Seznam štýrských markrabat a vévodů

seznam na projektech Wikimedia

Seznam štýrských markrabat a vévodů zahrnuje postupně vládnoucí markrabata a později vévody, kteří zde vládli zhruba od počátku 11. století až do roku 1637.

znak štýrska

Štýrské markrabství vzniklo na konci 10. století vydělením z korutanského vévodství jako obrana proti Maďarům. Do doby než území získal rod Otakarů ze Štýru, nazývalo se území Karantánií nebo Korutanskou markou. Roku 1180 bylo císařem Fridrichem I. Barbarossou povýšeno na vévodství. Po smrti posledního Otakara přešla vláda na rod Babenberků. Po jejich vymření se ve vládě vystřídalo několik panovníků, mezi nimi také český král Přemysl Otakar II. V roce 1276 získal vévodství římskoněmecký král Rudolf I. z Habsburské dynastie, která jej udržela až do roku 1918.

Markrabata editovat

Štýrská markrabata
Období vlády Jméno Poznámky
Markward z Eppensteinu
c. 1000–1035 Adalbert z Eppensteinu syn, od r. 1011 vévoda korutanský a markrabě veronský
1035–1055 Arnold II. Welssko-Lambašský
1042–1050 Gottfried z Pittenu syn, spoluvládce
Traungauerové
Období vlády Jméno Poznámky
1056–1075 Otakar I.
1075–1082 Adalbert Štýrský syn
1082–1122 Otakar II. bratr
1122–1129 Leopold I. syn
1129–1164 Otakar III. syn
1164–1180 Otakar IV. syn

Vévodové editovat

První vévodové editovat

Jméno Vláda Životopisná data Poznámky
Traungauerové (11801192)
Otakar IV. (I.) 11801192 19. srpna 1163
8. května 1192
štýrský markrabě v letech 1164–1180
Babenberkové (11921246)
Leopold I. 11921194 1157
31. prosince 1194
dědic vévodství na základě Georgenberské úmluvy, také vévoda rakouský
Leopold II. 11941230 1175/1176
28. červenec 1230
syn, také vévoda rakouský
Fridrich I. 12301246 15. června 1211
15. června 1246
syn, také vévoda rakouský, zemřel bez dědice

Titulární vévodové editovat

Jméno Vláda Životopisná data Poznámky
Zähringenové (12461251)
Heřman VI. Bádenský 12481249 kolem r. 1225
4. října 1250
titulární vévoda štýrský a rakouský, markrabě bádenský, titul vévody si nárokoval sňatkem s Gertrudou Babenberskou, vnučkou Leopolda II.
Fridrich I. Bádenský 12501261 1249
29. října 1268
syn, titulární vévoda štýrský a markrabě bádenský

Rozdělení vévodství mezi českého a uherského krále editovat

Jméno Vláda Životopisná data Poznámky
Přemyslovci (1251/611276)
Přemysl Otakar II. 1251/611276 kolem r. 1233
26. srpna 1278
český král (1253–1278), markrabě moravský (1247–1253/78) a pán Chebska
zvolen rakouskou šlechtou, manžel dědičky vévodství Markéty Babenberské, dcery Leopolda II.
také vévoda rakouský a korutanský (1269–1276), markrabě kraňský (1269–1276)
Arpádovci (12521260)
Béla IV. Uherský 12521258 1206
3. května 1270
uherský král v letech 1235–1270
Štěpán V. Uherský 12581260 1239/1240
6. srpna 1272
uherský král 1270–1272
syn, po bytvě u Kressenbrunnu získal celé území opět Přemysl Otakar II.

Habsburkové editovat

Jméno Vláda Životopisná data Poznámky
Albertinská linie (12761386)
Rudolf I. 12761282 1. května 1218
15. července 1291
římskoněmecký král v letech 1273–1291
na základě Vídeňského míru získal od Přemysla nejen Štýrsko, ale také Rakousy, Korutany, Kraňsko a Chebsko
Albrecht I. 12821308 1255
1. květen 1308
římskoněmecký král v letech 1298–1308
syn, také vévoda rakouský
Rudolf II. Švábský 12821283 1270
10. května 1290
bratr, spoluvládce, vévoda švábský 1279–1290
Rudolf III. 12981307 kolem r. 1281
4. července 1307
král český 1306–1307
syn Albrechta I., spoluvládce
Fridrich II. 13081330 1289
13. leden 1330
římskoněmecký král v letech 1314–1330
syn, také vévoda rakouský
Leopold III. 13081326 4. srpna 1293
28. února 1326
bratr, spoluvládce
Albrecht II. Moudrý 13301358 1298
20. července 1358
bratr, také vévoda rakouský, korutanský (1335–1358), markrabě kraňský (1335–1358)
Ota 13301339 23. července 1301
17. února 1339
bratr, spoluvládce
Rudolf IV. 13581365 1. listopadu 1339
27. července 1365
syn Albrechta II., také vévoda rakouský, korutanský, markrabě kraňský (1358–1364), hrabě tyrolský (1363–1365), vévoda kraňský (1364–1365)
Albrecht III. 13651379 1349/50
1395
bratr, také vévoda kraňský, rakouský a korutanský (1365–1395), hrabě tyrolský (1386–1395)
Leopold IV. 13651386 1351
9. července 1386
zakladatel Leopoldovské linie
bratr, jediný vévoda Vnitřních Rakous (1379–1386), (Neuberská smlouva), také hrabě tyrolský, od r. 1379 korutanským vévodou společně s bratrem Albrechtem III.
Jméno Vláda Životopisná data Poznámky
Leopoldovská linie (13861637)
Vilém 13861406 1370
15. července 1406
také vévoda rakouský, kraňský a korutanský – do roku 1395 společně se strýcem Albrechtem III.
Arnošt 14061424 1377
10. června 1424
bratr, také vévoda rakouský, korutanský a kraňský, od r. 1414 arcivévoda
Fridrich III. 14241493 21. září 1415
19. srpna 1493
od r. 1440 král římský, od r. 1452 císař Svaté říše římské
syn, také vévoda rakouský, korutanský a kraňský, rakouský arcivévoda od r. 1457
Maxmilián I. 14931519 22. března 1459
12. ledna 1519
od r. 1508 císař římský
syn, arcivévoda rakouský, vévoda (korutanský), hrabě tyrolský (1490–1519)
Karel I. 15191521 24. února 1500
21. září 1558
císař římský (1530–1556), král španělský a neapolský
vnuk Maxmiliána I., arcivévoda rakouský, vévoda (korutanský) a kraňský, hrabě tyrolský
Ferdinand I. 15211564 10. března 1503
25. července 1564
od r. 1526 král český, uherský a chorvatský, od r. 1531 král římský, císař římský od r. 1556
bratr, arcivévoda rakouský, vévoda (korutanský), kraňský a hrabě tyrolský
Karel II. 15641590 3. června 1540
10. července 1590
syn, arcivévoda Vnitřních Rakous (1564–1590)
Ferdinand II. 15901637 9. července 1578
15. února 1637
císař římský od 1619, král český (1619–1620) a (1621–1637), uherský a chorvatský
syn, arcivévoda rakouský a Vnitřních Rakous (1590–1637). Dědic všech Habsburských držav od roku 1619.

Související články editovat