Náboženský infoservis editovat

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Náboženský infoservis. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Bazi (diskuse) 30. 11. 2023, 13:43 (CET)Odpovědět

To tedy brzo, kolego, pro NI pracuji již třetím rokem... Nicméně tuto problematiku jsem diskutoval se šéfredaktorem, doc. Zdeňkem Vojtíškem, a ten mi následně odpověděl, že je v redakci nikdy nenapadlo nechat si zpracovávat nějaká recenzní řízení. (Cituji: Žádnou recenzi jsem nezaznamenal, vážený pane faráři. Vlastně mě dosud ani nenapadlo, že by Infoservis mohl být recenzován. Zkusím to ale promyslet, koho bychom mohli požádat a kam bychom mohli recenzi umístit.)
I všechny články jsou řádně ozdrojované a samotný portál je vlastně nejen internetovou mutací "papírového" Dingiru, ale internetovým periodikem eo ipso. Například některé recenze se objevují i na jiných serverech jako převzaté. O samotném portálu se pak píše zde - v kmenové akademické instituci. Možná ještě tam doplním tu Společnost pro studium sekt. --Lukáš Král (diskuse) 30. 11. 2023, 15:43 (CET)Odpovědět
Jak vidno, bude zapotřebí, abyste si dostudoval význam všech písmen v té zkratce NNVZ. Vyžádat si umístění "recenze" na objednávku... to se mi snad zdá. --Bazi (diskuse) 30. 11. 2023, 17:14 (CET)Odpovědět
Protože veškeré další úpravy článku navazující na moji výhradu opíráte opět jen o texty publikované samotným Náboženským infoservisem, dovolím si připomenout, že jedno z těch N v oné zkratce znamená nezávislý. Zdroj publikující sám o sobě není už v principu vůči sobě samému nezávislý. Rozumíme si? Snad jako jediný nezávislý zdroj se zdají být Seznam Zprávy, ty ovšem o médiu nepojednávají, je v nich pouze jednovětá zmínka v medailonku šéfredaktora a pak jedna věta od něj přímo v rozhovoru. To není použitelné ani trochu. --Bazi (diskuse) 30. 11. 2023, 17:25 (CET)Odpovědět
A četl jste vůbec toto? To je to hlavní... Jinak jsem doplnil tu historii vzniku, tam jsem se vzdělal i já sám, a dočteme se, že vše je zaštítěno samotnou společností Dingir, s. r. o. - a nadále se médium opírá, řekněme, o akademické autority. Klidně Vám přepošlu mailem celou komunikaci s doc. Vojtíškem, a pokud hovoříte o "recenzi na objednávku", zřejmě to ještě nikoho nenapadlo, protože v odborných kruzích se skutečně opírají o návaznost na ta akademická pracoviště, ale samozřejmě i externí přispěvatele zase třeba z jiných vysokých škol nebo kateder a odborných pracovišť. Pokud ani to není znakem nezávislosti... to je jako byste psal článek o Právu a chtěl recenze z Mladé fronty. --Lukáš Král (diskuse) 30. 11. 2023, 17:34 (CET)Odpovědět
Odkaz jsem zaznamenal. Všeho všudy jeden odstavec textu? To opravdu nepovažuji za netriviální publicitu. A především... Náboženský infoservis je online verze Dingiru, který o sobě sám na svém webu přiznává: "Redakční radou Dingiru jsou spojena česká religionistická pracoviště univerzit v Praze a Pardubicích." Také na webu fakulty jsou ta média uvedena v sekci Katedry regionalistiky, jsou to (zjednodušeně vzato) její vlastní média, katedra o nich informuje proto, že je považuje za své, prezentuje sebe samu. To rozhodně není nezaujatý zdroj. Vždyť šéfredaktor Dingiru je zároveň vedoucím té katedry, kde jsou tahle média prezentována. To je do očí bijící závislý zdroj.
Myslím, že se Vám smysl WP:EV už snažilo vysvětlit vícero lidí na vícero místech. Naštěstí ale o existenci článků na Wikipedii nerozhodujete Vy ani Vaše soukromé korespondence. S pozdravem --Bazi (diskuse) 30. 11. 2023, 22:24 (CET)Odpovědět
refaktorizováno Ale k věci: Wikipedie nerada píše o cílevědomé publicistické (politické, akademické) činnosti. Ráda píše o nezávazném aktivismu. Mírně se podivuji, že kolega L. K. si tohoto licoměrného přístupu dávno nepovšiml, a nezařídil se podle toho. Kdyby se portál Náboženský infoservis přetransformoval na „Festival náboženské informační hrdosti“, článek by mohl být klidně desetkrát kratší, zcela beze zdrojů, a nikomu by nebyl trnem v oku. :))
Článek o Náb. infoservisu by asi bylo možno případně začlenit do článku Dingir (časopis), pokud už mu mocí mermo má být upřena samostatná existence.. --Osidor (diskuse) 1. 12. 2023, 00:24 (CET)Odpovědět
@Osidor Děkuji za konstruktivní odpověď, to možná bude dobré řešení pomocí přesměrování. Díky! Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 05:46 (CET)Odpovědět
Co jste to napsal na začátek, že je to refaktorizované? :D Nedivím se Vám... Máte pravdu v popisu toho pohledu Wikipedie... Nejde přece jen o nějakou soukromou společnost, ale o odborné (internetové) periodikum. --Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 08:07 (CET)Odpovědět
@Osidor: Skoro bych řekl, že se kolega @Bazi: špatně vyspal, protože teď zpochybnil i samotný článek Dingir (časopis). S takovou bude zase kus práce vy-víte-kde.
Pomůžete mi prosím, kolego? --Lukáš Král (diskuse) 8. 12. 2023, 15:42 (CET)Odpovědět
Do mého spaní Vám, kolego, při vší úctě nic není. 1) Pravidla Wikipedie byste měl ctít tak jako tak, bez ohledu na jakékoli své domněnky směřované k jiným wikipedistům. Není "špatný" revizor, který kontroluje jízdenky v MHD a načapá Vás při jízdě na černo. Je "špatný" ten, kdo jede v MHD na černo a nedodržuje pravidla. 2) O Dingiru jsem Vám napsal už před týdnem. Pokud je to tedy pro Vás nějaké nové překvapení, jsem tím sám poněkud překvapen. --Bazi (diskuse) 8. 12. 2023, 15:58 (CET)Odpovědět
Dobře. Nevěnuji se již delší dobu ničemu jinému, než že dohledávám zdroje. Citace nemalého kroužku českých religionistů publikujících v NI a papírovém Dingiru se dohledávají skutečně těžko. A pokud je naznáno, že jsou to zdroje závislé, pak mi prosím kolegiálně poraďte, pokud tématu rozumíte, na kterém místě z toho kruhu vystoupit a najít skutečně nezávislý zdroj. Doc. Vojtíšek učí na ETF a HTF, to jsou akademické instituce, které jej občas citují. Jak jsem napsal už i jinde, pokud akademická autorita není dostatečným podkladem významnosti, pak nevím, co dělat. Ale protože se na Wikipedii snažím být slušný, zkuste mi poradit. --Lukáš Král (diskuse) 8. 12. 2023, 16:17 (CET)Odpovědět
Řešení je snadné. Pokud nezávislé zdroje nejsou dohledatelné, pak takový článek ani neměl vzniknout. O tématu je pak možné pojednat třeba v biografickém článku šéfredaktora, samozřejmě v přiměřeném rozsahu. --Bazi (diskuse) 8. 12. 2023, 21:28 (CET)Odpovědět
>„I ta česká komunita religionistů je tak provázaná, že těžko dohledat něco, co nebude vzájemně závislé.“ — Ano, to je v pořádku; zdá se, že jste právě popsal jeden z hlavních znaků církve: určitost uzavřenost komunity. Tedy ne směrem ven, ale dovnitř, tj. přirozená nevůle (většinového obyvatelstva) otevírat a rozebírat tuto komunitu zvenčí, pokud není člověk nějaký kibic, agent StB, nebo jiný úchyl.
Nejmenovaným Wikipedistou zbožštěné pravidlo (v tomto případě už spíše nezdravý fetiš) o „nezávislosti zdrojů“ lze možná dodržet v kolébce Wikipedie USA, tedy 30× větší zemi, než je ČR. Mnohé (nejen náboženské) komunity v Česku jsou zkrátka příliš malé na to, aby byly nějak významněji povšimnuty, reflektovány a hodnoceny zvenčí nějakým „nezávislým pozorovatelem“, jakým se někteří „Wikipedisté-revizoři“ zřejmě cítí být.
>„pak mi prosím kolegiálně poraďte, na kterém místě z toho kruhu vystoupit a najít skutečně nezávislý zdroj.
Možná je to spíš pošetilost starého člověka, ale já mám pocit, že někdy stačí jen vystoupit z kruhu nikam nevedoucích debat a na některé zdejší Wikipedisty reagovat jen v co nejmenší míře, nejlépe v míře žádné; přinejmenším dokud neomezí svou mnohdy ne zcela odůvodněnou útočnost, zatvrzelost a touhu „diskutovat“ celé dni o ničem.
Nevyzpytatelné jsou cesty Páně, a tak kdoví, možná se na české Wikipedii dočkáme toho, že budou šablonou o „nedoložené významnosti“ postupně olepovány další a další časopisy, např. Světlo (technický časopis)… --Osidor (diskuse) 8. 12. 2023, 17:10 (CET)Odpovědět
@Osidor Já vám děkuji, kolego, ten požadavek je jistě relevantní, ale když jsou to akademicky činné osobnosti, je asi doložena jistá relevance. Potud si dovolím tvrdit, že by se měl švec držet svého kopyta. A jak bylo poznamenáno: Kolik článků je takto rozpitváno k nezávislosti zdrojů?
Přeji pěkný páteční večer. --Lukáš Král (diskuse) 8. 12. 2023, 17:17 (CET)Odpovědět
Co se týká prověřování významnosti témat, to přispívá k lepší kvalitě Wikipedie. Osidor má pravdu v tom, že na některé wikipedisty je lepší nereagovat, proto jeho jedovatosti už nechám bez komentáře. --Bazi (diskuse) 8. 12. 2023, 21:36 (CET)Odpovědět
Pohleďte, kolego, na článek Zdeněk_Vojtíšek#Kontroverze_a_kritika. Panu Lužnému se to mluví, ovšem fakt je takový, že doc. Vojtíšek je i šíří svých aktivit a zapojením v českém rybníčku téměř jediný. --Lukáš Král (diskuse) 13. 12. 2023, 10:31 (CET)Odpovědět
@Bazi: Tak jsem díky kolegovi @Osidor: udělal všechno pro to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. --Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 08:21 (CET)Odpovědět
Go(o)d job. Tady nejsou vlci; spíš křečci a medojedi
.. --Osidor (diskuse) 1. 12. 2023, 09:16 (CET)Odpovědět
No, takový kolega Testalon, ale raději jej nebudu jmenovat (Nepochopil by, že se jedná o Wiki-humor a nikoli WP:ŽoÚ), by zasloužil natáhnout mezi lana mostu SNP... --Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 09:18 (CET)Odpovědět
Kolego, nevím, jestli Vám to dostatečně dochází (podle toho, jak se poplácáváte s Osidorem po zádech, nejspíš ne), ale problém spočívající u samostatného článku Náboženský infoservis se přesunem na Dingir (časopis) nevyřešil. Ten měl před tímto Vaším sloučením úplně stejné vady, totiž naprostou absenci nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů pojednávajícím o tématu. Vždyť veškeré reference o Dingiru byly samotný Dingir. Takže teď holt bude nutno doložit EV k Dingiru samotnému. --Bazi (diskuse) 1. 12. 2023, 12:55 (CET)Odpovědět
Drahý kolego, tak jestli je problém EV už i u Dingiru samotného, pak jste buď delecionista nebo nevím, co je nevěrohodné a triviální na zatím existujících odkazech na informace o Dingiru. U NI to mohl být problém, ale popsal jsem právě i v procesu sloužení historii vzniku a závislosti NI na Dingiru, což jsou jednak internetové stránky, jednak samotné papírové periodikum. Vše zaštítěno akademiky, doc. Vojtíškem v první řadě. Ale potěšilo mě, že se bavíme spíše už jen o encyklopedickém postupu, než o významnosti jako takové (i když ji zmiňujete). Doplnil jsem ještě další zdroje a odkazy. Nyní musím také něco udělat v reálném světě, například jít nakoupit; podívejte se prosím na článek nyní, myslím si, že si šablonu Významnost nezaslouží. --Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 13:19 (CET)Odpovědět
Kolego, Vy s tím Vaším oháněním se názorovými proudy... Zkuste si místo toho skutečně nastudovat, v čem spočívá encyklopedická významnost a jakým způsobem se dokládá. EV není subjektivní. Když o Dingiru informuje výhradně Dingir, tak to zjevně není nezávislý zdroj, Vy mi přesto šermujete nevěrohodností a trivialitou. Uvědomte si, že uznatelné zdroje musí splňovat všechna ta písmena ve zkratce NNVZ, ne jen výběrově alespoň některé z nich. Stále se taky míjíte pochopením toho, že "encyklopedická významnost" je terminus technicus definovaný pro potřeby Wikipedie a že nemusí nutně souviset s (domnělou či subjektivně vnímanou) "významností", jak ji možná cítíte Vy - a z Vaší argumentace to občas tak vypadá. Ale vzhledem k tomu, že stále tápete v tom, co je potřeba skutečně udělat k doložení EV (nasypání externích odkazů na webové stránky šéfredaktora, stránky katedry vedené šéfredaktorem nebo do pouhé databáze časopisů to opravdu není), bude z toho asi ještě nějakou chvíli pokračující trápení. --Bazi (diskuse) 1. 12. 2023, 13:37 (CET)Odpovědět
@Bazi Bude, proto jsem to nevzdal a dohledávám. Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 13:49 (CET)Odpovědět
Opravdu jsem zkoušel aspoň letmo dohledat nějaký náznak NNVZ o Dingiru, což je samozřejmě problém, když většinu vygúglených vyskytů zabírají jen všemožné databázové záznamy z knihoven nebo knihkupectví, citace apod. Tak jsem narazil třeba na článek o výročí Dingiru, jenže ouha, ten napsala Jitka Schlichtsová, sama v Dingiru publikující. Pak tu je třeba pár recenzí Jana Lukavce, i tomu v Dingiru něco vyšlo, takže těžko říct, i tak jsou to ale recenze jen jednotlivých čísel časopisu nebo jejich článků, o médiu jako celku se z nich vlastně nic moc nedočteme. Z něčeho takového se celý encyklopedický článek dá těžko sepsat, takže to lze i těžko považovat za doklad EV. --Bazi (diskuse) 1. 12. 2023, 14:59 (CET)Odpovědět
@Bazi Právě. I ta česká komunita religionistů je tak provázaná, že těžko dohledat něco, co nebude vzájemně závislé. Lukáš Král (diskuse) 1. 12. 2023, 15:01 (CET)Odpovědět
@Bazi: Snažně prosím, kolego, podívejte se sem. Pak zkuste přehodnotit ten komentář k EV ve svých úpravách. Děkuji, jdu se mezitím družit s živými lidmi na modlitební skupinku. --Lukáš Král (diskuse) 13. 12. 2023, 14:50 (CET)Odpovědět
Zaznamenal jsem. Plané tlachy o tom, kdo všechno kdy náhodou převzal nějaký ten článeček z časopisu, nemohou nahradit absenci NNVZ. To je zhruba jako kdybyste chtěl dokládat encyklopedickou významnost výrobního podniku tím, že si kdosi koupil jeho výrobek a vystavil si ho ve vitrínce. Na tom ale Wikipedie svoji WP:EV nestaví. --Bazi (diskuse) 13. 12. 2023, 15:37 (CET)Odpovědět
@Bazi Ztracený případ. Prostě v českém rybníčku na tom dělá několik, ano, navzájem provázaných lidí. To ovšem neznamená, že samotný předmět není nevýznamný. Lukáš Král (diskuse) 13. 12. 2023, 17:27 (CET)Odpovědět
@Bazi A to je ono. Zde nejde o výrobky, ale o poznatky humanitních věd. Nám třeba prof. Trojan vyprávěl historky z vědecké rady univerzity, krétské někteří akademici zpochybňovali potřebnost existence humanitních fakult. Prostě náš předmět zkoumání se dokazuje trochu jinak než u karteziánsky měřitelných věd. Lukáš Král (diskuse) 13. 12. 2023, 17:32 (CET)Odpovědět
Ztracený případ. Pořád nechápete, že "encyklopedická (ne)významnost" je něco jiného než obecně chápaná nebo subjektivně pociťovaná (ne)významnost, takže při úvahách a debatách o jednom neustále vytahujete argumentaci týkající se toho druhého, která je ovšem vůči prvnímu irelevantní. A tak se donekonečna míjíte tématem i účinkem. Dokazujte si ve svém oboru co chcete jak chcete, na Wikipedii se dokazuje EV publikovanými netriviálními nezávislými věrohodnými pracemi pojednávajícími přímo o předmětném tématu, nikoli letmými zmínkami utroušenými tadyhle nebo támhle. A ano, to, že nějaké Vámi oblíbené a donebeuctívané médium není dostatečně encyklopedicky významné, aby o něm existoval samostatný článek na Wikipedii, nijak nezpochybňuje jeho významnost ve Vašem životě nebo Vašem oboru. Takže se tím nemusíte cítit osobně dotčený. Ne, ani to nezpochybňuje potřebnost existence humanitních fakult. S pozdravem --Bazi (diskuse) 13. 12. 2023, 19:31 (CET)Odpovědět
@Bazi Dobře; uznávám, že Náboženskému infoservisu asi pasuje nejlépe podsekce v článku Dingir (časopis). Ale nemusí být rozcupován i ten. S pozdravem Lukáš Král (diskuse) 14. 12. 2023, 08:41 (CET)Odpovědět

Revertér editovat

Ahoj, přidělil jsem ti práva revertéra, náležitosti předpokládám znáš. V Nastavení v sekci Vzhled existuje potvrzení revertu pro prevenci ukliků, ale upřímně nevím, jestli to funguje i v Posledních změnách, kde se to stane nejčastěji když člověk klikne a seznam mezitím poskočí. Hodně štěstí --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 3. 12. 2023, 11:58 (CET)Odpovědět

Moc díky a přeji klidnou dobu adventní. --Lukáš Král (diskuse) 3. 12. 2023, 14:58 (CET)Odpovědět
Blahopřeji.   --Jan Polák (diskuse) 3. 12. 2023, 17:19 (CET)Odpovědět
@Jan Polák Děkuji velmi, kolego. Obvykle mám dopoledne možnost zasahovat proti školnímu vandalismu... Lukáš Král (diskuse) --Lukáš Král (diskuse) 3. 12. 2023, 17:22 (CET)Odpovědět
Ahoj kolego, též bych Ti rád pogratuloval, budeme Tě potřebovat :) --Ajrocket1 (diskuse) 3. 12. 2023, 18:38 (CET)Odpovědět
@Ajrocket1 Moc díky, důvěru ve mne vloženou nezklamete. --Lukáš Král (diskuse) 8. 12. 2023, 21:33 (CET)Odpovědět

Narcisův řád editovat

Bohumil Doubek (1919) editovat

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Bohumil Doubek (1919). Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavek na ověřitelnost. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby bylo možné jej označit jako plnohodnotný článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. --151.249.110.227 -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) TheJohaneZ (diskusepříspěvky) 12. 12. 2023, 12:37 (CE(S)T)

Dobrý den, vložení šablony UO není má zlomyslnost, prosím Vás tímto o dodržování pravidel. Jste zkušený Wikipedista s dlouholetou praxí, proto nerozumím tomu bojkotu, co tu poslední dobou provozujete.

Přeji Vám hezký den. --151.249.110.227 -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) TheJohaneZ (diskusepříspěvky) 12. 12. 2023, 12:37 (CE(S)T)

@151.249.110.227 Dobrý den, provedu, jen nerozumím tomu, proč se nepodíváte do sekce Externí odkazy, kde jsou uvedeny nezávislé zdroje. Hezký den i Vám. Lukáš Král (diskuse) 12. 12. 2023, 12:41 (CET)Odpovědět

Selfpromo editovat

Kolego, zanechte nemístného parazitování a propagace média, s nímž jste spojený, v článku Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Že vás hanba nefackuje, dělat si propagaci zrovna u takového tématu. Sdělení, které jste do článku vnesl, nemá prakticky žádnou hodnotu, nic se zněj nedozvídáme, kromě toho, že nějaký webík něco publikoval. Nechte toho! --Bazi (diskuse) 31. 12. 2023, 12:42 (CET)Odpovědět

Drahý kolego, stejně tak jsem já Vás chtěl poprosit o zastavení stalkování mých editací. Už v DoSu bylo dokázáno místo prakticky jediného religionistického periodika. A editaci jsem nyní doplnil, mainstreamová média se věnovala převážně křesťanským akcím. --Lukáš Král (diskuse) 31. 12. 2023, 12:45 (CET)Odpovědět
Nedejte se vysmát, prý stalkování editací... Jestli se domníváte, že jsem tenhle nesoudný pokus o propagaci Vašeho časopisu zaznamenal zrovna proto, že bych sledoval Vaše editace, tak se nejen hluboce mýlíte, ale prokazujete i skutečnost, že Vás to téma vůbec nezajímá, nezaznamenal jste jej ani tu vlnu editací i sporů o něj. Článek mám zařazený mezi sledované stránky a ještě před tím Vaším nemístným pokusem na něm parazitovat jsem v něm provedl skoro 50 editací. Takže s nějakým osobním zájmem o Vás to nemá pranic společného. Takže si podobná nařčení pro příště klidně nechte od cesty.
Tvrzení "Český portál Náboženský infoservis přinesl společnou reakci zástupců světových náboženství." je přesně ten styl formulace, která neříká pranic relevantního k tématu, nedozvídáme se, jací zástupcí jakých náboženství co vlastně vyjádřili, jediný zjevný účel této věty je vpašovat do článku název toho webíku i s odkazem na něj. To by poznal i slepý. Vůbec nikoho nezajímá, co "přinesl" nějaký religionistický webík. Ani o jiných, skutečně k tématu hodnotných informacích nepíšeme pořád dokola, že je přinesl Český rozhlas, MF Dnes nebo Aktuálně.cz. Tohle prostě není součást encyklopedického stylu a nepatří to sem. Opravdu toho už nechte. Pokud hodláte jenom na každém kroku propagovat svoje médium, aniž byste přispíval k tvorbě skutečných encyklopedických hodnot, je třeba tuto činnost rázně odmítnout. --Bazi (diskuse) 31. 12. 2023, 13:03 (CET)Odpovědět
Prosazovat v žádném případě ne a ani není moje. Přečtěte si, co je to wikipedistaa rezident. A je-li to možné, můžete si jistě všimnout, že dohledávám i jiná média. Jen o některých tématech informuje NI buď jako první, nebo zatím jediný. Tak se prosím věnujte i tématům, v nichž máte zálibu vy; mohl jste si všimnout, že i své vlastní editace upravuji právě k informování, a nikoli propagaci. --Lukáš Král (diskuse) 31. 12. 2023, 13:30 (CET)Odpovědět
S wikipedistou rezidentem nijak nesouvisí soustavné propagování jednoho média na místech tomu nepatřičných a ve formě, která encyklopedii nevylepšuje, nýbrž poškozuje. Bylo by hezké, že svoje promo editace upravujete, aby působily dojmem, že přinášejí i nějakou informaci, kdyby to ovšem bylo vidět na výsledku, ale to tedy moc není. A je mi vcelku lhostejné, z jakých motivů tak činíte, ale když zanášíte do encyklopedických článků neencyklopedický obsah, je to špatně, bude to špatně a budu to po Vás napravovat já nebo někdo jiný, protože to prostě napravit potřebuje. Jestli Vám chybí dost soudnosti, najde se holt jinde, ale aspoň tomu nebraňte reverty bez pádných argumentů. --Bazi (diskuse) 31. 12. 2023, 13:54 (CET)Odpovědět

No koukám, že do toho jdete zostra. Korekci vlastní nesoudnosti si ale u "soudu" jen těžko vymůžete. Arbiterstvu ovšem tohohle Silvestra nezávidím, jistě je tím moc potěšíte... --Bazi (diskuse) 31. 12. 2023, 13:58 (CET)Odpovědět

Vyznamenání editovat

Zdravím, děkuji za vyznamenání. Nicméně mi na diskuzní stránku nic nepřišlo. Takže se bude muset kód zadávat ručně. Nevím, v čem je chyba, u ostatních vyznamenání stačí kliknout na Vyznamenat a vyznamenání následně automaticky přijde na diskuzní stránku. Jinak bych chtěl poděkovat hlavně Vám za vytvoření portálu. --Arctino (diskuse) 16. 2. 2024, 11:35 (CET)Odpovědět

@Arctino To není zač, spíše přemýšlím, kdo nám je pomůže správně naprogramovat. -16. 2. 2024, 11:51 (CET) --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 11:51 (CET)Odpovědět
Už by to mělo fungovat. Zkuste to kdyžtak na mé diskuzní stránce. Zdraví --Arctino (diskuse) 16. 2. 2024, 17:09 (CET)Odpovědět
Zkuste ještě tento tradiční kód {{subst:Vyznamenat/oznam|kód=33031 ::: | text= :::}} ::: --Arctino (diskuse) 16. 2. 2024, 17:42 (CET)Odpovědět
... kam? --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 17:43 (CET)Odpovědět
Do diskuze třeba. --Arctino (diskuse) 16. 2. 2024, 17:44 (CET)Odpovědět
Objeví se to v kódu naprosto nečitelně asi 5x. --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 17:49 (CET)Odpovědět
Tak znova, teď by to mohlo jít, zkuste vložit do mé diskuze tento kód:
{{subst:Vyznamenat/oznam|kód=33031|text=}}
--Arctino (diskuse) 16. 2. 2024, 17:59 (CET)Odpovědět
Co, Lukáši, potřebuješ programovat? --Jan Polák (diskuse) 16. 2. 2024, 18:33 (CET)Odpovědět
Ahoj, to je překvapení! Zkus se podívat na Wikipedie:Vyznamenání_za_WikiProjekt/Portál#Státy, jestli je Řád Afriky v pořádku. Díky! --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 18:35 (CET)Odpovědět
Celý ten systém vyznamenání budoval kolega Bazi, takže ten je v tom největším expertem. Co Ti, Lukáši, nefunguje? --Jan Polák (diskuse) 16. 2. 2024, 18:37 (CET)Odpovědět
A jejda! Toho jsem se bála, jak říkala věštkyně Jolanda... Šlo mi jen o to to naprogramovat tak, aby se to u člověka normálně objevilo automaticky a nemuselo se to tomu člověku na profil zadávat ručně. --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 18:41 (CET)Odpovědět
Mně to normálně funguje. V čem Ti to zlobí? --Jan Polák (diskuse) 16. 2. 2024, 18:54 (CET)Odpovědět
Jako by to nechtělo přidávat na profil tomu člověku. Ale třeba tomu špatně rozumím. --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 18:57 (CET)Odpovědět
Máš ho vložený. --Jan Polák (diskuse) 16. 2. 2024, 19:04 (CET)Odpovědět
Všechna vyznamenání se vždycky zadávala ručně. Cílový uživatel se připne do seznamu a na diskusi se mu ta slavnostní novina oznámí.
Jestli vám s kolegou Arctino nefunguje volání {{subst:Vyznamenat/oznam|kód=33031|text=}}, tak upozorňuju, že Bazi řazení upravil na 33040. Takže znalosti programování k tomu nejsou potřeba, spíše analogie Odcizeného dopisu. Zdraví Dupin. --OJJ, Diskuse 16. 2. 2024, 19:30 (CET)Odpovědět
@OJJ Díky za oznámení, takže které číslo teď funguje? Od Baziho mě to nepřekvapuje. Ale protože jsem nevěděl jak na to, snažil jsem se rozhodit sítě. -Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 19:49 (CET)Odpovědět
Nechte si svoje pichlavé narážky. Příště to teda po vás opravovat nebudu, až vám zase něco nebude fungovat. Nejen že jste použili nepatřičný číselný kód, ale především jste nezaložili dvě potřebné podstránky. Pak se nemůžete divit, že vám to nefunguje.
Mimochodem, použitý obrázek je označený jako vlastní dílo, přestože je stažené jako výtvor vygenerovaný AI. Nejsem si jist, jestli by se to nemělo nějak promítnout i do licence obrázku. Ale to už za vás řešit nebudu (stejně jako ořez, který by mu prospěl) abych vám nepřidělával zbytečná traumata z kontaktu se mnou. --Bazi (diskuse) 16. 2. 2024, 20:37 (CET)Odpovědět
... když vás navíc nikdo ani neoznačoval ani nevyvolával. Já jsem jenom třeba vůbec nevěděl, že se tam změnilo to číslování, jak říká výše kolega OJJ, protože to je při jedinečném kódu asi docela podstatné... --Lukáš Král (diskuse) 16. 2. 2024, 20:55 (CET)Odpovědět

Kostel Všech svatých (Kunratice) editovat

Ahoj, díky za informaci vloženou do článku „Kostel Všech svatých (Kunratice)“. Problém je ale v tom, že článek se věnuje kostelu v Kunraticích u Frýdlantu, kdežto Tvé informace patřily do Kunratic u Cvikova. S těmi Kunraticemi je v Libereckém kraji vůbec potíž. Vedle zmíněných Kunratic u Frýdlantu, tedy Kunratic v okrese Liberec, existují ještě další Kunratice, které jsou přímo součástí města Liberce.   --Jan Polák (diskuse) 4. 4. 2024, 17:29 (CEST)Odpovědět

Díky, v tom aby se prase vyznalo... --Lukáš Král (diskuse) 4. 4. 2024, 17:35 (CEST)Odpovědět
Navíc když sám se v Libereckém kraji velmi dobře vyznáš. --Lukáš Král (diskuse) 4. 4. 2024, 17:39 (CEST)Odpovědět