Trávicí soustava

orgánová soustava, která zajišťuje příjem a zpracování potravy
Tento článek je o obecném pojetí trávicí soustavy. O lidské trávicí soustavě pojednává článek trávicí soustava člověka.

Trávicí soustava, také trávicí nebo gastrointestinální trakt, je soustava orgánů, které se podílejí na příjmu, zpracování a vylučování potravy.

Schéma trávicí soustava člověka

Třídění

editovat

Trávicí soustava se vyskytuje u většiny živočichů, postrádáme ji (primárně) pouze u těch nejjednodušších (např. houbovci) nebo sekundárně u některých specializovaných parazitů. Tito se vyživují osmotrofně. Většina živočichů však trávicí soustavu má. Houbovci mají pouhou centrální dutinu (spongocoel) se stěnou tvořenou choanocyty.

U ostatních živočichů vzniká buď trávicí dutina (slepá, přijímací otvor je zároveň otvorem vyvrhovacím), nebo Močová trubice mokrá (začíná přijímacím otvorem (ústy) a končí vyvrhovacím otvorem).

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat