Přemyslovci

český panovnický rod

Přemyslovci byli první česká knížecí a královská dynastie (tzv. odnepaměti až do 4. srpna 1306), dále vládli také v Rakouských zemích (12511278), Polsku (13001306) a Uhersku (13011305). Ve vedlejší (levobočné) opavské linii Přemyslovci vymřeli (po meči) až roku 1521.

Přemyslovci
Plamenná orlice, erb dynastie Přemyslovců
Země
Tituly
ZakladatelBořivoj I.
Mytický zakladatelPřemysl Oráč
Rok založenídříve než 10. století (867)
Konec vlády1306 (královská linie)
1521 (opavská linie)
Poslední vládceVáclav III. (královská linie)
Valentin Hrbatý (opavská linie)
Současná hlavanení (rod vymřel)
Větve roduopavská, Děpoltici, olomoucká, brněnská, znojemská, Soběslavovci
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přemyslovci byli jedinou původem českou (tedy „domácí“) panovnickou dynastií. Osobou krále Václava III. vymřel rod po meči a královská linie se po několika letech bojů o následnictví přenesla skrze sňatek Elišky PřemyslovnyJanem Lucemburským na lucemburskou dynastii.

V českých zemích nadále (s výjimkou Jiřího z Poděbrad) vládli již jen panovníci s původem mimo domácí rody, nicméně vesměs šlo o potomky Přemyslovců v nepřímých (kognatických) liniích.

Původ dynastie

editovat
 
Socha sv. Václava v katedrále sv. Víta.

Podle tradice, zachycené na přelomu 11. a 12. stoletíKosmově Kronice Čechů, byl zakladatelem rodu Přemyslovců Přemysl Oráč, pocházející ze Stadic, kterého si vyvolila za manžela Krokova dcera Libuše (v té době ale Stadice ještě neexistovaly). Jejich následníky byli dle pověstí Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít. Hostivítovým synem údajně byl první historicky doložený český kníže Bořivoj I., u nějž se dodnes spekuluje o původu. K původu rodu se vyjadřuje také tzv. Kristiánova legenda z konce 10. století a autor svatováclavské legendy Diffundente sole. V obou těchto starších pramenech se hovoří o Přemyslu Oráči, příběh ale není zdaleka tak rozvinutý jako v Kosmově „literárnějším" podání.

Alternativní teorie původu

editovat

Existují i jiné teorie původu dynastie Přemyslovců. Jednou z možností je jejich moravský původ. Podle teorie historika Lubomíra E. Havlíka, podporované J. Zástěrou a částečně také L. Galuškou, byl kníže Bořivoj synem moravského knížete Rostislava, přičemž tamní dynastie Mojmírovců mohla pocházet až od prvního slovanského vladaře Sáma, který je ztotožňován někdy také s Přemyslem jako zakladatelem státu.

Podle další teorie muzikologa V. Karbusického pocházejí jména dvanácti bájných knížat, potomků Přemysla a Libuše, z úryvku staroslověnského (či staročeského) textu-poselství ČechůFrankům9. století. Nejspíše je to varování před válkou a zároveň nabídka míru, v souvislosti s významnou bitvou z roku 849. V tomto textu údajně bylo psáno: Krok’ kazi (Tetha), lubo premyšl, nezamyšl m’nata voj’n u‘ni zla, kr’z my s‘ neklan (am), gosti vit, což vykládá jako: Zastav své kroky, Tetha (oslovení tehdejšího vůdce Franků, popřípadě západních sousedů obecně) a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme.

Název rodu „Přemyslovci“ vymyslel a rozšířil až v 19. století obrozenec a historik František Palacký. Přemyslovci se takto sami nenazývali, ani tak ve své době nazýváni nebyli.[1]

Období vlády

editovat

První historicky doložený Přemyslovec a jeho potomci v Čechách vládli více než 430 let – do roku 1306. Na trůně se jich vystřídalo pravděpodobně 30, z toho sedm králů.

Ke konci 10. století svedli Přemyslovci rozhodující boj o vrchní vládu nad Čechami s mocným rodem Slavníkovců, který skončil vyvražděním Slavníkovců na Libici 28. září 995. Otázka vztahů těchto dvou rodů je dodnes diskutovaná, Slavníkovci možná pro Přemyslovce nepředstavovali mocenskou hrozbu. Existují i alternativní teorie o tom, že Slavníkovci byli pouze jednou z větví Přemyslovců a tudíž šlo o mocenský boj v rámci rodu.

Po úspěších za vlády Boleslava I. a Boleslava II. nastal za vlády tří synů knížete Boleslava II. v 10. století velký úpadek českého knížectví v souvislosti s bratrovražednými boji mezi Přemyslovci a vzestupem okolních zemí – především pak Uher a Polska. Tato krize byla překonána až za vlády Břetislava I., který, poučen z těchto problémů, zavedl seniorátní řád, tj. dědictví nejstaršího člena přemyslovského rodu a rozdělil tím vládu svým pěti synům, z nichž nejstarší Spytihněv II. vládl jako kníže a jeho tři mladší bratři obdrželi vládu nad moravskými úděly – olomouckým, brněnským a znojemským – a poslední syn Jaromír (Gebhart) se věnoval církevní dráze. Ze synů Břetislava I. odvozovali svůj původ také moravští Přemyslovci, kteří vymřeli až za vlády krále Přemysla Otakara I., který se snažil eliminovat moc vedlejších větví rodu a soustředit ji do hlavní, pražské linie.

V roce 1085 získal jako první z Přemyslovců královský titul Vratislav II. V roce 1158 se totéž podařilo i jeho vnukovi Vladislavovi II. Oba Přemyslovci královský titul získali jako poctu a odměnu od císaře. Navíc i v tomto období se v přemyslovském rodě projevovaly velké rozpory mezi jednotlivými rodovými liniemi.

Od 11. století sahala moc Přemyslovců trvale také na Moravu, kterou spravovala jejich moravská větev jako údělná knížata olomoucká, brněnská a znojemská. Znojemská větev vymřela jako první – její poslední představitel Konrád II. Ota se stal českým knížetem, zemřel ovšem už v roce 1191. Brněnská větev skončila s bratry údělníky Spytihněvem a Svatoplukem na přelomu 12. a 13. století. Spytihněv žil velkou část svého života uvězněný na hradě Přimda. Posledním představitelem olomouckých Přemyslovců byl kaplan Sifrid, který zemřel v roce 1227. Poslední zprávy o vedlejší linii rodu, Děpolticích, byly v roce 1247.

Poslední Přemyslovci

editovat
Související informace naleznete také v článku Poslední Přemyslovci.
 
Poslední přemyslovští králové, Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III. ve Zbraslavské kronice
 
Území ovládané Přemyslovci kolem roku 1301
     České království
     Polské království
     Pravděpodobný rozsah moci Václava III. v Uhrách
     Země v lenní závislosti

Po státní krizi v poslední čtvrtině dvanáctého století na trůn usedl Přemysl Otakar I. a skončila tak řada rychle se střídajících knížat (sám Přemysl byl ostatně jedním z nich). Roku 1212 Přemysl I., dokonale využívající situace v říši, zajistil pro své potomky dědičný královský titul. V době vlády jeho syna Václava I. se česká zahraniční politika změnila z dosavadního víceméně defenzivního postoje na ofenzivní.

V osobě krále Přemysla Otakara II., syna Václava I., se v roce 1253 počet mužských členů rodu omezil jen na jednoho. Přemysl měl jen jednoho legitimního syna, Václava II. a ten také jen jednoho přeživšího mužského dědice, Václava III. Královská linie rodu Přemyslovců, k němuž se vážou počátky české státnosti, skončila nečekaně zavražděním mladého Václava III.Olomouci dne 4. srpna 1306.

Přemyslovská linie poté ještě pokračovala po přeslici v dalších královských dynastiích, což byli Lucemburkové (13101436), Habsburkové (14361457), Jagellonci (14711526) a opět Habsburkové (15261740), posléze Habsbursko-Lotrinská dynastie (17401918). Žili také ještě královští levobočkové a hlavně představitelé významné, ale tentokrát už opravdu poslední vedlejší linie rodu – opavští Přemyslovci, potomci Přemysla Otakara II. a jeho milenky, rakouské šlechtičny Anežky z Kuenringu.

Tělesná charakteristika

editovat

Podle zachovalých kosterních pozůstatků (studie E. Vlčka z vykopávek na Pražském hradě) je známo, že přemyslovská knížata měřila více než 170 cm, králové necelých 170 cm, byli štíhlí, ale svalnatí.

Svalové úpony prozrazují záměrný tělesný trénink s mečem. Zuby měli králové drobné; horní řada přesahuje poněkud dolní (předkus). Svalové úpony jsou na lebce utvořeny jenom málo; řada znaků, která charakterizuje typicky mužské lebky, chybí.

Přemyslovci, i když se mohli chlubit svalnatou atletickou postavou, nebyli žádní mohutní válečníci. Jejich rysy a utváření těla se vyznačovalo půvabem skoro ženským. To platí hlavně o obličeji. Vlasy a vousy měli hnědé nebo kaštanové. Jedinečnou galerii nejstarších příslušníků přemyslovské dynastie (do roku 1134) představují nástěnné malby ve znojemské rotundě svaté Kateřiny.

Seznam vládnoucích Přemyslovců

editovat
Vláda Panovník Poznámka
Přemyslovská knížata
872 do asi 883 a od asi 885 do 888/890 Bořivoj I. první historicky doložený Přemyslovec
894 do 915 Spytihněv I. syn Bořivojův
915 do 921 Vratislav I. syn Bořivojův
921 do 929/935 Svatý Václav syn Vratislavův
929/935 do 967/972 Boleslav I. syn Vratislavův
967/972 do 999 Boleslav II. syn Boleslava I.
999 do 1002 a 1003 Boleslav III. syn Boleslava II.
1003, 10041012, 10331034 Jaromír syn Boleslava II.
1012 do 1033, 1034 Oldřich syn Boleslava II.
1034 do 1055 Břetislav I. syn Oldřichův
1055 do 1061 Spytihněv II. syn Břetislavův
1061 do 1092 Vratislav II. syn Břetislava I., od r. 1085 první český král (Vratislav I.)
1092 Konrád I. Brněnský syn Břetislava I.
1092 do 1100 Břetislav II. syn Vratislava II.
11001107, 11171120 Bořivoj II. syn Vratislava II.
1107 do 1109 Svatopluk Olomoucký vnuk Břetislava I.
11091117, 11201125 Vladislav I. syn Vratislava II.
1125 do 1140 Soběslav I. syn Vratislava II.
1140 do 1172 Vladislav II. syn Vladislava I., od r. 1158 druhý český král jako Vladislav I.
11721173, 1178 do 1189 Bedřich syn Vladislava II.
1173 do 1178 Soběslav II. syn Soběslava I.
1189 do 1191 Konrád II. Ota pravnuk Konráda I. Brněnského
1191 do 1192 Václav (II.) syn Soběslava I.
11921193, 11971198 (poté král) Přemysl Otakar I. syn Vladislava II.
1193 do 1197 Jindřich Břetislav vnuk Vladislava I., pražský biskup
1197 Vladislav Jindřich syn Vladislava II.
Přemyslovští králové
1061 do 1092 Vratislav II. syn Břetislava I., od r. 1085 první český král (Vratislav I.)
1140 do 1172 Vladislav II. syn Vladislava I., od r. 1158 druhý český král jako Vladislav
1198 do 1230 Přemysl Otakar I. třetí český král
1230 do 1253 Václav I. syn předešlého, čtvrtý český král
1253 do 1278 Přemysl Otakar II. syn předešlého, pátý český král, také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský
1278 do 1305 Václav II. syn předešlého, šestý český král, od roku 1300 do r. 1305 také polský král
1305 do 1306 Václav III. syn předešlého, sedmý český král, v letech 1301–1305 uherský král jako Ladislav V., v letech 1305–1306 polský král

Přemyslovští vládci (označení tučně) a někteří další potomci

editovat

Královská linie (od Vratislava II.)

editovat

Dědičná linie Přemyslovci – Lucemburkové – Jagellonci – Habsburkové

editovat

Reference

editovat

Literatura

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat