Seznam kulturních památek v Pisárkách (Brno-Kohoutovice)

seznam památek Pisárek v části Brno-Kohoutovice

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Pisárky v městské části Brno-Kohoutovice ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Pisárky (Brno-Kohoutovice)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Pisárecká 6 (Q37020203)


 
   
48358/7-7674
Pam. katalog
MIS
Pisárky Pisárecká 269/6
49°11′33,3″ s. š., 16°33′48,71″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí secesní vily v exponované pohledové poloze. Objekt vybudován na obdélném půdoryse ve svažitém terénu. Hlavnímu trojosému průčelí dominuje osová dřevěná veranda. Nároží domu bosována a štíty obloženy dřevěným obkladem.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.
Památková ochrana zrušena 26. ledna 2019.

Vila Heinricha a Mauritie Fontaineových von Felsenbrunn (Q33525793)


 
   
48359/7-7675
Pam. katalog
MIS
Pisárky Antonína Procházky 1/2
49°11′35,63″ s. š., 16°33′52,39″ v. d.
Víla centrálního půdorysu se symetricky členěnou hmotou neoklasicistického (neorenesančního) tvarosloví. V ose hlavního východního průčelí půlkruhový portikus s šesti dórskými sloupy a balustrádou, k němuž vedou dvě půloblouková schodiště. Portikus spočívající na soklu členěném pilastry a nikami je podnoží pro terasu druhého patra ohrazenou balustrádou. Polygonální věžičku v centrální části střechy prolomenou úzkými okny s půlkruhovými záklenky, která jsou flankována pilastry s iónskými hlavicemi, kryje zvonová střecha s korouhví s letopočtem 1880.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat