Otevřít hlavní menu

Památný strom

významný strom z hlediska ochrany přírodních prvků, v českém zákoně definován jako jeden z objektů ústředního seznamu dle §46

Památný strom je chráněný strom, který požívá úctu nebo ochranu od místního obyvatelstva. Právní ochranu takových stromů mohou zajišťovat místní zákonné předpisy.

Vlastnosti památných stromůEditovat

Památné stromy vynikají nad ostatní především svou jedinečností, která je daná například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím nebo připojenou legendou.

Podle zemíEditovat

V různých zemích je přístup k ochraně individuálních stromů různý. Buď je pro stromy vyhrazena ze zákona speciální kategorie chráněných území nebo jsou chráněny v rámci jiných kategorií chráněných území.