Nápověda:Biologické články

Cílem této stránky je podat základní informace o zpracovávání článků o jednotlivých taxonech na české Wikipedii. Příkladem podobného článku je článek cykasy (velmi rozsáhlý článek) nebo vrána obecná (méně rozsáhlý obsahující základní informace).

Viz též:

Základní struktura článku editovat

Článek nemusí obsahovat nutně všechny body, ani v tomto uvedeném pořadí, jedná se jen o náměty:

Jak psát taxobox: Šablona:Taxobox/doc
Jak číst taxobox: Wikipedie:Jak číst taxobox
 • Úvodní část (obsahuje na prvním místě český název je-li k dispozici, dále vždy mezinárodní vědecký název a případně jeho synonyma, etymologické objasnění původu názvů)
 • Samotný text – členíme do několika kapitol (názvy nejsou závazné) a dále, pokud je třeba, i do odstavců
  • Synonyma (uvede se v pořadí latinský název, autor(ři), vročení – český název (existuje-li)
  • Vzhled/Stavba (popis vzhledu taxonu), (v zoologii také anatomie)
  • oddíly o životních procesech (dle organismu), např. Příjem potravy/Výživa, Rozmnožování, Ontogeneze (individuální vývoj, vývojová stadia), Etologie
  • Systém a fylogeneze (vnější: zařazení taxonu do systému a/nebo fylogenetického stromu, evoluce taxonu a paleozáznam; vnitřní: systematické členění a/nebo fylogenetický strom)
  • Výskyt (biotop, původní geografický výskyt, příp. historie introdukce do Česka, introdukce jinam, četnost výskytu)
  • Obsahové látky (jsou-li známy)
  • Jedovatost a otravy (v případě jedovatosti)
  • Zdravotní rizika (v případě, že není jedovatý, ale způsobuje jiné zdravotní problémy)
  • Symbiotické vztahy/Ekologie – např. včetně predátorů nebo škůdců, parazitismu
  • Využití (např. lékařství, výživa, výroba, doprava, estetika, příp. souvislosti hospodářské, sociální, symbolické a mytologické atd.)
 • Odkazy
  • Poznámky – méně obvyklé, ale někdy se hodí
  • Reference (včetně šablony překlad, je-li článek přeložen z cizojaz. wiki)
  • Související články (je-li zapotřebí mimo odkazy přímo v textu)
  • Literatura (monografie zejména české, ale možno i cizojazyčné)
  • Externí odkazy (reprezentativní kvalitní české i zahraniční weby s danou tematikou)
   • Taxonbar (šablonou {{Taxonbar}}, případně přesně specifikován taxon/více taxonů z wikidat {{Taxonbar|from1=Qxxxxxxx|from2=Qyyyyyyy|…}}) – obsahuje i odkaz na wikispecies (proto netřeba zvlášť vkládat {{Šablona|wikidruhy}})
   • Odkaz na Commons ({{Šablona|commons}}, {{š|commonscat}})), případně též na wikislovník ({{Šablona|wikislovník}})
 • Vhodná biologická navigační šablona (pokud existuje, viz Wikipedie:Šablony/Biologické šablony)
 • Autoritní data šablonou {{Autoritní data}} (pokud jsou relevantní)
 • Biologický portál (obecný šablonou {{Portály|Biologie}} nebo konkrétnější výběr i více portálů (viz Portál:Biologie/Příbuzné portály)
 • Šablona pahýl – viz Wikipedie:pahýl
 • Zařazení do kategorie ([[Kategorie:Xxx]] – u druhů obvykle čeleď, výjimečně rod (u obzvlášť druhově bohatých rodů), nebo prostě vždy ten o úroveň vyšší taxon (ve shodě s taxoboxem v článku). Dbejte na správné napojení kategorie do nadřazené kategorie. Používá se český název (existuje-li a je-li běžně používán). Kategorie nelze přesměrovávat. Mimo taxonomické kategorie se používají i kategorie další.

Časté problémy editovat

Kurzívy a velká písmena u českých/latinských taxonů editovat

V češtině se názvy organismů píšou s malým písmenem. (Tzn. ve výčtech, textech, seznamech a tabulkách se to píše malým písmenem. Pouze v nadpisech je možné velké písmeno. A samozřejmě na začátku věty je také velké. (Často to lidé ale nedodržují – asi neznají toto pravidlo českého pravopisu nebo možná chybně považují slovo v seznamu za nadpis nebo začátek věty.)

Příklady na ukázku jak se co píše:

 • Druh mamut severní Mammuthus primigenius patří samozřejmě do rodu mamut. Větu o jeho lebce lze napsat dvěma způsoby: „Lebka mamuta severního má kly.“ „Na lebce druhu Mammuthus primigenius jsou výrazné kly.“ Vědecké názvy se neskloňují.
 • Druh Allosaurus fragilis (české jméno nemá) patří do rodu Allosaurus. Česky se tento rod nazývá alosaurus. „Alosauři byli masožraví.“
 • Druh Iguanodon bernissartensis (české jméno nemá) patří do rodu Iguanodon. České jméno rodu iguanodon je shodou okolností úplně stejné jako vědecké. V článcích wikipedie je lepší psát tedy přímo Iguanodon, aby čtenáři rovnou věděli, že je to vědecky. Jakékoli česky skloňované názvy taxonů se píšou normálním písmem a začínají malým písmenem, např. „Lebka iguanodona je protáhlá.“
 • Druh Materpiscis attenboroughi české jméno nemá a nemá jej ani rod. Pokud by však někdo vědecký název počeštil a použil česky skloňovaný tvar, tak je nutné psát to obyčejným písmenem. Např. „Lebka materpiscise je opancéřovaná.“ „Materpiscisové jsou živorodí.“ Lepší je ale použít vědecký název: „Lebka ryby Materpiscis attenboroughi je opancéřovaná.“

Psát články o monotypickém rodu nebo o druhu do něj řazeném? editovat

Pokud je taxon (typicky rod) monotypický, tzn. patří do něj pouze jeden podřazený taxon (typicky druh), pište prosím články přímo o daném druhu. Ačkoliv se zdá, že je to jedno, není – kromě jiného už proto, že v budoucnu může být objeven další druh a pak by bylo nutné přepisovat celý článek o původně monotypickém rodu.

Spory ohledně nejednoznačných českých názvů taxonů editovat

Někdy je samozřejmě českých jmen více a označují ten samý taxon. V botanice se v tomto případě obvykle dává přednost českým názvům uvedeným v Klíči ke květeně ČR (Kubát et al.).

Často se také stává, že se jedno slovo užívá pro více taxonů zároveň (zejména je to časté u rodů). Příkladem je článek babočka, který může pojmenovávat o nejméně šesti různých rodech motýlů, a tak je vhodné toto heslo koncipovat jako rozcestník. Někdy tyto skupiny tvoří určitou přirozenou skupinu, např. kdyby všechny rody pojmenované babočka patřily do tribu babočky (Nymphalini), je možné článek babočka přesměrovat na článek o tomto tribu. Příkladem tohoto stavu je například slovo tuleň, které je přesměrováno na článek tuleňovití, protože většina rodů v této čeledi je pojmenovávána „tuleň“.

Zejména v komplikovanějších případech se za takové situace příliš nedoporučuje vytvářet články s rozlišovačem (typu racek (Larus)), vhodnější je ve většině případů Larus. Čtenáři, kteří hledají informace o konkrétních rodech, jsou totiž zpravidla o odborném názvosloví informováni. Na druhou stranu je možné vytvářet i články o českých pojmenováních pro několik skutečných rodů (př. čichavec), ale je vždy potřeba uvážit, zda se použitá literatura nevztahuje spíše k jednotlivým rodům (není vhodné psát vlastní dojmy). V mnoha případech bohatě postačí rozcestník. Články o jednotlivých taxonech by měly v první větě uvádět i český název, nejlépe i s odkazem na rozcestník (např. „Calandrella (též pod českým označením skřivánek) je rod...“).

Jindy je naopak český název pojmenováním jen pro několik druhů, zatímco jiné druhy mají zcela jiné pojmenování. Příkladem je rod Anas, k němuž řadíme kachny, hvízdáky, čírky, lžičáky, a podobně. Opět jsou dvě možnosti, buď přesměrujeme všechny tyto české názvy na článek Anas, nebo, pokud tvoří přece jen tato česká pojmenování nějaký taxon (zde např. podrody), můžeme vytvořit i dílčí články o těchto podrodech (příklad: lžičák).

Odborné názvy nejsou „latinsky“ v pravém slova smyslu editovat

Mlok skvrnitý se odborně označuje jako Salamandra salamandra. Název Salamandra salamandra je podle nomenklatorických pravidel označován jako odborný název, nikoliv „latinský název“. Proto je nežádoucí, aby byly odborné názvy označovány šablonou {{vjazyce|la}} (což by se projevilo jako text „latinsky“) a podobně.

Český či odborný název taxonu je zároveň synonymem pro jiné encyklopedické heslo editovat

V tomto případě se řídíme obecnými zásadami podle Wikipedie:rozcestníky. Hledí se na relativní význam obou encyklopedických hesel a podle toho se volí odpovídající typ rozcestníku. Časté je použití rozlišovače „rod“ – např. kuklík (rod).

Přesměrování editovat

Je nutné vytvářet přesměrování nejen z odborného („latinského“) názvu, ale i z běžnějších synonym a případně i z lidových pojmenování daného taxonu.

Jaké taxony se dávají do taxoboxu editovat

Zřejmě všichni autoři projektu tíhnou k názoru, že v taxonomické tabulce (taxoboxu) není třeba uvádět celý stromeček všech známých taxonů (jako podčeleď, nadčeleď atd.), ale pouze ty nejpodstatnější. O dalších taxonech je možno zmínit se v textu samotném, kde pak je možno poukázat i na rozdílné klasifikace.

Obrázky v biologických článcích editovat

Biologické články by měly obsahovat přiměřené množství obrázků. Ty by v ideálním případě měly být dostatečně kvalitní, pokud je to nutné, měly by obsahovat měřítko (buď přímo v obrázku, nebo v popisku) a někdy též způsob pořízení fotografie (např. elektronový mikroskop, světelný mikroskop, atp.).

Doporučuje se používat zejména obrázků z http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page (Wikimedia Commons, obrazová databáze pro všechny wikipedie);

Mimo to existují i následující zdroje na internetu:

 • Skvělé fotografie mořských živočichů se nacházejí v databázi fishbase pod adresou [2] (navíc i s popisem a dalšími údaji k jednotlivým druhům, anglicky). Databáze současně obsahuje kolem 38 tisíc fotografií 29 tisíc druhů. Ale POZOR, obrázky podléhají autorskému právu; u každého obrázku je ovšem i kontakt na autora snímku, kterého je možno požádat o udělení licence GFDL (což má v některých případech být možné).
 • vyplatí se hledat i na Public Health Image Library, REMF Radtmouth či PLOS Biology
 • viz také Wikipedie:Zdroje obrázků

Pokud není vůbec k dispozici obrázek taxonu, do taxoboxu se může umístit obrázek vyzývající k dodání takového obrázku (viz Soubor:Chybí obrázek-botanika (druh)02.png) – viz např. Mammillaria napina.

Pro barevné legendy do popisku se obvykle používá Šablona:legenda.

Pro mapky rozšíření v České republice je možné využít obrázek Soubor:Czech Republic species distribution map grid blank.png.

Kategorie editovat

Pokud píšete o určitém taxonu, základní kategorií by měla být nadřazená taxonomická jednotka. Co to je? Například článek vrána obecná patří do kategorie:krkavcovití, článek krkavcovití patří do kategorie:pěvci. Toto pravidlo však má několik úskalí či, chcete-li, výjimek:

 • Pro některé taxonomické kategorie, jako jsou podčeledi, rody, druhy nebo triby, se obvykle samostatné kategorie nezakládají, protože počet zařazených článků by byl nízký. V 99 % případů se tedy články o druzích řadí až do příslušné kategorie čeledi.
 • V případech, kdy jsou skupiny monotypické (tzn. obsahují jediný podřazený taxon), se postupuje odlišně. Typickým příkladem je rod mechů Takakia: tento rod bývá vyčleňován do samostatné třídy Takakiopsida, ale v této třídě je tento rod sám (žádné jiné rody se tam neřadí). Proto by bylo zbytečné vytvářet samostatnou kategorii jednotlivých úrovní (řád Takakiales, čeleď Takakioceae). Pro běžné potřeby stačí, když je článek Takakia zařazen do kategorie:mechy nebo nanejvýš ještě do kategorie:Takakiopsida.

Existují i další kategorie používané v biologických článcích. Za zmínku stojí:

Kategorie pro parazity

Kategorie pro vyhynulé druhy:

Další šablony editovat

Šablony, které seznamují s dalšími podobnými taxony editovat

Viz také Wikipedie:Šablony/Biologické šablony

 • {{živočišné kmeny}} – do článků o živočišných kmenech a dalších vyšších taxonech
 • {{měkkýši}} – do článků o kmenech měkkýšů
 • {{ptáci}} – do článků o řádech ptáků
 • {{savci}} – do článků o řádech savců

Šablona:klad editovat

Šablona:klad slouží k vytváření fylogenetických stromů (příklad: na stránce Neomura)

Šablony vyzývající k úpravě biologických článků editovat

Používáme obecné šablony, jako je {{upravit}}, případně {{neověřeno}} a {{wikifikovat}}.