Památný strom

významný strom z hlediska ochrany přírodních prvků, v českém zákoně definován jako jeden z objektů ústředního seznamu dle §46

Památný strom je chráněný strom, který požívá úctu nebo ochranu od místního obyvatelstva. Právní ochranu takových stromů mohou zajišťovat místní zákonné předpisy. Právní úprava je řešena v § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Na označení památných stromů se užívá malého státního znaku České republiky. Databáze památných stromů je dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz.

Památné stromy mohou být vyhlášeny zejména z následujících důvodů:[1]

  • jedná se o stromy mimořádného vzrůstu
  • jedná se o stromy mimořádného stáří
  • jedná se o stromy, mající zvláštní celkový vzhled
  • jedná se o stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • jedná se o stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • jedná se o stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánku)

Vlastnosti památných stromůEditovat

Památné stromy vynikají nad ostatní především svou jedinečností, která je daná například vzácností výskytu, vzrůstem, stářím nebo připojenou legendou.

Podle zemíEditovat

V různých zemích je přístup k ochraně individuálních stromů různý. Buď je pro stromy vyhrazena ze zákona speciální kategorie chráněných území nebo jsou chráněny v rámci jiných kategorií chráněných území.