Seznam kulturních památek v Brumově-Bylnici

Seznam kulturních památek v obci Brumov-Bylnice v okrese Zlín

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Brumov-Bylnice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BrumovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Brumov (Q11354311)


 
 
 
Kategorie „Hrad Brumov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13969/7-1836
Pam. katalog
MIS
Brumov pp. 1594
49°5′31,1″ s. š., 18°1′12,21″ v. d.
Hrad, zřícenina. Částečně zastřešené zříceniny hradu, sestávající z hradního jádra a předhradí, situované na ostrožně nad centrem města, obtékané dvěma potoky, spojujícími se v říčku Brumovku. Hrad pochází z počátku 13. století, opuštěn byl v první půli století 19. Ve 20. století proběhl archeologický výzkum a konzervace. Z celého areálu hradu jsou dobře zachovány suterény palácových křídel, odkrytých při archeologickém výzkumu. Dále jsou dochovány zbytky obvodových zdí a dvojice zastřešených věží. Dochované interiéry paláce jsou zastřešeny. Na předhradí se nachází provozní objekt amfiteátru, zříceniny brány, bastionu a obytné budovy. Materiál: kámen,cihla.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

  Pivovar (Q33244202)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36690/7-8060
Pam. katalog
MIS
Brumov Pivovarská 955
49°5′26,99″ s. š., 18°1′14,4″ v. d.
Areál pivovaru, situovaný u paty ostrožny se zříceninami hradu Brumova. Součástí jsou technologické i kancelářské objekty, vznikající postupně od 16. do 20. století kolem dvora nepravidelného půdorysu. Prošel složitým stavebním vývojem od svého založení v roce 1573 až po poslední velkou přestavbu koncem 19. století, která mu dala v podstatě dnešní vzhled. Pod budovami jsou mohutné sklepy, vyhloubené v úpatí hradního vrchu.

Poznámka: V Památkovém katalogu chybně uvedena ul. Pilařská
Památkově chráněno od 9. února 1989.
Památková ochrana zrušena 19. dubna 2017.

Socha svatého Gottharda (Q37022900)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30771/7-1840
Pam. katalog
MIS
Brumov H. Synkové, pp. 551/2
49°5′29,67″ s. š., 18°1′22,26″ v. d.
Socha sv. Gottharda. Barokní socha na odstupňovaném, bohatě zdobeném soklu s nápisovou kartuší na čelní straně. Pochází z roku 1771 a je situována v severní části brumovského náměstí.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37022956)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35692/7-1838
Pam. katalog
MIS
Brumov H. Synkové, pp. 551/1
49°5′28,59″ s. š., 18°1′22,65″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice. Kvalitní barokní sousoší, dominující brumovskému náměstí. Na mohutném, odstupňovaném soklu, zdobeném dvojicí putti spočívá zeměkoule se sousoším Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Dílo bylo zhotoveno v roce 1777.

Poznámka: Ulice H. Synkové je v Památkovém katalogu uvedena jako náměstí H. Synkové.
Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Kašna (Q37022864)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41780/7-1842
Pam. katalog
MIS
Brumov H. Synkové, pp. 551/1
49°5′28,59″ s. š., 18°1′22,03″ v. d.
Kamenná kašna, ležící v centrální části brumovského náměstí. Sestává z kruhového bazénu, v jehož středu je situován hranolový sloup. Završený chrličem v podobě ryby. Dílo pochází z roku 1868.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Socha svatého Floriána (Q37022846)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42091/7-1839
Pam. katalog
MIS
Brumov H. Synkové, pp. 550/1
49°5′26,86″ s. š., 18°1′21,7″ v. d.
Socha sv. Floriána. Kamenná skulptura v jižní části brumovského náměstí. Sestává z odstupňovaného soklu s nápisovou kartuší na čelní straně, završeného sochou světce. Dílo pochází z roku 1755. Formální pojetí nasvědčuje poučení doznívajícím ohlasem Donnerovského sochařského proudu na Moravě s výrazně klasicizujícím cítěním v protáhlých ladných figurách menších kadeřavých hlav ostřejších rysů.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Radnice (Q33244211)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50096/7-8860
Pam. katalog
MIS
Brumov H. Synkové 942
49°5′28,69″ s. š., 18°1′23,71″ v. d.
Radnice. Výrazná patrová stavba s mansardovou střechou, situovaná na východní straně náměstí. V interiéru dochovány klenby i trámové stropy. Dům vznikl po polovině 18. století v místech starší zástavby.

Památkově chráněno od 19. října 1999.

Kostel svatého Václava (Q37022880)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Brumov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42180/7-1837
Pam. katalog
MIS
Brumov Č. Kramoliše, Hůrka, pp. 1
49°5′21,22″ s. š., 18°1′30,04″ v. d.
Kostel sv. Václava. Výrazná stavba kostela středověkého původu, situovaná nad historickým centrem města. Jednolodní, orientovaná stavba s mírně odsazeným, polygonálním presbytářem, štíhlou věží a dvojicí bočních kaplí. Přestavby v 18. a 19. století.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Centrální kříž na hřbitově (Q37022827)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50097/7-8857
Pam. katalog
MIS
Brumov hřbitov, pp. 67/1
49°5′19,51″ s. š., 18°1′34,59″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: centrální kříž. Kamenný krucifix, situovaný v centrální části městského hřbitova. Z počátku 20. století, sestává ze zdobeného odstupňovaného soklu s erbem rodu Illešházy, završený křížem s kamenným korpusem Krista.

Památkově chráněno od 18. října 1999.

Kaplička Panny Marie (Q37022932)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Brumov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44169/7-8897
Pam. katalog
MIS
Brumov Jozefa Polácha, při čp. 719, pp. 968
49°5′36,12″ s. š., 18°1′38,19″ v. d.
Kaplička Panny Marie. Drobná zděná empírová kaplička čtvercového půdorysu se zaklenutým interiérem, vystavěná ve 2. polovině 19. století v místě hřbitova obětí kuruckých vpádů.

Památkově chráněno od 17. srpna 2000.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37022917)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20790/7-1841
Pam. katalog
MIS
Brumov Kloboucká, pp. 1482
49°5′43,38″ s. š., 18°1′27,12″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pískovcová barokní socha, situovaná na odstupňovaném soklu se sekaným nápisem na čelní ploše. Pochází z roku 1730 a původně stála před vstupem do hradu Brumova. Dnes se nachází poblíž silnice v severní části města. Soklová část byla patrně nahrazena mladší formou z konce 18. století. Původně byla opatřena lucernou, z níž zbylo pouze rameno.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Židovský hřbitov (Q10286323)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Brumov-Bylnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20437/7-1843
Pam. katalog
MIS
Brumov 1,5 km severně na vrcholu kopce Dubník, pp. 2285
49°6′3,56″ s. š., 18°1′17,18″ v. d.
Židovský hřbitov, situovaný na travnatém hřbetu, severně od města. V ploše hřbitova, obehnané dřevěným plotem, se nacházejí náhrobníky z období 18.–20. století.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

BylniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025917)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23869/7-1847
Pam. katalog
MIS
Bylnice Široká, před čp. 500, pp. 352/1
49°4′41,39″ s. š., 18°0′58,92″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Kvalitní kamenná skulptura, situovaná u silnice, v prostoru bývalé bylnické ulicové návsi. Odstupňovaný sokl s nápisovou kartuší v čele je završen sochou světce. Dílo bylo zhotoveno roku 1830 na náklady obce.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025934)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45816/7-1848
Pam. katalog
MIS
Bylnice Vlárská, u čp. 533, pp. 1226/4
49°3′43,91″ s. š., 18°1′18,32″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Umístěná nyní u silnice, jižně od obce. Převýšený, odstupňovaný sokl, pocházející z 19. století, je korunován sochou světce, zhotovenou po polovině 18. století.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Svatý ŠtěpánEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38141393)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18611/7-2086
Pam. katalog
MIS
Svatý Štěpán st. 319
49°2′47,31″ s. š., 18°1′48,7″ v. d.
Kaplička obdélného půdorysu s oble utvářeným závěrem a drobnou zvoničkou nad vstupem, situovaná v centru obce. Stavba z 2. poloviny 18. století má klenutý interiér.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

SidonieEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Soubor domů dělnické kolonie (Q38095320)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20765/7-2084
Pam. katalog
MIS
Sidonie Sidonie 65, 66, 67, 68, 69, 70
49°2′48,26″ s. š., 18°4′52,21″ v. d.
Sidonie (Rajčurna). Dům dělnické kolonie - soubor domů. Pozoruhodný areál dělnické kolonie bývalé místní sklárny z 1. poloviny 20. století, fungující do roku 1932. Součástí areálu jsou dvě řady přízemních objektů, oddělené úzkým dvorem, a samostatně stojící dům čp. 69. Dělnická kolonie vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, z podélné strany vstupy do jednotlivých obytných buněk procházejících napřed celým blokem. Blok je kryt sedlovou střechou rytmizovanou dřevěnými vikýři. Architektura nevykazuje zvláštních nároků, jde o neurovnaný výraz stavby řešící nouzově ubytování dělnických rodin. Postupem času sami obyvatelé změnili původní vzhled baráků nestejně prováděnou údržbou. Před č.p. 70 se nachází společná chlebová pec. Jmenovitý výčet objektů není v Památkovém katalogu uveden, dostupný ve zveřejněných dokumentech.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Chlebová pec (Q38095325)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19940/7-2085
Pam. katalog
MIS
Sidonie při čp. 106, (119), pp. 5426/5
49°3′13,18″ s. š., 18°5′12,49″ v. d.
Společná chlebová pec z 19. století, situovaná v centru obce. Drobná, cihelná stavbička čtvercového půdorysu je zakryta sedlovou stříškou.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat