Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina. V biochemii se tento termín používá specifičtěji k označení chemické sloučeniny, která předchází jinou sloučeninu na metabolické dráze.

Prekurzory v právní terminologiiEditovat

DrogyEditovat

Jako prekurzor může být specificky označována chemická látka použitá nebo určená k výrobě omamné nebo psychotropní látky („prekurzory drog“). Podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, se jako prekurzor označuje látka uvedená v kategorie 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog[1]) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství (Nařízení Rady (ES) č. 111/2005[2]). Nakládání s prekurzory je regulováno tímto zákonem v návaznosti na legislativu Evropských společenství a mezinárodní úmluvy[3]. Takovými prekurzory jsou například pseudoefedrin nebo ergotamin.

VýbušninyEditovat

Evropská komisařka Cecilia Malmström navrhla schválení nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým bude nepodnikajícím fyzickým osobám zakázán prodej a následně i držení některých chemických látek (s výjimkou případů, kdy tyto osoby získají povolení), které jsou v tomto nařízení označovány jako „prekurzory výbušnin“. Na tyto látky a také na některé další se bude vztahovat povinné hlášení podezřelých transakcí.[4]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Precursor (chemistry) na anglické Wikipedii.