Bitva u záseků

Bitva u záseků, která se odehrála někdy v roce 849, byla velkou porážkou východofranckého krále Ludvíka II. Němce. Byl poražen českými knížaty na česko-francké hranici.

Roku 848 začala Morava platit Ludvíkovi tribut a rozhodl se zatlačit na Čechy, aby mu také platili. Protože byl zrovna nemocný, stal se velitelem armády vévoda Ernest a markrabě Thakulf. Ludvík jako křesťan ve svém plánu počítal i s tím, že mu pomůže čtrnáct českých knížat, která byla pokřtěna roku 845 v Řezně. To byla velká chyba. Češi připravili na přístupových cestách náspy a záseky celkem hravě zastavili francký postup a Thakulf se zajímal o mírové podmínky. Touhle porážkou si Morava mohla vydechnout a kníže Rastislav se chopil moci.

LiteraturaEditovat