Invazní druh

nepůvodní druh, který se na novém území nekontrolovaně šíří

Invazní druh (nebo též invazivní) se na dané území dostal teprve s přispěním člověka (a je zde tedy nepůvodní), podařilo se mu zdomácnět a nyní se již samovolně a nekontrolovaně šíří,[1] což může být spojeno s úbytkem druhů původních, leckdy těch, které mají podobnou funkci v přírodě jako on, a dalšími škodami.

Invazní druhy v České republice – křídlatka (na pravém břehu potoka), vzadu netýkavka žláznatá

Přestože to nevyplývá z definice,[1] některé invazní druhy mohou mít zcela zásadní dopady na původní ekosystémy či lidské hospodářství,[2] a to nejen potlačením či likvidací řady původních druhů (což se u endemitů rovná vyhubení), ale kupříkladu i změnou koloběhu prvků, vody, či režimu požárů (např. Akácie v jihoafrickém fynbosu[3]). Mezi invazní druhy je možno počítat i mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se obvykle zkoumá separátně.

V České republice se v roce 2016 ocitlo na černém seznamu invazních druhů (s negativním dopadem na životní prostředí) 78 druhů rostlin a 39 živočichů.[4]

Nejstarší zmínka o ekologické katastrofě vyvolané zavlečením invazního druhu je z roku 77 n. l., kdy starořímský dějepisec Plinius starší zaznamenal vyslání římských legionářů na Baleárské ostrovy, aby tam zastavili invazi králíků z pevniny. Vojáci měli králíky chytat a hubit.[zdroj?] Světově nejznámější je případ králíků v Austrálii.[5]

Invaze nahrazující původní druh

editovat

Klasickým případem invazního druhu, který vytlačuje druhy s podobnou funkcí, může být původně asijská netýkavka malokvětá, která vytlačuje naši netýkavku nedůtklivou, nebo vrbovka žláznatá, která vytlačuje naše vrbovky.

Rostlinná invaze

editovat
 
bolševník velkolepý
 
Lupina mnoholistá

Nejznámější invazní rostlinou na českém území, která se skutečně masivně šíří a ohrožuje celé ekosystémy, je bolševník velkolepý. Ta na některých místech už dosáhla takových rozměrů, že pro její potlačování byla nasazena armáda.[6] Vzhledem k tomu, že daná rostlina může ohrozit zdraví člověka, někteří biologové a ekologové o ní (byť s nadsázkou) mluví jako o trifidovi. Dalšími agresivními invazními rostlinami na českém území jsou křídlatka japonská, trnovník akát a netýkavka žláznatá. Pro bližší představu – pouze náklady na zásahy proti výše zmíněnému bolševníku, netýkavce žlaznaté a křídlatce v CHKO Český ráj činily v roce 2003 přes půl milionu korun.[zdroj?]

S invazí nepůvodních druhů se potýkají víceméně všechny země, které jsou nějakým způsobem zapojeny do časté výměny osob a zboží. Invazní druhy se šíří velmi často neúmyslně, jsou-li jedinci omylem či nedopatřením přepravováni v kontejnerech se zbožím, které putuje na velké vzdálenosti. U některých rostlin je však větším problémem podcenění rizika. Četné druhy byly uvedeny do cizího prostředí v 19. století jako okrasné (např. puerárie Pueraria montana v USA; v Česku výše zmíněný bolševník), ale v současné době působí značné ekonomické škody. K nejnebezpečnějším druhům náleží vodní hyacint, v České republice však jeho rozšíření díky klimatickým podmínkám nehrozí. Invazivní rostliny se ale i nadále prodávají, a tak i šíří.[7]

Živočišná invaze

editovat
 
Bojga hnědá

Asi nejznámější živočišné invaze jsou spojeny s Austrálií či oceánskými ostrovy, kde se introdukovaní savci i jiní živočichové stali metlou pro ekosystém v obřím rozsahu. Jen namátkou: kočky a krysy na ostrově Mauricius dokonaly vyhynutí dronteho mauricijského (jinak též blboun nejapný), protože mu žraly vejce. Krysy a lasicovité šelmy značně zatěžují ekosystémy ostrovů Nového Zélandu, mimo jiné zde ohrožují kiviho, nelétavého papouška kakapa sovího i slavnou živoucí fosílii haterii, které žerou vejce a údajně (v období hibernace) mohou sežrat i dospělého jedince.[1] Jiným neblahým případem introdukce je vysazení promyk na ostrovy v Karibiku, aby tam vyhubily jedovaté hady křovináře. I v tomto případě na vysazení doplatily spíše endemitské druhy savců (např. štětinatec haitský, hutia konga) a ptáků než obávaní hadi.[8]

V Austrálii se po umělém zavlečení přemnožili (s děsivým dopadem pro celý ekosystém) králíci a posléze i kočky, které zde byly úmyslně vysazeny právě kvůli nim, namísto toho se však začaly živit místními ptáky a drobnými vačnatci (bandikuti, klokánek králíkovitý). Mezi další nepůvodní druhy obratlovců zavlečené do Austrálie s nepříznivým dopadem na místní ekosystémy patří např. myš domácí, potkan, ropucha obrovská, velbloud jednohrbý, buvol domácí, prase domácí, kapři.

Dalším všeobecně známým případem je bojga hnědá, had původem z Nové Guineje, který se s v půli 20. století lodní dopravou dostal na Guam. Během několika let dosáhla hustota populace bojg na ostrově téměř 5000 kusů na kilometr čtvereční. Výsledkem bylo vyhynutí 13 z 22 druhů tamního ptactva, značné množství uštknutí lidí a opakované elektrické havárie (zkraty vznikající vniknutím hadů do transformátorů nebo vysoko na stožár).[9]

Invaze druhů, které žijí v půdě, jsou jen málo prozkoumané.[10]

Invazní druhy v pravěku

editovat

Podle paleontologů je možné, že populární dravý dinosaurus Tyrannosaurus rex byl invazivním druhem, který v posledním 1,5 milionu let pronikl do Laramidie z východní Asie po dočasně vytvořeném pevninském mostu. V Laramidii se potom značně rozšířil a stal se dominantním predátorem na rozloze tisíců kilometrů od současné Kanady až po Mexiko.[11]

Podle předběžných odhadů náklady v důsledku biologických invazí dosahují v Evropě nejméně deseti miliard eur ročně. Ale odhad je velmi konzervativní, neboť u 90 % nově rozšířených druhů pořád nejsou známy ekologické ani ekonomické dopady jejich invaze.[12]

Boj s invazemi

editovat

Invaze nemusí nutně znamenat, že invazní druh je kompetičně silnější než ty, které vytlačuje nebo ohrožuje. V některých případech jde jen o to, že je nové území prosté jeho přirozených nepřátel. S takovými invazemi (pokud cílená likvidace invazního druhu lidskými silami selže nebo je už od počátku nerealistická) lze bojovat i tím, že na dané území jejich přirozené nepřátele zavlečeme také. K takovémuto kroku však je nutno přistupovat velice opatrně, jak ukazuje již zmíněný příklad koček, které se v Austrálii po vysazení také přemnožily a likvidují hlavně původní drobné savce, kteří se dají chytit mnohem snáze než králík. Příkladem úspěšného odstranění ekologického problému promyšleným zavlečením nového druhu je introdukce několika druhů brouků zpracovávajících kravský trus. V Austrálii k němu museli přistoupit poté, co se ukázalo, že místní druhy specializované na suchý trus vačnatců nejsou schopny mnohem vlhčí trus dobytka zpracovat dostatečně rychle, což vedlo k enormnímu přemnožení much a dalších druhů hmyzu, jejichž larvy se v trusu vyvíjejí.

Problematika invazních druhů nabývá v České republice na významu, například Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity tématu věnovala vlastní konferenci[13] a téma řeší také v rámci svých studijních programů.[14]

Důvody zavlečení

editovat

K hlavním důvodům zavlečení patří kolonizace Evropany, zahradnictví a zemědělství a náhodný transport. Při kolonizaci Evropany byly na mnohá místa zavlečeny invazní druhy. Mnohé druhy byly zavlečeny do nových oblastí jako okrasné rostliny, zemědělské plodiny, trávy pastvin apod. Náhodně jsou zavlékána semena plevelů, která jsou sklizena spolu s komerčními semeny a zaseta v nových oblastech, loďmi a letadly jsou zavlékány např. krysy nebo hmyz. Přemisťováním nepůvodních druhů se mohou šířit i paraziti a nemoci. Jen některé zavlečené druhy se ale stávají invazními.

Projekt dokumentace invazních druhů v Evropě

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku DAISIE.

Reference

editovat
 1. a b BLACKBURN, Tim M.; PYŠEK, Petr; BACHER, Sven. A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology & Evolution. 2011-7, roč. 26, čís. 7, s. 333–339. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. DOI 10.1016/j.tree.2011.03.023. (anglicky) 
 2. NENTWIG, Wolfgang; BACHER, Sven; PYŠEK, Petr. The generic impact scoring system (GISS): a standardized tool to quantify the impacts of alien species. Environmental Monitoring and Assessment. 2016-5, roč. 188, čís. 5. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-016-5321-4. (anglicky) 
 3. YELENIK, S. G.; STOCK, W. D.; RICHARDSON, D. M. Ecosystem Level Impacts of Invasive Acacia saligna in the South African Fynbos. Restoration Ecology. 2004-3, roč. 12, čís. 1, s. 44–51. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 1061-2971. DOI 10.1111/j.1061-2971.2004.00289.x. (anglicky) 
 4. PERGL, Jan; SÁDLO, Jiří; PETRUSEK, Adam. Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota. 2016-01-08, roč. 28, s. 1–37. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 1314-2488. DOI 10.3897/neobiota.28.4824. 
 5. Evropa je zaplevelená zavlečenými druhy, stojí to miliardy ročně. Novinky.cz [online]. Borgis, 2013-02-22 [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. 
 6. LAPČÍK, Michael. Invazní křídlatka napadá region. Deník [online]. 2010-08-05 [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. 
 7. University of Massachusetts Amherst. Invasive plants are still for sale as garden ornamentals, research shows. phys.org [online]. 2021-08-09 [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. HAYS, Warren S. T.; CONANT, Sheila. Biology and Impacts of Pacific Island Invasive Species. 1. A Worldwide Review of Effects of the Small Indian Mongoose, Herpestes javanicus (Carnivora: Herpestidae). Pacific Science. 2007, roč. 61, čís. 1, s. 3–16. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 1534-6188. DOI 10.1353/psc.2007.0006. (anglicky) 
 9. RODDA, Gordon H.; SAVIDGE, Julie A. Biology and Impacts of Pacific Island Invasive Species. 2. Boiga irregularis, the Brown Tree Snake (Reptilia: Colubridae) 1. Pacific Science. 2007-7, roč. 61, čís. 3, s. 307–324. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. ISSN 0030-8870. DOI 10.2984/1534-6188(2007)61[307:BAIOPI]2.0.CO;2. (anglicky) 
 10. Alien invasion: Non-native earthworms threaten ecosystems. phys.org [online]. [cit. 2024-02-08]. Dostupné online. 
 11. SOCHA, Vladimír. Tyrannosaurus rex byl nejspíš invazivním druhem. OSEL.cz [online]. 2. března 2021. Dostupné online.  (česky)
 12. TUČEK, Josef. Tichá invaze: Do Evropy pronikají cizí biologické druhy. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2009-04-08 [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. 
 13. Invazní druhy - téma setkání odborníků. FŽP [online]. 2022-02-02 [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. 
 14. Studijní programy. FŽP [online]. [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat