Úřad

pojem
Další významy jsou uvedeny na stránce Úřad (rozcestník).

Úřadem se v českém právu rozumí zpravidla správní úřad. V teorii však může být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci, jako např. policii nebo i soudy.

Úřad

Různé významy pojmu úřadEditovat

Funkční pojetíEditovat

Dle prvního, funkčního pojetí se jím rozumí okruh záležitostí přiřazených nějaké organizační jednotce nebo orgánu jako jejich působnost. Tuto působnost pak vykonávají vždy fyzické osoby jako monokratické orgány (např. prezident republiky) nebo kolegiální orgány (např. vláda).

Institucionální pojetíEditovat

Druhé, instituciální pojetí chápe pojmem úřad obecné označení organizační jednotky, které je přikázána jistá věcná a územní působnost.

Pojetí pomocného útvaruEditovat

Třetí pojetí pomocného útvaru odkazuje na soubor osob přidělených určitému orgánu na pomoc při výkonu jeho úřadu. Tento soubor osob tvoří organizační jednotku bez vrchnostenské pravomoci vydávat normativní nebo individuální právní akty (např. Kancelář prezidenta republiky).

Externí odkazyEditovat

  •   Téma Úřad ve Wikicitátech
  •   Slovníkové heslo úřad ve Wikislovníku