Glykogen

polysacharid

Glykogen neboli tzv. „živočišný škrob“ je zásobní polysacharid v těle živočichů.

Glykogen
Granule glykogenu, v centru je protein, na nějž jsou vlákna glykogenu navázána

Granule glykogenu, v centru je protein, na nějž jsou vlákna glykogenu navázána

Obecné
Systematický název α(1,4); α (1,6) glukóza
Anglický název Glycogen
Německý název Glykogen
Sumární vzorec [C6H10O5]n
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 1 až 15 milionů g/mol
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

StrukturaEditovat

Glykogen je vysoce větvený polymer tvořený glukózami (polyglukan), jež jsou navzájem pospojované. Jedna molekula glykogenu se skládá z mnoha molekul glukózy (až 120 000 molekul glukózy), které jsou spojené navzájem α(1,4)–glykosidovými vazbami. Vždy po 8–12 jednotkách se však ještě nachází větvení pomocí vazby α(1,6)–glykosidické. Výsledkem je bohaté větvení molekul glykogenu.

VýskytEditovat

Glykogen je často uložen ve formě granulí v cytoplazmě některých buněk vyšších živočichů, zejména v buňkách jater (lidské jaterní buňky obsahují v sušině 18–20 % glykogenu) a svalů (svalové buňky asi 0,5–1 %), ale též u hub a kvasinek.

Průměrný člověk má v zásobě cca 250–400 g glykogenu (1/3 v játrech, 2/3 ve svalech). Sportovci mohou dosáhnout zásoby glykogenu až 800 g. Velký vliv na velikosti glykogenových zásob má strava (hlavně strava obsahující sacharidy). Jeho zásoba je vyčerpána po 30–90 minutách cvičení v závislosti na intenzitě cvičení. Jaterní glykogen udržuje stabilní hladinu krevního cukru zvláště při hladovění, svalový glykogen je okamžitě využitelný ke svalové práci jako bezprostřední zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a lipidy (tuky).

MetabolismusEditovat

Při poklesu koncentrace glukózy v krvi se jaterní glykogen štěpí na glukózu (glukóza-1-fosfátglukóza-6-fosfát) pomocí procesu glykogenolýzy – vzniklá glukóza je pak uvolňována do krve. Svalový glykogen se štěpí jen pro potřeby daného svalu a vzniklá glukóza se do krve nedostává, ale je metabolizována jako zdroj energie pro svalovou práci. Tělo je samozřejmě schopné naopak glykogen vyrábět (z glukózy), a to v prvním kroku aktivací pomocí UDP-glukóza difosforylázy na UDP-glukózu, načež glykogensyntáza katalyzuje vlastní kondenzaci těchto aktivovaných monomerů na glykogen.

Rychlosti syntézy glykogenu (glykogeneze) a jeho odbourávání (glykogenolýza) jsou řízeny hormony inzulínem, adrenalinem a glukagonem.

Externí odkazyEditovat