České místodržitelství

nejvyšší orgán státní správy v českých zemích v letech 1850–1918

České místodržitelství, respektive místodržitelství Království českého (německy Statthalterei für das Königreich Böhmen) bylo nejvyšším orgánem státní správy na území Českého království v letech 1850–1918.

České místodržitelství
Znak Českého království
Znak Českého království
Sídlo českého místodržitelství v Praze
Sídlo českého místodržitelství v Praze
Vznik1. ledna 1850
Zánik1918
SídloJezuitské gymnázium, Česko
Souřadnice
Map
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Předchozí instituce

editovat

Označení místodržící se poprvé objevuje za vlády Ferdinanda I., kdy byl místodržícím v Čechách arcikníže Ferdinand Tyrolský. Po něm byli správou Čech opět pověřeni zemští úředníci, ale označení místodržící jim už zůstalo. Místodržitelství fungovalo jen jako přechodný úřad zastupující nepřítomného krále. V letech 1583–1612, když král sídlil v Praze, tedy nefungovalo.

Velké změny přišly po bitvě na Bílé hoře. Česká dvorská kancelář v čele s nejvyšším kancléřem přesídlila do Vídně a stala se nejvyšším orgánem politické a soudní správy pro všechny české země. Postupně se stala nadřízeným orgánem pro úřady v jednotlivých zemích: pro české místodržitelství, moravský královský tribunál a slezský vrchní úřad. České místodržitelství se nyní stalo trvale existující a personálně samostatnou institucí. Místodržitelství se skládalo především z nejvyšších zemských úředníků a dále z přespočetných místodržících. Disponovalo vlastní místodržitelskou kanceláří, rozdělenou na českou a německou expedici, k nimž přibyla ještě vojenská expedice. Roku 1715 získalo podrobnou instrukci upravující jeho fungování.

Správním úřadem pro Čechy zůstalo místodržitelství do roku 1749, kdy bylo zrušeno a nahrazeno královskou reprezentací a komorou. Královská reprezentace a komora pak byla roku 1763 nahrazena českým zemským guberniem, které existovalo až do správních reforem souvisejících s revolucí v roce 1848. 1. ledna 1850 proběhla reforma, při níž bylo České gubernium přeměněno na České místodržitelství. Protože byl znovu použit stejný název, tak se původní místodržitelství, existující do roku 1749, pro odlišení označuje jako Staré české místodržitelství.

Právní zakotvení

editovat

České místodržitelství vzniklo přeměnou Českého gubernia na místodržitelství na základě březnové ústavy z roku 1849, která v § 92 stanovila, že místodržitele jmenuje císař pro každou korunní zemi.

Místodržitel měl jako nejvyšší úředník státní správy v zemi především zajišťovat provádění říšských a zemských zákonů.[1] Podrobnější ustanovení normoval zákon č. 245/1849 ř. z.[2] a vyhláška č. 199/1849 českého zemského zákoníku.[3] Organizace místodržitelství byla roku 1868 upravena zákonem č. 44/1868 ř. z.[4]

Přímým předchůdcem českého místodržitelství bylo České zemské gubernium se sídlem v Praze, které fungovalo v letech 1763–1849.

Se vznikem Československa v roce 1918 byla instituce českého místodržitelství zrušena.

Seznam českých místodržitelů

editovat
 
Dva čeští místrodržitelé, Max Julius a Karel Marie z Coudenhove, kteří vedli vládu v době první světové války a krátce před ní.

Reference

editovat
  1. RGBl. 150/1848, Kaiserliches Patent, die Reichsverfassung für das Kaiserthum Oesterreich enthaltend.
  2. RGBl. 245/1848, Kaiserliche Entschließung, wodurch die Grundzüge für die Organisation der politischen Verwaltungs-Behörden genehmigt werden.
  3. RGVBl. Böhmen 199/1849, Vyhlášení o ustanovení nových úřadů politických v korunní zemi České.
  4. RGBl. 44/1868, Gesetz, über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden in Böhmen, Dalmatien, Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau, Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Bukowina, Mähren, Ober- und Nieder-Schlesien, Tirol und Vorarlberg, Istrien, Görz und Gradiska und der Stadt Triest mit ihrem Gebiete.

Literatura

editovat

Související články

editovat