Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Mikulově

Seznam kulturních památek v obci Mikulov v okrese Břeclav

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Mikulov v okrese Břeclav vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

MikulovEditovat

ZSJ Mikulov-středEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37820105)


 
   
24558/7-1507
Pam. katalog
MIS
Mikulov 48°48′21,62″ s. š., 16°38′22,16″ v. d. Městské opevnění: parc. 261/1–2, 284/6, 290, 298/1–5, 299/1–3, 300, 304, 324/2–3, 3029. Pozůstatky městské hradby budované od 2. poloviny 16. století z místního lomového kamene do výše cca 8 metrů. Na severovýchodě a jihovýchodě zčásti v hmotě historické zástavby; k blatišti potoka Hnánice na východě s půlválcovými věžemi ozdobenými obloukovými atikami.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámek Mikulov (Q366535)


 
   
14988/7-1381
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámek 1/4, 2/3, 3/2, 4/6, 5/5, 22/1
48°48′23,6″ s. š., 16°38′10,86″ v. d.
Zámek. Zámecký komplex s historií sahající do počátku 13. století.

Poznámka: Součásti památky MonumNet ani Památkový katalog neuvádějí.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Socha Klementa Gottwalda (Q62128969)


   
44988/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámek 1/4, depozitář muzea
Socha Klementa Gottwalda

Poznámka: Původně umístěna na Náměstí, parcelní číslo 3247 odpovídá dnešním parcelám 3247/1–3, což je plocha na severozápadní straně od průjezdní vozovky náměstí. Podle Památkového katalogu je socha od roku 1989 složena v depozitáři muzea na zámku, MonumNet do své archivace změnu umístění nezaznamenal. Památkový katalog neuvádí žádné podrobnosti o vzniku a tvůrci sochy. Souřadnice jsou v Památkovém katalogu zaměřeny na definiční bod hlavní budovy zámku.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37820089)


 
   
87941/7-1194
Pam. katalog
MIS
Mikulov areál zámku Mikulov, v nice jihozápadní terasy (bývalé dočasné umístění)
Socha sv. Jana Nepomuckého z dílny Ignáce Lengelachera.

Poznámka: socha byla dočasně umístěna na zámku Mikulov, v nice jihozápadní terasy, poté v restaurátorské dílně, po zrestaurování byla přesunuta na původní místo před kostel Nanebevzetí P. Marie v obci Diváky, kde mezitím zůstal její kamenný hranolový sokl s balustrádou.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Sloup Nejsvětější Trojice (Q37820126)


 
   
17923/7-1508
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí, parc. 3285
48°48′24,58″ s. š., 16°38′18,86″ v. d.
Sloup Nejsvětější Trojice. Monumentální trojsloupí s Pannou Marií (Immaculata), Nejsvětější Trojicí a anděly stojí na náměstí před někdejším kostelem svaté Anny. Ve 20. letech 18. století je realizoval I. Lengelacher dle návrhu A. J. Prennera s koncepcí aktuální tvorby ve Vídni a Křemži.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kašna se sochou Hojnosti (Q37820117)


 
   
30141/7-1509
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí, parc. 3285
48°48′25,12″ s. š., 16°38′17,92″ v. d.
Městská kašna doložená k roku 1700 je umístěna v horní části Náměstí. Socha Pomony na hranolovém soklu s chrliči, odkazující rukou na štít s erbem rodu Dietrichsteinů, je vsazena do kamenné nádrže polygonálního půdorysu. Dílo F. Grosse.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Radnice, parcela 251 (Q31770829)


 
   
34222/7-1385
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 158/1, severozápadní část budovy, parc. 251
48°48′25,74″ s. š., 16°38′17,84″ v. d.
Radnice. Dvoupatrový objekt s goticko-renesančním jádrem na severozápadním okraji náměstí má pravidelný čtyřboký půdorys. Původní hmotu vrchnostenského pivovaru připomíná do náměstí orientované podloubí. Úprava do dnešní podoby v duchu historismu kolem roku 1830.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 1, jihovýchodní část radnice (Q31770894)


 
   
32218/7-1407
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 158/1, jihovýchodní část budovy, parc. 252
48°48′25,74″ s. š., 16°38′17,84″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt orientovaný do Náměstí obsahuje renesanční jádro s navazující průběžnou hmotovou adicí v 18. 19. a 20. stol. Historicky doloženou dědičnou poštu (od 1692) nahradila v současnosti funkce objektu městské správy, propojeného s čp. 158.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 3 (Q33426735)


 
   
34683/7-1408
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 163/3
48°48′25,26″ s. š., 16°38′19,58″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s renesančním jádrem na podélné parcele nepravidelného tvaru je umístěn na severozápadním okraji náměstí. Z dispozice zachován průjezd se síťovou hřebínkovou klenbou. Po požáru zájezdního hostince U zajíce v roce 1784 upravil Ch. A. Oedtl.

Poznámka: V MonumNetu je uvedena adresa "Náměstí 163/3, Svobody". Ulice Svobody se ale nachází na opačném konci náměstí a s budovou na Náměstí 3 nemá nic společného.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kanovnické domy Náměstí 4 a 4a (Q37820135)


 
   
29712/7-1409
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 164/4, 978/4a
48°48′25,07″ s. š., 16°38′21,26″ v. d.
Jiná církevně správní stavba. Patrový objekt byl zřízen po roce 1625 pro členy Kolegiátní kapituly při kostele sv. Václava na podélné parcele před kostelem svaté Anny. Tvarovaná hmota průčelí s průjezdem vrcholí trojúhelným štítem, fasádu člení sgrafitová psaníčka.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Dietrichštejnská hrobka (Q5275208)


 
   
26576/7-1383
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 193/5, Kapucínská
48°48′23,26″ s. š., 16°38′22,63″ v. d.
Pohřební kaple Dietrichštejnská hrobka. Rozsáhlý areál, umístěný vůči náměstí v odsunuté poloze, byl založen coby poutní areál s loretou a kostelem svaté Anny. Monumentální dvouvěžové průčelí navrhl na začátku 18. století J. B. Fischer v. Erlach. Úprava na hrobku rodu Dietrichsteinů v polovině 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 6 (Q37820096)


 
   
35758/7-1410
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 194/6
48°48′23,7″ s. š., 16°38′20,75″ v. d.
Jiná církevně správní stavba. Bývalá loretánské klenotnice tvoří svojí hmotou výrazný odstup od náměstí. Poměrně lapidární členění vnějších fasád ukrývá ojedinělou malířskou a freskovou výzdobu interiéru ze 17. století, autorsky připisovanou G. Castellimu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 7 (Q31770940)


 
   
29991/7-1411
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 195/7
48°48′23,87″ s. š., 16°38′19,57″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt tvoří nárožní přechod mezi prostorem Náměstí a kostelem svaté Anny. Renesanční jádro s průjezdem do dvora upraveno pro členy Kolegiátní kapituly při kostele sv. Václava. Dvoubarevnou planimetrickou fasádu navrhl Ch. A. Oedtl.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 8 (Q31769932)


 
   
22791/7-1412
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 196/8
48°48′23,54″ s. š., 16°38′19,32″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s renesančním jádrem upraven barokně zástavbou na plné hloubce parcely a opatřen pětiosou empírovou fasádou s balkónem v ose patra. V přízemí zčásti dochována původní zaklenutá dispozice.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 9 (Q31771061)


 
   
23650/7-1413
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 197/9
48°48′23,18″ s. š., 16°38′18,92″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s goticko-renesančním jádrem a klasicistní šestiosou fasádou byl výrazně dispozičně upraven v 19. století přestavbou na hotel Růže. Rozsáhlé valeně klenuté prostory přízemí využívány pro pohostinství i v průběhu 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 10 (Q33426752)


 
   
32294/7-1414
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 198/10, Svobody
48°48′22,98″ s. š., 16°38′18,44″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s průčelími do Náměstí a ul. Kapucínské je rozložen na podélné parcele kolem obdélného dvora. Hmota stavby ze 2. poloviny 19. století s klasicistně laděnou fasádou skrývá renesanční jádro a tvoří jednu z pohledových dominant středu města.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 11 (Q31770118)


 
   
23947/7-1415
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 199/11
48°48′22,39″ s. š., 16°38′18,1″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s klasicistně laděnou fasádou je v hmotě rozložen na podélné parcele s průčelími do Náměstí a ul. Kapucínské. Na renesanční jádro navazuje aditivním způsobem hmota z konce 19. a 2. poloviny 20. století a tvoří jednu z dominant středu města.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 12 (Q31771113)


 
   
33575/7-1416
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 200/12
48°48′22,07″ s. š., 16°38′18,02″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový objekt na podélné parcele s orientací průčelí do Náměstí a zadního traktu do ul. Kapucínská. Jádro domu z konce 19. století výrazně upraveno na obchodní prostory ve 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 13 (Q31772575)


 
   
35985/7-1417
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 201/13
48°48′21,78″ s. š., 16°38′17,66″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový objekt na podélné parcele s orientací průčelí do Náměstí a zadního traktu do ul. Kapucínská. Dispozičně i vzhledem moderně koncipovaný dům z meziválečného období s travertinovým obkladem přízemního parteru upraven na konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 14 (Q31771832)


 
   
28978/7-1418
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 204/14
48°48′21,24″ s. š., 16°38′17,41″ v. d.
Měšťanský dům s dvorním křídlem. Patrový objekt na obdélné parcele mezi Náměstím a ul. Kapucínská sjednocuje hmotu původně dvou domů s jádry ze 17. století. Klasicistní fasáda z konce 18. století představuje rozvrhem a plasticitou průčelí hodnotný doklad lokální stavitelské typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 15 (Q31772361)


 
   
42015/7-1419
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 205/15
48°48′20,92″ s. š., 16°38′17,09″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt na široké podélné parcele po scelení více domů vystavěn před rokem 1960 v duchu modernismu. Na konci 20. století dispozičně i vzhledově výrazně upraven.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 16 (Q31771302)


 
   
16000/7-1420
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 206/16
48°48′20,12″ s. š., 16°38′16,87″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům se zdobeným štítem v průčelí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 17 (Q31771353)


 
   
31317/7-1421
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 207/17
48°48′19,8″ s. š., 16°38′16,87″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt z 1. poloviny 18. století se otevírá do spodní části Náměstí pětiosou dvoubarevnou fasádou, jejíž plasticita je po podlažích akcentována tektonikou pilastrů s kompozitní a římsovou hlavicí a okenních špalet se suprafenestry v patře.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 18 (Q31771397)


 
   
37282/7-1422
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 208/18, Kapucínská
48°48′19,55″ s. š., 16°38′16,69″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s renesančním jádrem na úzké parcele nepravidelně podélného tvaru s původně dvěma osami průčelí a obdélnou atikou. Upraveno klasicistně pojatou fasádou. Hmota přechází do prampouchu nad průchodem do ulice Kapucínské.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 19 (Q31771433)


 
   
30094/7-1423
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 209/19, Kapucínská
48°48′19,48″ s. š., 16°38′15,86″ v. d.
Měšťanský dům, prampouch na parcele 3286. Patrový objekt na jihovýchodním okraji Náměstí vznikl ve 3. třetině 18. století spojením dvou starších domů s renesančním jádrem, stojících podél vnitřní části hradeb vedle Vídeňské brány. Klasicistně pojatá fasáda je zdůrazněna reliéfem sv. Jiří.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 20 (Q31771474)


 
   
26047/7-1424
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 31/20
48°48′20,07″ s. š., 16°38′14,59″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt na obdélné parcele mezi Náměstím a terasou zámecké zahrady přiléhal původně jihovýchodní stranou k městské hradbě. Dispozice je rozložena kolem obdélného vnitřního dvora; renesanční a barokní jádro se projevuje v klenutých prostorech přízemí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 21 a jihozápadní část čo. 22 (Q31771522)


 
   
33683/7-1425
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 30/21, 29/22
48°48′20,44″ s. š., 16°38′15,02″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový objekt na široké podélné parcele po scelení více domů vystavěn do roku 1956 ve stylu tzv. socialistického realismu s výrazným uplatněním renesančně-barokní tektoniky.
 • Náměstí 30/21, parc. 46
 • Náměstí 29/22, jihozápadní část domu, parc. 45

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 22, severovýchodní část (Q31771560)


 
   
30863/7-1426
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 29/22, parc. 43
48°48′20,8″ s. š., 16°38′15,45″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový řadový objekt na široké podélné parcele po scelení více domů vystavěn do roku 1956 ve stylu tzv. socialistického realismu s výrazným uplatněním renesančně-barokní tektoniky.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 23 (Q31771806)


 
   
38400/7-1427
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 28/23
48°48′21,42″ s. š., 16°38′16,16″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na podélné parcele směřující od Náměstí k terase zámecké zahrady s jádrem ze 2. poloviny 19. století. Při úpravě na začátku 20. století získalo pětiosé průčelí s trojbokým arkýřem v patře výjimečně zkomponovanou fasádu s prvky geometrické secese.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 24 (Q31771621)


 
   
15261/7-1428
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 27/24
48°48′21,8″ s. š., 16°38′16,48″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt orientovaný do spodní části náměstí šesti okenními osami má barokní jádro a empírovou fasádu. Hmota na podélné parcele přechází do samostatného křídla kolem obdélného dvora přístupného klenutým průjezdem.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 25 (Q31771211)


 
   
45216/7-1429
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 26/25
48°48′22,25″ s. š., 16°38′16,55″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s pozdně klasicistní 7osou fasádou, akcentovanou širokými podloženými pilastry. Ve středu přízemí půlkruhový portál, v patře předsazené okno. Hmota domu pokračuje ve dvou vnitřních křídlech s obdélným dvorem k úpatí zámecké zahrady.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 26 (Q31771667)


 
   
30590/7-1430
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 25/26
48°48′22,73″ s. š., 16°38′17,33″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt slučuje renesanční jádra dvou staveb, projevujících se do lapidárně pojaté klasicistní fasády hmotovým uskočením v uliční čáře Náměstí a komplikovanou vnitřní dispozicí nestejných úrovní podlaží kolem obdélného vnitřního dvorku.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 27 (Q31771691)


 
   
36357/7-1431
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 24/27
48°48′23,81″ s. š., 16°38′17,87″ v. d.
Měšťanský dům, tzv. sgrafitový dům. Rozsáhlý objekt s goticko-renesančním jádrem sestává z dvoupatrové stavby s mázhausem a sgrafitovou výzdobou na téma antických, biblických a dobových příběhů, a vnitřního traktu s arkádovým ochozem nad obdélným dvorem s nižším jihovýchodním křídlem.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 28 (Q31771711)


 
   
30748/7-1432
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 23/28
48°48′24,1″ s. š., 16°38′16,47″ v. d.
Měšťanský dům. Rozsáhlý dvoupatrový objekt tzv. dietrichsteinského vrchnostenského domu s obdélným vnitřním dvorem je orientován do náměstí i vstupního nádvoří zámku. V 18. století sídlem dílny I. Lengelachera, do dnešní podoby upraven v 1. třetině 18. a 2. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 29 (Q31771718)


 
   
39217/7-1433
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 21/29
48°48′24,83″ s. š., 16°38′15,92″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na severozápadním okraji náměstí vedle brány do vstupního nádvoří zámku. Goticko-renesanční jádro dispozičně propojuje dvě starší stavby. Průčelí s akcentem plastického zdůraznění okenních ostění, říms a nároží dominují dvě pole podloubí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 30 (Q31771734)


 
   
26577/7-1434
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 20/30
48°48′25,21″ s. š., 16°38′16,19″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt orientovaný mírně zalomeným průčelím do hlavního náměstí je v přízemí členěn třemi arkádovými poli, výše vždy pěti okenními osami. Pozůstatky renesančního jádra doplňuje zčásti novodobě upravená, stejnorodá teklonika fasád.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 31 (Q31771752)


 
   
25129/7-1435
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 19/31
48°48′25,48″ s. š., 16°38′16,51″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt orientovaný do hlavního náměstí v jádře ukrývá goticko-renesanční dispoziční schéma. Pravoúhlá atika nad korunní římsou odkazuje na barokní úpravu, do jejíž estetiky byla ve 2. polovině 20. století upravena i fasáda.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Náměstí 32 (Q31771258)


 
   
47839/7-1436
Pam. katalog
MIS
Mikulov Náměstí 18/32
48°48′25,77″ s. š., 16°38′16,81″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt s goticko-renesančním jádrem a trojosým průčelím člení do hlavního náměstí dvoubarevná planimetrická fasáda s vysokým pilastrovým řádem, volutovým štítem a košovým mřížovím oken. Ojedinělý doklad vrcholně barokní estetické vrstvy.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 1 (Q31772151)


 
   
26035/7-1479
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 17/1
48°48′26,03″ s. š., 16°38′16,73″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt na úzké stavební parcele s jednoosým přízemím je do rozhraní mezi kostelní a hlavní náměstí akcentován výrazným volutovým štítem. Fasáda s pozůstatky renesanční tektoniky oken skrývá pozůstatky stejnorodého jádra.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 2 (Q31772229)


 
   
25102/7-1480
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 16/2
48°48′26,28″ s. š., 16°38′16,51″ v. d.
Měšťanský dům. Nárožní patrová stavba u vstupu ke kostelu sv. Václava je do přilehlého náměstí v přízemí otevřena dvěma arkádovými poli. Planimetricky koncipovaná rekonstrukce fasády ze 60. let 20. století ukrývá předpokládané renesanční a barokní jádro.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Proboštství (Q37820061)


 
   
27507/7-1481
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 15/3
48°48′26,14″ s. š., 16°38′14,71″ v. d.
Proboštství na parc. 26 a schodiště na parc. 25. Sídlo Význačné kolegiátní kapituly u kostela sv. Václava vzniklo úpravou starších objektů na konci 17. století. Obdélná stavba lemující jižní osu chrámu je směrem ke vstupnímu nádvoří zámku akcentována odsazeným portikem s trojúhelným štítem.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostel svatého Václava (Q16765270)


 
   
45916/7-1382
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí, parc. 23, 25
48°48′27,28″ s. š., 16°38′15,09″ v. d.
Kostel sv. Václava
 • kostel, parc. 23. Sálové trojlodí s protáhlým kněžištěm a hranolovou věží na severozápadní straně zámku je výsledkem četných stavebních akcí. Jádro hmoty kostela, doloženého prokazatelně roku 1276, vystavěno v 15. století, na ně dále navázaly manýristické a raně barokní úpravy.
 • brána na hřbitov s mříží, parc. 25. Brána tvořená dvěma pilíři nesoucí tepanou mříž. Na bráně usazeny barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera od Ignáce Lengelachera okolo roku 1745. Výrazná komponenta mezi bývalým hřbitovem u kostela a náměstím.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 4 (Q31771647)


 
   
31218/7-1482
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 13/4
48°48′26,93″ s. š., 16°38′16,58″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s renesančním jádrem byl upraven v 18. a 20. století. Tvořil původně zástavbu okrsku kostela sv. Václava a ustupující hmota jihovýchodního nároží akcentuje schodiště s přístupem. Fasáda kombinuje secesní a neorenesanční tektoniku.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 5 (Q31772533)


 
   
33438/7-1483
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 12/5
48°48′27,43″ s. š., 16°38′16,58″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s goticko-renesančním jádrem byl opakovaně upraven ve 20. století. Umístěn za kněžištěm kostela sv. Václava tvořil původně zástavbu jeho okrsku. Na severovýchodním nároží odhalený a pohledově prezentovaný sloup ukazuje starší úroveň nivelace terénu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 6 (Q31772492)


 
   
20008/7-1484
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 11/6
48°48′27,9″ s. š., 16°38′16,4″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s na osu vloženým arkýřem druhého polopatra tvořil původně zástavbu okrsku kostela sv. Václava. Barokní jádro v přízemí výrazně upraveno ve 20. století, dochováno klenutí chodby a místností v patře.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 7 (Q31772450)


 
   
35297/7-1485
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 10/7
48°48′28,37″ s. š., 16°38′16,15″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v zaoblení přechodu Kostelního náměstí do Brněnské ulice stavebně upraven do dnešní podoby v 19. století. Hmotu na podélné parcele kolem obdélného dvora akcentuje spíše lapidárně pojatá fasáda, sjednocující šest okenních os patra.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 8 (Q31772399)


 
   
18587/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 155/8
48°48′27,9″ s. š., 16°38′17,88″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt zbudovaný v 18. století podél hradební zdi vymezuje svojí hmotou jednu se stran Kostelního náměstí. Poněkud stroze koncipovanou fasádu získal na konci 30. let 19. století v souvislosti s odbouráním sousední Brněnské brány.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kostelní náměstí 9 (Q31771888)


 
   
22235/7-1486
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kostelní náměstí 157/9
48°48′27,07″ s. š., 16°38′18,53″ v. d.
Měšťanský dům. Rozsáhlá patrová stavba s goticko-renesančním jádrem, upravována postupně v 17., 18. a 20. století. Původně městská lázeň poblíž hradeb se hlavním průčelím s reliéfem Panny Marie na fasádě otevírá do Kostelního náměstí, vnitřní dvůr akcentuje arkádová pavlač.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 1 (Q31782858)


 
   
16657/7-1401
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 9/1
48°48′28,76″ s. š., 16°38′15,85″ v. d.
Měšťanský dům. Objekt v klesání ulice do prostoru před bývalou Brněnskou bránu se vyznačuje odsazením od uliční čáry, nestejnou úrovní podlaží a poměrně lapidárně pojatou fasádou. V přízemí sklenutý prostor na středový pilíř, hmota domu přechází do vnitřního křídla.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 3 (Q31773799)


 
   
17343/7-1402
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 8/3
48°48′29,06″ s. š., 16°38′15,46″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s goticko-reneančním jádrem na podélné parcele, otevírající se do ulice nepravidelně členěnou fasádou s prvky pozdně barokní až klasicistní tektoniky. Hmota domu přechází kolem obdélného dvora do vnitřního křídla směrem k severovýchodnímu úpatí zámku.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 5 (Q31772696)


 
   
28757/7-1403
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 7/5
48°48′29,31″ s. š., 16°38′15,04″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s klasicistně pojatou hladkou fasádou s akcentem nárožní bosáže obsahuje v přízemí starší klenuté jádro. Hmota domu na podélné parcele přechází k severovýchodnímu úpatí zámecké ostrožny kolem obdélného dvora do vnitřního křídla.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 7 (Q31773122)


 
   
41771/7-1404
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 6/7
48°48′29,53″ s. š., 16°38′14,65″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s renesančním jádrem a pozůstatky klenutého mázhausu v přízemí opatřen klasicistní fasádou, akcentující čtyři osy v přízemí plastickými oblouky slepé arkatury. Hmota domu na podélné parcele přechází do vnitřního křídla.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 9 (Q31782767)


 
   
29366/7-1405
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 88/9
48°48′29,66″ s. š., 16°38′13,99″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt obdélného půdorysu na úpatí zámeckého areálu a rozhraní židovské čtvrti a Brněnské ulice. Renesanční jádro obsahuje vnitřní arkádový dvůr a původní dispozici s klenutými místnostmi, novodobé úpravy vzhledu z 2. poloviny 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Česká 2 (Q31771791)


 
   
25676/7-1470
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká 156/2
48°48′27,72″ s. š., 16°38′19,72″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s klasicistním jádrem na vnějším severovýchodním okraji městského hradebního systému. Výrazně upraveno na přelomu 20./21. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

  Česká 8 (Q31773381)


 
   
41852/7-1473
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká čo. 8
48°48′26,7″ s. š., 16°38′22,73″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Čechova čo. 8, parcelní číslo 256 odpovídá parkovišti v ulici Česká u kina a proti poště, Čechova ulice v Mikulově neexistuje. Přízemní objekt předměstského dvora v místech severovýchodního okraje městského hradebního systému. Zbořeno. Ochrana zrušena, dům neexistuje, ale v MonumNetu o tom není zmínka.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 2. prosince 2013.

Česká 12 (Q31770225)


 
   
19442/7-1475
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká 167/12
48°48′26,78″ s. š., 16°38′24,36″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt situovaný na plochu před původními hradbami obsahuje starší jádro. Úpravy v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Česká 14 (Q31770265)


 
   
28638/7-1476
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká 168/14
48°48′26,57″ s. š., 16°38′24,86″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt vybudovaný v prostoru vnějšího území severovýchodní městské hradby. Jádro z 19. století výrazně upraveno v průběhu 2. poloviny 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Česká 16 (Q31770309)


 
   
35137/7-1477
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká 175/16
48°48′25,92″ s. š., 16°38′25,98″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s historizujícím jádrem na vnějším severovýchodním okraji městského hradebního systému. Výrazně upraveno na přelomu 20./21. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

  Česká 18 (Q31773626)


 
   
36772/7-1478
Pam. katalog
MIS
Mikulov Česká 176/18, nároží Vrchlického (parc. 278)
48°48′25,54″ s. š., 16°38′26,45″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Adresa již není v registru adres, památková ochrana zrušena. Přízemní objekt s klasicistním jádrem na vnějším severovýchodním okraji městského hradebního systému. Zbouráno na přelomu 20./21. století. Dům neexistuje, na jeho místě je parkoviště.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 2. prosince 2013.

Vrchlického 11 (Q31772087)


 
   
17384/7-1491
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 174/11
48°48′24,84″ s. š., 16°38′25,48″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový přízemní měštanský dům prošel řadou úprav, mimo jiné nádstavbou 1. patra.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vrchlického 9 (Q31772048)


 
   
37052/7-1490
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 173/9
48°48′24,55″ s. š., 16°38′24,94″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový dům, v interiéru s dochovanými klenbami.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vrchlického 7 (Q31772008)


 
   
40993/7-1489
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 172/7
48°48′24,34″ s. š., 16°38′24,65″ v. d.
Měšťanský dům. Jádro objektu tvoří pozůstatky kláštera kapucínů u kostela sv. Anny s Loretou. Od jeho požáru a zrušení na konci 18. století probíhá postupné dělení areálu a jeho proměna na obytnou funkci. Současná podoba výsledkem úprav ve 2. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vrchlického 5 (Q31782425)


 
   
27512/7-1488
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 171/5
48°48′24,44″ s. š., 16°38′23,86″ v. d.
Měšťanský dům. Jádro objektu tvoří pozůstatky kláštera kapucínů u kostela sv. Anny s Loretou. Od jeho požáru a zrušení na konci 18. století probíhá postupné dělení areálu a jeho proměna na obytnou funkci. Současná podoba výsledkem úprav ve 2. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vrchlického 3 (Q31773669)


 
   
15468/7-1487
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 170/3
48°48′24,08″ s. š., 16°38′23,17″ v. d.
Měšťanský dům. Jádro objektu tvoří pozůstatky kláštera kapucínů s kostelem sv. Františka z Assisi. Od požáru města a zrušení konventu na konci 18. století probíhá postupné dělení areálu a jeho proměna na obytnou funkci. Současná podoba výsledkem úprav ve 2. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vrchlického 1 (Q31782600)


 
   
38107/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vrchlického 169/1
48°48′24,66″ s. š., 16°38′22,38″ v. d.
Rodinný dům. Jádro objektu tvoří pozůstatky kláštera kapucínů u kostela sv. Anny s Loretou. Od jeho požáru a zrušení na konci 18. století probíhá postupné dělení areálu a jeho proměna na obytnou funkci. Současná podoba výsledkem úprav ve 2. polovině 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kapucínská 20 (Q31769495)


 
   
26140/7-7132
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kapucínská 191/20
48°48′22,17″ s. š., 16°38′22,1″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní, nad vstupem patrový objekt se přimyká k vnitřní straně hradební zdi. V lokální tradici spojován se zástavbou doloženou zde ve 3. třetině 17. století, na niž odkazuje uspořádání hmoty průčelí. O delším užívání svědčí komplikované dispoziční uspořádání.

Památkově chráněno od 17. února 1988.

Koněvova 1 (Q31769367)


 
   
37055/7-1528
Pam. katalog
MIS
Mikulov Koněvova 254/1
48°48′14,11″ s. š., 16°38′22,63″ v. d.
Měšťanský dům. Rozsáhlý patrový objekt s vnitřním dvorem na okraji historických ulic Vídeňská a Kamenný řádek vznikl na přelomu 18. a 19. století jako hostinec U divokého muže. Pozůstatky empírové tektoniky fasád rozmělněny dostavbami v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Koněvova 7 (Q31769414)


 
   
21589/7-1529
Pam. katalog
MIS
Mikulov Koněvova 250/7
48°48′15,14″ s. š., 16°38′22,9″ v. d.
Barokní měšťanský dům s téměř úplně dochovanou původní dispozicí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 12 (Q31771931)


 
   
13900/7-1518
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 245/12
48°48′17,5″ s. š., 16°38′19,9″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům z 18. století s přestavbou v 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Bývalá hasičská zbrojnice (Q37820156)


 
   
105426
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 807/27
48°48′18,08″ s. š., 16°38′21,59″ v. d.
hasičská zbrojnice - bývalá, s omezením: bez pozdějších přístaveb. Budova navržená roku 1910 F. Czujanem blízko vnějších hradeb města nedaleko dalších správních a vzdělávacích budov. Velkorysá koncepce garáží v přízemí, zázemí patra a sušicí věže v ose je doplněna modernisticky koncipovaným dekorem.

Památkově chráněno od 14. srpna 2004.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37820142)


 
   
20794/7-1545
Pam. katalog
MIS
Mikulov u domu Svobody 181/25, parc. 288/2
48°48′18,03″ s. š., 16°38′20,25″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Socha světce v klasicky střídmé formě s inspirací v prvním sochařském zpodobení na Karlově mostě v Praze dokládá široké možnosti dílny I. Lengelachera. Umístění v nice jednoho z tzv. poutních domů u komunikace z města na sv. Kopeček doloženo od 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 23 (Q31770142)


 
   
16337/7-1446
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 182/23, jihovýchodní část
48°48′18,4″ s. š., 16°38′18,6″ v. d.
Přízemní objekt předměstského dvora, zbudovaného na jihovýchodním okraji zaniklého blatného území potoka Hnánice (Včelínek) u východní hradební zdi městské fortifikace. Jádro stavby z 19. století upraveno ve 2. polovině 20. století.

Poznámka: MonumNet a Památkový katalog uvádějí neexistující adresu Svobody 182/25. Čo. 25 dle RÚIAN nepřísluší k čp. 182, parcela 288/1 uvedená v MonumNetu neexistuje. Památkový katalog zaměřuje památku na jihovýchodní část parcely č. 289 a domu Svobody 182/23.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 23 (Q31769887)


 
   
41516/7-1445
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 182/23, parc. 289, severozápadní část
48°48′18,4″ s. š., 16°38′18,6″ v. d.
Přízemní objekt předměstské usedlosti s dvorem situovaný na vnější jihovýchodní straně městských hradeb. Stavba v jádře z 19. století výrazně upravena ve 2. polovině 20. století. Památkový katalog uvádí jako součást též dvorní objekt.

Poznámka: MonumNet a Památkový katalog uvádějí adresu a parcelní číslo bez omezení, avšak jihovýchodní část objektu je vedena jako samostatná památka.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 21 (Q31769657)


 
   
22570/7-1444
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 211/21
48°48′18,5″ s. š., 16°38′18,02″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 19 (Q31769978)


 
   
36817/7-1443
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 212/19
48°48′18,58″ s. š., 16°38′17,74″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 17 (Q31770012)


 
   
27242/7-1442
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 213/17
48°48′18,65″ s. š., 16°38′17,41″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 15 (Q31770059)


 
   
31182/7-1441
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 214/15
48°48′18,75″ s. š., 16°38′17,08″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 13 (Q31770088)


 
   
40616/7-1440
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 215/13
48°48′18,84″ s. š., 16°38′16,76″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 11 (Q31773020)


 
   
34161/7-1439
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody pův. 216/11
48°48′19″ s. š., 16°38′16,57″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia - útulku pro poutníky.

Poznámka: V MonumNetu byla uvedena adresa Svobody 216/11, dnes oficiálně neexistující, na parcele č. 330, dnes neexistující. V Památkovém katalogu byla adresa opravena na přízemní dům Vídeňská 216/25a, avšak na vyobrazení v Památkovém katalogu je přiřazen stále dům v ulici Svobody mezi čo. 9 a 13, jemuž odpovídá i slovní popis. Dnes jde pravděpodobně o severozápadní část domu Svobody 215/13.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 9 (Q31773511)


 
   
46156/7-1438
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 217/9
48°48′19″ s. š., 16°38′16,1″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 7 (Q31773244)


 
   
24969/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 218/7
48°48′19,03″ s. š., 16°38′15,86″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 5 (Q31771773)


 
   
33651/7-1437
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 219/5, Náměstí
48°48′19,17″ s. š., 16°38′15,46″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový dům přistavěný ve 2. čtvrtině 17. století k vnější hradební zdi na jižní straně města coby sled 9 domů tzv. Hospicia – útulku pro poutníky. Na funkci odkazující lapidární fasáda i dispozice tvoří hodnotný doklad dobové stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Svobody 4 (Q31773443)


 
   
31006/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Svobody 240/4, Vídeňská
48°48′17,58″ s. š., 16°38′16,17″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt obsahuje renesanční jádro upravené v 19. a 20. století. Hmotově menší předměstský dům s lapidární klasicistní fasádou a dvorem na podélné parcele je založen kolmo ke komunikaci vedoucí k bývalé Vídeňské bráně.

Poznámka: V MonumNetu přiřazeno k ul. Vídeňské i s orientačním číslem 4.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 1 (Q31773422)


 
   
36519/7-1535
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 239/1
48°48′17,14″ s. š., 16°38′16,4″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na přístupové komunikaci k bývalé Vídeňské bráně vykazuje v dispozici i hmotě barokní formy s částečnými úpravami v 19. století a 20. století, kdy došlo k přeměně předměstského domu s dvorem na měšťanský dům.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 3 (Q31773604)


 
   
22277/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 238/3
48°48′16,7″ s. š., 16°38′16,44″ v. d.
Městský dům. Patrový objekt s renesančním jádrem na rozsáhlé obdélné parcele byl vybudován kolmo ke svahu přístupové komunikace k bývalé Vídeňské bráně. Lapidární fasáda přízemí s pozůstatky klasicistního členění v patře výsledkem úprav v průběhu 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 5 (Q31773584)


 
   
15607/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 237/5
48°48′16,34″ s. š., 16°38′15,83″ v. d.
Městský dům. Přízemní objekt na rozsáhlé obdélné parcele, zbudovaný kolmo ke svahu přístupové komunikace k bývalé Vídeňské bráně. Pozůstatek předměstského dvora s renesančním jádrem upravován v 18. a 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 7 (Q31773362)


 
   
21611/7-1537
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 236/7
48°48′15,73″ s. š., 16°38′15,97″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na přístupové cestě k bývalé Vídeňské bráně obsahuje renesanční jádro s následnou adicí hmoty v průběhu 18.–20. století. Do pozdně barokní fasády s klasicistními prvky se promítá proměna původně předměstského dvora v měšťanský dům.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 2 (Q31773343)


 
   
19406/7-1536
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 227/2
48°48′15,37″ s. š., 16°38′14,46″ v. d.
Měšťanský dům. Třípatrový objekt obsahuje barokní jádro, výrazně upravené na začátku 19. a v průběhu 20. století. Hmota stavby na rozsáhlém podélném pozemku je v průčelí členěna šesti osami s klasicistním a historizujícím dekorem.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 4 (Q31773200)


 
   
20366/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 228/4
48°48′15,2″ s. š., 16°38′15,3″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s renesančním jádrem a výraznou klasicistní fasádou se rozkládá na rozsáhlém obdélném pozemku. Hmota stavby na půdorysu písmene L je doplněna samostatným průjezdem. Přízemní parter upraven ve 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 8 (Q31772738)


 
   
24547/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 231/8, Purkyňova
48°48′14,22″ s. š., 16°38′16,98″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt na rozsáhlém pozemku tvoří nárožní blok průchodu mezi ulicemi Vídeňská a Komenského. V jádře barokní dvůr výrazně upraven v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 10 (Q31773463)


 
   
19470/7-1538
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 261/10, Purkyňova
48°48′13,54″ s. š., 16°38′18,28″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt na parcele v bloku mezi ulicemi Vídeňská a Komenského s pozůstatky předměstského dvora a klasicistními dispozičními úpravami.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

  Komenského 3 (Q31769455)


   
28877/7-1469
Pam. katalog
MIS
Mikulov Komenského 226/3
48°48′13,93″ s. š., 16°38′13,42″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní řadový dům. Zbořen.

Poznámka: MonumNet pod tímto číslem uvádí adresu Komenského 226/3 na parcele 345/2. Památkový katalog pod tímto rejstříkovým číslem uvádí adresu Vídeňská 227/2, ačkoliv dům s touto adresou je i nadále chráněn pod rejstříkovým číslem 19406/7-1536, zároveň PK uvádí rovněž parcelu 345/2. Do státního rejstříku původně zapsáno pod názvem „dům č. 3“.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 2. prosince 2013.

Škola (Q31773562)


 
   
32245/7-1467
Pam. katalog
MIS
Mikulov Komenského 224/1 a 225/2
48°48′15,88″ s. š., 16°38′11,26″ v. d.
Škola. Rozsáhlý patrový, zčásti dvoupatrový objekt, budovaný postupně od 90. let 19. století pro vzdělávací potřeby základního školství v eklektickém stylu doznívajícího historismu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 3 (Q31773071)


 
   
34107/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 222/3, Vídeňská
48°48′16,92″ s. š., 16°38′12,23″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt ve svahu přístupové komunikace k bývalé Vídeňnské bráně proti bývalým masným krámům. Klasicistní fasáda propojuje dva objekty se starším jádrem.

Poznámka: MonumNet uvádí též ul. Piaristů, která však začíná o 80 metrů jihozápadně.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 6 (Q31771004)


 
   
17844/7-1388
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 1541/6, parc. 53
48°48′18,14″ s. š., 16°38′11,29″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na okraji historického katastru bývalé židovské čtvrti rozložený na podélné parcele sahající k terasní zdi zámecké zahrady. Pozůstatky staršího jádra v suterénu a přízemí výrazně převrstveny úpravami ve 20. století.

Poznámka: MonumNet uvádí též čo. 4. Památkový katalog přiřazuje původní zápis domu čo. 4.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 8 (Q31773832)


 
   
17077/7-1390
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 36/8 (parc. 56)
48°48′17,86″ s. š., 16°38′10,82″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na okraji historického katastru bývalé židovské čtvrti rozložený na široké scelené parcele původně dvou domů. Pozůstatky staršího jádra v suterénu a přízemí upraveny ve 20. století.

Poznámka: MonumNetu uvádí též adresu 1541/6 na parcele č. 55. Parcela č. 55 neexistuje a celý dům čp. 1541 leží na parcele č. 53 a je registrován pod jiným rejstříkovým číslem. Památkový katalog přiřazuje zápisy původních domů čo. 6 a 8.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 10 (Q31782963)


 
   
15074/7-1391
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 37/10
48°48′17,75″ s. š., 16°38′10,57″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt drobnějších proporcí je umístěn na okraji původního židovského města. Dispozice odkazuje na renesanční jádro s úpravou vnějších hmot na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 12 (Q31783185)


 
   
13899/7-1392
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 38/12
48°48′17,68″ s. š., 16°38′10,36″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt drobnějších proporcí je umístěn na okraji původního židovského města. Dispozice odkazuje na renesanční jádro s úpravou vnějších hmot na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 14 (Q31773537)


 
   
32554/7-1393
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 39/14
48°48′17,6″ s. š., 16°38′10,07″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na okraji původního židovského města je rozložen na parcele nálevkovitého tvaru. Průčelí reaguje na zaoblení ulice pravoúhlým uskočením jihovýchodní části. Renesanční jádro s průběžnými dostavbami v hmotě upraveno na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 16 (Q31773401)


 
   
39673/7-1394
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 40/16
48°48′17,68″ s. š., 16°38′9,64″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový řadový objekt na okraji původního židovského města obsahuje renesanční a barokní jádro; vnější hmota nepravidelně členěného průčelí o 4 osách upravována na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 18 (Q31773046)


 
   
40750/7-1395
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 41/18
48°48′17,68″ s. š., 16°38′9,17″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt umístěný v katastru židovského města na podélné parcele odkazuje dispozicí a zaklenutím části vnitřních prostor na renesanční jádro a pozdně barokní až klasicistní dostavby; úpravy vnějších hmot proběhly na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 20 (Q31772973)


 
   
16615/7-1396
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 42/20
48°48′17,71″ s. š., 16°38′8,81″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt drobných hmotových proporcí je umístěn v katastru původního židovského města. Dispozice odkazuje na renesanční a barokní jádro s úpravami na začátku a konci 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 22 a 24 (Q31773473)


 
   
16713/7-1397
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 43/22 a 44/24
48°48′17,75″ s. š., 16°38′8,56″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt drobnějších proporcí v katastru židovského města; dnešní dispozice s původním renesančním jádrem napojena na vedlejší domy čp. 18, 20. Počátkem 20. století vizuálně spojen s opjektem čp. 24 uličním průčelím.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 26 (Q31772901)


 
   
26238/7-1399
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 45/26
48°48′17,86″ s. š., 16°38′7,76″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt v katastru bývalé židovské čtvrti lapidárního výrazu a formy přestavuje ukázku architektury místního ghetta. Pozůstatky staršího jádra upraveny v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 28 (Q31772936)


 
   
32555/7-1400
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 46/28
48°48′18″ s. š., 16°38′7,33″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt v katastru bývalé židovské čtvrti lapidárního výrazu a formy přestavuje ukázku architektury místního ghetta. Pozůstatky staršího jádra upraveny v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 7 (Q31771854)


 
   
34377/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 297/7
48°48′17,06″ s. š., 16°38′8,34″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na okraji bývalé židovské čtvrti obsahuje renesanční jádro s výraznými vnějšími úpravami v 19. a 20. stoleté.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 9 (Q31771589)


 
   
34793/7-1515
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 298/9
48°48′17,06″ s. š., 16°38′7,87″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na okraji bývalé židovské čtvrti obsahuje barokní jádro s výraznými vnějšími úpravami v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 11 (Q31773775)


 
   
25550/7-1516
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 299/11
48°48′17,24″ s. š., 16°38′7,33″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti absorboval několik domů s barokním jádrem, propojených výraznou vnější úpravou fasády z konce 1. třetiny 20. století s geometricko-kubistickými prvky.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 13 (Q31773754)


 
   
18435/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 300/13
48°48′17,28″ s. š., 16°38′6,61″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v řadové zástavbě bývalé židovské čtvrti s hodnotným renesančním jádrem v podobě dvorního traktu. Průčelí výrazně upraveno ve 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 15 (Q31773730)


 
   
35624/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 301/15
48°48′17,46″ s. š., 16°38′6,32″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt v řadové zástavbě bývalé židovské čtvrti s barokním jádrem. Průčelí a dispozice výrazně novodobě upraveny ve 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 17 (Q31773713)


 
   
23170/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 302/17
48°48′17,46″ s. š., 16°38′5,82″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt s barokním jádrem situovaný v bývalé židovské čtvrti. Dispozice i vnější vzhled novodobě upraven. Příklad lokální stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Alfonse Muchy 19 (Q31773687)


 
   
37460/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Alfonse Muchy 303/19
48°48′17,6″ s. š., 16°38′5,21″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt s částečným polopatrem situovaný v bývalé židovské čtvrti. Hmota stavby z 19. století, dispozice i vnější vzhled novodobě upraveny. Příklad lokální stavební typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 11 (Q31772615)


 
   
16540/7-1501
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 47/11
48°48′18,29″ s. š., 16°38′7,37″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům v bývalé židovské čtvrti s dochovanými klenbami v přízemí tvoří bezprostřední okolí areálu zámku.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 9 (Q31772189)


 
   
41926/7-1499
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 48/9
48°48′18,54″ s. š., 16°38′7,37″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní řadový dům v ulici, která tvoří bezprostřední okolí areálu zámku.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 7 (Q31772257)


 
   
39219/7-1497
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 49/7
48°48′18,97″ s. š., 16°38′7,4″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům v ulici dotvářející bezprostřední okolí zámeckého areálu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 5 (Q31772293)


 
   
46796/7-1495
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 50/5
48°48′19,4″ s. š., 16°38′7,48″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový přízemní dům je součást zástavby tvořící podnož zámeckého areálu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 3 (Q31772327)


 
   
14200/7-1493
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 51/3
48°48′19,62″ s. š., 16°38′7,62″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní dům patří do celkové řadové zástavby, tvořící podnož zámeckého komplexu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

  Zámecká 10 (Q31772121)


   
44776/7-1500
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká čo. 10, parc. 81/1
48°48′22,23″ s. š., 16°38′7,01″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt se nachází v jádru katastru bývalého židovského města a představoval standardní příklad zdejší obytné typologie. Zbořeno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 2. prosince 2013.

Zámecká 16 (Q31771968)


 
   
41743/7-1504
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 60/16
48°48′19,87″ s. š., 16°38′6,76″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt lapidární dispozice i formy v jádru katastru židovského města přestavuje jeden z výjimečně dochovaných příkladů zdejší obytné typologie. Hmota s barokním jádrem a aditivními úpravami byla sjednocena fasádou na konci 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 18 (Q31770748)


 
   
34540/7-1505
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 61/18
48°48′19,37″ s. š., 16°38′6,68″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt lapidární dispozice i formy se nachází v jádru katastru bývalého židovského města a přestavuje jeden z výjimečně dochovaných příkladů zdejší obytné typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Zámecká 20 (Q31770793)


 
   
44908/7-1506
Pam. katalog
MIS
Mikulov Zámecká 62/20
48°48′19,12″ s. š., 16°38′6,58″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt lapidární dispozice i formy se nachází v jádru katastru bývalého židovského města a přestavuje jeden z výjimečně dochovaných příkladů zdejší obytné typologie.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 51 (Q31783317)


 
   
38333/7-1466
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 63/51
48°48′18,76″ s. š., 16°38′5,6″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt drobnějších proporcí v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Poněkud lapidárně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 49 (Q31783274)


 
   
45635/7-1465
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 64/49
48°48′19,04″ s. š., 16°38′5,5″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt lapidární dispozice i formy se nachází v jádru katastru bývalého židovského města a přestavuje jeden ze standardních příkladů zdejší obytné typologie. Novodobě upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 47 (Q31783226)


 
   
29829/7-1464
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 65/47
48°48′19,37″ s. š., 16°38′5,64″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt drobnějších proporcí v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Poněkud lapidárně laděný vzhled průčelí s plastickými klasicistními akcenty v průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 45 (Q31783129)


 
   
28980/7-1463
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 66/45
48°48′19,69″ s. š., 16°38′5,68″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt drobnějších proporcí v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Poněkud lapidárně laděný vzhled průčelí s plastickými klasicistními akcenty v průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 43 (Q31773875)


 
   
34643/7-1462
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 67/43
48°48′20,05″ s. š., 16°38′5,68″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Poněkud lapidárně laděný vzhled průčelí s plastickými klasicistními akcenty v průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 41, jižní část (Q31782460)


 
   
23891/7-1461
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 68/41
48°48′20,66″ s. š., 16°38′5,75″ v. d.
Rodinný dům. Patrový objekt v katastru bývalé židovské čtvrti, jehož současný vnější i vnitřní stav je výsledkem propojení dvou sousedních domů v rámci novodobých úprav z 90. let 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 41, severní část (Q31782497)


 
   
31113/7-1460
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 68/41, pův. 69/39
48°48′20,76″ s. š., 16°38′5,88″ v. d.
Rodinný dům. Objekt inkorporovaný do vedlejšího objektu.

Poznámka: MonumNet uvádí neexistující adresu Husova 69/39 na parcele 97. Orientační číslo 39 přísluší domu čp. 57 na parcele 98/1. Popisné číslo 69 a parcela 97 neexistují. Památkový katalog uvádí, že jde o objekt inkorporovaný do vedlejšího objektu a uvádí jej jako severní část domu Husova 68/41 na parcele č. 96.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 37 (Q31772781)


 
   
15127/7-1459
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 70/37
48°48′21,42″ s. š., 16°38′5,89″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový přízemní dům v bývalé židovské čtvrti.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 35 (Q31772652)


 
   
21123/7-1458
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 71/35
48°48′21,89″ s. š., 16°38′5,89″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový přízemní dům v bývalé židovské čtvrti s dochovanými klenbami v přízemí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 33 (Q31782533)


 
   
25411/7-1457
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 72/33
48°48′22,14″ s. š., 16°38′5,93″ v. d.
Rodinný dům. Přízemní objekt drobnějších proporcí v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 31 (Q31770185)


 
   
37878/7-1456
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 73/31
48°48′22,36″ s. š., 16°38′5,96″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Klasicistně laděný vzhled průčelí s dominující dvojicí opěráků flankujících vstup na levé straně výsledkem úprav v průběhu 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 29 (Q31770623)


 
   
29713/7-1455
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 74/29
48°48′22,61″ s. š., 16°38′6,11″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Klasicistně laděný vzhled průčelí s výrazným přízemním soklem výsledkem úprav v průběhu 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 27 (Q31782568)


 
   
24660/7-1454
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 75/27
48°48′22,93″ s. š., 16°38′6,14″ v. d.
Rodinný dům. Přízemní objekt v bývalé židovské čtvrti se starším jádrem. Klasicistně laděné fasádě dominuje zalomené schodiště s kovovým zábradlím na kamenné podezdívce v pravé části objektu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 21 (Q31770727)


 
   
35759/7-1453
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 78/21
48°48′25,85″ s. š., 16°38′7,76″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na široké podélné parcele v katastru bývalé židovské čtvrti. Jádro stavby z 1. poloviny 18. století, tektonika fasády a dispozice výrazně upravena ve 2. polovině 20. století po scelení více domů.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 19 (Q31769838)


 
   
22888/7-1452
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 79/19
48°48′26,03″ s. š., 16°38′7,73″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt drobnějších proporcí v katastru bývalé židovské čtvrti s pozůstatky staršího jádra. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 17 (Q31769703)


 
   
37996/7-1451
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 80/17
48°48′26,42″ s. š., 16°38′8,12″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v katastru bývalé židovské čtvrti. Pozůstatky staršího jádra přízemí v podobě klenuté síně a mázhausu výrazně upraveny ve 20. století. Nástavba patra a tektonika fasády z roku 1926.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 15 (Q31769610)


 
   
16872/7-1450
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 81/15
48°48′26,75″ s. š., 16°38′8,34″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům v bývalé židovské čtvrti s dochovanými klenbami v přízemí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Synagoga (Q12057900)


 
   
26573/7-1384
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 1523/13
48°48′27,58″ s. š., 16°38′9,53″ v. d.
Poslední dochovaná synagoga v Mikulově, zvaná též Altschul, Stará, Velká nebo Dómská. Velkou synagogu v Mikulově lze považovat za jednu z nejvýznamnějších v ČR. Na barokní přestavbě se v roce 1719 podílel významný architekt ve službách rodu Dietrichsteinů Alexandr Christian Oedtl. Její historie je spojována s působením rabína Löwa. Neobvykle orientovaná stavba (tj. pootočená vůči sousední zástavbě v důsledku správné orientace svaté zdi s aronem ha-kodeš k východu), vykazuje ve vnitřním prostoru výjimečně hodnotnou barokní dispozici. Mikulovská synagoga je vzácně dochovanou synagogou tzv. polského typu. Strop sálu zdobený bohatou štukaturou s barokní ornamentikou a hebrejskými texty je vynesen do čtyř kupolí, sklenutých na čtyřsloupový útvar uprostřed synagogy. Tím vzniklo baldachýnem kryté řečniště, tzv. almemor.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 9, jihozápadní budova (Q31769749)


 
   
37170/7-1449
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 84/9, jihozápadní budova, pův. čo. 11, parc. 121
48°48′28,3″ s. š., 16°38′10,04″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt nepravidelného půdorysu, situovaný v centru židovské čtvrti vedle synagogy. Nejspíše renesanční jádro je ukryto za lapidární fasádou, členěnou okenními šambránami a kordonovou římsou.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 9, severovýchodní budova (Q31769529)


 
   
34170/7-1448
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 84/9, parc. 122
48°48′28,5″ s. š., 16°38′10,36″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s renesančním jádrem situovaný v centru židovské čtvrti. Hmota předstupuje před uliční čáru na dvou toskánských sloupech, fasádu akcentují okenní šanbrány a kordonová římsa. Dispozičně a vzhledově upraven v 90. letech 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 4 (Q31783365)


 
   
19921/7-1519
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 333/4
48°48′29,77″ s. š., 16°38′11,08″ v. d.
Měšťanský dům. Obytný řadový dům v bývalé židovské čtvrti s dochovanými klenbami v přízemí. Dvoupatrový, řadový, okapově orientovaný dům, sestávající ze čtyř křídel kolem malého čtvercového světlíku. Dům se rozkládá na dvou parcelách. Obě křídla, orientovaná podélně vzhledem k ulici, jsou zastřešena sedlovou střechou (se dvěma komíny), navzájem spojena křídly kolmými, krytými pultovými stříškami se spádem do světlíku uprostřed. Domem prochází svažitá chodba, přístupná asymetricky umístěným vstupem nalevo od pomyslného středu domu, spojená s ulicí několika stupni schodiště. Chodba klesá směrem do dvora, podobně jako podlaha v suterénních místnostech.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 6 (Q31783096)


 
   
45712/7-1520
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 332/6
48°48′29,52″ s. š., 16°38′10,43″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s jádrem ze 17. a 18. století rozložený na široké parcele, se nachází v katastru bývalé židovské čtvrti. Dispozicí i formálním uspořádáním průčelí s klasicistní tektonikou a přestavuje výjimečně dochovaný příklad zdejší obytné typologie. Jednopatrový, řadový, okapově orientovaný dům na půdorysu čtverce s obdélným středním rizalitem do dvora. Na sedlovou střechu uličního traktu kolmo nasedá sedlové zastřešení dvorního rizalitu.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 8 (Q31783058)


 
   
36675/7-1521
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 331/8
48°48′29,34″ s. š., 16°38′9,89″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti rozložený na široké parcele s jádrem z období 17./18. století nabyl současnou hmotu v 19. století a posléze při novodobé přestavbě na hotel. V lokální tradici spojován s pobyty rabi Löwa a Alfonse Muchy. Dvoukřídlý, jednopatrový, řadový, okapově orientovaný dům na půdorysu písmene L se sedlovou střechou, přičemž křídlo podél ulice Husovy je historická budova a křídlo směrem do dvora budova novodobá. Středem hlavního křídla domu orientovaného podél ulice prochází chodba zaklenutá valenou klenbou se styčnými lunetami. Z chodby jsou přístupné jak místnosti po obou stranách – napravo místnost s valenou klenbou s lunetovými výsečemi, nalevo místnosti plochostropé – tak zadní křídlo novodobé přístavby. Místnosti v patře jsou plochostropé. Uliční průčelí je v přízemí na střední osu prolomeno pravoúhlým vchodem, po každé straně třemi okenními osami. Hotel Rohatý krokodýl.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 20 (Q31783006)


 
   
17552/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 326/20
48°48′25,85″ s. š., 16°38′6,43″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti s barokním jádrem a klasicistně upraveným vzhledem průčelí. Od roku 1839 sídlo německo-hebrejské školy pro chlapce.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 28 (Q31782727)


 
   
29714/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 321/28
48°48′23,11″ s. š., 16°38′5,17″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti se starším, pravděpodobně renesančním jádrem hned několika domů v hmotě stavby. Dvorní trakt upraven novodobě. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. století. Uprostřed ulice Husovy na svažitém terénu, okapově orientovaný měšťanský dům půdorysu tvaru písmene L. Na křídlo orientované podél uliční čáry kryté sedlovou střechou navazuje kolmo dvorní křídlo s pultovou střechou, s nímž těsně sousedí budovy garáží. Středem domu prochází klenutá chodba sloužící jako průjezd do dvora. Uliční fasáda je prolomena na osu širokým vjezdem zaklenutým stlačeným obloukem, osazeným dvoukřídlými dřevěnými vraty. Po pravé straně vjezdu je prolomen pravoúhlý vchod, osazený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi se skleněnou výplní.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 30 (Q31782935)


 
   
24646/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 320/30
48°48′22,64″ s. š., 16°38′5,03″ v. d.
Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti se starším, pravděpodobně renesanční jádrem na rozsáhlé parcele. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. století. Měšťanský řadový jednopatrový okapově orientovaný dům, rozkládající se ve střední části ulice Husovy – původně pravděpodobně na půdorysu písmene L, dnes přibližně obdélný půdorys. Dům je završen střechou sedlovou se čtyřmi komíny.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 32 (Q31782894)


 
   
29160/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 319/32
48°48′22,32″ s. š., 16°38′4,74″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti se starším, pravděpodobně renesanční jádrem a rozsáhlým mladším dvorním traktem. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století. Jednopatrový měšťanský dům na úzké parcele, skládající se ze dvou křídel. Na uliční křídlo, okapově orientované, sedlově zastřešené, navazuje kolmo směrem do dvora zadní křídlo zastřešené sedlovou střechou, s jednopatrovým přístavkem pro schodiště, zastřešeným pultovými střechami. Uliční křídlo je dvoutraktové – pravým traktem prochází chodba zaklenutá stlačenou valenou klenbou s nestyčnými výsečemi, levý trakt tvoří obdélná místnost zaklenutá klenbami.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 34 (Q31770671)


 
   
18678/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 318/34
48°48′22,07″ s. š., 16°38′4,81″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt v bývalé židovské čtvrti se starším, pravděpodobně renesanční jádrem. Klasicistně laděný vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. století. Přízemní okapově orientovaný dům na úzké parcele protáhlé do dvora, zastřešený sedlovou střechou s komínem ve hřebeni a se dvěma střešními okny směrem do ulice.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 36 (Q31771161)


 
   
21355/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 313/36
48°48′21,67″ s. š., 16°38′4,78″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti jehož široké, secesně laděné průčelí o 8 okenních osách, sjednocuje hmotu několika starších objektů se starším jádrem. Dispozice a vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 38 (Q31770578)


 
   
29368/7-1380
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 312/38
48°48′21,31″ s. š., 16°38′4,81″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti se starším, pravděpodobně renesančním jádrem. Lapidární vzhled průčelí výsledkem úprav v průběhu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 40 (Q31770534)


 
   
15413/7-1523
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 310/40
48°48′21,1″ s. š., 16°38′4,34″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt s rozsáhlým vnitřním traktem na nepravidelném pozemku v bývalé židovské čtvrti obsahuje barokní jádro s následnými dostavbami v průběhu 18. a 19. století. Průčelí dominuje lapidární historizující členění. Novodobě dispozičně upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 42 (Q31770487)


 
   
27245/7-1524
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 309/42
48°48′20,74″ s. š., 16°38′4,42″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na pozemku v bývalé židovské čtvrti obsahuje barokní jádro s dostavbami v průběhu 19. století. Průčelí dominuje klasicistní členění. Novodobě dispozičně upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 48 (Q31770437)


 
   
33267/7-1525
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 306/48
48°48′19,33″ s. š., 16°38′4,31″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v bývalé židovské čtvrti obsahuje barokní jádro s průběžnými dostavbami v 18. a 19. století. Novodobě upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 50 (Q31770386)


 
   
15365/7-1526
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 305/50
48°48′18,94″ s. š., 16°38′4,24″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na pozemku v bývalé židovské čtvrti obsahuje renesanční jádro s následnými dostavbami v průběhu 18. a 19. století. Průčelí dominuje lapidární historizující členění. Novodobě dispozičně upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Husova 52 (Q31770349)


 
   
36160/7-1527
Pam. katalog
MIS
Mikulov Husova 304/52
48°48′18,58″ s. š., 16°38′4,49″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt na rozsáhlém pozemku v bývalé židovské čtvrti obsahuje barokní jádro s dalšími dostavbami v průběhu 18. a 19. století. Průčelí dominují lapidární klasicistní prvky. Novodobě dispozičně upraveno.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ VídeňskáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Piaristický klášter s gymnáziem (Q20901788)


 
   
39186/7-1511
Pam. katalog
MIS
Mikulov Purkyňova 271/6, Komenského 273/7
48°48′12,11″ s. š., 16°38′13,56″ v. d.
Piaristický klášter s gymnáziem. Starší špitál s kostelem sv. Jana Křtitele upraven Františkem kardinálem z Ditrichštejna v roce 1631 na piaristickou kolej s gymnáziem, tedy na na kolej, noviciát, seminář, školní budovy a hospodářský dvůr. Jednalo se o první zařízení tohoto typu ve střední Evropě. Dispozici tvoří dvojice kvadratur se spojovacím traktem a přilehlou budovou kostela. Komplex výrazně upraven v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q37820042)


 
   
35498/7-1544
Pam. katalog
MIS
Mikulov Purkyňova, Komenského, proti vchodu kostela sv. Jana Křtitele, parc. 397/2
48°48′11,76″ s. š., 16°38′16,7″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Socha světce ve výrazně kontemplativním pojetí pochází z místní dílny I. Lengelachera. Původně byla určena pro Lednici, v současném umístění před piaristickým kostelem uzavírá jeho nástupní prostor a vytváří pandant sochařské výzdobě průčelí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Pod Platanem 2 (Q31773174)


 
   
22108/7-1541
Pam. katalog
MIS
Mikulov Pod Platanem 263/2, Komenského
48°48′10,38″ s. š., 16°38′20,43″ v. d.
Měšťanský dům z roku 1761, v první polovině 19. století úplně přestavěný.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Novokopečná 3 (Q31773287)


 
   
21522/7-1534
Pam. katalog
MIS
Mikulov Novokopečná 810/3
48°48′17,24″ s. š., 16°38′28,25″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt původně vinařského dvora s lisovnou z jádrem ze 17. století a hodnotnou raně barokní atikovou fasádou je v lokální tradici spojován se zdejšími piaristy. Ve druhé polovině 20. století přestavěn a využíván k ubytování pod názvem Dům spisovatelů.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Koněvova 22 (Q31769792)


 
   
20217/7-1531
Pam. katalog
MIS
Mikulov Koněvova 809/22, Novokopečná
48°48′17,93″ s. š., 16°38′25,76″ v. d.
Měšťanský dům. Rozsáhlý patrový objekt podél historické ulice Kamenný řádek s jádrem z přelomu 16. a 17. století. Kumuluje funkci měšťanského domu a vinařského dvora s ojedinělou dispozicí a zachovanými klenbami v přízemí. V lokální tradici spojován s novokřtěnci.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Koněvova 10 (Q31772822)


 
   
35073/7-1530
Pam. katalog
MIS
Mikulov Koněvova 818/10
48°48′15,14″ s. š., 16°38′24,15″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt u historické ulice Kamenný řádek s jádrem z konce 17. století. Lapidární fasáda výsledkem úprav v průběhu 20. století.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 15 (Q31773646)


 
   
100673
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 822/15
48°48′11,81″ s. š., 16°38′22,92″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt umístěný na východním předměstí historického města v místech křížení cest vedoucí na Vídeň a Kamenného řádku podél úpatí Svatého kopečku. Průčelí s bosovanou fasádou horizontálně člení plasticky výrazné římsy.

Památkově chráněno od 25. listopadu 2003.

Vídeňská 17 (Q31773498)


 
   
100671
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 823/17
48°48′10,98″ s. š., 16°38′24″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový objekt umístěný na východním předměstí historického města v místech křížení cest vedoucí na Vídeň a kamenného řádku podél úpatí Svatého kopečku s fasádou v eklektickém stylu doznívajícího historismu.

Památkově chráněno od 19. listopadu 2003.

Vídeňská 19 (Q31773323)


 
   
100636
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 824/19
48°48′10,15″ s. š., 16°38′24,47″ v. d.
Měšťanský dům. Přízemní objekt předměstského typu v podélně řazené zástavbě u starobylé vídeňské silnice. Průčelí o šířce 10 os se samostatným vstupem a průjezdem do dvora je hodnotnou lokální ukázkou členění hmot v duchu eklektického historismu přelomu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 27. října 2003.

Vídeňská 31 (Q31773815)


 
   
16274/7-1539
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 830/31
48°48′8,57″ s. š., 16°38′28,5″ v. d.
Barokní měšťanský dům s původní dispozicí. Součástí objektu je socha sv. Floriána umístěná v nice v průčelí.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Vídeňská 35 (Q31782680)


 
   
100672
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 832/35
48°48′8,03″ s. š., 16°38′30,12″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt umístěný na historickém východním předměstí u cesty vedoucí na Vídeň a Valtice na jihovýchodním úpatí Svatého kopečku. Monumentálnímu průčelí v eklektickém stylu doznívajícího historismu dominuje neorenesanční tektonika.

Památkově chráněno od 25. listopadu 2003.

Vídeňská 48 (Q31773856)


 
   
30673/7-1540
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská 871/48
48°48′7,74″ s. š., 16°38′28,86″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům, původně špitál pro chudé z panství.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37820162)


 
   
20021/7-1547
Pam. katalog
MIS
Mikulov Vídeňská, parc. 3250/3
48°48′5,12″ s. š., 16°38′33,72″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého netradičně v pokleku pochází z dílny I. Lengelachera a v současnosti je druhotně zakomponována do architektury podél tzv. císařské cesty do Vídně. Její původní lokace zde však není jistá, hmota sochy navíc vykazuje četné úpravy.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ U nádražíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Piaristů 28 (Q31773147)


 
   
10379/7-8547
Pam. katalog
MIS
Mikulov Piaristů 987/28
48°48′8,78″ s. š., 16°38′0,06″ v. d.
Měšťanský dům. Stavba z manýristického období, plechový štít z konce 19. století na vchodem připomíná objekt jako správní sídlo velkostatku.

Památkově chráněno od 4. října 1993.

Kaplička s božími mukami (Q37820079)


 
   
22977/7-1564
Pam. katalog
MIS
Mikulov Hraničářů, Republikánské obrany, parc. 1943
48°48′8,5″ s. š., 16°37′56,3″ v. d.
Obdélná kaple s trojúhelným štítem a půlkruhovým vstupem je přistavena k objektu starších kamenných pilířových Božích muk s datací k roku 1665. Ve svém původním umístění lemovala dříve historickou cestu směrem do Laa a.d. Thaya.

Poznámka: MonumNet neuvádí adresu
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brána bažantnice (Q37820052)


 
   
85542/7-1543
Pam. katalog
MIS
Mikulov Na hradbách, parc. 1874/1, zadní strana koupaliště Riviéra, Republikánské obrany 915/5
48°48′3,59″ s. š., 16°37′58,56″ v. d.
Bažantnice, z toho jen: brána. Hodnotný vstup do ohrazeného areálu bažantnice na ploše starší štěpnice ze 16. století. Dietrichsteinský knížecí architekt F. A. Grimm jej navrhl ve formě barokního klasicismu za užití ušlechtilé formy tzv. serliány a planimetrického vrstvení hmot.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Pravoslavný kostel svatého Mikuláše (Q27867749)


 
   
10313/7-8567
Pam. katalog
MIS
Mikulov Nádražní 953/27, 28. října, parc. 1976, 1977/1, 1977/2
48°48′5,64″ s. š., 16°37′42,26″ v. d.
Původně evangelický kostel, nyní pravoslavný. Jednolodí s představenou hranolovou věží a pravoúhlým závěrem v duchu pozdního historismu z roku 1903. Režné zdivo rámují omítaná nároží a formální tektonické prvky. S úpravou na pravoslavný chrám sv. Mikuláše interiér doplněn N. Armutidisem.

Poznámka: MonumNetu uvádí umístění „u nádraží“ a neuvádí adresu. Památkový katalog uvádí čo. 23 místo čo. 27.
Památkově chráněno od 5. dubna 1994.

ZSJ PříkopyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brněnská 43 (Q31773096)


 
   
100691
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 1080/43
48°48′36,58″ s. š., 16°38′0,56″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový klasicistní objekt na okraji historické městské zástavby v sousedství židovské čtvrti. V lokální tradici spojován s mýtnicí. Průčelí akcentuje v patře osový arkýř, uspořádání hmot inspirováno barokní tektonikou. Vznik kladen k roku 1826.

Památkově chráněno od 26. listopadu 2003.

ZSJ Pod TuroldemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q258093)


 
   
35256/7-1548
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kozí hrádek 1540/11, Vinohrady, parc. 2345, 2346, 2348, 2353
48°48′35,56″ s. š., 16°38′12,2″ v. d.
Židovský hřbitov. Po pražském židovském hřbitovu druhý nejrozsáhlejší v Česku. Založen v polovině 16. století, nejstarší dochovaný náhrobek z počátku 18. století. K nejstarším patří náhrobky v tzv. rabínském okrsku z počátku 17. století. Dále jsou zde umístěny hroby moravských zemských a místních rabínů a členů jejich rodin. V některých místech jsou staré náhrobky zasazeny do ohradní zdi.
 • obřadní síň, parc. 2345; vystavěná v roce 1898, je historizující objekt, autorem je vídeňský architekt Max Fleischer.
 • židovský hřbitov, náhrobky, ohradní zeď, parc. 2346, 2348, 2353

Poznámka: MonumNet neuvádí adresu.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Starý hřbitov (Q37820031)


 
   
17728/7-1549
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 1120/20, Pod Hájkem, parc. 2340, 2342
48°48′36,04″ s. š., 16°38′9,31″ v. d.
Areál bývalého hřbitova na severozápadním okraji historického katastru města. Podél ohradní zdi jsou umístěny pozůstatky hodnotných náhrobků; na severní a západní straně na něj navazují plochy židovského a nového hřbitova.
 • ohradní zeď
 • márnice
 • náhrobek Martina, Rosalie a Franze Helmera, pozdně klasicistní náhrobek s použitím antikizujících forem
 • skupina náhrobků ze zrušeného hřbitova zazděných do zdi za márnicí
 • torza náhrobků a křížů; podle revize z roku 1999 umístěna v depozitáři Regionálního muzea Mikulova
 • hlavní kříž byl zničen při rušení hřbitova roku 1972

Poznámka: MonumNet uvádí, zřejmě omylem, též adresu Brněnská 1117/26, jde o blokový domek na parc. 3333, která neodpovídá seznamu parcel v MonumNetu.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ PavlovskáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brněnská 8 (Q31782812)


 
   
21662/7-1517
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 89/8
48°48′30,24″ s. š., 16°38′14,71″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt situovaný na okraji bývalé židovské čtvrti u staré brněnské cesty má jádro ze 17. století. Průčelí s historizující formou přestaveno v 19. století a novodobě druhotně osazeno staršími plastickými prvky.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Brněnská 4 (Q31782634)


 
   
100659
Pam. katalog
MIS
Mikulov Brněnská 91/4
48°48′29,74″ s. š., 16°38′15,72″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt v podélně kladené zástavbě u starobylé Brněnské ulice z období přelomu 19. a 20. století. Uspořádání tektonických prvků průčelí v duchu eklektického historismu. Přízemní obchodní parter s výraznými úpravami ve 20. století.

Památkově chráněno od 13. listopadu 2003.

Prachárna (Q37820170)


 
   
23958/7-1510
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kozí hrádek, parc. 628
48°48′34,32″ s. š., 16°38′16,98″ v. d.
Předsunuté opevnění - věž (prachárna). Nepravidelný věžovitý útvar ze smíšeného zdiva umístěný na jednom z městských vápencových vršků má pozdně středověký původ, snad s původní funkcí předsunutého barbakánu, později dle místní tradice prachárny.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Na Jámě 17 (Q31772859)


 
   
17078/7-1533
Pam. katalog
MIS
Mikulov Na Jámě 361/17
48°48′35,21″ s. š., 16°38′21,08″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt původní lisovny s částečně zachovanou původní dispozicí a výrazným raně barokním atikovým průčelím ze ze třetí třetiny 17. století. Strop místnosti 1. patra vyzdoben dekorativní malířskou výzdobu s geometrizující a florální tématikou.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Viniční dům Kamenný řádek 1 (Q37820070)


 
   
50870/7-8974
Pam. katalog
MIS
Mikulov Kamenný řádek 776/1
48°48′24,73″ s. š., 16°38′28,86″ v. d.
Patrový objekt původní lisovny z konce 17. století na okraji historického jádra města. Hmota objektu zbudována původně s kamene i s výrazným raně barokním štítem. Ten byl na konci 20. století nahrazen cihlovým zdivem.

Poznámka: Monumnet používá název „vinařský podnik“
Památkově chráněno od 18. června 2001.

Koněvova 36 (Q31769575)


 
   
41714/7-1532
Pam. katalog
MIS
Mikulov Koněvova 790/36
48°48′21,17″ s. š., 16°38′28,32″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový objekt podél historické ulice Kamenný řádek s jádrem ze začátku 17. století, kdy zde byla zřízena tiskárna. Na konci 17. století přestavba na kapli Panny Marie Pomocné při městském lazaretu. Vrcholně barokní fasáda obohacena štukovou výzdobou I. Lengelachera.

Poznámka: MonumNet uvádí též adresu Koněvova 792/33, ta neexistuje. Ve výčtu parcel uvádí MonumNet pouze parcelu 1572. Číslu orientačnímu 33 odpovídá přibližně protilehlá proluka na parcele č. 1576.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ HliništěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37820151)


 
   
29652/7-1546
Pam. katalog
MIS
Mikulov Pavlovská, U Lomu, parc. 3274
48°48′44,77″ s. š., 16°38′40,93″ v. d.
Sochař Ignác Lengelacher zpodobnil světce v niterném pohroužení a současně s pevným adoračním pohledem na kříž s korpusem Krista podpíraný andělem. Podle dedikačního nápisu nechal vápencovou sochu vztyčit roku 1746 Kryštofa Artinger.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Boží muka (Q37820022)


 
   
45520/7-1565
Pam. katalog
MIS
Mikulov Dukelská, parc. 3258
48°48′58,97″ s. š., 16°39′1,09″ v. d.
Pílířková zděná Boží muka barokních forem jsou v těchto místech doložena od konce 18. století. Masivní římsou oddělená kaplice zakončená stanovou stříškou představuje jeden z lokálně hojně užívaných typů.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ Svatý kopečekEditovat

Svatý Kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána je od 1. července 2018 národní kulturní památkou.[1]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Křížová cesta a kaple Božího hrobu (Q19970488)


 
   
15772/7-1562
Pam. katalog
MIS
Mikulov na Kopečku
48°48′17,62″ s. š., 16°38′29,5″ v. d.
Křížová cesta a kaple Božího hrobu. Poutní areál na vápencové výspě východně od centra města budovaný postupně v 17.–19. století dle záměru Františka z Dietrichsteina. Prvotní inspirace italskými vzory architektury a sochařské výzdoby postupně redukovány a druhotně upravovány.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

Kaple svatého Šebestiána se zvonicí (Q26215102)


 
   
29771/7-1514
Pam. katalog
MIS
Mikulov na Kopečku, parc. 2701, 2700
48°48′23,18″ s. š., 16°38′46,3″ v. d.
Kaple sv. Šebestiána. Centrální stavba na půdorysu řeckého kříže s odsazenou kupolí na pendetivech nad křížením je vnějším pláštěm upravena v intencích přísného stylu římského baroka začátku 17. století. Umístěním na vrcholu sv. Kopečku tvoří jedno z center zdejší křížové cesty.

Památkově chráněno od 2. listopadu 1964.

ZSJ ValtickáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Letohrádek Portz (Q12033143)


 
   
10769/7-8638
Pam. katalog
MIS
Mikulov U mlýna 1199/1
48°47′0,6″ s. š., 16°40′6,17″ v. d.
Letohrádek Portz. Patrová stavba obdélného tvaru byla budována jako vila suburbana pro pány z Dietrichsteina od konce 16. století, a to dle tehdejší typologie včetně rozsáhlého hospodářského a parkového areálu. Různé záměry stavebních úprav ukončeny v 19. století.
 • zámeček, parc. 8396
 • terasová zahrada s ohradní zdí, parc. 9395 (kolem zámečku)
 • hospodářská budova (ruiny), parc. 8401 – dle MonumNetu patří čp. 1199 této budově, dle RÚIAN vlastnímu zámečku 48°47′0,3″ s. š., 16°40′11,79″ v. d.
 • cihlový most přes Rybniční potok, torzo mostu původně vedoucího k ostrovu s letohrádkem Portz; ostrov zanikl při stavbě železniční tratě Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou. MonumNet uvádí části parcel 8835, 8836, které tvoří předmostí, 48°46′47,68″ s. š., 16°40′7,93″ v. d.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Tichý ostrov 1199/1
Památkově chráněno od 3. srpna 1995.

ReferenceEditovat

 1. Svatý Kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána, národní kulturní památka, Památkový katalog, Národní památkový ústav

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat