Metabolismus

Tento článek je o biologickém jevu. O architektonickém slohu pojednává článek Metabolismus (architektura).

Metabolismus (z řec. metabolé – změna, přeměna) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladový proces).

Metabolismus může být také dočasně zastaven. Například je tomu tak v semenech rostlin. U virů je metabolismus vázán na hostitelskou buňku.

Podle alternativní definice je metabolismus látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin.

Všechny látky, které vznikají a přeměňují se při metabolismu, se označují jako metabolity.

Celkový metabolismusEditovat

V některých případech se také rozlišuje tzv. celkový metabolismus, který zahrnuje všechny biochemické procesy v organismu a tzv. buněčný metabolismus, který zahrnuje všechny chemické procesy v buňce.

Bazální metabolismusEditovat

Související informace naleznete také v článku Bazální metabolický výdej.

Bazální neboli základní (klidový) metabolismus je základní látková přeměna teplokrevných organismů, které setrvávají v klidu. Bazální metabolismus měříme při takové teplotě, ve které nejsou zapojeny termoregulační mechanismy organismu. U dospělého člověka jej lze odhadnout v jednotkách Megajoulů podle tohoto empirického vzorce:  

Primární a sekundární metabolismusEditovat

Primární metabolismus zahrnuje základní chemické přeměny, na kterých přímo závisí život a růst organismu. Tyto procesy jsou pro všechny živé organismy, anebo alespoň pro jejich velkou skupinu, přibližně podobné. Patří sem hlavně metabolismus sacharidů, tuků, aminokyselinnukleových kyselin.

Sekundární metabolismus zahrnuje chemické procesy v jednotlivých skupinách organismů, pomocí kterých se produkují a odbourávají specifické, nebílkovinové chemické látky. Mohou to být různé obranné látky, signální molekuly (hormony), pigmenty, stavební molekuly vytvářející skelet organismu a podobně.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat