Bitva u Loděnice (1179)

Bitva u Loděnice se odehrála roku 1179 u Loděnice u Berouna.[1] Jednalo se o bitvu mezi právoplatným nástupcem trůnu Bedřichem a Soběslavem II. Výsledkem byla porážka Bedřicha. Později v bitvě Na bojišti v Praze byl Soběslav II. Bedřichem za pomoci Konráda II. Oty poražen. Bedřich tak usedl na český trůn.[2]

Bitva u Loděnice (1179)
trvání: 23. ledna 1179
místo: Loděnice (okres Beroun)
výsledek: vítězství knížete Soběslava
strany
korouhev Českého království český kníže Soběslav korouhev Českého království český kníže Bedřich

Politická předehraEditovat

Od 12. století začala kolonizace Vitorazska Rakušany a Bavory. Toto území však historicky patřilo Přemyslovcům. Proto Soběslav II. požadoval po rakouském markraběti Jindřichovi území zpět a po jeho odmítnutí v roce 1176 vytáhl s hotovostí proti Jindřichovi, který ustoupil až za Dunaj a Soběslav vyplenil rakouské území. Po stížnosti Jindřicha u císaře Fridricha tento udělil v roce 1178 pražský stolec v léno Bedřichovi. Na konci léta se vydal Bedřich na tažení do Čech, neboť Soběslav musel rozpustit vojsko, které nedokázal tak dlouho živit.

Okolnosti bitvyEditovat

Bedřich táhl přes Plzeň na Prahu sledován znovu svolaným Soběslavovým vojskem. Čeští velmoži Soběslava opustili a proto Bedřich obsadil Prahu a Soběslav se stáhl na svůj hrad Skálu u Přeštic. Když se Bedřich vracel k císaři, sledoval ho až k Berounce. U Loděnice kolem 23. ledna se muselo Bedřichovo vojsko rozdělit při přechodu přes Loděnický potok. Soběslavovi vojáci zajali stráže, v úzkém údolí překvapili Bedřichův hlavní voj a následně rozprášili i jeho tábor. [3]
V boji u Loděnice byl zajat i Bedřichův župan Vítek,[2] který později asi za své zásluhy získal Prčice a správu Prácheňského kraje. Dále získal rozsáhlé statky na pomezí v jižních Čechách a stal se zakladatelem rodu Vítkovců.[1]

CitaceEditovat

  1. a b JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium. Praha: Libri, 2008. 443 s. ISBN 978-80-7277-359-6. Kapitola Historie rodu Vítkovců a Rožmberků, s. 38–71. (česky) 
  2. a b Bitva u Loděnice a Vítek I. z Prčice [online]. [cit. 2011-11-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-24. (česky) 
  3. VESELÝ, Josef. Selský kníže. Tajemství české minulosti. Březen 2013, čís. 2, s. 74-77. ISSN 1804-2260. (česky) 

Externí odkazyEditovat