Seznam opavských knížat

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam opavských knížat. Opavské knížectví nebo také Opavské vévodství (německy Herzogtum Troppau, polsky Księstwo Opawskie) bylo historickým útvarem na moravsko-slezském pomezí v okolí dnešních měst Opavy, Bruntálu, Krnova, Hlučína a polských Hlubčic.

Opavští PřemyslovciEditovat

Panování Vládce Příbuzenské vztahy Poznámky
1269-1308 Mikuláš I. Opavský nemanželský syn krále Přemysla Otakara II. V letech 1278-1281 v uherském zajetí, v roce 1308 o knížectví přišel. Zemřel v roce 1318.

PiastovciEditovat

Panování Vládce Příbuzenské vztahy Poznámky
1308-1311 Boleslav III. Marnotratný Panství zabral jako náhradu za nevyplacené věno své manželky Markéty, sestry krále Václava III.

Opavští PřemyslovciEditovat

Panování Vládce Příbuzenské vztahy Poznámky
1318-1365 Mikuláš II. Opavský syn Mikuláše I. V roce 1318 složil lenní slib Janovi Lucemburskému. Také kníže ratibořský.
1365-1377 Jan I. Ratibořský syn Mikuláše II. Také kníže ratibořský.
ok. 1377-1381 Václav I. Opavský syn Mikuláše II.
1377-1433 Přemysl I. Opavský syn Mikuláše II.
1377-ok. 1385 Mikuláš III. Opavský syn Mikuláše II.
1433-1445/9 Václav II. Opavský syn Přemysla I.
1433-1437 Mikuláš IV. Opavský syn Přemysla I. Společně s bratrem Václavem.
1433-1452 Vilém I. Opavský syn Přemysla I. Spoluvládce Václava II., poté vládl samostatně.
1433-1456 Arnošt Opavský syn Přemysla I. Spoluvládce Opavska.
1433-1456 Přemysl II. Opavský syn Přemysla I. Spoluvládce Opavska
1452-1456 Bedřich Opavský
(† 1470/3)
Synové Viléma Opavského Formální spoluvládci strýců Arnošta a Přemysla.
Václav III. Opavský
(† 1474)
Přemysl III. Opavský
(† 1493)
1442/9-1485 Jan III. Pobožný syn Václava II. Přenechal svá práva na Opavsko Jiřímu z Poděbrad.
1442/9-1454 Hanuš z Fulneka syn Václava II.

Jiří z Poděbrad ustanovil opavským knížetem svého syna Viktorína. Na nátlak uherského a českého krále Matyáše Korvína mu museli roku 1485 své knížectví postoupit. Matyáš pak postupoval stejně jako Jiří z Poděbrad a Opavsko dal svému synovi Jánošovi. Po smrti Matyáše se vlády nad Slezskem chopil dle olomouckých úmluv Vladislav II. Jagellonský. Opavsko už zůstalo v rukách českých králů.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Książęta opawscy na polské Wikipedii.