Abelova cena

norské matematické ocenění

Abelova cena je ocenění udělované každoročně norským králem vynikajícím matematikům. Cena byla zavedena v roce 2002 při příležitosti dvoustého narození norského matematika Nielse Henrika Abela a je pojmenována jeho jménem. Cílem ceny je propagace a zvyšování prestiže matematiky, zvláště mezi mládeží. Abelova cena je spolu s Fieldsovou medailí (jež je udělována jen mladým matematikům do 40 let) považována za nejvýznamnější ocenění v oboru matematiky.

O nositeli ceny každoročně rozhoduje komise pěti matematiků na norské akademii věd. Cena je navržena po vzoru Nobelovy ceny, která se neuděluje za matematiku. Norský stát pro cenu v roce 2001 založil fond v hodnotě 200 000 000 NOK (přes 600 milionů korun). Nositel ceny obdrží z tohoto fondu odměnu ve výši 6 milionů norských korun (téměř 19 milionů českých korun).

Seznam oceněnýchEditovat

Nositelé Abelovy ceny
Rok Nositel Odůvodnění
2003 Jean-Pierre Serre za klíčovou úlohu při vytváření dnešní podoby mnoha částí matematiky včetně topologie, algebraické geometrie a teorie čísel
2004 Michael Atiyah a Isadore Singer za objev a důkaz po nich pojmenované věty, ve které se využívá topologie, geometrie a matematická analýza, a za jejich vynikající roli při spojování matematiky a teoretické fyziky
2005 Peter Lax za průlomové příspěvky teorii a aplikaci parciálních diferenciálních rovnic a jejich výpočtů
2006 Lennart Carleson za hluboké a klíčové příspěvky harmonické analýze a teorii hladkých dynamických systémů
2007 Srinivasa Varadhan za zásadní příspěvky teorii pravděpodobnosti, zvláště za vytvoření sjednocené teorie velkých odchylek
2008 John Griggs Thompson a Jacques Tits za hluboké výsledky v oblasti algebry, zvláště za utváření moderní teorie grup[1]
2009 Michail Gromov za revoluční příspěvky geometrii
2010 John Tate za rozsáhlý a trvající přínos teorii čísel
2011 John Milnor za průkopnické objevy v topologii, geometrii a algebře
2012 Endre Szemerédi za zásadní příspěvky diskrétní matematice a teoretické informatice s uznáním hlubokých a trvalých důsledků těchto příspěvků pro aditivní teorii čísel a ergodickou teorii
2013 Pierre Deligne za převratné příspěvky v oboru algebraické geometrie
2014 Jakov Sinaj za příspěvek v oboru dynamických systémů, ergodické teorie a matematické fyziky
2015 John Forbes Nash a Louis Nirenberg za práci na parciálních diferenciálních rovnicích
2016 Andrew Wiles za strhující důkaz Velké Fermatovy věty prostřednictvím teorému modularity pro semistabilní eliptické křivky, čímž otevřel novou éru teorie čísel[2]
2017 Yves Meyer za klíčovou roli v rozvoji matematické teorie waveletů[3]
2018 Robert Langlands za vizionářský program propojující teorii reprezentací s teorií čísel[4]
2019 Karen Keskulla Uhlenbecková za průkopnické výsledky v oboru geometrických parciálních diferenciálních rovnic, kalibrační invariance a integrabilních systémů a za zásadní dopad její práce na analýzu, geometrii a matematickou fyziku[5]
2020 Hilel Fürstenberg a Grigorij Margulis za průkopnické využití metod pravděpodobnosti a dynamických systémů v teorii grup, teorii čísel a kombinatorice[6]
2021 László Lovász a Avi Wigderson za jejich zásadní přínos k teoretické informatice a diskrétní matematice a za vedoucí roli v jejich přeměně na klíčová pole moderní matematiky[7]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. KŘÍŽEK, Michal; SOMER, Lawrence. Abelova cena v roce 2008 udělena za objevy v teorii neabelovských grup. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 177-187 2008, roč. 53, čís. 3. Dostupné online. 
  2. Sir Andrew J. Wiles receives the Abel Prize, oficiální stránky Abelových cen
  3. Yves Meyer received the Abel Prize from H.M. King Harald, oficiální stránky Abelových cen
  4. Robert P. Langlands receives the Abel Prize, oficiální stránky Abelových cen
  5. The Abel Prize Laureate 2019, oficiální stránky Abelových cen
  6. The Abel Prize Laureate 2020, oficiální stránky Abelových cen
  7. The Abel Prize Laureate 2021, oficiální stránky Abelových cen

Externí odkazyEditovat