Veronské markrabství

hIstorický státní útvar

Markrabství veronské (někdy též markýzát), přesněji však Marka veronská a akvilejská (latinsky Marca Veronensis et Aquileiensis), byl středověký politický útvar v rámci Svaté říše římské, zahrnující většinu severovýchodní Itálie. Markrabství vzniklo v roce 952 odnětím území italskému králi Berengarovi II. a jeho dáním v léno vévodům bavorským. Hlavní město marky byla Verona. Moc markrabat postupně slábla a na území marky vznikaly fakticky samostatné městské státy. Formálně markrabství zaniklo roku 1167 vytvořením Lombardské ligy.

Marka veronská a akvilejská
Marca Veronensis et Aquileiensis
 Furlánské vévodství 9521167 Akvilejský patriarchát 
Tridentské biskupství a knížectví 
Veronská liga 
Lombardská liga 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Veronské markrabství (zde jako markýzát) na severním okraji mapy Itálie kolem roku 1000
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Furlánské vévodství Furlánské vévodství
následující:
Akvilejský patriarchát Akvilejský patriarchát
Tridentské biskupství a knížectví Tridentské biskupství a knížectví
Veronská liga Veronská liga
Lombardská liga Lombardská liga

Externí odkazyEditovat