Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (nazývaný také Moravský diplomatář, ve zkratce CDM) je ediční řada textů listin a listů z území Moravy. V patnácti svazcích zahrnuje období od nejstarší doby do smrti markraběte Jošta r. 1411.

Titulní strana prvního dílu vydaného Antonínem Bočkem v roce 1836

Zakladatelem edice byl Antonín Boček, který jako profesor české řeči a literatury na Stavovské akademii v Olomouci a pak archivář pozdějšího Moravského zemského archivu v Brně vydal první 4 svazky s látkou do r. 1293. První 4 svazky vyšly v letech 18361845 v Olomouci, svazky V–XV v letech 18501903 v Brně. Vydavateli po Bočkově smrti r. 1847 byli moravští zemští archiváři Josef Chytil, Vincenc Brandl a Bertold Bretholz. V edici CDM jsou publikovány texty listin v plném znění bez jakéhokoliv kritického aparátu a ne vždy zcela přesně, což platí především o Bočkových svazcích, které jejich vydavatel nadto zatížil četnými falzy z vlastní dílny, jejichž konečnou identifikaci provedl až Jindřich Šebánek v roce 1936.[1] Modernější ediční techniku uplatnil až ve svých svazcích XIV. a dodatkovém XV. Bretholz. Ani on však nedoplnil všechny chybějící kusy v předcházejících svazcích v úplnosti. Po 2. světové válce proto Ladislav Hosák s pomocí svých olomouckých žáků připravil další dodatky k CDM, ty však zůstaly jen v rukopise.

Svazky moravského diplomatáře

editovat
 
Ukázka edičních zápisů listin. U listiny č. 185 poznámky o Bočkově falsu učiněné Jindřichem Šebánkem
CDM I 396 – 1199 Antonín Boček Olomouc 1836
CDM II 1200 – 1240 Antonín Boček Olomouc 1839
CDM III 1241 – 1267 Antonín Boček Olomouc 1841
CDM IV 1268 – 1293 Antonín Boček Olomouc 1845
CDM V 1294 – 1306 připravil Antonín Boček, vydal Josef Chytil Brno 1850
CDM VI 1307 – 1333 Josef Chytil Brno 1854
CDM VII/1 1334 – 1345 Josef Chytil Brno 1858
CDM VII/2 1345 – 1349 Josef Chytil Brno 1860
CDM VII/3 dodatky 830 – 1347 Josef Chytil Brno 1864
CDM VIII 1350 – 1355 Vincenc Brandl Brno 1874
CDM IX 1356 – 1366 Vincenc Brandl Brno 1875
CDM X 1367 – 1375 Vincenc Brandl Brno 1878
CDM XI 1375 – 1390 Vincenc Brandl Brno 1885
CDM XII 1391 – 1399 Vincenc Brandl Brno 1890
CDM XIII 1400 – 1407 Vincenc Brandl Brno 1897
CDM XIV 1408 – 1411 Bertold Bretholz Brno 1903
CDM XV dodatky 1207 – 1408 Bertold Bretholz Brno 1903

Reference

editovat
  1. Jindřich Šebánek. Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově do roku 1306. ČMM. 1936, s. 27–84 a 445-499. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat