Pobřeží je přilehlá oblast styku mezi pevninou a oceánem, která je v mapách zakreslována jako linie.

Skalnaté pobřeží s majákem na styku s Pacifikem. Yaquina Head, Oregon.

Rozlišují se dva základní typy, a to klifové pobřeží a plážové pobřeží, jež se od sebe liší stavbou a vertikální členitostí.

Klifové pobřeží

editovat
 
Terminologie pobřežních oblastí (anglicky)

Klifové pobřeží je tvořeno skalními tvary, které tvoří ostrý přechod mezi oceánem a pevninou a které se nazývají klify (v širším významu útesy). Vlivem abrazní činnosti vody je pevnina postupně zatlačována a horninový materiál je odnášen vodou. Vznikají různé specifické tvary jako suky, skalní brány či abrazní mořské terasy.

Plážové pobřeží

editovat

Plážové pobřeží se vyznačuje tím, že se zde ukládá materiál přinášený vodou odjinud, kde voda obrušuje povrch hornin (abrazivní působení mořské vody). Vznikají tak rozsáhlé oblasti s vyplaveným pískem, který se formuje do pláže. Pokud je písek po plážích přenášen větrem, vznikají písečné duny.

Pobřeží tvoří specifické dílčí jednotky:

Galerie

editovat

Literatura

editovat
  • KUKAL, Zdeněk a kolektiv. Základy oceánografie. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0313-4. Kapitola Pobřeží, s. 100–118.
  • HORNÍK, Stanislav a kolektiv. Fyzická geografie II. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 1. vyd. 320 s. Kapitola Reliéf mořského pobřeží a dna, s. 85–89.
  • KETTNER Radim. Všeobecná geologie. III. Praha : Československá akademie věd, 1954. 2. vyd. Kapitola Geologická činnost moře, s. 339–425.
  • THURMAN, Harold V. TRUJILLO, Alan P. Oceánografie. Tajemný svět moří a oceánů. Praha : Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0353-6. Kapitola: Pobřeží: Pláže a utváření břehů, s. 266–292.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat