Seznam panovníků Svaté říše římské

seznam na projektech Wikimedia

Seznam panovníků Svaté říše římské zahrnuje vladaře – krále a císaře – Svaté říše římské, která v letech 9361806 spojovala různé státy především střední Evropy a severní Itálie.

Za panování východofranského krále Oty I. Svatá říše římská de facto vznikla jeho císařskou korunovací, ke které došlo roku 962. Důležité bylo, že Ota I. ovládl již před tím část severní Itálie a byl korunován italským králem. Roku 1033 se součástí říše stalo burgundské království. Od té doby tvořila říši tria regna, tři království, Německo, Itálie a Burgundsko. Panovník, který byl řádně zvolen německým králem, měl nárok být korunován také italským králem (železnou korunou Langobardů) a burgundským (arelatským králem). Posledním arelatským králem byl Karel IV., který roku 1378 daroval burgundské království francouzskému korunnímu princi Karlovi (budoucímu králi Karlu VI.). Za Františka II. Habsburského říše roku 1806 formálně zanikla (František již roku 1804 přijal titul císaře rakouského).

Středověcí panovníci (962–1437)

editovat
 
Jméno Portrét Dynastie Král
Období vlády
Císař
Období vlády
Poznámky Rodiče
Ota I. Veliký   Saská dynastie 936973 962–973 také východofranckým králem a saským vévodou Jindřich I. Ptáčník
Matylda z Ringelheimu
Ota II.   Saská dynastie 961983 967983 Ota I. Veliký
Adéla Burgundská
Ota III.   Saská dynastie 983–1002 996–1002 * králem korunován v prosinci 983 v Cáchách
* císařem korunován 21. května 996 v Římě Řehořem V.
Ota II.
Theofano
Jindřich II. Svatý   Saská dynastie 1002–1024 1014–1024 také bavorským vévodou
* králem korunován 7. června 1002 v Mohuči
* císařem korunován 14. února 1014 v Římě Benediktem VIII.
Jindřich II. Svárlivý
Gisela Burgundská
Konrád II.   Sálská dynastie 1024–1039 1027–1039 také bavorským vévodou a burgundským králem
* králem korunován 8. září 1024 v Mohuči
* císařem korunován 26. března 1027 v Římě Janem XIX.
Jindřich II. Špýrský
Adéla z Mety
Jindřich III.   Sálská dynastie 1039–1056 1046–1056 také bavorským, švábským vévodou a burgundským králem, za jeho vlády včleněno Burgundské království do SŘŘ
* králem korunován 14. dubna 1028 v Cáchách
* císařem korunován 25. prosince 1046 v Římě Klementem II.
Konrád II.
Gisela Švábská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Jindřich IV.   Sálská dynastie 1056–1099 1084–1106 také bavorským vévodou jako Jindřich VIII.
* králem korunován 17. července 1054 v Cáchách, donucen synem Jindřichem abdikovat
* spolukrálové Konrád III. a Jindřich V., vzdorokrálové Rudolf Švábský a Heřman Lucemburský
* císařem korunován 31. prosince 1105 v Římě Klementem III.
Jindřich III.
Anežka z Poitou
Konrád (III.)   Sálská dynastie 1087–1098 - také italským králem a dolnolotrinským vévodou
*králem korunován 30. května 1087 v Cáchách, sesazen
* spolukrál Jindřich IV., vzdorokrálové Rudolf Švábský a Heřman Lucemburský
Jindřich IV.
Berta Savojská
Rudolf Švábský   10771080 - také švábským vévodou
* králem korunován 26. března 1077 ve Forchheimu
* vzdorokrál za vlády císaře Jindřicha IV.
Kun z Rheinfeldu
Heřman Lucemburský   Salmové 10811088 - také hrabětem ze Salmu
* králem korunován 26. prosince 1081 ve Goslaru, vzdal se trůnu
* vzdorokrál za vlády císaře Jindřicha IV.
Giselbert Lucemburský
Jindřich V.   Sálská dynastie 10991125 11111125 * králem korunován 6. ledna 1099 v Cáchách, do roku 1106 spolukrálem Jindřicha IV.
* císařem korunován 13. dubna 1111 v Římě Paschalisem II.
Jindřich IV.
Berta Savojská
Lothar III.   Supplinburgové 11251137 11331137 také saským vévodou
* králem korunován 13. září 1125 v Cáchách
* císařem korunován 4. června 1135 v Římě Inocencem II.
Gebhard Süpplinburský
Hedvika z Frombachu
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Konrád III.   Štaufové 1127–1135
11381152
- také italským a burgundským králem a franckým vévodou
* králem korunován 13. března 1138 v Cáchách, 1127–1135 vzdorokrálem
Fridrich I. Švábský
Anežka z Waiblingenu
Jindřich (VI.)   Štaufové 1147–1150 - * králem korunován 30. března 1147 v Cáchách Konrád III.
Gertruda ze Sulzbachu
Fridrich I. Barbarossa   Štaufové 1152–1190 1155–1190 * králem korunován 9. března 1152 v Cáchách
* císařem korunován 18. června 1155 v Římě Hadriánem IV.
Fridrich II. Švábský
Judita Bavorská
Jindřich VI. Štaufský   Štaufové 1190–1197 1191–1197 také sicilským králem jako Jindřich I.
* králem korunován 15. srpen 1189 v Cáchách
Fridrich I. Barbarossa
Beatrix Burgundská
Filip II.   Štaufové 1198–1208 - také švábským vévodou a toskánským markrabětem
zavražděn bavorským falckrabětem Otou VIII.
* králem korunován 8. září 1198 v Mohuči
Fridrich I. Barbarossa
Beatrix Burgundská
Ota IV.   Welfové 1198–1215 1209–1215 * králem korunován 12. července 1198 v Cáchách
* císařem korunován 4. října 1209 v Římě Inocencem III.
Jindřich Lev
Matylda Anglická
Fridrich II.   Štaufové 12121250 1220–1250 * vzdorokrálem korunován 9. prosince 1212 v Mohuči a králem 23. července 1215 v Cáchách
* císařem korunován 22. listopadu 1220 v Římě Honoriem III., roku 1245 papežem prohlášen za sesazeného
Jindřich VI. (císař)
Konstancie Sicilská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Jindřich (VII.)   Štaufové 12201235
spolukrál
- také titulárním sicilským králem a švábským vévodou
* králem korunován 8. května 1222 v Cáchách
Fridrich II.
Konstancie Aragonská
Jindřich Raspe   Ludowingové 12461247 - durynským lankrabětem
* králem zvolen 22. května 1246, vzdorokrál za vlády Fridricha II. a Konráda IV.
Heřman I. Durynský
Žofie Bavorská
Konrád IV.   Štaufové 12371254 - také sicilským a jeruzalemským králem
* králem prohlášen roku 1237 na vídeňském shromáždění
Fridrich II.
Jolanda Jeruzalémská
Vilém   - 12471256 - také holandským hrabětem
* králem korunován 1. listopadu 1248 v Cáchách
Florens IV. Holandský
Matylda Brabantská
Interregnum
Richard I.   Plantageneti 12571272 - také hrabětem z Poitou a Cornwallu
* králem korunován 27. května 1257 v Cáchách
Jan Bezzemek
Isabela z Angoulême
Alfons Moudrý   Burgundové 12571284 - také kastilsko-leónským králem jako Alfons X. Ferdinand III. Kastilský
Alžběta Štaufská
Rudolf I.   Habsburkové 12731291 - také korutanský a rakouský vévoda Albrecht IV. Habsburský
Hedvika z Kyburgu
Adolf   Nasavští 12921298 - také korutanský a rakouský vévoda Walram II. Nasavský
Adéla z Katzenelnbogen
Albrecht I.   Habsburkové 12981308 - také štýrský a rakouský vévoda Rudolf I. Habsburský
Gertruda z Hohenbergu
 
 
 
 
 
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Jindřich VII.   Lucemburkové 13081313 13121313 také lucemburský hrabě Jindřich VI. Lucemburský
Beatrix z Avesnes
Fridrich Sličný   Habsburkové 13141330 - také vévoda rakouský a štýrský
* králem zvolen 19. října 1314 v Sachsenhausenu a korunován v Bonnu kolínským arcibiskupem Jindřichem II. Virneburským, od roku 1326 spoluvládcem Ludvíka IV. Bavora
Albrecht I. Habsburský a Alžběta Goricko-Tyrolská
Ludvík IV. Bavor   Wittelsbachové 13141347 13281347 také bavorský vévoda a rýnský falckrabě
* králem zvolen 20. října 1314 ve Frankfurtu a korunován v Cáchách mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu
* císařem korunován 17. ledna 1328 v Římě
Ludvík II. Hornobavorský
Matylda Habsburská
Karel IV.   Lucemburkové 13461378 13551378 také král český a lombardský, markrabě moravský a hrabě lucemburský
* králem zvolen 11. června 1346 v Rhensu a korunován 26. listopadu 1346 v Bonnu, do roku 1347 vzdorokrálem za vlády Ludvíka IV. Bavora
* králem zvolen 17. června 1349 ve Frankfurtu a 25. června 1349 korunován v Cáchách
* císařem korunován 5. dubna 1355 v Římě papežem Inocencem VI.
Jan Lucemburský
Eliška Přemyslovna
Václav IV.   Lucemburkové 13761400 - také král český jako Václav IV. a braniborský kurfiřt
* králem zvolen 10. června 1376 a korunován 6. července 1376 v Cáchách, sesazen
Karel IV.
Anna Svídnická
Ruprecht I.   Wittelsbachové 14001410 - také falcký kurfiřt jako Ruprecht III.
* králem zvolen 20. srpna 1400 v Rhensu a korunován v lednu 1401 v Kolíně arcibiskupem Fridrichem III. ze Saarwerdenu
Ruprecht II. Falcký
Beatrix Sicilská
Jošt Moravský   Lucemburkové 14101411 - také markrabě moravský, braniborský kurfiřt a lucemburský vévoda
* králem zvolen 1. října 1410
Jan Jindřich
Markéta Opavská
Zikmund   Lucemburkové 14111437 14331437 také uherský král, český král a braniborský kurfiřt
* králem zvolen 21. července 1411 a korunován 8. listopadu 1414, při první volbě v září 1410 mu chyběl potřebný počet hlasů a při opakované volbě byl králem zvolen bratranec Jošt
Karel IV.
Eliška Pomořanská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Albrecht II.   Habsburkové 14381439 - také český, uherský a haličsko-lodomerský král, moravský markrabě a rakouský vévoda
* korunován 29. června 1438
Albrecht IV. Rakouský
Johana Žofie Bavorská
Fridrich III.   Habsburkové 14401493 14521493 také rakouský arcivévoda, korutanský, štýrský a kraňský vévoda
* králem korunován 17. června 1442 v Cáchách
* císařem korunován 19. března 1452 v Římě
Arnošt Habsburský
Cimburgis Mazovská
Maxmilián I.   Habsburkové 14931519 15081519 také rakouský arcivévoda a lucemburský vévoda
* králem korunován 9. dubna 1486 v Cáchách a na trůn nastoupil po otcově smrti v roce 1493
Fridrich III. Habsburský
Eleonora Portugalská
Karel V.   Habsburkové 15191556 15301556 také kastilský, aragonský, leónský, sicilský a neapolský král, rakouský arcivévoda a burgundský, lucemburský a brabantský vévoda
* králem korunován 26. října 1520 v Cáchách
* císařem korunován 24. února 1530 v Bologni
Filip I. Sličný
Jana I. Kastilská
Ferdinand I.   Habsburkové 15311564 15561564 také český, uherský a chorvatský král, rakouský arcivévoda a moravský markrabě
* králem korunován 11. ledna 1531 v Cáchách
* císařem korunován 14. března 1558 ve Frankfurtu
Filip I. Sličný
Jana I. Kastilská
Maxmilián II.   Habsburkové 15621576 15641576 také český a uherský král, rakouský arcivévoda a moravský markrabě
* králem korunován 26. listopadu 1562
Ferdinand I. Habsburský
Anna Jagellonská
Rudolf II.   Habsburkové 15751612 15761612 také český, uherský a chorvatský král, rakouský arcivévoda a moravský markrabě
* králem korunován 1. listopadu 1575 v Řezně
Maxmilián II. Habsburský
Marie Španělská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Matyáš I.   Habsburkové 16121618 16121619 také český, uherský a chorvatský král, rakouský arcivévoda a moravský markrabě Maxmilián II. Habsburský
Marie Španělská
Ferdinand II.   Habsburkové 16181637 16191637 také český, uherský a chorvatský král, arcivévoda rakouský, vévoda štýrský a markrabě moravský Karel II. Štýrský
Marie Anna Bavorská
Ferdinand III.   Habsburkové 16361653 16371657 také český, uherský a chorvatský král a rakouský arcivévoda Ferdinand II. Štýrský
Marie Anna Bavorská
Leopold I.   Habsburkové 16581705 16581705 také český a uherský král a rakouský arcivévoda Ferdinand III. Habsburský
Marie Anna Španělská
Josef I.   Habsburkové 16901711 17051711 také český a uherský král a rakouský arcivévoda Leopold I.
Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská
Karel VI.   Habsburkové - 17111740 také český, uherský, chorvatský a sicilský král, rakouský arcivévoda, lucemburský, milánský a parmský vévoda a kníže sedmihradský Leopold I.
Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče

Období interregna a dynastie Wittelsbachů (1740–1745)

editovat

Dědičkou trůnu po smrti císaře Karla VI. se v roce 1740 stala jeho dcera Marie Terezie, která vládla v letech 17401745 svým rodovým državám jako arcivévodkyně rakouská a královna česká a uherská. Její nároky v Říši však nebyly uznány a po dvouletém období interregna v letech 17401742 byl císařem korunován Karel VII. Bavorský. Teprve po Karlově smrti v roce 1745, byl muž Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský jmenován císařem. Marie Terezie získala titul císařovna-manželka, avšak její skutečná moc i poté vycházela z titulu vládkyně habsburských zemí.

Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
Karel VII. Bavorský   Wittelsbachové 17421745 také bavorský kurfiřt a český král
* korunován 12. února 1742 ve Frankfurtu
Maxmilián II. Emanuel
Tereza Kunhuta Sobieská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče
František I. Štěpán Lotrinský   Habsbursko-lotrinská dynastie 17451765 také lotrinský vévoda, toskánský velkovévoda a těšínský kníže
* korunován 4. října 1745 ve Frankfurtu
Leopold Josef Lotrinský
Alžběta Charlotta Orleánská
Josef II.   Habsbursko-lotrinská dynastie 17651790 také český, uherský a chorvatský král, rakouský arcivévoda, lucemburský, těšínský a milánský vévoda
* korunován 3. dubna 1764 ve Frankfurtu
František I. Štěpán Lotrinský
Marie Terezie
Leopold II.   Habsbursko-lotrinská dynastie 17901792 také český, uherský a chorvatský král, rakouský arcivévoda, toskánský velkovévoda, lucemburský a milánský vévoda a flanderský hrabě
* korunován 9. října 1790 ve Frankfurtu
František I. Štěpán Lotrinský
Marie Terezie
František II.   Habsbursko-lotrinská dynastie 17921806 také český, uherský, chorvatský a slavonský, haličský a vladimiřský, dalmátský a lombardsko-benátský král, rakouský arcivévoda, lucemburský a milánský vévoda a flanderský hrabě
* korunován 14. července 1792 ve Frankfurtu
* 6. srpna 1806 se titulu císař Svaté říše římské vzdal
Leopold II.
Marie Ludovika Španělská
Jméno Portrét Dynastie Král Císař Poznámky Rodiče

Literatura

editovat
  • ČORNEJ, Petr. Panovníci Svaté říše římské: od Karla Velikého přes Karla IV. po Františka II. : 747-1835. Praha: Práh, 1994. 62 s. ISBN 80-85809-27-3. 
  • RAPP, Francis. Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V.. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2007. 316 s. ISBN 978-80-7185-726-6. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat