Tridentské knížecí biskupství

historický státní útvar

Tridentské knížecí biskupství (italsky Principato Vescovile di Trento, německy Hochstift Trient, Fürstbistum Trient, Bistum Trient) bylo ve středověku a raném novověku území pod světskou mocí tridentského biskupa a součást Svaté říše římské; dnes jde o historické území Tridentsko (ital. Trentino, něm. Trient i Triént, lat. Tridentum) v severní Itálii, nazvané podle města Trident a regionálně náležející k Tridentsku-Horní Adiži.

Tridentské knížecí biskupství
Principato Vescovile di Trento (it)
Hochstift Trient
(de)
Episcopatus ac Principatus Tridentinus
(la)
 Veronské markrabství
 Bavorské vévodství
10271803 Tyrolské hrabství 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Geografie
Mapa
Tridentské knížecí biskupství (tmavě modrá) v roce 1648 a ostatní církevní knížectví (světle modrá) ve Svaté říši římské.
Rozloha
4 500 km² (18. století)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
140 000 (rok 1802)
Státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
tallero, monete veneziane, grosso
Státní útvary a území
Předcházející
Veronské markrabství Veronské markrabství
Bavorské vévodství Bavorské vévodství
Následující
Tyrolské hrabství Tyrolské hrabství

Historie

editovat
 
Katedrála (dóm) sv. Vigilia v Trentu

Trident, původně keltská osada, přešla v roce 24 př. n. l. do římských rukou (Tridentum) a byla od 2. století římskou kolonií. Za Langobardského království byl Trident v letech 568574 centrem jednoho z vévodství (dukátů), když již od 4. století byl sídlem biskupa. Za Karla Velikého bylo území připojeno k Franské říši a později tvořilo součást Římsko-německé říše. V roce 952 připadl Bavorsku jako součást Veronského markrabství.

 
Evropa v 15. století

Císař Konrád II. povýšil Tridentsko roku 1027 na knížectví a zároveň svěřil biskupům světskou pravomoc. Knížata-biskupové byli členy říšského knížecího kolegia disponujícími virilním hlasem. V následujících stoletích význam i územní rozsah Tridentska rostl a postupně zaujímalo většinu území moderní Autonomní provincie Trento. Znakem tridentského knížectví a biskupství se stala svatováclavská orlice, udělená roku 1339 českým králem Janem Lucemburským. V letech 15431563 tu probíhal významný tridentský koncil, který dal rozhodující impuls protireformaci.

Po Napoleonově vpádu do Itálie bylo roku 1803 území sekularizováno a připojeno k Rakousku, po jeho porážce roku 1805 k Bavorsku a po místním povstání roku 1809Italskému království. Vídeňským kongresem (18141815) bylo Tridentsko znovu připojeno k Rakousku, v jehož rámci bylo začleněno do Okněžněného hrabství Tyrolska, přičemž Trident sám se stal později statutárním městem.

Na sklonku první světové války bylo Tridentsko (též Tridentské Benátsko, Jižní Tyrolsko, Horní Adiže – o rozloze 8 961 km²) obsazeno roku 1918 Itálií a na základě Saintgermainské mírové smlouvy (1919) s Rakouskem se stalo její součástí (dnes součást autonomního Tridentsko-Horní Adiže). Toto území pak bylo oblastí prakticky trvalého italsko-rakouského napětí a německy mluvící většina obyvatelstva dlouho projevovala separatistické tendence. Teprve roku 1971 došlo k dohodě a poskytnutí široké jazykové a kulturní autonomie.

Symbolika státu

editovat

Související články

editovat

Seznam tridentských biskupů a arcibiskupů

Externí odkazy

editovat

Poznámka

editovat
  • Honzák, Pečenka, Stellner, Vlčková – Evropa v proměnách staletí, nakl. LIBRI, 1997