Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

fakulta Univerzity Karlovy

Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Fakulta sídlí v klasicistní budově Hollaru na Smetanově nábřeží v Praze 1.

Fakulta sociálních věd
Facultas rerum socialium
Faculty of Social Sciences
Hollar, sídlo děkanátu fakulty
Vedení fakulty
DěkanPhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
ProděkanPhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
ProděkanPhDr. David Emler, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
ProděkanMgr. Martin Nekola, Ph.D
Proděkanprof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Předsedkyně ASMgr. Magda Pečená, Ph.D.
TajemníkIng. Ondřej Blažek
Statistické údaje
Studenti4 000
Základní informace
Datum založení1. června 1990
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaSmetanovo nábř. 995/6
Praha 1, Staré Město
110 01 Praha 1
Telefon222 112 111 (ústředna)
DIČCZ00216208
E-mailinfo@fsv.cuni.cz
Souřadnice
fsv.cuni.cz

Historie Editovat

Fakulta sociálních věd byla ustavena 1. června 1990 jako nástupce Fakulty sociálních věd a publicistiky (FSVP), která v roce 1968 nahradila Fakultu osvěty a novinářství UK (FON) a v roce 1972 po nástupu normalizace byla zrušena a místo ní byla ustavena Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy.[1] Fakulta osvěty a novinářství i FSVP sídlily v pražské Celetné ulici v budově, spojené s prostorami historického Karolina. U vzniku Fakulty sociálních věd UK stáli zástupci bývalé Fakulty žurnalistiky, z které FSV vzešla, Barbara Köpplová a Jan Jirák, dále Miloslav Petrusek, Rudolf Kučera, Milan Šmíd, Jiří Hlaváček a Aleš Havlíček. Prvním děkanem fakulty se stal novinář Čestmír Suchý.

Zpočátku byl jedinou budovou FSV palác Hollar na Smetanově nábřeží, ve kterém do 70. let působilo Sdružení českých umělců grafiků, později patřil Fakultě žurnalistiky. Krátce po vzniku byl k fakultě přičleněn obnovený Ústav sociálně-politických věd UK a sociologové tak získali prostory přímo v Karolinu. Další místnosti přibyly po vzniku Centra pro německá a rakouská studia, které se usídlilo v budově bývalého kláštera sv. Havla v Rytířské ulici.

V roce 1993 došlo k organizačnímu rozčlenění fakulty na instituty a o rok později přibyl k původním čtyřem (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Institut ekonomických studií, Institut sociologických studií, Institut politologických studií) ještě Institut mezinárodních studií.

Vývoj názvu fakulty Editovat

 • 1960–1965 Institut osvěty a novinářství (ION)
 • 1965–1968 Fakulta osvěty a novinářství (FON)
 • 1968–1972 Fakulta sociálních věd a publicistiky (FSVP)
 • 1972–1990 Fakulta žurnalistiky (FŽ)
 • 1990–dosud Fakulta sociálních věd (FSV)[2]

Současnost Editovat

Fakulta sociálních věd nyní funguje ve třech budovách – v paláci Hollar na Smetanově nábřeží, v budově v Opletalově ulici a v novém univerzitním Areálu Jinonice.

Na FSV studuje více než 4 000 studentů.

Fakulta se organizačně člení na 5 institutů a tzv. další součásti. Instituty mají v rámci fakulty poměrně širokou samostatnost a člení se dále na katedry. Tento silný mezičlánek mezi fakultou a jednotlivými katedrami je v českých poměrech zatím ojedinělý, avšak na FSV se ukázal jako velmi efektivní. V čele jednotlivých institutů stojí ředitel, v čele kateder vedoucí.

Instituty Editovat

 
Areál Jinonice je sídlem institutů politologických, sociologických a mezinárodních studií.

Institut ekonomických studií Editovat

Institut ekonomických studií vznikl v květnu 1993 při reorganizaci fakulty z Katedry ekonomie a Institutu ekonomických věd. Ředitelem institutu je doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Institut sídlí v budově FSV v Opletalově ulici.

Bakalářské studium je zaměřené na intenzivní výuku matematiky a statisticko-ekonometrických postupů spolu s teoretickými koncepcemi ekonomické vědy. Magisterské studium se potom dělí do tří specializací – ekonomická teorie, evropská ekonomická integrace a hospodářská politika a finance, finanční trhy a bankovnictví.

V rámci IES existují tyto katedry:

 • Katedra mikroekonomie a matematických metod (vedoucí prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.)
 • Katedra makroekonomie a ekonometrie (vedoucí prof. Roman Horváth, Ph.D.)
 • Katedra institucionální ekonomie (vedoucí doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.)
 • Katedra financí a kapitálových trhů (vedoucí prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., DSc.)
 • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky (vedoucí doc. Petr Janský, Ph.D.)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Editovat

Hlavní náplní práce institutu je vědecká a výzkumná činnost, která se týká komunikace, médií a žurnalistiky.

Institut, který vede PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., sídlí v budově Hollar na Smetanově nábřeží 6 v Praze 1. Člení se na následující katedry:

Pod fakultu spadá i Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES).

Na IKSŽ jsou v současné době otevřené tyto obory:

 • Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)
 • Marketingová komunikace a PR (bakalářský)
 • Žurnalistika (bakalářský)
 • Mediální studia (magisterský)
 • Žurnalistika (magisterský)
 • Mediální studia (doktorský)
 • Strategická komunikace (magisterský)

Institut mezinárodních studií Editovat

Institut, který vznikl v roce 1994, se zabývá vědeckou činností dotýkající se zejména moderních dějin a teritoriálních studií. Ředitelem je doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Institut sídlí v Areálu Jinonice. Institut se člení na následující katedry:

 • Katedra severoamerických studií (vedoucí PhDr. Jan Hornát, Ph.D.)
 • Katedra německých a rakouských studií (vedoucí PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.)
 • Katedra ruských a východoevropských studií (vedoucí PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.)
 • Katedra evropských studií (vedoucí Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.)

V jeho rámci v současnosti existují tyto obory:

bakalářské:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Teritoriální studia (kombinované studium)
 • Česko-německá studia (double-degree s Univerzitou Regensburg)

magisterské:[3]

 • Mezinárodní teritoriální studia se specializacemi: Severoamerická studia, Německá a rakouská studia, Balkánská a středoevropská studia, Západoevropská studia, Evropská studia, Ruská a eurasijská studia
 • Německá a středoevropská studia (double-degree s Pedagogickou univerzitou v Krakově)

placené cizojazyčné magisterské obory:

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)
 • Central European Comparative Studies (CECS)
 • Master in Area Studies (MAS)
 • Středoevropská komparativní studia (SKS)
 • European Politics and Society (EPS) - Vaclav Havel Joint Master Programme
 • International Masters in Economy, State and Society (IMESS)

doktorské:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Moderní dějiny

Institut politologických studií Editovat

Institut, vedený PhDr. Petrem Jüptnerem, Ph.D.[4], se soustřeďuje na politologii, mezinárodní vztahy, evropskou integraci a bezpečnostní studia. Sídlí v budově FSV v Jinonicích.

Na institutu jsou v současnosti otevřené tyto obory:

 • Politologie a mezinárodní vztahy (bakalářský)
 • Politologie a veřejná politika (bakalářský, společně s Institutem sociologických studií)
 • Politics, Philosophy and Economics (bakalářský v AJ, společně s Institutem ekonomických studií)
 • Politologie (magisterský)
 • Mezinárodní vztahy (magisterský)
 • Bezpečnostní studia (magisterský)
 • International Security Studies (magisterský v AJ)
 • Geopolitical Studies (magisterský v AJ)
 • International Economic and Political Studies (magisterský v AJ)
 • Master in International Relations (magisterský v AJ)
 • Politologie (doktorský)
 • Mezinárodní vztahy (doktorský)

V současnosti se IPS dělí na tři katedry:

 • Katedra politologie (vedoucí doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.)
 • Katedra mezinárodních vztahů (vedoucí doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.)
 • Katedra bezpečnostních studií (vedoucí doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.)

Pod IPS dále spadají výzkumná centra Středisko bezpečnostní politiky a Deutsch Security Square.

Institut sociologických studií Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Institut vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV. Ředitelem je PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Činností institutu je nejen vzdělávání v oblastech sociologie, sociální antropologie, sociální politiky a veřejné politiky, ale i rozsáhlá výzkumná činnost v těchto oblastech.

Na ISS je v současnosti možné studovat tyto obory:

 • Sociologie a sociální politika (bakalářský)
 • Sociologie a sociální antropologie (bakalářský)
 • Politologie a veřejná politika (bakalářský, společně s Institutem politologických studií)
 • Sociologie (magisterský)
 • Veřejná a sociální politika (magisterský)
 • Veřejná a sociální politika (magisterský, kombinované studium)
 • Sociology in European Context (magisterský v AJ)
 • Public and Social Policy (magisterský v AJ)
 • Sociologie (doktorský, společně se Sociologickým ústavem AV ČR)
 • Veřejná a sociální politika (doktorský)
 • Sociology (doktorský v AJ)
 • Public and Social Policy (doktorský v AJ)

ISS zahrnuje dvě katedry:

 • Katedra sociologie (vedoucí doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.)
 • Katedra veřejné a sociální politiky (vedoucí PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.)

Další součásti Editovat

Kromě pěti institutů tvoří Fakultu sociálních věd také tzv. další součásti (2 odborná vědecká centra a specializované části pro informace, výuku jazyků a IT):

Známí absolventi Editovat

Reference Editovat

 1. Historie [online]. Praha: Knihovna Fakulty sociálních věd UK [cit. 2022-12-17]. Dostupné online. 
 2. Archivovaná kopie. fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2011-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-31. 
 3. Fakulta sociálních věd - Magisterské studium. ims.fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-03-22. 
 4. http://fsv.cuni.cz/
 5. Radomyr Mokryk: Ukrajinská socioložka Valeria Korablyova: Ukrajina není západní Eurasie, Nová Orientace, 16.3.2023
 6. Valeria Korablyova, ÚVS, FF UK

Externí odkazy Editovat