Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU) je multidisciplinárním pracovištěm, které poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru environmentálních disciplín. Fakulta se zaměřuje na výuku, vědu a výzkum a spolupráci s praxí s relevantními aktéry v oblasti životního prostředí.

Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
Faculty of Environmental Sciences
Vedení fakulty
Děkanprof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Proděkanprof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
ProděkanIng. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
TajemníkIng. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Statistické údaje
Katedry6
Základní informace
Barva
     
Datum založení2007
Kontaktní údaje
AdresaKamýcká 1176
165 00 Praha – Suchdol
DIČCZ60460709
Souřadnice
Oficiální web
https://www.fzp.czu.cz/

Fakulta se dle odborné specializace člení na šest kateder, poskytuje třístupňový systém studia a nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia, v rámci fakulty se pořádají také kurzy celoživotního vzdělávání.

Prioritní oblasti výzkumu zahrnují například témata jako je ekologie společenstev, ochrana biodiverzity, management chráněných území či biotechnické úpravy v krajině a řadu dalších. Vědci z fakulty publikují v předních vědeckých periodikách jako např. Nature, Water Research či Land Use Policy a jsou řešiteli grantů jako např. Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions.[1]

V rámci činnosti fakulty se klade také důraz na aplikační rovinu. Pracovníci fakulty se proto podílí na vytváření různých patentů, metodik, softwaru či map, popř. na přípravě znění zákonů. Fakulta také podporuje spolupráci studentů a vědců s komerční sférou.[1]

Historie a členění editovat

Fakulta ustavena 1. července 2007, kdy se původní Fakulta lesnická a environmentální rozdělila na dva subjekty. FŽP ČZU dle Boloňské deklarace realizuje tzv. třístupňový systém studia. Prvním děkanem byl zvolen v roce 2007 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., funkci zastával až do roku 2015, kdy se stal proděkanem pro vědu a výzkum. V roce 2015 se děkanem stal prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Roku 2021 se Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování rozdělila na Katedru plánování krajiny a sídel a Katedru prostorových věd.

FŽP ČZU poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru oborů ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Svým zaměřením reaguje na moderní vzdělávací trendy a na poptávku praxe. Nabízené obory studia v různém poměru propojují ekologické a inženýrské (krajinářské) aspekty ochrany životního prostředí.

Fakulta sídlí v areálu ČZU v Praze 6-Suchdole. Výuka navíc probíhá ve třech distančních střediscích – v Litvínově, v Karlových Varech a v Březnici na Příbramsku. Dle odborné specializace se fakulta člení na šest kateder:

 • katedru prostorových věd
 • katedru plánování krajiny a sídel
 • katedru ekologie
 • katedru aplikované ekologie
 • katedru geoenvironmentálních věd
 • katedru vodního hospodářství a environmentálního modelování

Studijní obory editovat

Fakulta nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia.

Bakalářský stupeň editovat

Magisterský stupeň editovat

 • Aplikovaná ekologie
 • Ochrana přírody
 • Environmentální modelování
 • Krajinné inženýrství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
 • Prostorové plánování
 • Regionální environmentální správa
 • Voda v krajině
 • Environmental Geosciences (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Landscape Planning (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Nature Conservation (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Land and Water Management (vyučovaný v anglickém jazyce)

Doktorský stupeň editovat

 • Ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Úpravy vodního režimu krajiny
 • Environmentální modelování (Environmental Modelling)
 • Environmentální vědy o Zemi

Pracovníci Fakulty životního prostředí se podílí na řešení řady výzkumných programů, do nichž zapojují doktorandy. V roce 2022 mezi hlavní patří: AgriClima – Vývoj inovativních klimatických systémů, Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury či Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie.

Významní učitelé editovat

Reference editovat

 1. a b O fakultě. FŽP [online]. [cit. 2022-03-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat