ne? Wikipedie je tu přeci od toho, aby vzdělávala, nebo se mýlím? --Dragovit (diskuse) 18. 11. 2014, 21:25 (CET)
A co s tím Athosem? Žádá wiki ho v šabloně nemá, nepřijde mi v zásadě odlišný od italských mikrostátů, ale to jsou jen mé dohady. Pokud máte nějaký argument pro zahrnutí bylo by dobré ho tady zmínit --Jenda H. (diskuse) 18. 11. 2014, 15:52 (CET)
Nevím co máte na mysli, já jsem Athos do šablony nezahrnoval. Pokud tam byl uveden, pak musel tam být vložen jedině někým z dřívějška. Já tam vložil Nové Rusko (Svaz lidových republik), DLR a LLR. --Dragovit (diskuse) 18. 11. 2014, 21:32 (CET)

PS: Vlajky státu se mění. Nový Zéland plánuje referendum o změně vlajky na příští rok. V Austrálii se o tom diskutuje. Během skotského referenda se spekulovalo o změně britské vlajky. Po ukončení války v Sýrii se může také měnit vlajka, tak jako se měnila před dvěma roky v Libyi nebo v Iráku pod americkou okupaci. V Mozambiku také navrhovali měnit vlajku a kdo ví o čem ještě nevím. Hodláte hlídat aktuálnost vlajek ve všech šablonách? --Jenda H. (diskuse) 18. 11. 2014, 13:48 (CET)

Máte pravdu, vlaječky se mění, ale názvy souborů zůstávají stejné. Když se změní obsah souboru, tak se to ihned projeví ve všech šablonách, článcích, infoboxech atp. na všech wikipédiích, proto nad šablonami a články nemusí nikdo stále bdít. Týká se to i té Libye nebo Iráku: soubory vlajek byly změněny a nikdo nemusel články ani šablony předělávat. Pouze stará vlajka džamáhíríje se musela vložit znovu jako nový soubor kvůli dalším článkům zaměřených speciálně na minulý režim plukovníka Kaddáfího, ale s tím se nedá nic dělat. Dění v Libyii se změnilo a informace považované za aktuální se staly historií. Podstatné je, že vlajka se změnila v aktuálním článku o státě, že se jedná o soubory, které jsou postupně pozměňovány globálně pro všechny wikipédie, a to znamená, že se budou samovolně měnit i v této šabloně, pokud v ní budou, aniž by nad nimi někdo bděl. Obavy jsou zbytečné (zkuste zkontrolovat historii souboru   Flag of Libya.svg). Jakmile se soubor jmenuje jednoduše „Flag of Libya.svg“, „Flag of Russia.svg“, „Flag of Czech Republic.svg“ apod., tak se vždy spolehlivě jedná o aktuální vlajku státu a v případě její změny se soubor vyměňuje, ovšem jakmile se soubor jmenuje například „Flag of Libya (1977-2011).svg“, tak už je jasné, že to není aktuální vlajka. --Dragovit (diskuse) 18. 11. 2014, 14:55 (CET)

Nevhodná shrnutí editaceEditovat

Dobrý den, když už máte potřebu prosazovat bez konsenzu svojí představu podoby šablony {{Evropa}} revertační válkou, vyvarujte se pro příště falešným shrnutím neodpovídajícím skutečnému obsahu editace či obviňování ostatních z vandalismu, které může být chápáno jako osobní útok. Díky Jedudědek (diskuse) 8. 12. 2014, 01:02 (CET)

RevertyEditovat

Dobrý den, používat opakovaně reverty k prosazení vlastní verze obsahu, jak činíte na stránce Šablona:Evropa, je krajně nevhodné, prosím, abyste se tohoto jednání pro příště zdržel. Spory o obsah či podobu stránky je třeba řešit diskusí, zejména ve Vašem případě, kdy vícero uživatelů vyjádřilo výhrady k Vámi prosazované verzi. Dlouhodobé vedení revertačních válek může být považováno za narušování Wikipedie, toto upozornění prosím neberte jako útok na Vaši osobu. Díky za pochopení. --Jiekeren (diskuse) 11. 12. 2014, 14:51 (CET)

Dobrý den, upozorňuji, že budete-li pokračovat v revertech dané šablony, zablokuji vás nejen pro narušování (prosazování verzí bez podpory), ale také pro opakované vkládání klamných informací (mez. organizací do šablony států a území).--Kacir 12. 12. 2014, 07:19 (CET)

Flensburgská vládaEditovat

Kolego, vláda není (zaniklý) stát! Viz Diskuse:Flensburgská vláda. Prosím podívejte se na rozdíl mezi pojmem stát a vláda. Kromě toho článek vyžaduje ověření. --Wikipedista:BobM d|p 23. 12. 2014, 11:44 (CET)

To je asi možné, že to nebyl stát v pravém slova smyslu, ale byl to státní útvar po zániku Třetí říše. Jak jinak by jste nazval území, který je pod správou jakési vlády, ale již to není ten stát, který to byl předtím? Všechny cizojazyčné Wikipedie používají ve Flensburgské vládě šablonu stát, tak nevím proč by česká Wikipedie měla být výjimkou. --Dragovit (diskuse) 24. 12. 2014, 0:49 (CET)
Znova: nebyl to stát ani státní útvar! Anglický článek korektně označuje za administrativu. A o vládu šlo zcela formálně, fakticky neměla ani státní území ani státní moc. V dosavadním stavu je ten článek skoro na smazání. --Wikipedista:BobM d|p 24. 12. 2014, 09:53 (CET)
Vaše námitka je irelevantní, jest to subjektivní výsledek vlastní hypotézi či spekulace a posuzující zcela svévolně a samovazně, jaká hesla si zaslouží zachování a které nikoli, přitom zcela ignorující fakt, že Wikipedie je encyklopedií internetových hesel, bytostně propojená s Wikidaty.org, tedy čím méně hesel, tím i menší kvalita, logicky více chybějících údajů. Články Flensburgský stát i Vláda Lutze Schwerina von Krosigka jsou na cizojazyčných Wikipediích jako články i jako hesla na Wikidatech vždy umístěny samostatně, z důvodu rozdílného obsahu, proto ani česká verze Flensburgského státu nemůže odkazovat na článek Vláda Lutze Schwerina von Krosigka, i když jste toho názoru, že je to totéž. Opak je však pravdou, článek Vláda Lutze Schwerina von Krosigka je zcela nevhodný a nevyhovující pro doplňování údajů speciálně zaměřených na informace o zbytcích Třetí říše, jak i ostatně moudře posoudili na ostatních wikipediích a články ponechali samostatně. Mimo jiné tím i obíráte Wikidata o české heslo a výraz s odkazem. Proto Vás musím požádat, aby jste své změny revertoval do předchozího stavu. Děkuji. --Dragovit (diskuse) 28. 12. 2014, 1:43 (CET)
Kolego, jde o tu samou vládu... A znovu, o žádné zbytky nacistického Německa nešlo ale o prozatímní vládu ustaveno po smrti Hitlera. Žádný flensburský stát nikdy neexistoval. --Wikipedista:BobM d|p 28. 12. 2014, 08:44 (CET)
Jinak si přečtěte anglický článek en:Flensburg Government, název government odpovídá českému vláda (nikoliv stát), infobox ji uvádí jako en:Provisional government, úvodní věta was the short-lived administration that attempted to rule Nazi Germany - tedy o žádný stát se nikdy nejednalo. --Wikipedista:BobM d|p 28. 12. 2014, 09:07 (CET)
Souhlasím s vámi, rozhodně neleze posthitlerovakou vládu Třetí říše označovat jako stát. Nicméně jde k tomu přistupovat jako k dějinnému období Německa takže Infobox zaniklý stát by byl v případě obsáhlejšího článku na místě. (podobně jako třeba zde) Pode mého názoru je právě jeho použití na en důvodem vámi kritizovaného zmatení pojmů. --Jenda H. (diskuse) 28. 12. 2014, 12:29 (CET)
Kolego ve více případech jsem byl proti danému infoboxu, právě proto, že je zavádějící. Třetí Československá republika státem byla, flensburská vláda nikoliv. (Obdobně Prozatímní státní zřízení je označení exilové reprezentace, nikoliv státu.) Podle mého názoru to ale není na článek - maximálně historický popis událostí po zániku nacistického Německa. --Wikipedista:BobM d|p 28. 12. 2014, 13:07 (CET)

Vilájet BarkaEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Vilájet Barka. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --Kohelet (diskuse) 28. 12. 2014, 09:48 (CET)

RvEditovat

Vaši editaci jsem revertoval:

 • za prvé Sovětský svaz nebyl nástupnickým státem (změna území, pojem nástupnického státu je něco jiného, pokud anektujete část území není to sukcese státu podle mezinárodního práva)
 • za druhé Polsko nebylo nástupnickým státem - stále pouze změna území
 • Československo nebylo nástupnickým státem, to samé Jugoslávie

Prosím odlišujte pouhou změnu státního území (odstoupení, anexe) od právního nástupnictví - existuje k tomu řada úmluv. Nacistické Německo je vlastně zvláštní případ (debelace - stát zanikl vojenskou porážkou). --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2015, 19:41 (CET)

Jinak dříve diskutováno Diskuse:Nacistické Německo#Infobox (předch. a nástup. státy) --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2015, 19:44 (CET)

Obdobně u Polská lidová republika - Generální gouvernement nebyl stát, Nacistické Německo Polskou pouze okupovalo. --Wikipedista:BobM d|p 1. 2. 2015, 19:58 (CET)

Velikost znakuEditovat

Můžete mi sdělit, ve kterém článku znak skoro není vidět a bez lupy je nepoužitelný ? Vaše změna se dotýká tisíců článku, je třeba ji tedy nejprve prodiskutovat. Mě se velikost zdá dostatečná, v porovnání s ostatními jazykovými verzemi máme znaky v infoboxech asi největší. Vaší změnu tedy revertuji a očekávám diskuzi zde. --Jowe (diskuse) 21. 3. 2015, 15:15 (CET)

Ano, to mohu, je to článek Janov (Itálie). Znak je tam tak maličkatý, že není skoro vidět a na rozdíl od jiných infoboxů není zde ani jiný způsob, jak ho zvětšit. --Dragovit 23. 3. 2015, 8:31 (CET)
Já ho vidím celkem dobře. To bychom stejně mohli argumentovat, že obrázek v infoboxu u tohoto článku je malý a nejde z něj nic poznat a infoboxy bychom pak mohli rozšířit přes půl stránky... Způsob jak si pro hlédnout detaily znaku či jiné fotky samozřejmě existuje, stačí na obrázek klinout. Ale pokud opravdu chcete usilovat o změnu velikosti nastavení znaku, řešte to v diskusi u tohoto infoboxu. --Jowe (diskuse) 23. 3. 2015, 15:34 (CET)

Řád sv. LazaraEditovat

Zdravím. Děkuji zlepšení infoboxu u lazarovské stránky. Jen bych rád dodal, že oficiální sídlo orl. ob. oficiálně neexistuje. De facto je na zámku v Chotěboři, kde jejich velmistr hr. Dobřenský i žije, je to i ofic. sídlo českého velkopřevorství, které je v jejich organizaci i nejpočetnější. Problém je ten, že ono tento fakt nikde neuvádějí, protože by tím dali najevo, že s oběma historickými obediencemi, Pařížskou a Maltskou nemají nic společného a jsou v podstatě nově vzniklou společností a působící víceméně jen v ČR. Pokud ale můžu poprosit, na wikicommons je již nový obrázek erbu velmistra sjednoceného řádu, tak pokud bysto jej mohl vyměnit za ten, který tam je, což není jeho osobní erb, ale erb řádu. Já nejsem v tomhle tak zdatný a nejde mi to:-). Dík Najdete jej pod heslem Don Carlos Gereda de Borbon. Nathaniel Filip (diskuse) 20. 4. 2015, 18:42 (CEST)

A Nathane asi by jste měl dodat, že jste ten soubor ukradl na tomhle heraldickém blogu. (Dragivite, omlouvám se Vám za tuto technickou poznámku).--Yopie (diskuse) 20. 4. 2015, 20:54 (CEST)
Též Nathanieli zdravím a děkuji za opravy. Já jsem také počítal s různými variantami, tedy že jistá obedience může mít sídel nespočet a přitom nemít oficiální sídlo žádné, i takový systém může být, ale infobox neurčuje přesně které, může tam být uvedeno jakékoli sídlo a neexistují žádná pravidla, která by určovala, které sídlo a jaký druh má být upřednostněn. Zkusím tam tedy zadat obojí, tedy Orléans i Chotěboř, to hlavně proto, aby náš kolega už konečně pochopil, že hrad Boigny je už opravdu ze hry. :-) PS: Uvedený osobní erb velmistra sjednoceného řádu jsem na wikimédiích zatím ještě nenašel. Hledal jsem jej i předtím, zkusím to ještě jednou později. --Dragovit 20. 4. 2015, 21:00 (CEST)

Opět zdravím. Jsem rád, že vylepšujete stránku o řádu, zvláště ty technické věci, v tom tak sběhlý ještě nejsem. Ale s tou fotkou Dobřenského nemůžu souhlasit. Také proto, že je to infantilní koláž a vypadá hrozně, ale hlavně proto, že nemůžete srovnávat a vyvažovat obě dvě organizace stejně. Sjednocený řád je z obou historických obediencí, Pařížské a Maltské, sdružuje 5000 členů, téměř ve všech zemích světa, včetně monarchů jako je španělský král. Orleánská obedience vznikla v roce 2004 odštěpením z pařížské a ještě se v roce 2010 rozdělila na dvě poloviny, jednu vede Piccapietra, druhou Dobřenský. Obě mají každá kolem 200 členů. Není proto možné stavět tyto odštěpené, novodobé a nepočetné organizace na roveň mezinárodního a historické řádu, který sdružuje obě původní obedience. I když, např.: wikipedista Yopie, který je velkým propagátorem Dobřenského, se o to snaží... Pokud to můžete respektovat a odstranit i ten hrozný obrázek Dobřenského, jako velmistra poloviny orleánské obedience, byl bych vám vděčný. Nechtěl jsem vám revertovat úpravy, ale raději o tom s vámi diskutovat, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění. dík, Nathaniel Filip (diskuse) 21. 4. 2015, 02:04 (CEST)

Tomu rozumím, ale převážně nesouhlasím. Wikipedie je informační médium na encyklopedické úrovni a nikoli propagační stránka pro prezentaci určité skupiny. V článku musí být zastoupen Řád sv. Lazara od jeho vzniku a rané začátky až po nynější stav, kdy kvůli rozkolu existují různé obedience. Účelem encyklopedie je nezávisle a neutrálně informovat, jejím úkolem není hodnotit a upřednostňovat. Je-li orleánská obedience méně početná nebo méně legitimní, tak musí postačovat, že v článku je vždy uváděna až jako druhá, na druhém místě jako druhořadá, rovněž velmistr orleánských je tu uveden až jako druhý. Máte-li dojem, že tyto obedience v článku vzájemně spolu nesouvisí, nebo že jedna z nich "poškozuje" druhou, pak bych na vašem místě začal uvažovat o důsledném rozdělení obou obediencí do dvou výrazně rozdělených kapitol. Totéž bych řekl k fotoportrétu Jana Dobrzenského, kdy ve wikimédiích neexistuje lepší portrét tohoto pána a opět si myslím, že nikdo z nás není v pozici, kdy bychom mohli posuzovat vkus nebo uměleckost tohoto počinu. Ten pán byl takto zpodobněn, nebo se tak záměrně nechal zpodobnit, je to jeho věc :-) , ale lepší portrét není a pokud by byl, jistě by si své využití našel. --Dragovit 21. 4. 2015, 10:30 (CEST)

OK, chápu. Ale to by tam pak měly být i ostatní organizace tvrdící o sobě, že jsou řád sv. Lazara. Či více o druhé polovině orleánské obedienci vedené hrabětem Piccapietrou, do které patří švýcarské velkopřevorství, což je převorství, které orleánskou obedienci v roce 2004 založilo. Také, pokud souhlasíte, rád bych tam vložil fotografii patriarchy Řehoře III., přeci jen je to druhý muž katolické církve, hned po papeži, přímý nástupce v apoštolské posloupnosti po Petrovi v Alexandrii. A jeruzalémští patriarchové jsou protektory řádu od roku 1842. Viz jeho stránka se jménem Řehoř III. Laham. Dík Nathaniel Filip (diskuse) 21. 4. 2015, 13:13 (CEST)

Kastilská koruna a Nové ŠpanělskoEditovat

Zdravím Vás. Ve svých sledovaných stránkám mám hesla Kastilská koruna a Nové Španělsko, takže jsem si všiml Vašich nedávných úprav v těchto heslech. No asi by stálo za to, zamyslet se nad daty vzniku či zániku a správně to v hesle podat. Kastilská koruna byla sloučena s Aragonskou v podobě jednoho panovníka v roce 1516, Nové Španělsko bylo oficiálně ustanoveno 1535. V hesle o Kastilské koruně se píše, že součástí bylo i Nové španělsko, které vzniklo až po personální unie Kastilie a Aragonu. A u Nového španělska je, že bylo podřazeno Kastilské koruně, i když jste uvedl, že ta zanikla ještě před ustanovením místokrálovství. Také mapka u hesla Kastilské koruny zobrazuje stav až s americkými državami. Prosím, zkuste všechny tyto souvislosti v heslech lépe postihnout, takto je to takové zavádějící. Díky za Váš čas. --Unpocoloco (diskuse) 23. 6. 2015, 21:37 (CEST)

Též vás zdravím. Děkuji za upozornění, patrně jsem se nechal zmást mapou, která je uvedena v infoboxu na anglické Wikipedii, ta má totiž údajně zobrazovat Kastilskou korunu se svými zámořskými koloniemi, ovšem zde jsou zřetelně znázorněny Vícekrálovství Peru, Vícekrálovství Nové Španělsko i s Filipínami, což není jaksi možné. Tedy jak říkáte, rok 1516 a ustanovení Nového Španělska roku 1535, Nová Kastilie v Jižní Americe coby pozdější část Peru byla založena v roce 1528, Filipíny rok 1521 a nakonec Vícekrálovství Peru teprve až 1542. Patrně jsem tedy okopíroval chybu z anglické Wikipedie. Dám tedy vše do pořádku. --Dragovit (diskuse) 23. 6. 2015, 22:36 (CEST)

StátEditovat

Kolego, župa není stát ale územní (správní) celek. Obdobně protektorát a Slovenská republika nebyli předchozími stát Třetí Československé republiky (budeme-li striktní, pak jimi mohla být první případně druhá republika) --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 10:45 (CEST)

Kolego, já vím, že župa není suverénní stát. Také vím, že česká verze šablony je určena pro státy, jak naznačuje i její název, to ano, ale nemusí to ještě nutně znamenat, že nemůže být využita i v tomto případě a posloužit svému účelu i jinak, alespoň na anglické wikipedii to tak funguje. Zkuste navštívit anglický článek Reichsgau Sudetenland a přesvědčte se sám. Ten infobox je užitečný a přehledná, je z něj hned patrné, jak dlouho útvar existoval apod. včetně státního zřízení, i zde jsem uvedl, že se jedná o župu a článek ani nebyl přidán do kategorií o státech, takže nevím nač ten revert. O tom, zda by říšská župa mohla nebo nemohla být označována v jiných článcích jako předchozí nebo nástupnický stát také velký problém nevidím, protože pojmy předchozí a nástupnický stát zřejmě vnímám jinak, než jak (možná) bývá běžně definováno. V historických článcích od starověku po novověk se jako předchozí/nástupnické státy označují všechny, které vznikly/zanikly na daném území, běžně se tam dávají i různé kraje a provincie (např. provincie Římské říše), čili i ta německá župa by tam eventuálně mohla být, když pohltila tak významně rozsáhlé území, ale na druhou stranu chápu, že tento přístup sotva obstojí vůči jakési zažité definici určování u moderních států. Co jiné období, to jiná definice. -- Dragovit 21. 8. 2015, 11:02 (CEST)
Kolego nejde o stát! Už jsem vám to říkal vícekrát, ani provincie ani župa nejsou státem. Římské provincie nebyly státem ale územním celkem veřejné správy. Stát je něco jiného - například tím, že disponuje státní mocí - výkonou, zákonodárnou a soudní. Orgány veřejné správy nemají státní moc. --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 11:23 (CEST)
Ale já vám to kolego nevyvracím. Já jen nevidím problém v tom, proč by nemohl být použit infobox jako na anglické wikipedii, to jste dosud nijak neodůvodnil. Rovněž ani římská provincie není státem a přesto praxe určování předcházejících/nástupnických států je u těchto článků jiná, to se vám snažím říct. -- Dragovit 21. 8. 2015, 11:22 (CEST)
To je snad jasné - pokud to není stát, pak nepoužiji infobox o zaniklém státu... Už jsem vám to jednou vysvětloval. Použijte jiný infobox --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 11:29 (CEST)
Kromě toho anglický infobox je Infobox Former Subdivision a fakticky odpovídá --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 11:33 (CEST)
Takže to chápu dobře, vám jen kolego vadí, že infobox se nazývá "Zaniklý stát" a nic dalšího v tom není? Nic ve zlém, ale tohle je názorná ukázka malicherného puntičkářství a hnidopišství, které hatí vylepšení článku. Praxe užívání tohoto infoboxu je jiná, používá se nejen u států. Pokud použiji jiný infobox nebo tento zkopíruji pro úplně nový jen s tím, že bude mít jiný název, tak to bude v pořádku? Jen s tím rozdílem, že to bude zcela nadbytečný duplicitní infobox, který s největší pravděpodobností smaže jiný wikipedista. Nevím proč se infobox jmenuje takto, ale asi právě proto, že neexistuje česká varianta pro název Infobox Former Subdivision, čemuž nerozumím ani já, holt angličtina je o něco víc inovativnější než náš jazyk. -- Dragovit 21. 8. 2015, 11:44 (CEST)
Vadí mi celý infobox, ne jenom název. A to proto, že se nehodí do daných článků. Rozumíte?? Doufám, že je to již jasné!!! --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 11:58 (CEST)
Aha, tak to jsem ho tam dal z přesně opačného důvodu a tu námahu jsem si s tím dal, teď už vím, že zcela zbytečně. Docela mi tam ten infobox chybí, protože v něm bylo vše přehledně uvedeno – hlavní město, vlajka, znak, národnosti, vznik odkdy-dokdy atd., bylo vše jasné na první pohled, ale teď tam místo toho není nic a mě nebaví tyto údaje v tom textu dlouze hledat. Raději budu používat anglickou wikipedii, tam s tím nikdo problém nemá. -- Dragovit 21. 8. 2015, 13:10 (CEST)
A ještě jedna maličkost: Nevím proč v tom článku musí být po pravé straně místo užitečného infoboxu ten hnusný erb v obřích rozměrech a zabírat polovinu obrazovky, úplně zbytečné. -- Dragovit 21. 8. 2015, 14:23 (CEST)

Rv: Naposledy, župa není stát!. Najděte odpovídající infobox. --Wikipedista:BobM d|p 21. 8. 2015, 19:09 (CEST)

Znak Anglického královstvíEditovat

Dobrý den, díky za založení Znak Anglického království, vypadá to jako zajímavé téma. Mohl byste tam dodat ale i nějaký text, alespoň úvodní odstavec na pár řádků? Vizte pro inspiraci např. článek Znak města Paříže. Díky. S pozdravem --14. 3. 2016, 10:41 (CET), Utar (diskuse)

Maltézský řádEditovat

Řád rytířů svatého Jana v Jeruzalémě (latinsky Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani) neboli Řád johanitů či hospitalitů (Fraternitas Hospitalaria), dnes spíše známi jako Řád maltézských rytířů či zkráceně Maltézský řád, je jeden z velkých rytířských duchovních řádů, který vznikl v 11. století ...

Pane kolego Dragovite, rád bych Vás upozornil na problematické místo v tomto úvodu: ... dnes spíše známi ... Myslím, že by tam mělo být známý.

Sám to opravit nechci, protože mám od AV topic ban na politiku a mohlo by to být pro mne riskantní. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 4. 2016, 12:28 (CEST)

Máte pravdu pane kolego, děkuji za upozornění, budu se snažit to opravit co možná nejdříve. --Dragovit 4. 4. 2016, 13:14 (CEST)

Znak Anglického královstvíEditovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Znak Anglického království. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. Článek neobsahuje žádný text, jen obrázky, je mi to líto, ale bez textu je to jen Fotogalerie a ne článek. Na druhou stranu si myslím, že rozšíření nebude tak složité. S pozdravem. — Draceane diskuse 22. 11. 2016, 23:20 (CET)

Řád Thovtových svitkůEditovat

Jsem nesmírně poctěn. Děkuji Vám. Budu jej nosit hrdě a se ctí. -- Dragovit 23. 11. 2016, 13:27 (CET)

Tuhošťové a ZáhvozdanéEditovat

Dobrý den. Jste si jistý, že existovaly české kmeny „Tuhošťové“ a „Záhvozdané“? Nešlo spíše o území, zpočátku možná neosídlená (srov. např. náš článek Záhvozd)? --Vlout (diskuse) 10. 12. 2016, 16:24 (CET)

Asi budu šokovat, ale stoprocentně to nevím. Název kmenů jsem převzal z nové knihy „Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845“ (Miroslav Houška a Petr Müller, nakladatelství Triton), prozatím nemohu posoudit, jak moc je tato publikace odborná nebo kvalitní. Nechám to na ostatních uživatelích, zda to přepíší či opraví. Za grafickým uspořádáním článku si však stojím. --Dragovit 10. 12. 2016, 16:30 (CET)
Tak proč to nedozdrojujete tou knihou? --Palu (diskuse) 10. 12. 2016, 16:48 (CET)
Osobně na to nejsem odborník, ale našel jsem např. toto a toto, což by snad mohlo být věrohodnější než tato kniha. Proto si myslím, že by bylo lépe, kdyby tam tyto dvě záležitosti byly uvedeny jen jako oblasti. --Vlout (diskuse) 10. 12. 2016, 16:49 (CET)
Podle mě tu žádné pochybnosti o věrohodnosti té knihy zatím popsány nebyly. --Palu (diskuse) 10. 12. 2016, 16:53 (CET)
Cituji popis z webu kosmas.cz: „Lhal Kosmas nebo skrýval tajemství? Překvapivou analýzu historických pramenů čtenářům předkládají právník a politolog.“ --Vlout (diskuse) 10. 12. 2016, 16:58 (CET)
No, tak tohle by se jako pochybnosti označit dalo :-) --Palu (diskuse) 10. 12. 2016, 17:06 (CET)

Ještě poznámka: dobrým zdrojem pro starší historii Čech by mohl být Dušan Třeštík. --Vlout (diskuse) 10. 12. 2016, 17:23 (CET)

Já předpokládal, že názvy „Tuhošťané“ a „Záhvozdané“ nemusí být nutně názvy českých kmenů, to ostatně kniha ani netvrdí, ale mohou to být odvozeniny pro obyvatele Tuhoště a Záhvozdu. Když byli vyjmenovány společně s ostatními kmeny jako „Tuhošťané“ a „Záhvozdané“, mohlo to být třeba jen proto, že to v té větě lépe zní. Ostatně kdo si dnes může být jist, jak se ty kmeny tenkrát jmenovali? Vkládám pro jistotu citát z knihy, který se nachází na straně 14, možná zde autoři citují Dušana Třeštíka. --Dragovit 10. 12. 2016, 17:06 (CET)
Podle převládajícího názoru historiků17 český prostor nebyl v 9. století homogenní entitou, nýbrž územím, nad nímž uplatňovalo moc několik knížectví. Jednalo se o území Doudlebů, Čechů, Lučanů, Hbanů, Sedličanů, Lemúzů, Děčanů, Litoměřiců, Pšovanů, Charvátů, Zličanů, Tuhošťů, Záhvozdanů. V tomto smyslu nepanuje mezi českými historiky shoda o tom, zda šlo o jednotlivé kmeny, které byly vnímány v zahraničí jako jediný kmen „Bohemani“, či zda se jednalo o několik odnoží kemene Čechů (D. Třeštík).
— „Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845“ (Miroslav Houška, Petr Müller), str. 18
Autoři Dušana Třeštíka citovat nemohou, protože hypotézu o jakýchsi Tuhošťanech (a Záhvozdanech) Třeštík nezastával. Prvotní zmínku o Tuhošti známe z privilegia Jindřicha IV. pro pražské biskupství z roku 1086, kterou nám zachoval v opise ve své kronice Kosmas o několik desítek let později (...Tugost qui tendit ad medium fluminis Chub...). Tento Tugost (v různočteních i Tugast, Tugost, Tugocz či Tugust) je chápán nikoli jako lid ale jako území čí hradiště se sídelní komorou (KALOUSEK J.: O listině císaře Jindřicha z roku 1086, kterouž Morava byla opět přivtělena k diecesi Pražské. ČČH 8, 1902, s. 257-269; TUREK, R.: Listina Jindřicha IV. z 29. dubna 1086 (DH IV. 390) a její teritoria. Slavia Antiqua 22, 1975, s. 69-122.; TUREK, R.: Čechy na úsvitě dějin, Academia, 1963, s. 201; TŘEŠTÍK D.: Počátky Přemyslovců, Lidové noviny, 1997, s. 67; ...našel bych i další). Zpravidla je umisťován do okolí hradiště Smolova na Domažlicku (podle zmínky o řece Chub - Koubě), Turek podotýká, že jméno Tuhošť zachoval až do 16. století blízký les (což může být ovšem druhotné), nebo na Úhošť nad Kadaní (pozdní Turek). Po Třeštíkově podrobné analýze (České kmeny: historie jedné "přirozené" iluze, 1997, s. 54-73) už Vaněčkovu (a Turkovu) teorii českých kmenů žádný soudobý historik nezastává ergo je hned první citovaná věta z Houška&Müller zavádějící. BarbatusCZ (diskuse) 11. 12. 2016, 15:43 (CET)
Myslím, že podstatou naší debaty nebylo, zda kmeny s těmito názvy (Tuhošťové, Tuhošťané atd. a Záhvozdané) skutečně existovaly či nikoli. Do takových odborných debat se ani pouštět nehodlám. Podstatou naší debaty bylo, zda tyto názvy by měly být uvedeny v článku. Stěžejní otázka spočívá v tom, jak tato území správně pojmenovat, aby bylo zřejmé, že v té době nebyly liduprázdné, shodneme-li se společně s mapkou na tom, že nějaké území patřící pod nějaké hradiště tam skutečně v té době existovalo a nebylo podřízeno žádnému jinému známému kmeni. Pokud není slovo Tuhošťové historicky vhodné, pak by nemělo být problémem, aby tam bylo uvedeno hradiště Tuhošť, ale pokud se ani toto nehodí, klidně tam může být území označeno jako „neznámý kmen“ nebo „nezávislé hradiště“ a název Tuhošť může být pak uvedeno dodatečně v poznámce dole pod čárou. Stačí být jen kreativní, a to je asi vše, co se tím dá udělat. --Dragovit 11. 12. 2016, 16:12 (CET)
Vtip je i v tom, že inkriminovaná mapka je čistě Turkova fantazie a nemá žádnou oporu v pramenech (Turek fabulované kmeny umisťoval poměrně libovolně a rozsah jejích sídel určoval podle jím vytvořené typologie převažujícího způsobu budování hradišť). Ale ok, mapku už bych nechal, osobně Tuhošť bych uvedl jen jako území s prolinkem na budoucí heslo, stejně tak i Záhvozd, který byl původně srbský. BarbatusCZ (diskuse) 11. 12. 2016, 16:36 (CET)

Revert – Sovětský svaz na straně OsyEditovat

Toto revertuji Sovětský svaz nebyl spojenec Osy, pakt byl o neutralitě. --Wikipedista:BobM d|p 23. 12. 2016, 12:17 (CET)

Rozumím a děkuji, výtku s revertem přijímám. -- Dragovit 23. 12. 2016, 12:20 (CET)

WikikytičkaEditovat

Dobrý den. Děkuji Vám, jsem poctěn. --Dragovit 16. 5. 2017, 9:51 (CEST)

Gaskoňské vévodství (a další)Editovat

Promiňte, kolego, ale proč vlastně pořád zakládáte články s šablonou Neověřeno? Přece odněkud jste informace uvedené v článku musel čerpat, tak co vám brání uvádět zdroje v příslušné sekci? Předpokládám, že pravidlo o ověřitelnosti znáte.--Hnetubud (diskuse) 19. 5. 2017, 13:16 (CEST)

Tomu rozumím, informace jsem čerpal a dával dohromady z jiných článků Wikipedie, předně z české a anglické. V nich sice byly uvedeny skromné seznamy použité literatury (včetně literatury v angličtině), ale ne k jednotlivým tvrzením, nebo jsem pracoval jen s nejzákladnějšími fakty. --Dragovit 19. 5. 2017, 13:27 (CEST)
Myslím, že v takovém případě by bylo dobré alespoň použít Šablona:Překlad, i když nejde zrovna o doslovný překlad cizojazyčné wikipedie. Ono k některým tématům je docela problém najít věrohodné zdroje, ale publikace ke středověkým tématům v češtině jistě existují (minimálně Evropa v proměnách staletí, i když ta hesla tam jsou leckdy kratší než na wikipedii). Nevykládejte si to ve zlém, ale podle mých zkušeností se heslo bez jakýchkoli zdrojů vystavuje nebezpečí, že ho někdo navrhne na smazání, což by byla v tomto případě jistě škoda.--Hnetubud (diskuse) 20. 5. 2017, 22:23 (CEST)

Sunnitský islámEditovat

Zdravím, slyšel jste někdy o tom, že za podobné chování můžete být klidně zablokován? V žádném případě to neberte jako výhrůžku, to opravdu ne, ale alespoň při nejmenším by bylo vhodné uvést důvod reventu, než slepé prosazování své verze. Obrázky by vždy měly nějakým způsobem ladit a doplňovat text, jaké je např. spojení mezi sunnitským islámem a mešitou Selimiye v Edirne (kromě toho, že je sunnitskou a ne ší'itskou stavbou)? Fotka je skvělá, ale její význam v textu mi už nějak nedochází. Nemluvě pak o tom, že článek podobné velikosti si s jedním obrázkem s klidem vystačí. --Dominikosaurus (diskuse) 19. 8. 2017, 13:46 (CEST)

Mešita Selimiye v Edirne je sunnitská a článek je o sunnitském islámu, proto jsem ji tam umístil, ostatně tatáž mešita je v článku o sunnitském islámu na anglické Wikipedii, respektive liště o sunnitském islámu. Mešita je považována za vrchol osmanské architektury (viz článek). Moje editace byla míněna s dobrým úmyslem, stejně jako věřím, že i vaše editace byla míněna s dobrým úmyslem, i když mám takový pocit, že vcelku bezdůvodně. Ještě jsem nikdy nezažil, že by mi někdo krátce poté vracel editaci s výtkou jen kvůli vloženému obrázku. Obrázek mešity měl článek vizuálně vylepšit po vzoru ostatních článků o náboženství. Články a jejich vizuální úpravu vzájemně porovnávám, ale i z důvodu náhledových panelů v mobilní aplikaci a prohlížečích, když mi například u každého článku s náboženstvím vysunul panel se souvisejícím obrázkem, tak jen s výjimkou sunnitského islámu se objevila akorát mapa s počty věřících ve světě, která je sice velmi nápomocná, o tom není pochyb, ovšem sama z hlediska vzniku a historie sunnitského islámu článek nijak nedoplňuje, proto jsem tam alespoň vložil po vzoru anglické wikipedie mešitu a schválně jsem ji umístil navrch, aby se objevovala ve výsuvných panelech náhledů. Proč jste tuto editaci zhodnotil jako nesprávnou a navrch dal mapu, příliš nechápu. V článcích zpravidla není navrchu umístěna mapa, ale obrázek s článkem související, když to srovnám s jinými články a proto jsem to revertoval bez udání důvodu. Článek podle mě nevypadal dobře a alespoň ilustrační obrázek potřeboval (viz buddhismus má Buddhu, křesťanství má Ježíše), nejen mapu. Takový je můj názor, pokud Vám osobně připadá lepší koukat jenom do map, tak prosím, ale anglická wikipedie vypadá jinak: tuto mapu tam mají také, ovšem umístěnou o dost níž a v menší velikosti; pokud si ji někdo chce prohlídnout ve větší velikosti, není problém si ji rozklinout a prohlídnout si ji zblízka. Podle mě to bylo zbytečné odstraňovat obrázek a vracet zmenšení mapy, toť vše. Krom toho každá byť i sebemenší editace zabere nějakou chvíli a když mi někdo to pak vzápětí změní, tak pro mě je jenom ztráta času, kterou mi nikdo nevrátí. --Dragovit 19. 8. 2017, 19:17 (CEST)

Veles, PerunEditovat

Ahoj, odstranil jsem infobo božstvo protože bez doložitelných informací které by jsme do něj mohli vložit nemá smysl. Kromě toho jsem dal šablonu přidat zdroj k hypotéze týkající se vlivu Thóra na Perunův kult, tak prosím přidej zdroj z kterého si čerpal.--Crinkly.sun (diskuse) 29. 9. 2017, 20:53 (CEST)

Pravda, infobox nebyl vyplněný, a tedy zbytečný, ale nechával jsem ho pro případné doplnění jiným wikipedistou. Co se zdrojů ohledně vlivu kultu Thóra, je jich více, jedná se o častou zmínku, já čerpal hlavně z knihy Michala Téry. --Dragovit 28. 3. 2018, 11:25 (CEST)
Téra sice píše o tom že v Uppsale byl Thór uctíván jako hlavní božstvo (to jsem do hesla doplnil), ale nikoliv o tom že tak tomu bylo u Švédů obecně či že se jednalo o nějaký proces nahrazování Ódina Thórem. O měnících se paradigmatech pod vlivem křesťanství také nepíše nic.--Crinkly.sun (diskuse) 28. 3. 2018, 12:15 (CEST)
Jenže Uppsala nebyla jenom ledajaké město ve Švédsku, bylo to tehdy hlavní sídelní místo švédských králů. Chrám v Uppsale byl dle pověsti vystavěn božstvem Yngvim-Freyem, mýtickým předkem královského rodu Ynglingů. Trojice bohů v Uppsale, z nichž nejvíce vyčníval Thór, zde v době centralizace a zrodu švédského státu mohli sehrávat roli státního kultu. Po každých devíti letech přicházeli do Uppsaly obětovat a zúčastnit se oslav poutníci z různých koutů Skandinávie. Přední postavení Thóra, které náleželo spíše Ódinovi, a Thór, který byl v podstatě božstvem sedláků, je na tak politicky významném místě podivné. Ano, možná se jedná spíše o hypotézy a přímé důkazy o měnícím se paradigmatu nejsou. V článku to nicméně může být letmo zmíněno, samozřejmě jen v případě správné formulace. O tom, že Thór byl nejvíce ctěným bohem seveřanů té doby, indicie jsou, odtud je pak už jen malý krok k vládnoucí vrstvě varjagů v Rusku a ovlivnění Perunova kultu. --Dragovit 28. 3. 2018, 13:09 (CEST)
Jasně, může to tak být, ale nemáme k tomu zdroj. Ale podívej se na současnou podobu hesla a můžeme to ještě nějak přeformulovat, ovšem v souladu se zdroji.--Crinkly.sun (diskuse) 28. 3. 2018, 16:44 (CEST)

Čína, ostrovy aj.Editovat

Dobrý den, pane kolego. O ty ostrovy se nehádá s Vietnamem apod. Rusko, ale Čína. I ta se stává, i když nerada, aktérem té DSV. To zatím v článku moc není. --Zbrnajsem (diskuse) 28. 3. 2018, 10:15 (CEST)

Ano, toho jsem si vědom. Čína je v článku sice zmiňována okrajově, ale jak sám říkáte, je významným aktérem DSV, byť třeba nerada, ale i vzhledem ke své síle a vlivu, je významným hráčem na politické mapě světa, je mocností, která je schopna se vyrovnat i Rusku, čili i ty spory o ostrovy v tom také hrají svou důležitou roli. Chtělo by to článek doplnit. Je tu samozřejmě možnost článek omezit jen na Rusko a na rusko-americké vztahy, ale musela by existovat jistota, že ten pojem Druhá studená válka se nikdy nerozšíří o Čínu, což mě osobně vzhledem k různým vazbám a paktům mezi RF a Čínou připadá dost nepravděpodobné. Spory o ostrovy vyvolávají na obou stranách potřeby zbrojení, udělování sankcí a uchylování se k provokacím, což de facto naplňuje význam toho pojmu studená války. --Dragovit 28. 3. 2018, 10:29 (CEST)

Spojené královstvíEditovat

Kolego Dragovite, Vy jste se v diskusi vyslovil pro název Spojené království. Bohužel ta diskuse pokračuje pořád dokola a myslím, že by to znova potřebovalo Váš hlas. Prosím Vás o to. --Zbrnajsem (diskuse) 24. 6. 2018, 20:27 (CEST)

Já jsem se k tématu vyslovil a nevím, co pro to udělat víc. Svůj názor se všemi argumenty, které mě napadli, jsem už vyslovil a nemám už v zásobě další, ledaže bych se jen trapně opakoval. Mezitím se tamní diskuze změnila k nepoznání, v nepřehledný chaos, a dělá mi problém se v něm zorientovat. Cením si Vaší důvěry, avšak příznivci přejmenování, jak se zdá, nasadili všechny možné zbraně. Podívám se na to, ale nic nezaručuji. --Dragovit 24. 6. 2018, 23:44 (CEST)

Nový obrázek v infoboxu hesla Markrabství moravskéEditovat

Dále pro informaci přetiskuji názor heraldika na nedávnou záměnu obrázku v infoboxu: "Kresba orlice bude zjevně dle Antonína Javory (heraldického kreslíře). Je to klasický heraldický prapor v podobě (středověké) korouhve s tzv. ocasem. No, radost z toho moc nemám, protože logicky navozuje představu "markraběcí jízdní standarty" než (všeobecné) heraldické vlajky. Něco to zjevně podsouvá. Ani to není proporčně hezké i tím, že je tam vidět ta šedá linka kolem bílého prostoru pod ocasem."--Pavel Fric (diskuse) 16. 8. 2018, 08:07 (CEST)

Podobným grafickým stylem byl nově zpracován a použit obrázek pro Království české. Názor heraldika: "U orlice je to Javora, ale lev rozhodně ne, je to příšerné - vykopírováno z této kresby znaku: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD Ta je ale jen nešikovným grafickým překreslením starého známého Ströhla https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_K%C3%B6nigreich_B%C3%B6hmen_mit_Helmkleinod.png Tj. s jeho chybnými přikrývadly, které se sice ve starších erbovnících výjimečně objevují i v tinkturách "protažených" z klenotu křídla, ale správně je vždy červeno-stříbrná nebo červeno-hermelínová (logicky dle tinktur štítu)!" Zde je český od Javory https://vlast.cz/soubory/nahrane/cech1.jpg

"Viz přikrývadla asi na jejich nejstarším/prvním spolehlivém vyobrazení v kodexu Manesse (z počátku 14. stol.) u Václava II. https://plus.rozhlas.cz/sites/default/files/images/02696443.jpeg Černo-zlatá se zjevně objevují v rukopisných erbovnících až pod vlivem císařství a českého krále coby císaře/krále (tj. po Karlu IV., Václavu IV.), logicky (císařsky) proto konvenují i Ströhlovi. :-) Dalo by se říci, je to takový zcela zapomenutý český (německý?) "spor" (neexistující téma) o červeno-stříbrná nebo černo-zlatá přikrývadla ... Něco mi to připomíná z Moravy 19. věku. :)

"A když se podíváte, do tohoto hesla: https://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldick%C3%A9_znaky_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%AD Je tam vyložená chyba (překlep černá/červená!):

Moravští Lucemburkové nosili na přilbě svého znaku jako klenot křídlo se dvěma černými a dvěma zlatými svislými pruhy, přikryvadla byla černá, podšitá hermelínem. V pozdější době se však jako klenot moravského erbu ustálila tatáž orlice jako ve štítě, vyrůstající ze zlaté korunky. Přikryvadla nesla barvy štítu.

Viz Jihlavská právní kniha (zjevně reflektující dobu Lucemburků), krásně dokládající u všech moravských markrabat vždy červená přikrývadla, třebaže ještě (staré) černo-zlaté křídlo klenotu! Zatímco u českých králů (a císařů) černá přikrývadla (zjevě pod vlivem Karla a Václava IV., římských králů, ten má černá přikrývadla z křídla i na svém znaku ve své Bibli - viz krásně ve Valeckého knize Erb českých králů) ... http://moravskaorlice.blogspot.com/2014/09/vyobrazeni-v-jihlavske-pravni-knize.html" --Pavel Fric (diskuse) 16. 8. 2018, 08:10 (CEST)

Dobrý den, kolego. Děkuji za velice věcné připomínky, žel nemohu se v nich nějak zorientovat. Takže jestli to chápu správně, napadáte obě ty korouhve, které jsou obě moje díla, já připouštím, že nejsou ideální a můžou obsahovat drobné chyby, jako ostatně mnoho a mnoho dalších vlajek a erbů na Wikipedii/Wikimediích, které jsem už netvořil já, ale jsou používány u desítek nebo stovek jiných článků, mají mnoho a mnoho chyb, které by bylo třeba opravit, žel nejsou ale lidé, kteří by se toho mohli zhostit, nebo jen zkrátka není věnováno historickým článkům tolik pozornosti, zvlášť asi u článků těch historických státních útvarů, které absolutně upadly v zapomnění, tam můžete narazit na opravdové skvosty. Jelikož moje korouhve jsou ve verzi png, tak očekávám, že jejich užití je spíše dočasné a mohou být brzy nahrazeny vektorovými verzemi, které již budou bezchybné a budou mít prázdná bílá pole nastavená jako průhledná (transparentní). Korouhve s ocasy jsem zvolil i jinak také proto, že je mají i Polské království a Litevské velkovévodství (viz články), zda i ony byly jezdecké, to nevím, je to dost možné, ale to by pak znamenalo i také to, že nejen České království a Moravské markrabství trpí touto možnou vadou. Přirozeně mi tedy vytvoření korouhví připadalo jako krok správným směrem, když doposud byly k mání pouze obdélníkové vlajky s novodobými heraldickými znaky, jejichž autorem je Jiří Louda, do článků o historických státních útvarech mi úplně nepasovaly, a jelikož po mnoho let se žádné nové výtvory na wikimédiích nenaskytly, dal jsem se sám do díla, navzdory skutečnosti, že nejsem žádný grafik, a sáhl konkrétně u českého lva po jeho „nešikovném grafickém překreslení starého známého Ströhla“ a to jenom proto, že jiný lev v tak velkém grafickém rozlišení prostě nebyl k dispozici (vektorové verze erbů a vlajek na Wikimedii mívají až 2000 pixelů). Záleží tedy na tom, jak člověk jakým způsobem k těm souborům s erby a praporky přistupuje, zda jsou tedy pro něj jen orientační (jako v mém případě), nebo zda požaduje, aby byli 100% věrné a perfektní, což v případě středověkých korouhví není tolik možné, když jejich rekonstrukce není nijak snadná. Teď mě ještě bokem napadl jeden zajímavý případ a tím je vlajka libanonského hnutí Hizballáh, sice to s našimi historickými korouhvemi nesouvisí, ale byly tu patrně nějaké problémy s autorstvím loga na vlajce, místo vlajky s originálním logem se tedy užívá opravdu nepěkného paskvilu, který ten originální znak napodobuje jenom v obrysech, takže tohle zmiňuji jenom tak pro představu, že ty vlajky můžou vypadat všelijak. Moje korouhve nejsou perfektní, ale alespoň něco, než nic. Každopádně je možné kdykoli upravit, resp. nahradit, lepšími verzemi, když tedy budou, když tedy se najde nějaký dobrovolník a vytvoří lepší, pak nebudu tomu samozřejmě bránit. --Dragovit 16. 8. 2018, 08:25 (CEST)
Z mé strany se jednalo (jedná) v hesle Markrabství moravské, které tu bylo až do roku 1918, což už středověk není a tak i vexilla standardně vypadají jinak, zvláště o to, že, jak na to nahlíží heraldik a vexilolog, kterého cituji: "protože logicky navozuje představu "markraběcí jízdní standarty" než (všeobecné) heraldické vlajky". Český lev byl do toho přimíchán, protože jsem si jej všiml, a tak se heraldik, který tomu rozumí, vyjádřil i k němu.--Pavel Fric (diskuse) 16. 8. 2018, 09:07 (CEST)
Rozumím, pro mě by zřejmě nebyl problém vytvořit ještě obdélnou vlajku a přenést tam orlici z korouhve, to by třeba mohlo teoreticky stačit, otázka ale spíš zní, zda by ta historická orlice do toho pasovala po historické stránce, když pochází z historického erbu určitého období. Zde by tedy spíš bylo záhodno zručného grafika, který by prohlédl jednotlivé dobové obrazy s moravskými vlajkami, a z toho nějak dovodil a vytvořil úplně novou orlici, která by tedy byla použita pro vektorovou verzi vlajky. Já bohužel toto nesvedu, já můžu maximálně přenést tu orlici, kterou jsem už užil, na modrý obdélník, a potom doufat, že by to mohlo zhruba stačit, alespoň co se laické veřejnosti týče, v případě odborníků už možná nikoli, ale jak říkám, lepší něco nežli nic. --Dragovit 16. 8. 2018, 09:27 (CEST)
Ten obrázek je symbol, zastupuje Moravu, a to nejen dnes zaniklé markrabství, ale zemi Moravu - až podnes. Podle mě tady nejde o to, jestli tam (do hesla, do vlajky obdélníkového tvaru ...) to Javorovo ztvárnění orlice pasuje, většina z toho, co je k dispozici, jsou přece daleko mladší výtvarná díla. K vašim slovům o vhodnosti takové kompozice "po historické stránce" (tím myslíte uměleckohistorické?) - na tom podle všeho nezáleží, protože jde jen a pouze o to, aby moravská orlice odpovídala heraldickému popisu. K tomu jsem okopíroval text z příspěvku věnovaného možným novým grafikám s moravskou orlicí, a následného dalšího užití symbolu na vlajce, Moravský znak, znak země Morava, moravská orlice ve státním znaku České republiky:
"Upozorňujeme však (a to se týká právě i zde uvedené grafiky Františka Štorma), že nová autorská (grafická) provedení státního znaku musí být historicky a zákonně (legislativně) absolutně přesná! Zákon o státních symbolech blasonuje znak zcela jasně a úplně (§ 2)."
"Není podstatná grafická stylizace figury (figur), je však nutná (dvojrozměrná) heraldičnost kresby (ne realismus) a stoprocentní dodržení všech tinktur (včetně zbroje)."
--Pavel Fric (diskuse) 16. 8. 2018
Chápu. Rovněž se domnívám, že na tomto nezáleží. Zda orlice se nějakým způsobem vyvíjela (např. zda se na ní měnila políčka šachovnice apod.) a nebo zůstala neměnná, stejně jako odstíny barev na ní, o tom mi není nic známo. Já jediné, co mohu slíbit, je, že jakmile budu mít čas, vytvořím obdélnou tzv. všeobecnou heraldickou vlajku a to jedině stejným způsobem, jako jsem předtím vytvořil korouhve. Víc nedokáži, jiný způsob ani neovládám. Vaše poznámky jsem si přečetl, proč by tato středověká (jezdecká?) korouhev tam neměla být a já je akceptuji. Jakmile budu moci, pustím se do toho, poté ihned vlajku do článku vložím, a to je asi tak vše, co pro to mohu udělat z mojí strany. --Dragovit 16. 8. 2018, 13:50 (CEST)
Děkuji. Těším se, až to bude a že vlajka bude v pěkném rozlišení. :-) --Pavel Fric (diskuse) 16. 8. 2018, 15:12 (CEST)
Zkusím, ale spíš bude ve stejně pěkném rozlišení jako je teď korouhev :-), to víte, jsem jen amatérský nadšenec a ani ten můj program není profesionální, je to jenom volně šiřitelný software, a proto toho moc neumí, nemá dost funkcí, včetně těch vektorových verzí, což mě mrzí obzvlášť, protože ty jsou za všech okolností během zobrazování na jakémkoli přístroji vždy perfektně ostré, a proto je jim vždy na Wikipedii dávána přednost před ostatními. Nějaká vlajka nebo erb, byť je třeba méně přesná či přesný, může tak dostat přednost jenom proto, že je vektor. --Dragovit 16. 8. 2018, 15:26 (CEST)
A ještě shrnující reakce na obrázky nyní používané v heslech České království, Markrabství moravské a také Slezská knížetství. A vlastně inspirace Wikipedistům pro jejich další práci. Citace :-) : "Řekl bych to asi takto stručně a jasně :
U obou hesel České království i Moravské markrabství by v boxu u jasných kolonek "vlajka" měla (musí!) být být vyobrazena (obdélníková) vlajka! Žádný prapor, korouhve apod. to tam nepatří (z logiky proklikového slova "vlajka"!!!!!!!!!!!!!!!!!
Takže ať tam nechají u Českého království bílo-červenou bikolóru nebo (někam) dají klidně i českou heraldickou vlajku, proč ne!?!
Korouhev, klidně s ocasem apod. opět někam jinam (jen ať tam není ta trapná šedá obvodová linka u ocasu korouhve!
Mimochodem ať si laskavě přebarví stříbrného/šedého lva v korouhvi (vypreparovaného z toho příšerného znaku) minimálně na vexilologicky bílého!!! A dodělá mu chudákovi zuby! https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Banner_of_the_Kingdom_of_Bohemia.png
Rozhodně bych ale vyhodil ten příšerný stávající český "znak" v boxu a dal tam opět od Javory! Má správná červeno-stříbrná přikrývadla, toto https://vlast.cz/soubory/nahrane/cech1.jpg Je-li moc malý atd., ať si ho ten nový snaživec překreslí :)
U Moravského markrabství rozhodně nechat/vrátit (obdélníkovou) heraldickou vlajku, jak v boxu u prokliku "vlajka" byla - tam patří prostě "vlajka" ne prapor/korouhev apod., vedle znaku od Javory. Korouhve ať se dají klidně jinam (dolů) ...
Jenže ono by potřebovalo opravit, vlastně zavést heslo Slezské vévodství místo nepřesného Slezská knížectví https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD Dát tam heraldickou vlajku Českého Slezska a odstranit chyby v boxu! Toto je ohavné: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD#/media/File:Silesia_arms_Blaeu.png Např. toto je (Dolní Slezsko a vlastně celé Slezsko) Javora, ne Strähl jak píšou nejen v rozkliku popisku obrázku ale přímo v boxu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silesia_coat_of_arms.png Zatímco jen toto je Strähl (Horní Slezsko) https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsk%C3%A1_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD#/media/File:Upper_Silesia_coat_of_arms.png
Já na tu Wiki nemám nervy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jdu pryč|:)"--Pavel Fric (diskuse) 17. 8. 2018, 08:15 (CEST)
A ještě zajímavé postřehy k právě používanému obrázku, kde jsou vidět grafické artefakty (nad hlavičkou orlice, pod jejím ocasem + ten přebývající kousek čáry ze šachovnice v křídle):
"No je to takové celkově "nedodělané", kostrbaté (prostě "ilustrační" obrázek) ... minimálně ale ty nelogické přetahy by žádný grafik neměl přehlédnout, když cokoliv překresluje (vektorizuje), svědčí to pak o jeho nepozornosti/nepečlivosti, a to jistě žádný autor nerad! Ovšem uváží-li se v jaké bídné kvalitě jsou mnohé jiné ilustrace (viz ten český lev - znak a další) u souvisejících Wiki hesel, tak co dodat ..."
"Ale zdá se, že má chuť tvořit, takže klidně ho mentálně podpoř, a bylo by hezké, kdyby dle Javory překreslil úplné znaky všech tří historických zemí s přilbami a klenoty (a pak klidně rozpracoval do samostatných obrázků i heraldických vlajek či středověkých korouhví apod.). Vždy je to totiž lepší, než jen otrocky kopírovat Loudu, nebo skenovat (nevhodného/dobově poplatného) Ströhla, neboť znaky a vlajky nejsou loga, ale přímo vybízí k autorské stylizaci. Samozřejmě podmínkou je dodržet závazný blason (popis)!"
"Pokud by se to pitvalo, tak dosti nehezká je třeba korunka orlice. Odborně heraldicky (ne umělecky) se mi u Javory jeví nevhodné to jeho "3D" historizující pojetí "huby" (kdy je jakoby vidět vnitřek "dásní" s vycházejícím jazykem). To bych doporučil (ten vnitřní červený oblouk odstranit/smazat (jak u orlic tak lva) a vzniklé "prázdné" místo vyklenout jen vnitřním okrajem zobáku (jak má Louda)!"
"Totéž by šlo říci o oku - to se také nikdy nedotýká zobáku a koruny ... Prostě je vidět, že pro toto nemá dotyčný poučený "cit"."
"Když se podíváme na překreslený znak od |Javory, tak třeba právě u toho zobáku (kde je ten "nevhodný" vnitřek huby, ho alespoň mají zlatý/žlutý)! https://cs.wikipedia.org/wiki/Markrabstv%C3%AD_moravsk%C3%A9#/media/File:Moravsk%C3%A1_orlice_s_klenotem.jpg Ovšem mnohé grafické chyby překreslení se opět najdou - viz třeba koruny (orlice ve štítě, klenotu a přilby) - někde zdobená třemi (divnými) černými "kameny", jinde jen jedním, nebo vůbec (zbytečné, matoucí, nevhodné), buď tedy všude stejně nebo nikde (a spíše max. jen naznačení vlysu černým kroužkem, nikoliv černými kotoučky-kameny-proč?). To by se našlo chyb!"--Pavel Fric (diskuse) 23. 8. 2018, 18:20 (CEST)
"Určitě u toho úplného znaku Moravy to jsou klasické grafické chyby (zjednodušování a opomínání při překreslování/vektorizaci) ... Viz stejně, jako když někdo vzal úplný český znak od Ströhla (bohužel s černo-zlatými přikrývadly) a hnusně překreslil - je to vidět na příslušném hesle, originální složitá kresba oskenovaná a v témže hesle v boxu zjednodušeně překreslená (zrůdně)."
"Prostě chtělo by to opravit ty chybičky v úplném znaku Moravy a pro hesla České království a Slezské vévodství překreslit opět dle Javory, aby to bylo stylově stejné! Výhoda Javorových kreseb je jejich správnost a jednoduchost i výraznost! A nejsou vyloženě nehezké ...:)".--Pavel Fric (diskuse) 25. 8. 2018, 08:15 (CEST)

Rakousko je neutrální státEditovat

Kolego Dragovite, dovoluji si Vás upozornit, že Rakousko je neutrální stát od roku zhruba 1952. Na mezinárodní úrovni nebylo spojencem Západu. Ideově ano, ale to nestačí. A ještě něco: Běží už hlasování o Spojeném království nebo Velké Británii. Každý hlas je velmi důležitý. --Zbrnajsem (diskuse) 24. 8. 2018, 15:40 (CEST)

Starověké římské náboženstvíEditovat

Zdravím kolego, nehodlaté ještě svojí editaci hesla upravit ? Chybí tam vnitřní odkazy, jména mají anglickou formu a jsou tam zapomenuté poznámky. Fakticky nesprávně je tam uvedena Juno jako božstvo s vlastním flamenem (místo ní tam má být Quirinus). Mimochodem tyto seznamy už jsou zpracovány v hesle římská mytologie.--Crinkly.sun (diskuse) 25. 4. 2019, 12:15 (CEST)

Též zdravím. Abych řekl pravdu, teď jste mě překvapil, já jsem v článku vytvářel seznam bohů s tím, že na české Wikipedii chybí a on tu už ve skutečnosti dávno je, jenom jsem na něj nenatrefil. O nedostatcích samozřejmě vím, článek jsem nestihl dokončit a hodlal na něm ještě zapracovat, ale teď po tomto, co jste napsal, mám pocit, že už to nemá příliš cenu. Seznam vycházel z anglické Wikipedie a Quirinus je tam je zmíněn jako člen archaické trojice, dále je tam pak uvedena místo něj Juno. --Dragovit 25. 4. 2019, 13:30 (CEST)
Ideální by asi bylo aby v hesle starověké římské náboženství byl nějaký výtah z rozsáhlejšího seznamu v hesle o mytologii. Ale vzhledem k specifičnosti římského panteonu nějak nevím jak udělat zkrácenou verzi tak aby nebyla zavádějící. Co se týče Quirina a Juno tak archaická (Jupiter, Mars, Quirinus) a kapitolská (Jupiter, Minerva, Juno) spolu vlastně vůbec nesouvisejí, přičemž existence první se pouze předpokládá na základě toho že těmto třem bohům sloužili flamines maiores.--Crinkly.sun (diskuse) 26. 4. 2019, 13:18 (CEST)
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Dragovit“.