Krajský soud v Ostravě

Krajský soud v Ostravě je krajský soud se sídlem v Ostravě, který má už od roku 1993 zřízenou pobočku v Olomouci.[1] Rozhoduje především o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů, které se nachází v jeho obvodu. Sám jako soud prvního stupně rozhoduje ve specializované agendě (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), o odvoláních pak rozhoduje Vrchní soud v Olomouci. Vykonává také agendu správního soudnictví. V něm má zvláštní celorepublikovou věcnou příslušnost pro rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury.[2]

Krajský soud v Ostravě
Budova Krajského soudu v Ostravě
Budova Krajského soudu v Ostravě
Odvolací soudVrchní soud v Olomouci
PředsedaMgr. Petr Novák
MístopředsedaMgr. Radek Adamus
Mgr. Daniela Teterová
Mgr. Jiří Gottwald
JUDr. Ivo Walder
JUDr. Viktor Břeska
JUDr. Michal Jelínek
AdresaHavlíčkovo nábř. 34
728 81 Ostrava
UliceHavlíčkovo nábřeží
Souřadnice
Oficiální stránky
Mapka soudního obvodu
Mapka soudního obvodu
Mapka soudního obvodu
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Soudní obvod editovat

Přímo do obvodu Krajského soudu v Ostravě patří obvody těchto okresních soudů:

Pobočce v Olomouci je svěřena většina věcí z obvodů těchto okresních soudů:

Historie editovat

 
Obvod Krajského soudu v Moravské Ostravě k roku 1930

Krajský soud v Moravské Ostravě byl zřízen roku 1921 pro obvody okresních soudů náležejících do obvodu zrušeného Krajského soudu v Těšíně a dvou okresních soudů z obvodu Krajského soudu v Novém Jičíně.[3] Spadal tehdy do působnosti Vrchního zemského soudu v Brně. Svou činnost zahájil 15. května 1922. Po roce 1949 do jeho působnosti přešla i většina území zrušených krajských soudů v Novém Jičíně a Opavě,[4] po roce 1960 i krajského soudu v Olomouci.

V letech 1992–2000 v jeho obvodu působil samostatný Krajský obchodní soud v Ostravě, rozhodující v obchodních věcech a vedoucí obchodní rejstřík, který byl poté začleněn do obecného krajského soudu.[5]

Budovy editovat

Soud se nachází v historické budově na Havlíčkově nábřeží v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vystavěné v letech 1926–1929 dle návrhu Ing. Františka Vahaly[6], a v budovách přilehlých, s nimiž je spojena do jediného stavebního bloku.

Pobočka v Olomouci se nachází v budově dřívějších Moravských tiskáren ze 70. let na Studentské ulici, moderně zrekonstruované v letech 2005–2007, kde sídlí spolu s pobočkou Krajského státního zastupitelství v Ostravě.[7]

Fotogalerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Vyhláška č. 71/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů. Dostupné online
  2. § 7 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
  3. Nařízení vlády č. 195/1921 Sb., o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Moravské Ostravě. Dostupné online.
  4. Část II. přílohy nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů. Dostupné online.
  5. Část první zákona České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, a část druhá zákona č. 215/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  6. Šrenk, V. a Habrovanský, J.: Moravská Ostrava. Praha – Brno – Bratislava, 1937, s. 65.
  7. Časopis Architekt č. 8–9/2008, str. 53–57. Dostupné online

Literatura editovat

  • Novák, P.: Krajský soud v Ostravě. Soudce, 2020 (roč. 22), č. 6, s. 9–11.
  • Novák, P. a kol.: 100 let Krajského soudu v Ostravě. [s. l.] 2022. 95 s.

Externí odkazy editovat