Mezinárodní kód botanické nomenklatury

Mezinárodní kód botanické nomenklatury (MKBN) (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN), nověji Mezinárodní kód nomenklatury řas, hub a rostlin (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants) je závazný souhrn pravidel (kodex), která určují vědecké pojmenování taxonů rostlin, řas a hub (včetně jejich fosílií). Jeho znění může měnit plenární schůze Mezinárodního botanického kongresu, která se koná každých 6 let, závazná vždy poslední verze. Jeho cílem je snaha o stabilizaci pojmenovávání taxonomických skupin, odmítnutí nejednoznačných jmen a zabránění zbytečnému tvoření nových jmen.

Problematiku nomenklatury kultivarů šlechtěných rostlin upravuje samostatný kodex, Mezinárodní kód nomenklatury kulturních rostlin (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP).

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Mezinárodní kód nomenklatury řas, hub a rostlin
starší vydání Mezinárodního kódu botanické nomenklatury
Mezinárodní kód nomenklatury kulturních rostlin