Otevřít hlavní menu

Seznam římských císařů (800–924)

rozcestník na projektech Wikimedia

Seznam císařů Římské říše zahrnuje panovníky vládnoucí na územích západní Evropy v letech 800924.

Na sklonku roku 800 došlo k obnovení starověké Římské říše a na území západní Evropy tak vznikla rozhodující mocnost, působící jako protisíla k východní Byzantské říši. Prvním císařem byl 25. prosince 800 papežem Lvem III. korunován franský král Karel, zvaný Veliký. Karel byl vynikající válečník i státník, za jeho vlády došlo k územnímu rozšíření Franské říše a především k rozmachu kulturnímu (tzv. Karolinská renesance).

I když nebyl císařský titul dědičný, stal se dalším císařem Karlův syn Ludvík I. Pobožný a posléze vnuk Lothar. Lothar však, už na základě Verdunské smlouvy, ovládal pouze území tzv. Středofranská říše, čímž došlo k omezení vlivu panovníka a následovalo období tzv. „malých císařů“. Zásadní zlom nastal až roku 962, kdy byl papežem Janem XII. korunován německý král Ota I., dnes považovaný za jednoho z nejmocnějších panovníků západní Evropy a nositel přízviska „Veliký“.

Císařové Římské říše (Romanum imperium)Editovat

Související stránkyEditovat