Heterotrofie

organismus, který konzumuje existující organický uhlík (aniž by ho vyráběl z anorganických látek)

Heterotrofie (z řeckého heterone - jiný a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu vlastních uhlíkatých skeletů organických látek u heterotrofních organismů (konzumentů, spotřebitelů). Heterotrofní organismy nedokáží na rozdíl od autotrofních tyto skelety syntetizovat z anorganických látek, a proto je získávají z jiné organické hmoty. V potravinovém řetězci jsou heterotrofní organismy primárními, sekundárními a terciárními spotřebiteli, nikoli však výrobci.

Cyklus výživy mezi autotrofy a heterotrofy

Mezi heterotrofní organismy patří živočichové, houby, nezelené rostliny a řada mikroorganismů. Často se pojí s chemotrofií, tedy získáváním energie rozkladem organické hmoty vytvořené jinými organismy. Některé organismy kombinují autotrofii i heterotrofii (například masožravé rostliny), takové organismy nazýváme mixotrofní.

Konzumenti (spotřebitelé) se dělí na primární (býložravci), sekundární (všežravci a masožravci) a konzumenty vyšších řádů.

Heterotrofy představují jeden ze dvou mechanismů výživy (trofické úrovně), druhým jsou autotrofy (z řeckého auto - vlastní, trophe - výživa). Autotrofy jsou naprosto nezbytné pro heterotrofy, tedy pro většinu ostatních živých organismů na Zemi. Jsou na nich závislí býložravci a následně i masožravci. Ti všichni nedokáží přeměnit anorganické látky na organické.

Některé organismy kombinují heterotrofní a autotrofní výživu (například masožravé rostliny), ty pak označujeme za mixotrofní.

Typy heterotrofů

editovat

Heterotrofní organismy lze rozdělit podle jejich zdroje energie:

  • Fotoheterotrofy používají energii světelného záření (například zelené bakterie bez síry).
  • Chemoheterotrofy používají chemickou energii (například lidé, živočichové a houby).

Heterotrofní organismy lze dále rozdělit podle zdroje uhlíku:

Trofické skupiny

editovat

Heterotrofní a autotrofní organismy se dělí do trofických skupin:

Trofické skupiny
Zdroj energie Zdroj redukčních ekvivalentů Zdroj uhlíku Název
Světlo Foto- Organický -organo- Organický -heterotrof fotoorganoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof fotoorganoautotrof
Anorganický -litho- Organický -heterotrof fotolithoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof fotolithoautotrof
Chemické sloučeniny Chemo- Organický -organo- Organický -heterotrof Chemoorganoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof Chemoorganoautotrof
Anorganický -litho- Organický -heterotrof Chemolithoheterotrof
Oxid uhličitý -autotrof Chemolithoautotrof
Způsob získávání energie u organismů
autotrofie   •   heterotrofie   •   mixotrofie   •   fototrofie   •   chemotrofie   •   litotrofie   •   organotrofie

Heterotrofy a autotrofy

editovat

Bez autotrofů, organismů schopných produkovat organické látky z anorganických, by na Zemi nebylo života. Autotrofy jsou producenty energie a kyslíku a ostatní živé organismy bez nich nemohou žít. Autotrofy odebírají z prostředí oxid uhličitý, vodu a sluneční záření. A přeměňují je na sacharidy a kyslík. Tento mechanismus se také nazývá primární výroba.

Heterotrofy jsou závislí na autotrofech. Dělíme je na býložravce, masožravce a všežravce. Býložravci se živí přímo rostlinami a získávají energii rozkládáním sacharidů nebo oxidací organických molekul (sacharidů, tuků a bílkovin), které rostliny vyrobily. Masožravci jsou závislí na autotrofech nepřímo, neboť živiny získávají z býložravců nebo ostatních masožravců. Všežravci konzumují rostliny i živočichy.

Heterotrofy jsou schopny využít veškerou energii, kterou získávají z potravy pro růst a reprodukci, na rozdíl od autotrofů, kteří musí využít část své energie pro fixaci uhlíku do uhlíkatých skeletů.

Heterotrofy i autotrofy jsou obvykle závislé na metabolických aktivitách jiných organismů kvůli dalším živinám a prvkům (dusík, fosfor, síra a další).

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heterotrophie na německé Wikipedii.V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heterotroph na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

editovat