Katabolismus

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj. procesů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity). Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie. Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání. U procesu nedochazí ke spotřebovávání energie = exergonické děje. Katabolismus společně s anabolismem tvoří metabolismus.

Externí odkazyEditovat