Vitám Vás a přeji mnoho zdaru při dalším editování! — Wespecz 20. 6. 2010, 23:59 (UTC)

MauthausenEditovat

Dobrý den, mohu se zeptat na smysl vytvoření nové kategorie Úmrtí v kt Mauthausen, řazené navíc pod město Mauthausen, když již existuje značně naplněná kategorie Zavraždění v Mauthausenu, řazená správně pod KT Mauthausen? Ten váš název je samozřejmě lepší, ale pokud plánujete ji nahradit, chce to udělat opravdu důkladně a se vším všudy. S pozdravem, --Borzywoy (diskuse) 1. 10. 2019, 07:27 (CEST)

Dobrý den, rozumím a problém, na který vytvořená kategorie reaguje, je nejednotná praxe v názvech kategorií pro toto téma. Pro jiné koncentrační tábory existují např. tyto kategorie: Úmrtí v koncentračním táboře Buchenwald; Úmrtí v koncentračním táboře Ravensbrück; Úmrtí v koncentračním táboře Dachau; Úmrtí v koncentračním táboře Terezín; Úmrtí v koncentračním táboře Sobibor... Při řazení ve stejné kategorii s úmrtími v obcích pak vzniká překryv s obyvateli, kteří zemřeli za přirozených okolností. Jsem si jist, že to není žádoucí jak vzhledem ke specifičnosti koncentračních táborů, tak i s ohledem na regionální dějiny. Celek určitě systematicky dokončím, jen to z časových důvodů nebylo možné najednou - jen včera jsem provedl přes sto editací pouze kolem kategorií. Děkuji. S pozdravem --Utrakvista (diskuse) 1. 10. 2019, 09:10 (CEST)


Řad sv. LazaraEditovat

Co se týká Vašich editací, prof. Kučera byl pasován na rytíře katolického řádu dne 9.12.2017. Viz časopis Reunion [1]poslední strana, fotografie obřadu pasování je v třetí řadě v pravo. Protože jste jako husita prof. Kučeru musel znát osobně, jistě jej poznáte. Pokud Vám to bude málo, pošlu Vám mailem kopii rytířského dekretu. A pro Vaši informaci, jedním z vysokých hodnostářů řadu je husita. Co se týká Vašeho sdělení o informaci od prof. Royta, obávám se, že účelově překrucujete informace. Prof. Royt na pohřbu prof. Kučery hovořil jak za Univezitu, tak i za Řad, a vzhledem k jejich dlouholetému přátelství, pochybuji, že by byl špatně informován. Ostatně zjistíte snadno z fotografií, že byl u pasování přítomen. A nešlo ani o zvláštní výjimku, dlouhou dobu bylo velení Jihočeské delegace v rukou dvou husitů.

Pokud jde o biskupa Vokála, navrhuji smírnou formulaci, že je kaplanem ekumenické větve řadu. Pokud budete mít zájem na osobním setkáni, navrhuji restauraci Budvarka vedle sídla CČSH. Pokud jste opravdu husita, tak to víte.

Pokud setrváte na svém stanovisku obrátit se správce wikipedie, podívejte se na stránku Arbitrážního výboru [2], z něhož snadno zjistíte, že jsem byl pár let jeho členem, a tedy pravidla a zvyky wikipedie znám velmi dobře. --Yopie (diskuse) 14. 11. 2019, 03:49 (CET)

Dobrý den, myslím, že jste moc nepochopil problém. U většiny podobných editací jste se neobtěžoval s uvedením zdroje, všude uvádíte "katolický řád" a najednou je rytířem husitský kněz. Domnívám se, že tyto informace je nezbytné vždy důkladně vysvětlit, aby byla jejich správnost naprosto nepochybná. Jako člen orleánské obedience máte nepochybně znalost vašeho časopisu a dokumentů a neměl byste se tedy vůbec zdráhat poskytovat úplné informace ve smyslu zdrojování (které je tedy zoufale amatérské, pokud už vůbec je) a vysvětlení potenciálně sporné editace. Jako exčlen Arbitrážního výboru byste mohl vědět, že plná odpovědnost v tom leží na editorovi, který informaci vkládá. Editace, které byly dostatečně vysvětleny, jsem nijak neměnil. Argument jihočeskými husity musím odmítnout - podle dostupných informací mají být nyní členy sjednoceného řádu (viz např. zde), což určitě musíte dobře vědět. Informace od prof. Royta se týkala husitů obecně, nikoliv konkrétně prof. Kučery (u editace tedy chybělo ozdrojované vysvětlení, zda šlo o nějakou čestnou formu, speciální výjimku, nebo snad dochází k erozi pravidel upravených dříve podle potřeb získání statusu "soukromého sdružení křesťanů" v ŘKC). Musíte uznat, že v takové situaci nebyla vaše vysvětlení vůbec dostatečná - kromě toho, že byste měl citovat konkrétní článek a jeho umístění (autor, název, časopis, ročník, číslo, strana... + odkaz), ale dostatečně využít také shrnutí editace (díky mým shrnutím např. víte, na co potřebujete reagovat). Členem CŠCH nejsem (a nikdy jsem nebyl), pouze se jako odborník s nějakým vhledem do této problematiky snažím udržovat informační relevanci a nestrannost tohoto okruhu témat, výrazně deformovaného spory mezi jednotlivými skupinami. O osobní zapojení do těchto sporů nemám zájem a danou problematiku budu dál raději nahlížet výhradně prizmatem ověřitelných a ideálně nezávislých zdrojů (které zrovna zde poměrně dost chybí). Ohledně jakýchkoliv úprav nemám problém, pokud to nebudou vaše osobní názory, ale skutečně zdrojované informace. A teď se dívám, že vy něco navrhnete (ad biskup Vokál) a rovnou to upravíte, aniž byste počkal na domluvu... Tady je celkem dobře vidět, co si představujete jako "diskusi" a že podle posledních úprav na stránce Řád svatého Lazara prostě řádně citovat nebudete - opět obecné odkazy místo uvedení, jaký konkrétní článek má čtenář hledat. Též se neobtěžujete vysvětlit, proč jste členy pařížské obedience účelově zařadil do obedience orleánské. Pokud považujete porušování etiky vědecké práce za "zvyky Wikipedie", pak si klidně Arbitrážnímu výboru stěžujte, nemáte-li na práci nic podstatného. --Utrakvista (diskuse) 14. 11. 2019, 09:41 (CET)

OpravyEditovat

Dobrý den, mockrát Vám děkuju za Vaše především jazykové opravy mých článků, moc mi pomáhají. Zde jen pár drobných výhrad: Nechápu proč by Smil ze Střílek měl být znojemský purkrabí. Zdá se mi celkem zbytečné upravovat věty v úvodu z šlechtic, který pocházel z rodu na šlechtic z rodu. V případě 29 referencí nevidím důvod reference dělit do dvou sloupců. Měnit minulý čas na přítomný by se nemělo (viz Wikipedie:Encyklopedický styl bod 10). Ještě jednou díky za Vaše opravy a přeju hezké Vánoce! S pozdravem --Khamul1 (diskuse) 26. 12. 2019, 09:07 (CET)

Dobrý den, moc Vám děkuji za zprávu i za opravu znojemského purkrabství - omylem jsem přehlédl, že se týká jeho bratra Bočka. Dělení referencí do dvou soupců sleduje primárně vizuálně-typografický důvod - zmenšuje rozestup mezi hlavním textem a závěrečnými částmi celého hesla. Tato úprava počítá i s tím, že případným rozšiřováním hesel se může rozšiřovat i rozsah odkazového aparátu, kdy už bude nastavení připraveno. Je pravda, že u Kunštátů rozdíl většinou není příliš velký, ale u některých jiných hesel ano. Při editacích zaměřených na formální aspekty (kategorie, portály, autoritní hesla apod.) se raději snažím tyto věci sledovat systematicky i s ohledem na dlouhodobější funkčnost nastavení. Kolísání času je samozřejmě k diskusi, s tím souhlasím. Objevuje se i v odborných textech, pokud je z hlediska odborného literárního stylu potřeba zjemnit vazbu či se vyhnout častěji se opakujícímu výrazu. Použil-li jsem při úpravě toto kolísání, pak mne třeba jen v danou chvíli nenapadlo lepší řešení a naopak budu rád, přijde-li kdokoliv s lepším zněním. Úprava hlavičky je čistě formální věc, kterou se odstraňuje zbytná vazba, kterou řada jiných šlechtických hesel vůbec neobsahuje. Jinak mám velkou radost, že jste se do hesel pánů z Kunštátu a Poděbrad pustil. Velké díky za to a krásné svátky i Vám! S pozdravem --Utrakvista (diskuse) 26. 12. 2019, 19:28 (CET)

KategorieEditovat

Zdravíčko, mám malý dotaz, podle čeho by měly mýt kategorie u lidí narození a úmrtí řazené rok, den a místo, namísto den, rok a místo. ...jestli něco dělám špatně, nebo jsou to snad jen subjektivní opravy?? Díky --Zelenymuzik (diskuse) 16. 1. 2020, 00:11 (CET)

Dobrý den, strukturace kategorií vychází z obecně přijímaných pravidel a když jsem začínal editovat, vždy mi editoři, zkušení právě v úpravách těchto "technických" parametrů kategorie upravovali právě tímto způsobem. Domnívám se, že to volněji vychází patrně ze strojového formátu data, používaného i v některých notmách NK ČR (tedy RRRRMMDD), a z anglické wikipedie, kde se kategorizuje pouze rok. Osobně musím přiznat, že po dlouhodobé práci mi uvádění nejprve roku přijde uživatelsky přehlednější. Primárně jde ale o obecně přijímanou normu, což potvrzuje též většina článků, které jsou po obsahové i formální stránce velmi kvalitně udělané
Poněkud podobným případem je zařazování kategorií typu "Osobnosti na bankovkách" a pod. až za údaje o úmrtí. Většinou to totiž nesouvisí s životem dané osoby a jejich strukturováním za údaje o úmrtí lépe vystupují jednotlivé tematické celky. Jinak velké díky za vaši práci! S pozdravem --Utrakvista (diskuse) 16. 1. 2020, 19:59 (CET)
Obdobně i mé úpravy byly opravovány, ale evidentně to není totéž. Jinak mi přijde poněkud nelogické, když jsou údaje o narození a úmrtí v úvodu a iboxu uváděné v jiném pořadí než kategorie v některých článcích. Proto bych se rád dopídil obecného doporučení. Některé osobnosti mají celou řadu "ocenění" ale s větší pravděpodobností budu hledat data k narození a úmrtí všude shodně na konci kategorií. --Zelenymuzik (diskuse) 19. 1. 2020, 22:29 (CET)
Dobrý den, právě, že kategorie mají jinou funkci, než je tomu u hlavičky hesla a infoboxu. Jedná se vlastně o určitý typ tematických předmětových hesel, které skutečně v mnoha případech mají odlišnou systematiku uspořádání. Datum narození a úmrtí uživatel určitě nehledá v kategoriích - vždyť údaj je přehledně v hlavičce hesla, v infoboxu a nezřídka také v dalším textu hesla. Kategorie jsou prostě technickým nástrojem předmětového popisu. Právě z toho důvodu je rozhodně lepší se snažit držet jednotnou podobu uspořádání. S pozdravem --Utrakvista (diskuse) 19. 1. 2020, 22:43 (CET)
Dobrý večer. Určitě je rozhodně lepší držet jednotnou podobu uspořádání. Pokud uživatel najde data narození a úmrtí napsané pokaždé jinak bude určitě zmatený. Také pro kontrolu co chybí je dobré držet stejnou strukturu. Otázka je která to je. --Zelenymuzik (diskuse) 20. 1. 2020, 21:39 (CET)