Abraze (geologie)

mechanické obrušování povrchu

Abraze je mechanické obrušování povrchu hornin třením a nárazy horninových částic, které se dostaly do pohybu vlněním vody nebo jsou unášeny tekoucí vodou, větrem nebo ledem. Činností vln vznikají abrazní terasy, abrazní plošiny a abrazní sruby. Taková abrazní terasa je tvořená skalním podkladem, někdy překrytým sedimenty. Při poklesu hladiny nebo zdvihu pevniny se plošina ocitá na souši a od vodní hladiny je oddělena pobřežním klifem (stupněm).

Polsko, klifové pobřeží

Koraze editovat

Pojem koraze se používá pro označení abraze způsobované činností větru. Vznikají tak typické geomorfologické formy jako hrance a skalní hřiby (ne všechny skalní hřiby však vznikají korazí). Korazí jsou dotvářeny i pouštní laky.

Odkazy editovat

Související články editovat

Literatura editovat

  • Kraft, J. Mentlík, P. Úvod do geologie pro geografy. Endogenní a exogenní dynamika. 2. vydání. 2004. Plzeň. ZČU v Plzni. ISBN 80-7043-290-X.

Externí odkazy editovat