Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné. Jsou stavebními kameny nukleových kyselin a kofaktorů, které v buňce přenášejí energii, účastní se procesů biologických syntéz (mj. kondenzačních reakcí) a buněčné komunikace.

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů

Názvosloví

editovat

Názvosloví nukleotidů odpovídá stavbě daného nukleotidu: například adenosinmonofosfát je nukleotid skládající se z adenosinu, nukleosidu tvořeného bází adeninem a ribosou, a jednoho fosfátu.

Umístění fosfátové skupiny v nukleotidech se značí číslicí s čárkou ('). Například adenosin-3'-monofosfát znamená, že fosfátová skupina je navázána na třetím uhlíkovém atomu ribosy. Nejčastěji je fosforylován uhlík číslo 5, proto se v tomto případě označení vynechává. Adenosin-5'-monofosfát = adenosinmonofosfát.

Podle toho, zda obsahují nukleotidy ribózu nebo deoxyribózu, se rozlišují:

Zkratky názvů

editovat

Pro zjednodušení názvosloví byly zavedeny čtyř- nebo třípísmenné zkratky. První písmeno je malé a značí, jestli je součástí nukleotidu ribóza (nepíše se nic) nebo deoxyribóza (malé d). Je-li struktura nukleotidu cyklická, označuje se malým c (cyklický adenosin-3‘,5‘-monofosfát = cAMP) Druhé, velké písmeno označuje druh nukleové báze:

G: guanin
A: adenin
T: thymin
C: cytosin
U: uracil

Třetí a čtvrté písmeno určují počet fosfátových skupin (mono-, di-, tri-) a přítomnost fosfátu (P). Například deoxycytidintrifosfát má zkratku dCTP.

Anhydridová vazba

editovat

Fosfátové skupiny v nukleosiddifosfátech a nukleosidtrifosfátech jsou navázané jedna za druhou anhydridovou vazbou. Ty jsou schopny přenášet funkční skupiny a při hydrolýze těchto vazeb se uvolní velké množství energie (Δ G < −30 kJ/mol). Proto jsou nukleotidy sloučeninami, které umožňují aktivaci reaktantů a průběh endergonických reakcí.

Základní nukleotidy

editovat

Ribonukleotidy

editovat
 
adenosinmonofosfát
AMP
 
adenosindifosfát
ADP
 
adenosintrifosfát
ATP
 
guanosinmonofosfát
GMP
 
guanosindifosfát
GDP
 
guanosintrifosfát
GTP
 
uridinmonofosfát
UMP
 
uridindifosfát
UDP
 
uridintrifosfát
UTP
 
cytidinmonofostát
CMP
 
cytidindifosfát
CDP
 
cytidintrifosfát
CTP

Deoxyribonukleotidy

editovat
 
deoxyadenosinmonofosfát
dAMP
 
deoxyadenosindifosfát
dADP
 
deoxyadenosintrifosfát
dATP
 
deoxyguanosinmonofosfát
dGMP
 
deoxyguanosindifosfát
dGDP
 
deoxyguanosintrifosfát
dGTP
 
deoxythymidinmonofosfát
dTMP
 
deoxythymidindifosfát
dTDP
 
deoxythymidintrifosfát
dTTP
 
deoxycytidinmonofosfát
dCMP
 
deoxycytidindifosfát
dCDP
 
deoxycytidintrifosfát
dCTP

Koenzymy, jejichž součástí je nukleotid

editovat

Literatura

editovat
  • MURRAY, Robert K., et al. Harperova biochemie. Z angl. 23. vyd. přel. Jiří Kraml et al. 4. vyd. v ČR. Praha: H & H, 2002. ix, 872 s. ISBN 80-7319-013-3.
  • MURRAY, Robert K., et al. Harperova biochemie. Z angl. 23. vyd. přel. Jiří Kraml et al. 3. vyd. v ČR. Praha: H & H, 2001. ix, 872 s. ISBN 80-7319-003-6.
  • MURRAY, Robert K., et al. Harperova biochemie. Z angl. 23. vyd. přel. Jiří Kraml et al. 2. vyd. v ČR. Praha: H & H, 1996. ix, 872 s. ISBN 80-85787-38-5.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat