Seznam kulturních památek v okrese Zlín

Seznam kulturních památek v okrese Zlín

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Zlín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BiskupiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37006659)


 
   
16228/7-1827
Pam. katalog
MIS
Biskupice 49°5′1,88″ s. š., 17°42′33,53″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 9 (Q37006645)


   
17577/7-1829
Pam. katalog
MIS
Biskupice Biskupice 9
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Poznámka: neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 19 (Q37006614)


   
31876/7-1832
Pam. katalog
MIS
Biskupice Biskupice 19
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Poznámka: neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37006629)


 
   
31906/7-1828
Pam. katalog
MIS
Biskupice 49°4′50,59″ s. š., 17°42′41,42″ v. d. Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bohuslavice nad VláříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Floriána (Q37010427)


 
   
31637/7-1834
Pam. katalog
MIS
Bohuslavice nad Vláří na zahradě při čp. 26
49°5′21,34″ s. š., 17°55′35,81″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bohuslavice u ZlínaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix se Salmovským erbem (Q37010441)


 
   
29246/7-8891
Pam. katalog
MIS
Bohuslavice u Zlína 49°10′5,59″ s. š., 17°38′23,54″ v. d. Krucifix se Salmovským erbem

Památkově chráněno od 20. července 2000.

BratřejovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Kláštov (Q37014886)


 
   
26078/7-1835
Pam. katalog
MIS
Bratřejov 49°12′21,12″ s. š., 17°56′37,26″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Kláštov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Cyrila a Metoděje (Q37014904)


 
   
10560/7-8634
Pam. katalog
MIS
Bratřejov 49°13′14,95″ s. š., 17°55′8,06″ v. d. Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Památkově chráněno od 19. dubna 1995.

BřezniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 21 (Q33241046)


 
   
29922/7-1845
Pam. katalog
MIS
Březnice Březnice 21
49°11′5,65″ s. š., 17°39′34,35″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q16956838)


 
   
19866/7-1844
Pam. katalog
MIS
Březnice 49°11′10,92″ s. š., 17°39′47,61″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BřezůvkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá polní kovárna (Q36998644)


 
   
101927
Pam. katalog
MIS
Březůvky U mlýna
49°8′55,42″ s. š., 17°42′39,56″ v. d.
Bývalá polní kovárna

Památkově chráněno od 24. srpna 2006.

  Stodola (Q36998631)


   
101930
Pam. katalog
MIS
Březůvky Březůvky, parc. st. 27
Stodola

Poznámka: ochrana zrušena
Památkově chráněno od 23. srpna 2006.
Památková ochrana zrušena 26. března 2012.

DešnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 15 (Q33523880)


 
   
13253/7-8458
Pam. katalog
MIS
Dešná Dešná 15
49°15′44,57″ s. š., 17°51′1,09″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 3. června 1992.

DobrkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Křtitele (Q37173908)


   
35617/7-1854
Pam. katalog
MIS
Dobrkovice 49°5′54,17″ s. š., 17°39′36,77″ v. d. Socha sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Dům čp. 15 s mlýnicí


   
30228/7-7067
Pam. katalog
MIS
Dolní Lhota Dolní Lhota 15, st. 63/3
49°7′48,74″ s. š., 17°48′14,87″ v. d.

Poznámka: V roce 1983 zapsáno jako čp. 1. Název ochranného pásma zmiňuje mlýn jako čp. 16. Ochranné pásmo významných nemovitých kulturních památek v obci Dolní Lhota - objektu bývalého vodního mlýna čp. 16 a stodoly, zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovými čísly 7067 a 7067a - navržených ke zvýšené ochraně, bylo zřízeno 19. 6. 1995 a zrušeno 6. 9. 2017. Parcela st. 63/3 uvedená v MonumNetu neexistuje. Památkový katalog zaměřuje definiční bod na parcelu pp. 1641. Na letecké mapě z roku 2006 jsou budovy ještě zřetelné, v roce 2012 již na místě nestojí.
Památkově chráněno od 30. června 1983.
Památková ochrana zrušena 7. září 2006.

DoubravyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 21 (Q37180566)


 
   
44859/7-1864
Pam. katalog
MIS
Doubravy Doubravy 21
49°8′31,27″ s. š., 17°39′47,78″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37180550)


 
   
38528/7-1855
Pam. katalog
MIS
Doubravy 49°8′30,31″ s. š., 17°39′53,63″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DrnoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Ploština (Q37181808)


   
30496/7-1869
Pam. katalog
MIS
Drnovice 49°11′50,27″ s. š., 17°57′23,95″ v. d. Kaple Ploština

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník odboje (Q27659551)


 
   
11791/7-7041
Pam. katalog
MIS
Drnovice Ploština
49°11′42,59″ s. š., 17°57′30,43″ v. d.
Pomník odboje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DržkováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q33309633)


   
28956/7-1920
Pam. katalog
MIS
Držková Držková 11
49°19′35,69″ s. š., 17°46′43,53″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: přemístěn z Jasenné do Držkové
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HalenkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Pavla (Q37271439)


 
   
44981/7-1901
Pam. katalog
MIS
Halenkovice 49°9′37,44″ s. š., 17°27′53,13″ v. d. Socha sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Petra (Q37271456)


 
   
16835/7-1902
Pam. katalog
MIS
Halenkovice 49°9′37,4″ s. š., 17°27′52,99″ v. d. Socha sv. Petra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37271423)


 
   
20987/7-1903
Pam. katalog
MIS
Halenkovice náves
49°9′54,34″ s. š., 17°28′20,46″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HaluziceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37271473)


 
   
30736/7-1904
Pam. katalog
MIS
Haluzice 49°8′16,01″ s. š., 17°53′51,2″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Sehradice (Q11878944)


   
24099/7-1905
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota 49°9′47,99″ s. š., 17°47′49,51″ v. d. Hrad Sehradice, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn čp. 16 (Q33241150)


 
   
40106/7-8404
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota Horní Lhota 16
49°9′17,01″ s. š., 17°48′11,05″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37284498)


   
15843/7-1908
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota 49°9′20,37″ s. š., 17°48′8,46″ v. d. Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Diviše (Q37284464)


 
   
19978/7-1906
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota 49°9′20,75″ s. š., 17°48′8,81″ v. d. Kostel sv. Diviše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37284486)


 
   
14414/7-1907
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota 49°9′3,92″ s. š., 17°48′11,76″ v. d. Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 29 (Q33241144)


 
   
12031/7-8478
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota Horní Lhota 29
49°9′23,28″ s. š., 17°48′11,03″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 28. září 1992.

Vodní mlýn čp. 42 (Q33241137)


 
   
12032/7-8469
Pam. katalog
MIS
Horní Lhota Horní Lhota 42
49°9′13,59″ s. š., 17°48′17,07″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 28. září 1992.

HostišováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37288255)


 
   
35878/7-1909
Pam. katalog
MIS
Hostišová 49°15′19,55″ s. š., 17°35′8,16″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HrobiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37293695)


   
100634
Pam. katalog
MIS
Hrobice 49°16′38,67″ s. š., 17°47′18,33″ v. d. Zvonice s omezením: bez zvonu umístěného ve zvonici

Památkově chráněno od 4. listopadu 2003.

Hřivínův ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37270895)


 
   
40568/7-1910
Pam. katalog
MIS
Hřivínův Újezd 49°7′27,73″ s. š., 17°41′30,75″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 19 (Q37270909)


 
   
39460/7-1913
Pam. katalog
MIS
Hřivínův Újezd Hřivínův Újezd 19
49°7′34,44″ s. š., 17°41′32,11″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar??

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 11 (Q37270926)


   
32039/7-1912
Pam. katalog
MIS
Hřivínův Újezd Hřivínův Újezd 11
49°7′21,04″ s. š., 17°41′26,29″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar??

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HvozdnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q37302147)


 
   
32068/7-1917
Pam. katalog
MIS
Hvozdná 49°15′24,72″ s. š., 17°45′24,24″ v. d. Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Všech svatých s křížem (Q37302121)


 
   
33819/7-1915
Pam. katalog
MIS
Hvozdná 49°15′26,18″ s. š., 17°45′23,69″ v. d. Kaple Všech svatých s křížem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JasennáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 51 (Q33426279)


   
19098/7-1921
Pam. katalog
MIS
Jasenná Jasenná 51
49°16′4,3″ s. š., 17°53′57,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 81 (Q37306187)


   
34636/7-1923
Pam. katalog
MIS
Jasenná Jasenná 81
49°15′37,76″ s. š., 17°53′38,9″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 153 (Q33426247)


   
41553/7-1924
Pam. katalog
MIS
Jasenná Jasenná 153
49°15′52,95″ s. š., 17°54′14,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fojtství (Q33426261)


 
   
46202/7-1922
Pam. katalog
MIS
Jasenná Jasenná 60
49°15′37,76″ s. š., 17°53′43,62″ v. d.
Fojtství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Máří Magdalény (Q37306201)


 
   
38390/7-1919
Pam. katalog
MIS
Jasenná 49°15′36,35″ s. š., 17°53′43,17″ v. d. Kostel sv. Máří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KaňoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 23 (Q33317620)


 
   
41824/7-1928
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 23
49°6′34,15″ s. š., 17°42′4,5″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 18 (Q37337155)


   
39057/7-1931
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 18
49°6′33,34″ s. š., 17°42′2″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Špýchar usedlosti čp. 30 (Q37337206)


   
36352/7-1935
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 30
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Poznámka: (zaniklá stavba)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1989.  

Kříž (Q37337182)


 
   
24682/7-1926
Pam. katalog
MIS
Kaňovice 49°6′31,4″ s. š., 17°41′57,08″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 19 (Q37337193)


 
   
22253/7-1932
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 19
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 38 (Q33317607)


   
22726/7-1937
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 38
Venkovská usedlost

Poznámka: (zaniklá stavba)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1989.  

Usedlost čp. 19 (Q33317613)


 
   
10602/7-8679
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 19
49°6′34,87″ s. š., 17°42′1,28″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 24. května 1995.

Stodola a špýchar usedlosti čp. 5 (Q37337167)


 
   
11074/7-1929
Pam. katalog
MIS
Kaňovice Kaňovice 5
49°6′32,16″ s. š., 17°41′54,16″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola, špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KašavaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q37337230)


 
   
102365
Pam. katalog
MIS
Kašava 49°17′54,32″ s. š., 17°47′16,74″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Památkově chráněno od 7. června 2007.

KelníkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Zvonička (Q37342038)


   
47852/7-3339
Pam. katalog
MIS
Kelníky (parc. 109)
49°6′39,05″ s. š., 17°38′38,18″ v. d.
Roubená zvonička na zděném soklu v centru obce.

Poznámka: Zanikla. Uvedená parcela č. 109 neexistuje. V Památkovém katalogu zaměřeno na pp. 1250/4 západně od parcely st. 149.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.
Památková ochrana zrušena 7. června 2016.

Dům čp. 19 (Q37342104)


   
47853/7-3340
Pam. katalog
MIS
Kelníky Kelníky 19
49°6′39,49″ s. š., 17°38′35,77″ v. d.
Jiná obytná stavba

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

  Stodola usedlosti čp. 4 (Q37342055)


   
47854/7-3341
Pam. katalog
MIS
Kelníky Kelníky 4, st. 73
49°6′38,17″ s. š., 17°38′40,76″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola. Přízemní roubená stodola, krytá doškovou střechou.

Poznámka: Zanikla.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.
Památková ochrana zrušena 7. června 2016.

  Sušárna u čp. 4 (Q37342071)


   
47856/7-3343
Pam. katalog
MIS
Kelníky Kelníky 4, st. 72
49°6′36,09″ s. š., 17°38′42,16″ v. d.
Přízemní roubená sušírna s omítanými fasádami, zastřešená sedlovou střechou, situovaná v zahradě za domem čp. 4.

Poznámka: Zanikla.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.
Památková ochrana zrušena 7. června 2016.

Stodola usedlosti čp. 9 (Q37342088)


   
47855/7-3342
Pam. katalog
MIS
Kelníky Kelníky 9, st. 85
49°6′36,53″ s. š., 17°38′34,09″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

LipováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37463750)


 
   
29427/7-1962
Pam. katalog
MIS
Lipová 49°7′19,64″ s. š., 17°52′46,6″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 79 (Q35823195)


 
   
35047/7-1963
Pam. katalog
MIS
Lipová Lipová 79
49°7′16,1″ s. š., 17°52′46,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 22 (Q37463769)


 
   
40804/7-1964
Pam. katalog
MIS
Lipová Lipová 22
49°7′26,12″ s. š., 17°52′41,19″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička Panny Marie (Q37463783)


 
   
22670/7-1961
Pam. katalog
MIS
Lipová Rybník
49°7′13,66″ s. š., 17°52′51,39″ v. d.
Kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LudkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37806644)


   
23649/7-1965
Pam. katalog
MIS
Ludkovice V dílech
49°6′58,76″ s. š., 17°44′6,44″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37806639)


   
20485/7-1966
Pam. katalog
MIS
Ludkovice 49°7′12,98″ s. š., 17°45′0,56″ v. d. Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37806647)


 
   
28598/7-1967
Pam. katalog
MIS
Ludkovice 49°6′49,13″ s. š., 17°43′35,97″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 26 (Q37806653)


 
   
45414/7-1968
Pam. katalog
MIS
Ludkovice Ludkovice 26
49°6′54,07″ s. š., 17°43′43,86″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LukovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q35822687)


 
   
10205/7-8600
Pam. katalog
MIS
Lukov Lukov 79
49°17′26,31″ s. š., 17°43′53,36″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 4. listopadu 1994.

Hrad Lukov (Q1013033)


 
   
11907/7-1985
Pam. katalog
MIS
Lukov 49°18′11,4″ s. š., 17°44′25,79″ v. d. Hrad s předhradím, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Josefa (Q37812518)


 
   
16453/7-1986
Pam. katalog
MIS
Lukov 49°17′26,51″ s. š., 17°43′54,54″ v. d. Kostel sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka se sochou Immaculaty (Q37812508)


 
   
19479/7-1988
Pam. katalog
MIS
Lukov náves, při vidlici cest
49°17′24,02″ s. š., 17°43′45,6″ v. d.
Boží muka se sochou Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37812514)


 
   
28939/7-1987
Pam. katalog
MIS
Lukov u cesty k hradu
49°17′53,58″ s. š., 17°44′8,19″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LutoninaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 34 (Q37812589)


   
19801/7-1991
Pam. katalog
MIS
Lutonina Lutonina 34
49°14′16,09″ s. š., 17°53′6,01″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 46 (Q37812592)


   
17010/7-1992
Pam. katalog
MIS
Lutonina Lutonina 46
49°14′17,63″ s. š., 17°52′59,05″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MachováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37816948)


 
   
41204/7-1993
Pam. katalog
MIS
Machová ve vsi
49°15′18,75″ s. š., 17°32′34,83″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37816956)


   
29125/7-1994
Pam. katalog
MIS
Machová za kravínem
49°15′0,45″ s. š., 17°32′15,08″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MysločoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38236481)


 
   
10325/7-8561
Pam. katalog
MIS
Mysločovice 49°15′52,83″ s. š., 17°34′4,25″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 14. února 1994.

Fara (Q33420382)


 
   
29744/7-1997
Pam. katalog
MIS
Mysločovice Mysločovice 10
49°15′20,6″ s. š., 17°33′56,69″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 38 (Q33420401)


 
   
25494/7-2000
Pam. katalog
MIS
Mysločovice Mysločovice 38
49°15′28,07″ s. š., 17°33′56,02″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nejsvětější Trojice (Q38236495)


 
   
36907/7-1996
Pam. katalog
MIS
Mysločovice 49°15′21,27″ s. š., 17°33′58,16″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38236488)


 
   
92771/7-1999
Pam. katalog
MIS
Mysločovice 49°15′21,93″ s. š., 17°33′56,87″ v. d. Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NávojnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38038275)


 
   
28406/7-2016
Pam. katalog
MIS
Návojná náves, před čp. 7, parc. 1990/1
49°6′27″ s. š., 18°3′2,91″ v. d.
Kamenný krucifix z roku 1863, situovaný ve středu obce. Odstupňovaný sokl s výraznou, plastickou výzdobou je završen křížem s kamenným korpusem Krista.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q31738330)


 
   
41985/7-2017
Pam. katalog
MIS
Návojná Návojná 4
49°6′29,16″ s. š., 18°3′11,86″ v. d.
Přízemní roubený venkovský dům obdélného půdorysu, situovaný v centru obce. Objekt pochází z 1. poloviny 19. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 61 (Q31738379)


   
29413/7-2019
Pam. katalog
MIS
Návojná Návojná 61, st. 45/2
49°6′34,16″ s. š., 18°3′9,28″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Zanikla
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 20. června 2015.

NedašovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 61 (Q33243808)


   
18985/7-2028
Pam. katalog
MIS
Nedašov Nedašov 61
49°6′34,07″ s. š., 18°4′6,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: přemístěna z Nedašovy Lhoty, pův. čp. 8
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 91 (Q33243800)


   
14030/7-2023
Pam. katalog
MIS
Nedašov Nedašov 91
49°6′48,7″ s. š., 18°3′43,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nedašova LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 192 (Q31145830)


 
   
21901/7-2032
Pam. katalog
MIS
Nedašova Lhota Nedašova Lhota 192
49°7′6,96″ s. š., 18°4′39,4″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Pův. čp. 38
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37990435)


   
33492/7-2027
Pam. katalog
MIS
Nedašova Lhota 49°7′13,62″ s. š., 18°4′47,47″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NeubuzEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 30 (Q33524598)


 
   
13453/7-8512
Pam. katalog
MIS
Neubuz Neubuz 30
49°15′34,64″ s. š., 17°49′34,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. ledna 1993.

OstrataEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38042857)


 
   
38187/7-2033
Pam. katalog
MIS
Ostrata náves
49°15′57,99″ s. š., 17°45′50,13″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OtrokoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Společenský dům s parkem (Q38044903)


 
   
105448
Pam. katalog
MIS
Otrokovice tř. Spojenců 727, Tylova 727, Erbenova, Mánesova
49°12′53,96″ s. š., 17°30′45,04″ v. d.
Hotel Společenský dům (Hotel Baťov).
  • Společenský dům, st. 702
  • park, st. 1782, 2847, pp. 439/6–8, 439/207–210, 3540

Poznámka: V registru adres přiřazeno pouze k tř. Spojenců, adresy jsou uváděny též k Tylově ulici.
Památkově chráněno od 27. září 2014.

Vrata domu čp. 19 (Q38044893)


   
68708/37-124611  
Pam. katalog
MIS
Otrokovice Otrokovice 19
Venkovský dům, z toho jen: vrata

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet i Památkový katalog uvádí místní část a katastrální území Otrokovice. V Otrokovicích čp. 19 neexistuje. Památkový katalog a MIS neobsahuje žádnou fotografii. Památkový katalog a MIS neobsahuje zaměření bodu. Památkový katalog neobsahuje údaj o zápisu do státního rejstříku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vrata domu čp. 53 (Q38044900)


   
68711/37-124614  
Pam. katalog
MIS
Otrokovice Otrokovice 53
Venkovský dům, z toho jen: vrata

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet i Památkový katalog uvádí místní část a katastrální území Otrokovice. V Otrokovicích čp. 53 neexistuje. Památkový katalog a MIS neobsahuje žádnou fotografii. Památkový katalog a MIS neobsahuje zaměření bodu. Památkový katalog neobsahuje údaj o zápisu do státního rejstříku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vrata domu čp. 55 (Q38044897)


   
68712/37-124615  
Pam. katalog
MIS
Otrokovice Otrokovice 55
Venkovský dům, z toho jen: vrata

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet i Památkový katalog uvádí místní část a katastrální území Otrokovice. V Otrokovicích čp. 55 neexistuje. Památkový katalog a MIS neobsahuje žádnou fotografii. Památkový katalog a MIS neobsahuje zaměření bodu. Památkový katalog neobsahuje údaj o zápisu do státního rejstříku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Michala (Q37451572)


   
22402/7-2034
Pam. katalog
MIS
Kvítkovice pp. 312/13, u hřbitovní zdi, Bří Mrštíků
49°11′34,42″ s. š., 17°32′31,05″ v. d.
Kaplička sv. Michala. Drobná kaplička půlkruhového půdorysu z první poloviny 19. století.

Poznámka: V MonumNetu uvedená parcela č. 783 v Kvítkovicích neexistuje, Památkový katalog zaměřuje na parcelu pp. 312/13. Do dnešního umístění u hřbitova kaplička přemístěna v roce 1978.
Památkově chráněno od 5. listopadu 1964.

PetrůvkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Floriána (Q38047821)


 
   
41677/7-2035
Pam. katalog
MIS
Petrůvka 49°6′17,1″ s. š., 17°48′36,25″ v. d. Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38047817)


   
32839/7-2037
Pam. katalog
MIS
Petrůvka náves
49°6′22,18″ s. š., 17°48′34,37″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38047822)


 
   
25682/7-2036
Pam. katalog
MIS
Petrůvka 49°6′24,91″ s. š., 17°48′33,2″ v. d. Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PodhradíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Starý Světlov (Q1014069)


 
   
34352/7-2039
Pam. katalog
MIS
Podhradí 49°9′7,29″ s. š., 17°45′47,26″ v. d. Hrad Starý Světlov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38048693)


 
   
21636/7-2040
Pam. katalog
MIS
Podhradí 49°8′27,32″ s. š., 17°46′21,89″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PohořeliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Vendelína (Q38049222)


 
   
19024/7-2044
Pam. katalog
MIS
Pohořelice na návsi
49°10′35,23″ s. š., 17°32′15,46″ v. d.
Socha sv. Vendelína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38049228)


 
   
19851/7-2045
Pam. katalog
MIS
Pohořelice ve vsi, při hlavní komunikaci
49°10′25,47″ s. š., 17°32′21,05″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q38049202)


 
   
18729/7-2042
Pam. katalog
MIS
Pohořelice v areálu hřbitova, Podhradí
49°10′5,94″ s. š., 17°33′0,25″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q38049219)


   
34875/7-2043
Pam. katalog
MIS
Pohořelice 49°10′31,34″ s. š., 17°32′9,53″ v. d. Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrádek (Q38049215)


   
35095/7-8064
Pam. katalog
MIS
Pohořelice v lese na okraji pole
49°10′8,91″ s. š., 17°33′8,25″ v. d.
Hrad - hrádek, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q38049207)


 
   
39542/7-2041
Pam. katalog
MIS
Pohořelice u zámku
49°10′32,52″ s. š., 17°32′10,6″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Pohořelice (Q33420882)


 
   
24942/7-8063
Pam. katalog
MIS
Pohořelice Pohořelice 39
49°10′33,02″ s. š., 17°32′12,42″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PotečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatých Cyrila a Metoděje (Q38050546)


 
   
104451
Pam. katalog
MIS
Poteč 49°8′53,68″ s. š., 18°1′23,18″ v. d. Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Památkově chráněno od 5. srpna 2011.

PozloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38050683)


   
100550
Pam. katalog
MIS
Pozlovice nad Martincovým mlýnem
49°7′44,81″ s. š., 17°47′22,81″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 22. září 2003.

Vila Niva (Q33426593)


 
   
101931
Pam. katalog
MIS
Pozlovice Pozlovice 116
49°7′6,13″ s. š., 17°46′6,29″ v. d.
Vila Niva

Památkově chráněno od 22. srpna 2006.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38050687)


 
   
19386/7-2052
Pam. katalog
MIS
Pozlovice 49°7′46,87″ s. š., 17°46′8,78″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38050692)


 
   
24115/7-2053
Pam. katalog
MIS
Pozlovice Antonína Slavíka
49°8′1,62″ s. š., 17°46′36,76″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38050697)


 
   
36831/7-2054
Pam. katalog
MIS
Pozlovice při cestě k Horní Lhotě
49°7′22,68″ s. š., 17°46′8,4″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q12030889)


 
   
33702/7-2048
Pam. katalog
MIS
Pozlovice 49°7′47,58″ s. š., 17°46′17,64″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33426610)


 
   
42178/7-2051
Pam. katalog
MIS
Pozlovice Pozlovice 39
49°7′48,04″ s. š., 17°46′10,6″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ProvodovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Křížová cesta se 14 zastaveními (Q38089213)


 
   
52098/7-9045
Pam. katalog
MIS
Provodov 49°8′59,74″ s. š., 17°44′52,27″ v. d. Křížová cesta se 14 zastaveními

Památkově chráněno od 10. října 2002.

Kostel Panny Marie Sněžné (Q38089219)


 
   
45798/7-2056
Pam. katalog
MIS
Provodov 49°9′1,18″ s. š., 17°44′52,41″ v. d. Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38089198)


 
   
37645/7-2057
Pam. katalog
MIS
Provodov 49°9′37,26″ s. š., 17°44′11,7″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 38 (Q38089203)


 
   
42019/7-2060
Pam. katalog
MIS
Provodov Provodov 38
49°9′43,07″ s. š., 17°44′24,31″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Rýsov (Q12050580)


   
27684/7-8065
Pam. katalog
MIS
Provodov skalisko Čertův kameň
49°9′8,45″ s. š., 17°44′3,1″ v. d.
Hrad Rýsov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup s křížem (Q38089208)


 
   
12041/7-8472
Pam. katalog
MIS
Provodov u fary
49°9′1,7″ s. š., 17°44′49,64″ v. d.
Socha - sloup s křížem

Památkově chráněno od 28. září 1992.

RackováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Floriána (Q38090213)


 
   
44777/7-2061
Pam. katalog
MIS
Racková za vsí
49°16′38,33″ s. š., 17°37′47,89″ v. d.
Kaplička sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RokytniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38091852)


 
   
21262/7-2062
Pam. katalog
MIS
Rokytnice 49°3′59,92″ s. š., 17°54′56,67″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RudimovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38092961)


 
   
27649/7-2064
Pam. katalog
MIS
Rudimov ve vsi
49°4′40,27″ s. š., 17°49′40,08″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38092957)


   
24891/7-2065
Pam. katalog
MIS
Rudimov 49°5′14,82″ s. š., 17°50′0,05″ v. d. Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38092952)


   
23604/7-2063
Pam. katalog
MIS
Rudimov 49°4′46,17″ s. š., 17°49′43,17″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38092947)


   
34479/7-2066
Pam. katalog
MIS
Rudimov Na plošinách
49°4′47,05″ s. š., 17°50′28,43″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38092968)


   
50461/7-8913
Pam. katalog
MIS
Rudimov za obcí v polích
49°4′23,29″ s. š., 17°50′10,66″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 3. října 2000.

SehradiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38094817)


 
   
21033/7-2070
Pam. katalog
MIS
Sehradice 49°8′37,32″ s. š., 17°49′17,25″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SlavičínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q38096155)


 
   
23810/7-2073
Pam. katalog
MIS
Slavičín 49°5′33,32″ s. š., 17°52′30,97″ v. d. Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Slavičín (Q31030719)


 
   
14838/7-2071
Pam. katalog
MIS
Slavičín Osvobození 24
49°5′22,42″ s. š., 17°52′34,79″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q38096162)


 
   
25449/7-2074
Pam. katalog
MIS
Slavičín 49°5′10,72″ s. š., 17°52′51,92″ v. d. Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38096150)


   
32563/7-2038
Pam. katalog
MIS
Slavičín přemístěn z Petrůvky
49°6′18,28″ s. š., 17°48′44,53″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Záložna (Q38096168)


 
   
49780/7-8804
Pam. katalog
MIS
Slavičín Mezi Šenky 123
49°5′22,92″ s. š., 17°52′27,73″ v. d.
Záložna

Památkově chráněno od 9. listopadu 1998.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37172188)


 
   
31491/7-1852
Pam. katalog
MIS
Divnice 49°5′4,56″ s. š., 17°54′38,44″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie a souborem soch (Q37172160)


 
   
46778/7-1850
Pam. katalog
MIS
Divnice 49°5′10,24″ s. š., 17°54′45,33″ v. d. Sloup se sochou P. Marie a souborem soch

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecký park (Q37172175)


   
52366/7-1849
Pam. katalog
MIS
Divnice 49°5′3,69″ s. š., 17°54′48,26″ v. d. Zámek, z toho jen: park

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37295221)


 
   
44880/7-2076
Pam. katalog
MIS
Hrádek na Vlárské dráze 49°4′37,36″ s. š., 17°53′35,4″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38035081)


   
104449
Pam. katalog
MIS
Nevšová 49°6′32″ s. š., 17°50′35,71″ v. d. Zvonice

Památkově chráněno od 16. srpna 2011.

SlušoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38096569)


 
   
26018/7-1846
Pam. katalog
MIS
Slušovice 49°15′4,89″ s. š., 17°47′28,14″ v. d. Krucifix

Poznámka: přemístěn z Březové
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38096563)


 
   
22313/7-2079
Pam. katalog
MIS
Slušovice při kostele
49°14′50,94″ s. š., 17°48′6,5″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q38096553)


 
   
22778/7-2077
Pam. katalog
MIS
Slušovice 49°14′51,35″ s. š., 17°48′6,2″ v. d. Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38096572)


 
   
16529/7-2078
Pam. katalog
MIS
Slušovice při kostele
49°14′51,94″ s. š., 17°48′8,99″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SpytihněvEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné neopevněné sídliště Ščepy (Q38135413)


 
   
26777/7-2083
Pam. katalog
MIS
Spytihněv 49°8′29,52″ s. š., 17°30′22,14″ v. d. Rovinné neopevněné sídliště Ščepy, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38135410)


 
   
39239/7-2082
Pam. katalog
MIS
Spytihněv při hlavní komunikaci
49°8′15,21″ s. š., 17°29′30,51″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38135404)


 
   
18108/7-2081
Pam. katalog
MIS
Spytihněv 49°8′26,71″ s. š., 17°29′51,97″ v. d. Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŠanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38229715)


 
   
16583/7-2087
Pam. katalog
MIS
Šanov 49°2′31,9″ s. š., 17°54′0,62″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stodola usedlosti čp. 25 (Q38229709)


 
   
24080/7-2088
Pam. katalog
MIS
Šanov Šanov 25
49°2′32,04″ s. š., 17°53′59,81″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŠarovyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38229776)


   
26778/7-2089
Pam. katalog
MIS
Šarovy 49°8′47,4″ s. š., 17°36′18,73″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Štítná nad Vláří-PopovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38231787)


 
   
37274/7-2091
Pam. katalog
MIS
Štítná nad Vláří náves
49°4′12,16″ s. š., 17°58′30,64″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Josefa (Q38231791)


 
   
32635/7-2090
Pam. katalog
MIS
Štítná nad Vláří 49°4′12,48″ s. š., 17°58′43,26″ v. d. Kostel sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TečoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svaté Rodiny (Q38147373)


 
   
28087/7-2093
Pam. katalog
MIS
Tečovice u silnice za obcí
49°13′43,84″ s. š., 17°34′52,41″ v. d.
Kaplička sv. Rodiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště (Q38147387)


   
35348/7-2096
Pam. katalog
MIS
Tečovice 49°13′28,38″ s. š., 17°35′6,87″ v. d. Rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q18192782)


 
   
14540/7-2092
Pam. katalog
MIS
Tečovice 49°13′26,86″ s. š., 17°34′56,07″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TlumačovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q38148433)


 
   
12043/7-8473
Pam. katalog
MIS
Tlumačov U Trojice
49°15′26,3″ s. š., 17°30′16,03″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 28. září 1992.

Zemský hřebčinec Tlumačov (Q38148470)


 
   
104412
Pam. katalog
MIS
Tlumačov Tlumačov 115
49°14′54,21″ s. š., 17°30′3,38″ v. d.
Hřebčín - Zemský hřebčinec Tlumačov

Památkově chráněno od 15. července 2011.

Kaple svaté Rodiny (Q38148459)


 
   
22293/7-2100
Pam. katalog
MIS
Tlumačov na návsi, severně od kostela
49°15′15,74″ s. š., 17°29′46,23″ v. d.
Kaple sv. Rodiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q38148453)


 
   
26686/7-2097
Pam. katalog
MIS
Tlumačov 49°15′14,81″ s. š., 17°29′45,82″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38148448)


 
   
26687/7-2103
Pam. katalog
MIS
Tlumačov u hřebčince
49°14′52,39″ s. š., 17°30′0,73″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panský dům (Q38148443)


 
   
24881/7-2099
Pam. katalog
MIS
Tlumačov 49°15′14,18″ s. š., 17°29′46,05″ v. d. Měšťanský dům panský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38148438)


 
   
32406/7-2101
Pam. katalog
MIS
Tlumačov Dolní
49°15′5,7″ s. š., 17°29′47,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q38148466)


 
   
30614/7-2098
Pam. katalog
MIS
Tlumačov 49°15′15,77″ s. š., 17°29′44,85″ v. d. Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q38234540)