Ladislav Hosák

český historik a vysokoškolský pedagog

Ladislav Hosák (5. června 1898 Újezd u Brna3. listopadu 1972 Brno) byl český historik a vysokoškolský pedagog.

Ladislav Hosák
Ladislav Hosák
Ladislav Hosák
Narození5. června 1898
Újezd u Brna
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí3. listopadu 1972 (ve věku 74 let)
Brno
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Alma materUniverzita Karlova
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Povolánípedagog, historik, učitel a vlastivědec
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ladislav Hosák po absolvování gymnázia ve Strážnici nastoupil v roce 1923 na Filosofickou fakultu University Karlovy ke studiu dějepisu a zeměpisu. Poté přestoupil na nově zřízenou Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.[1] Po absolvování studií učil nejprve na gymnáziích v Příboře, Břeclavi a konečně od roku 1930 v Brně. V roce 1946 nastoupil na Pedagogickou fakultu University Palackého v Olomouci, kde v roce 1949 získal habilitaci a v roce 1963 byl jmenován profesorem československých dějin a historické vlastivědy. To bylo možné v uvolněnější atmosféře 60. let, nicméně na jmenování profesorem čekal Hosák poměrně dlouho, a dva měsíce před udělením profesury požádal o odchod do důchodu.[1]

Svými analytickými studiemi, jichž publikoval velké množství, zejména v regionálních periodikách, položil základy moravskému historickému místopisu. Zabýval se svobodnými dvory a genealogií, z regionů se věnoval nejprve Hustopečsku, ale postupně pokryl téměř celé území Moravy. Své místopisné bádání shrnul v monumentálním Historickém místopisu země Moravskoslezské, kterým navázal na syntetické práce Řehoře Volného. V druhém období své dějepisné činnosti se soustředil na moravskou středověkou kolonizaci, vznik měst, zdokonalování hospodaření (zejména vinařství), otázku zaniklých osad i některé dílčí otázky husitství. Zabýval se také toponomastikou, lidovým odporem proti pruské okupaci za slezských válek a novými typy pramenů k dějinám moravského feudalismu. Spojením regionálně zaměřeného bádání s působením na univerzitě, kde vychoval řadu svých následovníků, postavil vlastivědu na kvalitativně novou úroveň.

Přehled díla

editovat
 • Historický místopis země Moravskoslezské. 9 sv. Praha 1933-1938.
 • Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století. Příspěvek k starším dějinám Moravy. Praha 1948.
 • Historický místopis střední a severní Moravy. Okres olomoucký. Okres prostějovský. Olomouc 1959.
 • Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848. Ostrava 1967.
 • Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha 1967.
 • Místní jména na Moravě a ve Slezsku I–II. Praha 1970-80.

Je autorem celé řady dílčích studií k regionálním dějinám Moravy, jimž věnoval i některé své metodologické příspěvky:

Reference

editovat
 1. a b BARTEČEK, Ivo. Osobnosti Olomouckého kraje. Olomouc: Agentura GALIA, 2008. ISBN 978-80-254-3006-4. S. 47. 

Literatura

editovat
 • BALATKOVÁ, Jitka. Před sto lety se narodil prof. dr. Ladislav Hosák, CSc. In: Vlastivědný věstník moravský 50 (1998), 198-199.
 • BALATKOVÁ, Jitka. Vzpomínkové sympozium k 100. výročí narození profesora Ladislava Hosáka. In: Střední Morava. Kulturněhistorická revue 4 (1998), č. 7, 115-116.
 • BROUČEK, Stanislav - JEŘÁBEK, Richard. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3 (Biografická část). Praha 2007 ISBN 978-80-204-1713-8, 1166.
 • Československý biografický slovník. Praha 1992, s. 231-232.
 • DOKOUPIL, Lumír. Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem (k čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 3 (2012), č. 2, 191-207.
 • DOKOUPIL, Lumír. Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. In: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 5 (2014), č. 1, 77-85.
 • CHARVÁT, Jaroslav - HOLINKOVÁ, Jiřina. Doc. dr. Ladislav Hosák šedesátníkem. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 66 (1958), 103-109 (s bibliografií jeho prací).
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Ladislav Hosák - moravský historik a genealog. In: Sborník příspěvků z II. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava 15.-16.10.1983. Ostrava 1984, 14-16.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací dr. Ladislava Hosáka. In: Časopis Společnosti přátel starožitností 66 (1958), 105-109.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka za léta 1958-1968. In: Tulák minulostí. K sedmdesátinám prof. dr. Ladislava Hosáka. Trutnov 1967, 14-20.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka (třetí část). In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 334-335.
 • HOLINKOVÁ, Jiřina. Význam profesora dr. L. Hosáka na formování vědeckého profilu moravských učitelů historie. In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 332-333.
 • KUTNAR, František - MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997 ISBN 80-7106-252-9, 916-918.
 • Ottův slovník naučný nové doby. Sv. 2/2. Praha 1933, 1215.
 • Sborník prací k sedmdesátinám universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka. Olomouc 1968.
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Prof. dr. Ladislav Hosák a místní jména. In: Vlastivědný věstník moravský 27 (1975), 327-328.
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Sté výročí narození prof. Ladislava Hosáka. In: Acta onomastica 39 (1998), 179.
 • TRAPL, Miloš. Sto let od narození profesora Ladislava Hosáka. In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník 34 (1998), sv. 37, 324-325.
 • WOLF, Vladimír. Profesor Ladislav Hosák a mladá generace historiků šedesátých let. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas philosophica - Historica 28 (1998), 137-139.

Externí odkazy

editovat