Seznam kulturních památek v Dyji

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Dyje v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

DyjeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q27775094)


 
   
22150/7-6281
Pam. katalog
MIS
Dyje pp. 1
48°50′49,79″ s. š., 16°7′2,69″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého. Pozdně barokní stavba z let 1769–1778, dilo F. Krendla, s nástropními malbami F. A. Maulbertsche, významné poutní místo. Původně měl kostel jméno Zbičování Spasitele).

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Výklenková kaplička (Q37267456)


 
   
48746/7-8144
Pam. katalog
MIS
Dyje ulice k nádraží proti čp. 53, pp. 27/1
48°50′48,62″ s. š., 16°6′54,63″ v. d.
Nedatovaná poklona z konce 18. století v obci u silnice, s bohatou štukovou výzdobou průčelí. V průčelí je prolomena hluboká nika s půlkruhovým závěrem, která je po bocích flankována kanelovanými pilastry s kompozitními hlavicemi. Mezi hlavicemi probíhá vlys, jehož dolní část a střed je tvořen rozvilinami s hlavičkou andílka. Horní okraj lemuje zubořez. V prostoru pod nikou je vložen vlys s ozdobně provedenými písmeny IHS. Průčelí je završeno ořímsovaným trojúhelníkovým štítem. Boční fasáda je členěna vpadlým rámem tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s půlkruhovými závěry a ukončena vyloženou profilovanou římsou, která nese stanovou střechu.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

  Zámeček Dyje (Q37267414)


 
   
48743/7-8141
Pam. katalog
MIS
Dyje 48°50′45,8″ s. š., 16°6′51,57″ v. d. Zámek - zámeček s hospodářskými budovami. Intaktně zachovaný pozdně barokní soubor staveb zámku a hospodářského dvora sloužil původně jako letní sídlo opatů louckého kláštera. V čele souboru stojí na západě patrová budova zámku kosodélného půdorysu s krátkým dvorním křídlem, na kterou na severní straně příčně navazuje dlouhé severní hospodářské křídlo, pokračující po zalomení novodobou hospodářskou budovou. Východní stranu dvora v plné šíři zaujímá mohutné křídlo stodoly a chlévů, jižní stranu dvora vymezuje dlouhý úsek ohradní zdi a v ose navazující budovy sýpky, kovárny a špýcharu.
  • zámeček, původně letní rezidence opatů louckého kláštera, vystavěný v barokním stylu. V severozápadní části dvora situovaná jednopatrová budova kosodélného půdorysu s krátkým dvorním křídlem.
  • správní budova, historický objekt správní budovy, v severní části křídla navazující na původně letní rezidenci opatů. Kolmo na zámek navazuje na severní straně jednopatrová správní budova protáhlého obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou. V ose pokračuje přízemní objekt stájí a novostavba hospodářské budovy krytá pultovou střechou.
  • stáje, hospodářský objekt stájí, v havarijním stavu, zaniká. V severním křídle navazující na správní budovu, přimykající se k bývalé letní rezidenci opatů. Přízemní objekt s vnitřními prostorami zaklenutými valeně s výsečemi.
  • hospodářské budovy jižní části dvora. V jihozápadním rohu dvora je umístěná patrová sýpka úzkého obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou. Na malou sýpku v ose navazuje přízemní budova kovárny s hlavním tříosým průčelím orientovaným do dvora. Jižní blok uzavírá na východní straně v ose navazující mohutná patrová budova velké sýpky obdélného půdorysu kryté polovalbovou střechou.
  • hospodářské budovy východní části dvora. Mohutný blok přízemní podélně průchozí stodoly a budovy chlévů, které kryje společná valbová střecha.
  • ohradní zeď, zděná ohradní zeď s branou uzavírající areál zámečku. Celý areál je chráněn 1,5 až 2,5 m vysokou ohradní zdí ze smíšeného zdiva s dochovanými fragmenty omítnutí, opatřenou cihlovou korunou. Ohradní zeď je na východní straně za objekty stodoly a chlévů prolomena dvojicí v současnosti zazděných bran, zaklenutých stlačenými oblouky.

Památkově chráněno od 3. července 1989.
Památková ochrana zrušena 22. ledna 2020.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37267429)


 
   
48744/7-8142
Pam. katalog
MIS
Dyje před zámkem, pp. 79
48°50′45,71″ s. š., 16°6′49,41″ v. d.
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého na masivním soklu s konvexně projmutými stranami. Nedatovaná, z 2. poloviny 18. století.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Boží muka (Q37267475)


   
48745/7-8143
Pam. katalog
MIS
Dyje na návrší za cihelnou, pp. 1980
48°50′59,43″ s. š., 16°6′42,13″ v. d.
Pilířková boží muka s lucernou s kvalitním reliéfy situovaná v polích u zaniklé komunikace směrem na Dobšice a Znojmo, kvalitní kamenická práce z 2. poloviny 17. století (okruh louckého kláštera). Ze čtvercové základny vyrůstá pilíř, v horní části členěný kordonovou římsou a ukončený vyloženou profilovanou římsou. Pilíř nese kaplici, jejíž stěny jsou zdobeny mělkými reliéfy. Kaplice je zastřešena konkávně probranou stanovou střechou.

Poznámka: Původně bylo v MonumNetu uvedeno jako výklenková kaplička - poklona.
Památkově chráněno od 3. července 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat