Technika

způsob nebo metoda, kterou je prováděna nějaká aktivita

Slovo Technika pochází z řeckého slova τεχνη/techné, jehož význam je blízký slovům dovednost, řemeslo nebo umění. Technika může v češtině znamenat:[1]

  1. souhrnné označení pro nástroje, zařízení a postupy, které se používají při práci, nejčastěji při výrobě (např. manipulační technika, řezací technika, obráběcí technika)
  2. souhrnné označení pro stroje využívané při určité činnosti (např. vojenská technika, těžká technika)
  3. způsob nebo postup provádění určité činnosti (např. taneční technika, technika barvení, technika mluvení, řemeslné techniky)
  4. získaná odborná dovednost člověka (např. fotbalová technika)
Parní stroj Wattova typu postavený v roce 1836, který poháněl španělskou královskou mincovnu

Školní předmět na základních nebo středních školách, který se technikou zabývá, se nazývá Technická výchova.

Technika vs technologieEditovat

V českém jazyce dochází nejpozději od 80. let 20. století k zaměňování slov technika a technologie a s tím i k jejich významovému splývání a znejasnění. Primárním významem techniky je prostředek pro konání činnosti (stroje, nástroje, zařízení, vybavení apod.) a primárním významem technologie je procedura (proces) konání činnosti (technologie výroby oceli, technologie těžby dat, technologie zpracování masa apod.).[2] Slovo technika se také používá pro jednodušší operace často prováděné ručně nebo na jednodušších strojích, slovo technologie pro složitější operace (nebo řetězec operací) často prováděné průmyslově. Technologie je také označení pro vědní obor, který se zabývá výrobními postupy – tedy sestavováním jednotlivých technických operací v celkové pracovní postupy, jejich zaváděním a zdokonalováním.[3]

Hlavním důvodem pro splývání a zaměňování obou pojmů je šíření angličtiny. Angličtina používá slova technique a technology pro jiné okruhy významů než čeština (nebo např. také němčina) slova technika a technologie. Tyto rozdílné okruhy významů lze zjednodušeně znázornit takto:[2]

výrobní prostředky (zařízení) celkový proces zpracování postup při jednotlivé lidské činnosti
čeština technika technologie technika
angličtina technology technique

Kritika pojmuEditovat

Jako samostatný pojem vznikla technika oddělením od řemesla a umění na velkých stavbách a při vzniku hromadné výroby v novověku. Od průmyslové revoluce dochází ke sbližování s vědou, až s ní v některých případech splývá a dostává se do závislosti na hospodářství a financích.[zdroj?] V tomto smyslu kritizuje techniku Martin Heidegger jako systém silového fungování a bezohledného zvěcnění světa i člověka (das Gestell).[zdroj?]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Internetová jazyková příručka – technika [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. 
  2. a b DANEŠ, František. Technologie versus technika. vesmir.cz [online]. 1994-11-05 [cit. 2021-07-22]. Roč. 73, čís. 11. Dostupné online. 
  3. VLKOVÁ, Věra. Technika, či technologie?. Časopis Světlo [online]. Odbornecasopisy.cz [cit. 2021-07-23]. Roč. 2003, čís. 02. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • DOBROVOLNÝ, Bohumil; ANDRLÍK, Karel. Hokrův technický slovník naučný. Praha: Josef Hokr, 1943. 574 s. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat