Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů. Koenzym – na rozdíl od kofaktoru (prostetické skupiny), který má podobnou funkci – není pevně vázán na apoenzym, tedy vlastní bílkovinnou složku enzymu. Koenzym proto může mezi různými apoenzymy volně přecházet.

Atomový model koenzymu acetyl-CoA

Funkce koenzymůEditovat

Jejich hlavní úlohou je přenos atomů, jejich skupin, nebo samotných elektronů mezi odlišnými enzymy, čímž zajišťují spřažení různých biochemických reakcí. Během spřažených reakcí se koenzymy regenerují – koenzym, který zreagoval v jedné reakci, přechází na jiný apoenzym, kde se v nové reakci dostává do původního stavu. Hladina aktivních koenzymů v buňce je tak udržována na víceméně stejné úrovni.

SloženíEditovat

Koenzymy bývají obvykle tvořeny heterocyklickou sloučeninou, často derivátem nějakého vitamínu rozpustného ve vodě (většinou B-komplex). Typická je jejich fosforylace – tedy navázání zbytků kyseliny fosforečné.

Naprostá většina koenzymů je rozpustná ve vodě. Výjimku tvoří koenzym Q10, který přenáší protony mezi enzymy dýchacího řetězce ve vnitřní membráně mitochondrií.

Důležité koenzymyEditovat

Externí odkazyEditovat