Endemit

druh organismu vyskytující se v geograficky omezeném prostředí

Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus je organismus, který vznikl a je rozšířen jen na určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. V úvahu se bere pouze přirozený výskyt.

Strdimil zlatoprsý je spolu s mnohokvětem hroznatým jedním z endemitů Jižní Afriky
Blahočet ztepilý, endemit ostrova Norfolk

Areály jednotlivých endemitů jsou rozdílné. Někdy je areálem jediná lokalita s rozlohou několika metrů čtverečních. Příkladem je lipnice jesenická (Poa riphaea) či zvonek jesenický (Campanula gelida) na Petrových kamenech v Jeseníkách. Endemit vyskytující se na takto malém území se nazývá stenoendemit. Naopak jiné endemity mají areál širší, třeba celé pohoří, ostrov atd. Podle doby vzniku se dělí endemity na paleoendemity a neoendemity.

Paleoendemit je druh vývojově starý, vznikl ve třetihorách a dříve. Příkladem může být jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) omezený na malou oblast v Číně, sekvojovec obrovský (Sequiadendron giganteum) v Kalifornii nebo živoucí fosílie haterie novozélandská (Sphenodon punctatus) žijící na několika ostrůvcích Nového Zélandu. Paleoendemity bývají zároveň relikty.

Naproti tomu neoendemit je druh vývojově mladý až velmi mladý, vznikl až ve čtvrtohorách – například izolací populace po ústupu glaciálu. Příkladem jsou skoro všechny endemity v ČR. Kvůli dobám ledovým zde měly paleoendemity velmi omezenou možnost přežít.

České endemity

editovat

Rostliny

editovat

Živočichové

editovat

Reference

editovat
  1. a b LEPŠÍ, M. et al. Sorbus portae-bohemicae end Sorbus albensis, two new apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia. 2009, roč. 81, s. 63–89.
  2. LEPŠÍ, M. et al. Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia. Preslia. 2008, roč. 80, č. 2, s. 229–244.
  3. MACHOVÁ, Iva; KUBÁT, Karel. Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1158-7. 
  4. NEPRAŠ, Karel. Lomikámen trsnatý znovu objeven po padesáti letech. In: České středohoří [online]. 2007, červenec [cit. 23. 1. 2024]. Dostupné z: http://www.ceskestredohori.cz/clanky/lomikamen-znovu-objeven.htm
  5. DRÁBKOVÁ, Lenka. Population analysis of Saxifraga rosacea Moench in Central Europe. Praha, 1999. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK, katedra botaniky.
  6. MOKROŠ, Petr. Ekobiologická studie Dianthus moravicus Kovanda a Saxifraga rosacea Moench. Brno, 2002. Magisterská práce. Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
  7. ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka. Carex derelicta, a new species from the Krkonoše Mountains (Czech Republic). Preslia. 2008, roč. 80, s. 389–397. Dostupné z: https://www.preslia.cz/article/pdf?id=257
  8. Česko musí chránit masařku i jepici. Pokud vymřou, přijde o ně celý svět. iDnes [online]. 2009-11-13 [cit. 23.1.2024]. Dostupné online. 
  9. POLÁK, Michal. Na Českolipsku byl objeven „včelák český“. Jinde v Evropě není. Novinky.cz [online]. Borgis, 13. 10. 2016 [cit. 23.1.2024]. Dostupné online. 

Literatura

editovat

Související články

editovat