Adenin

chemická sloučenina

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125. Spolu s guaninem patří k dusíkatým bázím purinového typu. Adenin je základem ATP, ADP a AMP. Je to také nukleová báze komplementární s thyminem v DNA nebo uracilem v RNA.

Adenin
Chemická struktura adeninu s očíslovanými atomy dle chemických konvencí

Chemická struktura adeninu s očíslovanými atomy dle chemických konvencí

Obecné
Systematický název 9H-purin-6-amin
Triviální název adenin, 6-aminopurin, vitamin B4
Sumární vzorec C5H5N5
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 135,13 g/mol
Teplota tání 360–365 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

MetabolismusEditovat

Adenin je obvykle vytvářen v buňkách jako součást molekuly monofosforylovaného nukleotidu (adenosinmonofosfát, AMP), a to enzymatickou přeměnou z inositolmonofosfátu (IMP) činností enzymů adenylosukcinátsyntetázy a adenylosukcinátlyázy. Jedná se o jednu ze závěrečných reakcí biosyntézy purinů. Degradace adeninu se opět odehrává přes nukleotidové deriváty - ty jsou nejprve převedeny na adenosin, a následně konvertovány adenosindeaminázou na inosin, posléze dalšími enzymy na hypoxantin, xantin a kyselinu močovou, která je vylučována močí.[1]

ReferenceEditovat

  1. VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemistry. 4. vyd. [s.l.]: John Wiley & Sons ISBN 978-0470-57095-1.