České zemské gubernium

zemský správní orgán v Čechách

České zemské gubernium (německy Böhmisches Landesgubernium) se sídlem v Praze bylo v letech 17631849 vrcholným zemským správním orgánem v Čechách. V jeho čele stál od 1. května 1763 nejvyšší purkrabí jakožto gubernátor. Gubernium vzniklo během tereziánských reforem proměnou královské reprezentace a komory. V pozdější době bylo gubernium rozděleno na dva odbory – právní (in judicialibus) a politicko-správní (in publicis et politicis). Za josefínských reforem byla od gubernia zcela oddělena soudní agenda. K 1. lednu 1850 české gubernium zaniklo a bylo nahrazeno českým zemským místodržitelstvím.

Představitelé editovat

Prezidenti zemského gubernia Českého království:[1][2]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. VONDRA, Roman. České země 1705–1792: věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Praha: Libri, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7277-448-7. S. 356. 
  2. VONDRA, Roman. České země v letech 1792–1848: Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry. Praha: Libri, 2013. 400 s. ISBN 978-80-7277-503-3. S. 378–379. 

Literatura editovat

  • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 383. 
  • RAMEŠ, Václav. Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha: Libri, 2005. 432 s. ISBN 80-7277-175-2. S. 305–306. 
  • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Beta, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 690. 

Související články editovat

České zemské gubernium
Předchůdce:
Královská reprezentace a komora
17631849
České zemské gubernium
Nástupce:
České místodržitelství