Gubernium

rakouský správní úřad existující v letech 1763–1849
Možná hledáte: Gubernie.

Gubernium byl správní úřad. V Rakousku existoval v letech 1763–1849 jako nejvyšší správní úřad jednotlivých zemí, poté ho nahradila převážně místodržitelství. Gubernium bylo zřízeno v Praze, Brně, Štýrském Hradci, Innsbrucku, Lublani, Terstu, Lvově, Benátkách, Miláně, Zadaru a Kluži. Ve Vídni a Linci místo něj fungovaly zemské vlády a Uhry měly zcela jinou vlastní správu. Gubernium mělo už moderní byrokratický aparát se sekretáři, koncipisty a dalšími úředníky a zabývalo se politickou správou příslušné země, záležitostmi školství, justice, financí apod.[1]

České gubernium nahradilo královskou reprezentaci a komoru, v jeho čele ale zůstal nejvyšší purkrabí. Na Moravě bylo samostatné gubernium zřízeno jen na čas, protože v roce 1782 byla Morava a Slezsko administrativně spojeny v jeden celek, který byl pod vedením zemského hejtmana řízen moravskoslezským guberniem.[2]

Reference editovat

  1. Dějiny a činnost: [1] Archivováno 21. 4. 2018 na Wayback Machine.
  2. František Havrda: Gubernium. In Ottův slovník naučný. 10. díl. Praha : J. Otto, 1896. Dostupné z: http://archive.org/stream/ottvslovnknauni02ottogoog#page/n598/