Nobelova cena

sada každoročně udělovaných ocenění

Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. Uděluje se v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, mír; dále se také uděluje Nobelova pamětní cena za ekonomii, běžně označovaná jako „Nobelova cena za ekonomii“, která však není skutečnou Nobelovou cenou (viz níže).

Nobelova cena
Fotografie profilu Alfreda Nobela – předloha aversu medaile, 1896 či dříve
Datum1901
ZeměŠvédsko a Norsko
UdělujeNorwegian Nobel Committee, Královská švédská akademie věd, Švédská akademie, Nobel Assembly at the Karolinska Institute a Alfred Nobel
Webwww.nobelprize.org

Nobelova cena je udělována každoročně od roku 1901 na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Ve všech oblastech, v nichž je udělována, je považována za nejprestižnější ocenění.

Oceňované oblastiEditovat

Alfred Nobel ve své závěti napsal, že z jeho pozůstalosti mají být každoročně udělovány ceny za vynikající činy v pěti oblastech lidské činnosti:

Roku 1968 se Švédská národní banka rozhodla založit Nobelovu cenu za ekonomii, pod názvem „Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela“. Tuto cenu uděluje švédská Královská akademie věd, ale jelikož není zmíněna v Nobelově závěti, peněžní odměna se nevyplácí z Nobelova fondu, a nejedná se tedy o „Nobelovu cenu“.[1] Přesto se uděluje společně s ostatními cenami. V roce 1968 však bylo rozhodnuto, že žádné další ceny „na památku Alfreda Nobela“ již zaváděny nebudou.

Udělování cenEditovat

 
Předávání Nobelovy ceny za mír na ceremoniálu 10. prosince roku 1963; Norský král Olaf (vlevo), Leopold Boissier, prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže (uprostřed) a John A. MacAulay, předseda League of Red Cross Societies (vpravo)

Poprvé byly Nobelovy ceny udělovány roku 1901; ceremoniál se konal ve Stockholmu. Od roku 1902 je většina cen předávána švédským králem na slavnostním večeru, který se koná vždy 10. prosince, v den výročí Nobelovy smrti, ve Stockholmu; Nobelova cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména držitelů cen jsou však zveřejněna předem; jednotlivé komise je zveřejňují v průběhu října.

Jedna Nobelova cena může být v jednom roce rozdělena i mezi více osob (roku 1968 bylo rozhodnuto, že nejvýše mezi tři osoby). Nobelovu cenu nelze udělit posmrtně (in memoriam), s výjimkou situace, kdy držitel zemře mezi zveřejněním svého jména a slavnostním předáváním. (Toto pravidlo bylo zavedeno roku 1974, do té doby mohla být cena udělena i tehdy, pokud již nominovaný člověk zemřel po prvním únoru příslušného roku.)

Nad udělováním Nobelovy ceny stojí správní orgán dohlížející na stockholmské nadace. Pokud dojde k závěru, že „nebyla ctěna vůle Alfreda Nobela“, může zrušit rozhodnutí o udělení cen až tři roky nazpět.[2]

Obsah cenyEditovat

Každý držitel Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční odměnu, která v současnosti činí 8 miliónů švédských korun (cca 20 miliónů českých korun). Původním cílem této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na finanční situaci, tento důvod však obvykle není aktuální.

Udělované medaile mají na líci portrét Alfreda Nobela s nápisem udávajícím roky jeho narození a smrti v latině: NAT-MDCCC XXXIII OB-MDCCC XCVI. Na rubu je motiv odpovídající příslušné ceně a nápis: Na „švédských“ cenách (fyzika, chemie, medicína, literatura) je nápis Inventas vitam juvat excoluisse per artes (vynálezy zlepšují život, jenž je zkrášlován uměním – citát z Vergiliovy Aeneidy), na ceně za mír je nápis Pro pace et fraternitate gentium (pro mír a bratrství mezi národy), na ceně za ekonomii je název ceny – Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968. Na každé medaili je také vyryto jméno držitele.

Diplom je obvykle unikátní grafické dílo, diplomy nemají jednotnou podobu, pouze text uvedený na diplomu se příliš nemění; „švédské“ ceny mají na diplomech stručné zdůvodnění, za co byla cena udělena.

Vybraní laureátiEditovat

 
Diplom pro Marii Curii-Skłodowskou

Vícenásobní nositeléEditovat

Pět osobností získalo dvě Nobelovy ceny:

Dvě organizace získaly vícekrát Nobelovu cenu:

Čeští nositeléEditovat

Nositelé spjatí s ČeskemEditovat

Zastoupení ženEditovat

V období let 1901 až 2015 bylo Nobelovou cenou ohodnoceno celkem 48 žen, z nich Marie Curie-Skłodowská dvakrát – v roce 1903 za fyziku jako vůbec první žena-laureátka Nobelovy ceny a v roce 1911 za chemii. Celkem tedy bylo ženám uděleno 49 Nobelových cen. Z toho značný podíl představují ceny za mír (16) a ceny za literaturu (14). Dalších 12 cen bylo uděleno za fyziologii nebo lékařství, 4 za chemii a 2 za fyziku. K tomu náleží ještě 1 cena za ekonomii.[3]

Ceny v ostatních oborechEditovat

Mnoho oborů, které nemají svoji Nobelovu cenu, má obdobné ceny, které však obvykle nejsou tolik známé: např. za jakousi „Nobelovu cenu za matematiku“ se považují Abelova cena či Fieldsova medaile. „Nobelova cena za informatiku“ je pak synonymem pro Turingovu cenu. Jako „Nobelova cena za náboženství“ bývá označována Templetonova cena. Od roku 2011 je udělována Ratzingerova cena, označovaná rovněž jako Nobelova cena za teologii. Od roku 1990 je udělována Goldmanova cena, označovaná rovněž jako Nobelova cena za životního prostředí.

Existují také parodické obdoby, jako např. Ig Nobelova cena, udělovaná „za výzkum, který není možno nebo záhodno opakovat“.

KontroverzeEditovat

Nad udělováním cen panují také kontroverze (například eurocentrismus,[4] politické udělování cen,[5] a podobně). Ceny se neudělují v souladu se závětí Alfreda Nobela. Nominace a hlasování výboru je tajné na 50 let. Cena byla udělena například vynálezcům lobotomie, DDT, chemických zbraní či přímo roku 1945 byla při svržení atomových bomb udělena za štěpnou jadernou reakci.[6] Gaston Ramon byl nominován 155krát,[7] Pierre Paul Émile Roux byl nominován 115krát[8] a Arnold Sommerfeld byl nominován 84krát[9] a nikdy cenu nezískali. Totiž například Nobelův výbor pro fyziku v letech 1901 až 1966 většinou udělil cenu někomu jinému než favoritovi s nejvíce nominacemi. Roku 1903 tak například získala cenu nominacemi nepodporovaná Marie Curie-Skłodowská, ale nominacemi podporovaná Lise Meitnerová nikdy cenu nezískala.[10] Člen výboru Jean-Claude Arnault kvůli skandálu rezignoval a cena za literaturu se v roce 2018 neudělila.[11] Většinu ocenění získává jen 5 oborů.[12]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  Poslechnout si článek · info

Tato zvuková nahrávka byla pořízena z revize data 29. říjen 2005, a nereflektuje změny po tomto datu.
Více namluvených článkůNápověda
 1. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=649922
 2. Nobelův výbor čelí vyšetřování kvůli udělování ceny za mír, Britské listy, 2. 2. 2012
 3. Nobel Prize Awarded Women [online]. Nobel Media AB, 2016-03-10 [cit. 2016-03-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. http://www.cbc.ca/news/entertainment/nobel-literature-judge-says-award-too-eurocentric-1.860876 - Nobel literature judge says award 'too Eurocentric'
 5. https://www.pri.org/stories/2012-02-01/nobel-peace-prize-committee-under-investigation-politicized-selection-nominees - Nobel Peace Prize committee under investigation for politicized selection of nominees
 6. http://phys.org/news/2015-10-dark-side-nobel-prizewinning.html - The dark side of Nobel prizewinning research
 7. https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=7545 - Nomination Database
 8. https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=7930 - Nomination Database
 9. Nomination Database. www.nobelprize.org [online]. [cit. 2016-10-04]. Dostupné online. 
 10. https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.4.20170926a/full/ - How Nobel favorites have fared
 11. https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/05/04/nobel-literature-price-canceled-this-year-following-academys-own-metoo-scandal/ - Nobel literature prize canceled this year, following academy’s own #MeToo scandal
 12. https://phys.org/news/2020-07-nobel-prize-winning-minority-scientific-fields.html - Nobel prize-winning work is concentrated in minority of scientific fields

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat