Endemit

druh organismu vyskytující se v geograficky omezeném prostředí

Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt. Areály výskytu jednotlivých endemitů jsou rozdílné. Někdy se jedná o jednu lokalitu s rozlohou pouze několika m2. Příkladem je třeba lipnice jesenická (Poa riphaea) či zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech v Jeseníkách. Endemit vyskytující se na takto malém území se nazývá stenoendemit. Naopak jiné endemity mají areál širší, třeba celé pohoří, ostrov atd. Podle doby vzniku se dělí endemity na paleoendemity a neoendemity.

Strdimil zlatoprsý je spolu s mnohokvětem hroznatým jedním z endemitů Jižní Afriky
Blahočet ztepilý, endemit ostrova Norfolk

Paleoendemit je druh vývojově starý, vznikl ve třetihorách a dříve. Příkladem může být jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) omezený na malou oblast v Číně, či známá živoucí fosílie haterie novozélandská (Sphenodon punctatus), žijící již jen na několika ostrůvcích Nového Zélandu, sekvojovec obrovský (Sequiadendron giganteum) v Kalifornii aj. Paleoendemity bývají zároveň relikty.

Naproti tomu neoendemit je druh vývojově mladý až velmi mladý, vznikl až ve čtvrtohorách. Například izolací populace po ústupu glaciálu. Příkladem jsou skoro všechny endemity v ČR. Kvůli dobám ledovým zde byla možnost přežití paleoendemitů velmi omezená.

České endemity Editovat

Rostliny Editovat

Živočichové Editovat

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. a b Lepší M. et al. Sorbus portae-bohemicae end Sorbus albensis, two new apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica, Preslia 81, 63-89, 2009
  2. Lepší M. et al.: Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia, Preslia 80/2, 2008, 229-244
  3. MACHOVÁ, Iva; KUBÁT, Karel. Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1158-7. 
  4. DRÁBKOVÁ, L. Population analysis of Saxifraga rosacea Moench in Central Europe. [s.l.]: Ms. Depon in.: Kat. BOT PřF UK 
  5. http://www.ibot.cas.cz/preslia/P084Stepankova.pdf
  6. SURÁ, Martina. Česko musí chránit masařku i jepici. Pokud vymřou, přijde o ně celý svět. iDnes [online]. 2009-11-13 [cit. 2009-11-13]. Dostupné online. 
  7. Na Českolipsku byl objeven „včelák český“. Jinde v Evropě není. Novinky.cz [online]. BORGIS [cit. 2021-05-05]. Dostupné online. 

Literatura Editovat

Související články Editovat