Vnitrozemí je geografická oblast zemského povrchu, která neobsahuje pobřeží zálivu, moře či oceánu. Opakem vnitrozemí jsou přímořské oblasti. Za vnitrozemí se mohou považovat oblasti, ve kterých již není patrný vliv moře či oceánu (prostřednictvím například jeho fauny, flóry, mořských proudů, (mikro)klimatu, salinity vodních par…)

Pojem vnitrozemí se též používá jako opak k pojmu pohraničí.

Pojem přibližně podobného významu je pevnina. Rozdíl mezi nimi je například v tom, že o vnitrozemí se dá hovořit i u většího ostrova, kde pevnina vůči pojmu „ostrov“ působí jako opozitum. V obou případech ale není definována žádná hranice, která by je přesně vymezovala.

Význam pojmu vnitrozemí také přestupuje do přídavného jména vnitrozemské (podnebí, klima, počasí, rostliny, státy).

Vnitrozemské státyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Vnitrozemský stát.

Vnitrozemský stát je stát, který nemá pobřeží vedoucí do světového oceánu (např. Turkmenistán s pobřežím Kaspického moře mezi ně nepatří). Existují však vnitrozemské státy (Etiopie, Bolívie) s oblastmi natolik blízkými moři či oceánu, že tyto oblasti lze označit jako přímořské, nikoli vnitrozemské.

The World Factbook uvádí 44 zemí a států, které jsou vnitrozemské. Jsou to: Afghánistán, Andorra, Arménie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bhútán, Bolívie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Česko, Etiopie, Vatikán, Maďarsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malawi, Mali, Moldavsko, Mongolsko, Nepál, Niger, Paraguay, Rwanda, San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Slovensko, Středoafrická republika, Svazijsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Západní břeh Jordánu, Zambie, Zimbabwe.

Existují dva státy, které jsou dvojnásobně vnitrozemské (tj. sousedí opět pouze s vnitrozemskými státy). Jsou to: Lichtejštensko a Uzbekistán.