Říční delta

typ ústí toku do jezera, moře nebo oceánu

Říční delta neboli delta řeky je typ ústí toku do jezera, moře, oceánu nebo jiné vodní plochy. Typickým znakem říční delty je značná sedimentace naplavenin a větvení hlavního toku řeky do mnoha ramen a kanálů.

Delta GangyIndii a Bangladéši je jedna z nejúrodnějších oblastí na světě

Rozdělení na tři části

editovat
  • deltová platforma
  • čelo delty
  • prodelta

Vznik říční delty

editovat

Na konci svého toku se říční vody mísí s vodami vodní plochy, do které se řeka vlévá. Rychlost toku se snižuje a pevné části nesené řekou se usazují na dně. Jako první se usadí štěrk a písek, protože jsou nejtěžší. Další pevné části se usazují postupně, jak klesá rychlost proudění vody; jako poslední se usazuje jíl, který je nejjemnější pevnou částí přitékající vody. Naplaveniny jílu se často nacházejí ve značné vzdálenosti od ústí řek. Postupné ukládání nánosů tvoří sedimenty, které postupem času mohou vystoupit nad vodní hladinu. Vodní tok novou překážku obtéká a tvoří nová ramena a kanály. Na naplaveninách vyrůstá vegetace a upevňuje tak jejich břehy a celý ekosystém říční delty.

Někdy se tok řeky rozdělí na více ramen ve vnitrozemí, aby se tato ramena následně spojila; v některých případech na jejich soutoku vzniká vnitrozemská delta. Vnitrozemské delty často vznikají na místech bývalých jezer. Nejznámější je vnitrozemská delta DunajePodunajské nížině a vnitrozemská delta Nigeru v Mali.

České republice se vyskytují minimálně tři říční delty:

Typy delt

editovat
  • delta s dominancí říční sedimentace – dochází k rozšiřování delty směrem do pánve, kde se postupně ukládá nesený materiál. Je pro ni typická deltová plošina s aktivními a pasivními rameny (příkladem je Mississippi)
  • delta s dominancí vlnění – vlivem vlnění je materiál rozptylován do stran, kde se ukládá. Občas je možno objevit bariérové ostrovy (příkladem je delta Nilu)
  • delta s dominancí přílivo-odlivového proudění – jedná se o rozsáhlé prodeltové plošiny, které jsou vyplněny tidálními kanály

Význam a využití delt

editovat

Říční delty jsou často velmi rozmanitým ekosystémem. Hostí proto obvykle velká hejna vodních ptáků a také rybářům skýtají bohatý zdroj obživy. Mnoho delt je vyhlášeno za národní parky.

Významné říční delty

editovat
 
Delta Dunaje – satelitní fotografie z roku 2000. Na snímku jsou vidět tři hlavní ramena Dunaje, jezera a mořské kosy

Nejznámější říční delta je delta Nilu. Z jejího tvaru pochází pojmenování delta: delta Nilutrojúhelníkový tvar, který připomíná velké řecké písmeno delta – „Δ“.

Mezi další významné říční delty patří zejména:

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat