Původní druh

biologický druh, který se vyskytuje na daném místě přirozeně, bez přičinění člověka

Původní druh (též autochtonní druh) je biologický druh, který se vyskytuje na daném místě přirozeně, tzn. vznikl nebo doputoval na danou lokalitu bez přičinění člověka. V Evropě se mezi původní druhy obvykle počítají takové, které se zde vyskytují již od konce poslední doby ledové.[1] Přesto není vždy jasné, jaký druh je původní.[2]

Příklad: Smrk ztepilý je autochtonní v horských oblastech, kde je nepůvodní dub letní.

V opačném případě se jedná o nepůvodní druh (alochtonní). Ty můžeme rozdělit na archeofyty (zavlečené člověkem od počátku neolitu do objevení Ameriky) a neofyty (zavlečené až po objevení Ameriky).[1]

Autochtonie a alochtonie/heterochtonie Editovat

Pojem „autochtonní“ se používá nejen v botanice, ale i v dalších oborech.

V geologii se za autochtonní považují například kamenná moře, jako opačný pojem se používá rovněž alochtonní.

V rehabilitační anatomii se rozlišují autochtonní svaly (autochtonní muskulatura), které nepodléhají bezprostřednímu volnímu vlivu.

V etnografii a kulturní antropologii se za autochtonní považuje kulturní fenomén, který vznikl v daném místě či v dané kultuře. Též například za autochtonní myšlenku určitého vědeckého oboru nebo směru se označuje ta, která je mu původní.

V psychoterapeutickém směru zvané satiterapie se jako autochtonní označuje takový způsob překonávání problémů a zvládání života, na který přijde pacient sám z vlastního prožitého vědění a svobodného rozhodnutí; opakem je řešení heterochtonní, tedy cizí, od jiných převzaté, normalizované, vnucené či prostě poslušně vykonané.

Reference Editovat