Otevřít hlavní menu

Tato kategorie obsahuje články o taxonech, jejichž zástupci žili v triasu. Podkategorie vyšších taxonů obsahuje pouze tehdy, pokud všechny nižší taxony žily v triasu.

Hlavní článek: Trias