Moravské místodržitelství

orgán státní správy na území Markrabství moravského

Moravské místodržitelství bylo nejvyšším orgánem státní správy na území Markrabství moravského v letech 1850–1918.

Moravská orlice, znak Moravského markrabství
Místodržitelský palác v Brně, sídlo Moravského místodržitelství na dnešním Moravském náměstí

Moravské místodržitelství vzniklo 1. ledna 1850 přeměnou Moravskoslezského gubernia na místodržitelství na základě březnové ústavy, která v § 92 stanovila, že místodržitele jmenuje císař pro každou korunní zemi.

Místodržitel byl reprezentantem panovníka na Moravě a podléhal především ministrovi vnitra ve Vídni, ale i ostatní ministerstvům a ústředním orgánům. Jako nejvyšší úředník státní správy v zemi měl především zajišťovat provádění říšských a zemských zákonů. Na starosti měl dále policejní správu, bezpečnost v zemi, obchod, průmysl a zemědělství, školství, vykonával dozor nad tiskem, vydával zemský zákoník.

Podrobnější ustanovení normoval zákon č. 245/1849 ř. z.[1] Organizace místodržitelství byla roku 1868 upravena zákonem č. 44/1868 ř. z.[2]

Seznam moravských místodržitelů editovat

Seznam zástupců místodržitelů (viceprezidentů moravského místodržitelství) editovat

Přednosta prezidia místodržitelství editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. RGBl. 245/1848, Kaiserliche Entschließung, wodurch die Grundzüge für die Organisation der politischen Verwaltungs-Behörden genehmigt werden.
  2. RGBl. 44/1868, Gesetz, über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden in Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau, Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Bukowina, Mähren, Ober- und Nieder-Schlesien, Tirol und Vorarlberg, Istrien, Görz und Gradiska und der Stadt Triest mit ihrem Gebiete.

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Moravské místodržitelství
Předchůdce:
Moravskoslezské gubernium
18501918
Moravské místodržitelství
Nástupce:
Zemská správa politická